Download.vn xin giới thiệu đến những bạn đọc mẫu Bài phát biểu chỉ huy Đại hội chi bộ mới nhất được chúng tôi đăng tải trong bài viết dưới đây.

Bài phát biểu chỉ huy Đại hội Chi bộ là mẫu bài phát biểu đưa ra những thành tích đã đạt được của chi bộ cũng như việc chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật Đảng và công tác xây dựng Đảng của Đảng viên. Ngoài ra những bạn xem thêm thêm: kịch bản điều hành Đại hội chi bộ, lời dẫn chương trình Đại hội chi bộ. Mời những bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Bài phát biểu chỉ huy Đại hội Chi bộ hay nhất

  • Bài phát biểu chỉ huy Đại hội chi bộ – Mẫu 1
  • Bài phát biểu chỉ huy Đại hội chi bộ – Mẫu 2
  • Bài phát biểu chỉ huy Đại hội chi bộ – Mẫu 3
  • Bài phát biểu chỉ huy Đại hội chi bộ – Mẫu 4

Bài phát biểu chỉ huy Đại hội chi bộ – Mẫu 1

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Thưa những đồng chí đại biểu,

Thưa Đại hội,

Hôm nay, tôi và những đồng chí đại biểu những cơ quan Trung ương rất phấn khởi, vui mừng tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh …………. lần thứ XIX – Một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chào mừng những đồng chí đại biểu, những bậc lão thành cách mạng, những đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh …………. qua những thời kỳ, những Mẹ Việt Nam Anh hùng, những đại biểu Đại hội và nhân dịp này, tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đồng bào những dân tộc tỉnh …………. lời hỏi thăm thân tình và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Thưa Đại hội,

Năm năm qua, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh nhiều thuận lợi và cũng có thể có rất nhiều khó khăn, thử thách, song, Đảng bộ và nhân dân những dân tộc tỉnh …………. đã đoàn kết một lòng, bản lĩnh vững vàng, siết chặt kỷ cương, kiên định, giữ đúng nguyên tắc, quyết tâm chính trị cao, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; lãnh đạo, chỉ huy sâu sát, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; đặc biệt hướng mạnh về cơ sở, chăm sóc cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Nhờ đó đã tạo được sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; huy động, sử dụng hiệu lực, tác dụng những nguồn lực, khai thác tốt thế mạnh của địa phương và đạt được những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên những lĩnh vực, tạo được nhiều dấu ấn nổi trội.

Kinh tế tăng trưởng khá trên cả 3 lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và thương mại – dịch vụ. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, gấp 3 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, triệu tập vào những sản phẩm chủ lực có giá trị. Tỉ lệ che phủ rừng đạt 63%, đứng thứ tư toàn quốc. Sản xuất công nghiệp được cơ cấu lại, giảm tỉ trọng ngành khai khoáng, tăng tỉ trọng ngành chế biến gắn với nâng cao giá trị và bảo vệ môi trường. Dịch vụ, du lịch phát triển nhanh, đa dạng, phát huy tác dụng tài nguyên du lịch và hình thành một số sản phẩm du lịch đặc sắc, tiêu biểu, có thương hiệu trong nước và quốc tế .

triển khai 3 đột phá chiến lược đạt kết quả quan trọng. Cải cách hành chính đạt tác dụng tích cực, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, thú vị được nhiều nhà đầu tư chiến lược. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, nhất là hạ tầng đô thị, nông thôn và hệ thống giao thông kết nối vùng, liên vùng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi trội, trở thành điểm sáng của vùng tây-bắc với trên 50% số xã và 02 địa phương cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo nông thôn thực sự khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện rõ nét, thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng gấp 2 lần so với năm 2015.

Chất lượng văn hóa – xã hội ngày càng được nâng lên. Tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua những năm; an sinh xã hội được quan tâm; giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe của nhân dân có tiến bộ vượt bậc, góp phần quan trọng phát huy nhân tố con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Quốc phòng, an ninh, đối ngoại tiếp tục được tăng cường, chủ động phòng ngừa, giải quyết kịp thời những vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xã hội ngay tại cơ sở; bảo đảm ổn định chính trị, xã hội cho phát triển và giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hoạt động của cấp ủy, chính quyền có nhiều đổi mới, hiệu lực, tác dụng hơn. …………. được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu toàn quốc trong việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, biên chế; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều tiến bộ, trách nhiệm cao với công việc, sâu sát cơ sở. Sức mạnh đoàn kết những dân tộc được củng cố và tăng cường. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố và nâng cao.

Những thành tựu đạt được của Đảng bộ và Nhân dân những dân tộc tỉnh …………. trong nhiệm kỳ vừa mới qua là hết sức tự hào; thể hiện tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, làm nên diện mạo mới, tươi đẹp hơn cho quê nhà ………….; tạo niềm tin, nền tảng, nền móng quan trọng để tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ tới.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tích to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân những dân tộc tỉnh …………. đã đạt được trong thời gian qua.

Thưa Đại hội,

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Đại hội cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá, phân tích, làm rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa mới qua, đó là: Quy mô kinh tế còn nhỏ, phát triển vẫn chưa bền vững, vẫn chưa tương đương với tiềm năng, lợi thế; năng suất, chất lượng, tác dụng, sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn còn đó đó thấp. An sinh xã hội trên một số mặt vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; đời sống của một bộ phận Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng cao còn khó khăn. Xây dựng, phát triển văn hóa có mặt vẫn chưa chuyển biến nhiều, vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, giá trị văn hóa truyền thống cao đẹp của đồng bào những dân tộc. Nguồn nhân lực và năng suất lao động còn hạn chế. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của quy trình phát triển. Chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, những đoàn thể chính trị – xã hội có nơi tác dụng còn thấp. Tôi đề nghị, Đại hội cần phân tích, làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để sớm có giải pháp khắc phục.

Thưa Đại hội,

Trong nhiệm kỳ tới, tình hình trái đất và khu vực còn diễn biến phức tạp, khó lường; tổ quốc ta đang đứng trước nhiều thuận lợi, đan xen với những khó khăn, thử thách, cùng nhiều vấn đề mới đưa ra cần phải giải quyết. Ngay trong những ngày tháng này, toàn quốc chúng ta đang phải nỗ lực phòng, chống, ngăn chặn đại dịch Covid-19, tìm mọi phương sách để khôi phục nền kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân. Đồng thời, triệu tập tổ chức đại hội Đảng bộ những cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

…………. là địa phương có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng; là địa bàn chiến lược quan trọng, “cửa ngõ” miền tây-bắc Tổ quốc; là tỉnh miền núi có điều kiện tự nhiên, sinh thái phong phú; có nền văn hóa đa dạng, đậm đà bản sắc của 30 dân tộc anh em; có hệ thống giao thông kết nối vùng, liên vùng khá đồng bộ; điều kiện tự nhiên rất thuận lợi để phát triển những sản phẩm nông, lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đặc trưng của ………….. Vì thế, tại Đại hội này, cùng với đánh giá, kiểm tra tác động của tình hình trong nước và quốc tế đối với …………., những đồng chí cần phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn riêng có của tỉnh nhà, trên cơ sở đó tranh luận sâu sắc, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu thiết thực, thích hợp với trong thực tiễn, phấn đấu triển khai cho bằng được mục tiêu: …………. trở thành tỉnh khá vào năm 20….; nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Tôi cơ bản đồng ý với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới đã nêu trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội. Đồng thời, nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội tranh luận, kiểm tra thêm.

Thứ nhất, cần triệu tập huy động và sử dụng tác dụng mọi nguồn lực, nhất là nội lực để xây dựng tỉnh nhà theo hướng: “Phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới quy mô tăng trưởng theo hướng phát triển xanh, thích hợp với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. triệu tập phát triển, cơ cấu lại nông, lâm nghiệp và kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững; phát triển nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến, thương mại, du lịch nông thôn; tạo nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo chuỗi giá trị; mỗi xã có một sản phẩm (OCOP) bảo đảm tiêu chuẩn, thương hiệu vương quốc, góp phần nâng cao giá trị ngày càng tăng của kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sự hài lòng về chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của Nhân dân.

Thứ hai, tiếp tục cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng phát triển xanh, thân thiện với môi trường; giảm tỷ trọng ngành khai thác, tăng tỷ trọng chế biến, chế tác gắn với đổi mới công nghệ, bảo vệ môi trường; phấn đấu …………. trở thành trung tâm chế biến lâm sản của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tận dụng lợi thế hạ tầng kinh tế – xã hội, điều kiện tự nhiên, giá trị văn hóa truyền thống những dân tộc để phát triển du lịch. Tạo nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn du khách, gắn với bảo đảm môi trường phát triển bền vững, xanh, sạch, đẹp, trở thành một trong những điểm du lịch hàng đầu của vùng tây-bắc.

Thứ ba, phải hết sức coi trọng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động đối phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, coi đây là vấn đề sống còn đối với mỗi người dân và quy trình phát triển của tỉnh. triệu tập phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng gắn với phát triển kinh tế rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững; phấn đấu trong nhiệm kỳ tới tăng thêm tỷ lệ che phủ rừng (hiện đang là 63%). Cùng với đó, phải quan tâm bảo vệ môi trường, nguồn nước hồ Thác Bà, sông Hồng và những con sông trên địa bàn tỉnh. Chúng ta phải nhận thức đầy đủ rằng, nhiệm vụ này là một trong những nội dung bảo đảm cho …………. “Phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”; đồng thời, góp phần rất quan trọng bảo đảm an ninh nguồn nước, sự ổn định và phát triển bền vững của những tỉnh đồng bằng sông Hồng và Thủ đô TP Hà Nội.

Thứ tư, quan tâm phát triển đồng bộ, toàn diện văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc cho Nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng, tác dụng công tác giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển. chăm sóc nâng cao tác dụng hơn nữa công tác an sinh, phúc lợi xã hội. triệu tập giảm nghèo nhanh và bền vững; coi trọng và nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa đẹp đẽ, gắn với khơi dậy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của đồng bào những dân tộc, xây dựng con người …………. “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, tạo sức mạnh nội sinh quan trọng để xây dựng …………. phát triển nhanh, bền vững. Đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất và đời sống, chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Năm là, tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, không để bị động bất thường. Đẩy mạnh những biện pháp đảm bảo an ninh dân tộc, tôn giáo, nông thôn, an ninh mạng…; trấn áp tác dụng những loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ; phòng chống tệ nạn xã hội; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, dân chủ, lành mạnh, bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân những dân tộc.

Sáu là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị những cấp trong trắng, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, tác dụng. Phát huy vai trò lãnh đạo của những cấp ủy đảng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền những cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. triệu tập làm tốt công tác tư tưởng chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh, quan tâm nhiều hơn thế công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. chăm sóc xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, được Nhân dân tin yêu. Tiếp tục xây dựng, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số một cách bài bản, chiến lược, lâu dài.

Tôi đánh giá cao việc Đại hội kiểm tra đề ra chỉ tiêu về số đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý những cấp triển khai tốt trách nhiệm nêu gương. Đây là chỉ tiêu mới nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ …………. cần quyết tâm triển khai thật tốt. Nêu gương là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, góp phần giáo dục, hình thành đạo đức xã hội. Bác Hồ đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”; đảng viên phải gương mẫu trong mọi việc, trong cuộc sống; đảng viên đi trước, làng nước theo sau.

Thưa Đại hội,

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chính trị cao, Đại hội sẽ dân chủ, sáng suốt lựa chọn được những đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, là trung tâm đoàn kết, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ tỉnh để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa tới và tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thưa Đại hội,

Thưa những đồng chí,

Một nhiệm kỳ mới sắp tới đây, với tư duy và tầm nhìn mới, kế thừa và phát huy những thành tựu to lớn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa mới qua, cùng truyền thống đoàn kết, ý chí, khát vọng, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, Bộ Chính trị tin tưởng, Đảng bộ và nhân dân những dân tộc tỉnh …………. sẽ triển khai thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, xây dựng …………. sớm trở thành tỉnh phát triển hàng đầu trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng của đồng chí, đồng bào.

Chúc những đồng chí đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc.

Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh …………. lần thứ XIX thành công đẹp đẽ.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bài phát biểu chỉ huy Đại hội chi bộ – Mẫu 2

Kính Thưa…………………………

Thưa những đồng chí lão thành cách mạng, những đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, những đồng chí lãnh đạo những ban của Tỉnh ủy và lãnh đạo thành phố …………………!

Thưa quý vị đại biểu khách quý!

Thưa toàn thể Đại hội!

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân năm mới ………., chúng ta vừa tổ chức trọng thể những hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/……..); hôm nay, tôi và những quý vị đại biểu rất vui mừng tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ ……………… lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 20….-20….. Đây là Đảng bộ cơ sở trước tiên trong toàn Đảng bộ tỉnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 20…. – 20….; một sự kiện có ý nghĩa sâu sắc hết sức quan trọng, mở đầu cho thời kỳ phát triển mới của Đảng bộ và nhân dân phường ……..

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới những đồng chí đại biểu, những đồng chí đảng viên và toàn thể nhân dân phường …………những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng đẹp đẽ nhất.

Chúc Đại hội thành công đẹp đẽ!

Thưa những đồng chí! Thưa toàn thể Đại hội!

Qua theo dõi tình hình và nghe Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ phường khoá XVII trình tại Đại hội, tôi rất phấn khởi với những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường ……………. đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa mới qua. Nét nổi trội là, trong điều kiện khó khăn chung của tình hình trái đất, trong nước và của tỉnh, kinh tế của phường liên tục tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. những hoạt động sản xuất Sale, dịch vụ trên địa bàn đa dạng, phong phú, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế và làm thay đổi bộ mặt đô thị. Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, chỉnh trang đô thị được triệu tập lãnh đạo; trong nhiệm kỳ, phường là đơn vị dẫn đầu toàn thành phố về công tác chỉnh trang đô thị.

Văn hóa – xã hội chuyển biến tiến bộ theo hướng chuẩn hóa và xã hội hóa; 100% tổ dân phố và cơ quan, đơn vị trên địa bàn giữ vững danh hiệu văn hóa; 05 tổ dân phố và 01 cơ quan được công nhận đơn vị kiểu mẫu; năm ……….., phường được công nhận “Đạt chuẩn văn minh đô thị”. Giáo dục có bước phát triển, chất lượng dạy và học được nâng lên; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; thu nhập bình quân đầu người năm 20…. ước đạt 125 triệu đồng, tăng 2,4 lần so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,06%. An ninh, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo của cấp ủy, sức chiến đấu và vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, nội bộ đoàn kết, thống nhất, là nhân tố quan trọng tạo ra thành công của nhiệm kỳ.

Những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường ……… đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là hết sức quan trọng, góp phần vào triển khai thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố và của cả tỉnh; đồng thời là nền móng, là động lực to lớn để phường ………. tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tới.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường ……….. đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa những đồng chí! Thưa toàn thể Đại hội!

Tuy đạt được những kết quả tích cực và khá toàn diện, song chúng ta cũng cần thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đúng mức những mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa mới qua, như những đồng chí đã nêu rất cụ thể trong Báo cáo chính trị trình đại hội và ý kiến tranh luận của những đại biểu tại đại hội.

Tôi đánh giá cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc của những đồng chí và đề nghị những đồng chí đại biểu tham gia đại hội phát huy dân chủ, triệu tập trí tuệ, phân tích, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó cùng nhau trăn trở tìm ra giải pháp khắc phục tác dụng, tạo bước tiến nhanh hơn, vững chắc hơn trong thời gian tới.

Thưa những đồng chí! Thưa toàn thể Đại hội!

Chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, thử thách. Phát triển nhanh và bền vững gắn với không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất. Cùng với những thuận lợi chung của cả tỉnh và thành phố, phường ……….. nằm ở vị trí thuận lợi, trung tâm của thành phố …………. – một đô thị trẻ đang trên đà phát triển đi lên. Đây cũng là nơi đứng chân của nhiều cơ quan quan trọng của tỉnh, của thành phố; là nơi sinh sống của nhiều nhà lãnh đạo, quản lý, những nhà khoa học, giới trí thức, những người kinh doanh thành đạt trong tỉnh.

Những yếu tố trên là điều kiện thuận lợi để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường …… phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, vượt qua khó khăn, thử thách; huy động và sử dụng có tác dụng mọi nguồn lực; triển khai đồng bộ những giải pháp, phấn đấu triển khai thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 20….-20…. đã đề ra, xây dựng phường………… trở thành đơn vị kiểu mẫu.

Để triển khai thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, tôi thống nhất cao với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong Báo cáo chính trị trình đại hội; đồng thời, nhấn mạnh thêm một số vấn đề để đại hội tranh luận, góp phần làm rõ hơn nhiệm vụ và giải pháp, từ đó quyết nghị phương hướng, mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới.

Thứ nhất, triệu tập lãnh đạo, chỉ huy đẩy mạnh phát triển kinh tế; huy động tối đa những nguồn lực trong và ngoài địa bàn để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; phát huy những lợi thế so sánh của phường để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động mạnh hơn nữa theo hướng mở rộng và nâng cao chất lượng những hoạt động dịch vụ. Trong số đó, chú trọng phát triển những lĩnh vực dịch vụ mới, có giá trị ngày càng tăng cao như dịch vụ tài chính, viễn thông, văn hoá, y tế, giáo dục… Củng cố và phát triển mạnh hơn nữa Thương mại dịch vụ gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư Sale; tuyên truyền, vận động những hộ Sale cá thể trên địa bàn xây dựng doanh nghiệp, góp phần triển khai tác dụng mục tiêu phát triển doanh nghiệp của tỉnh và thành phố; khuyến khích và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, phát triển mạnh những loại hình doanh nghiệp trên địa bàn.

Thứ hai, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường và quản lý đô thị, xây dựng những tuyến phố Sale thương mại chuyên nghiệp, hiện đại, kiểu mẫu trên địa bàn. Hiện nay, Thường trực Tỉnh ủy đã trải qua phương án quy hoạch Khu vực ……., thành phố ………., Trong số đó có một phần lớn diện tích của phường ……….. Trong tương lai, đây sẽ là trụ sở của Đoàn đại biểu Quốc hội – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân tỉnh và một số cơ quan của tỉnh; một trung tâm thương mại, dịch vụ gắn với văn hóa và du lịch đẳng cấp cao ở tầm vương quốc, Trong số đó có một số công trình, hạng mục đẳng cấp quốc tế. Sau khi quy hoạch Khu vực ………. được cấp có thẩm quyền phê duyệt chính thức, Đảng bộ phường cần thông tin rộng rãi về nội dung của quy hoạch này; triệu tập lãnh đạo, chỉ huy làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận cao với chủ trương chung của tỉnh; tích cực tham gia triển khai những dự án công trình trong khu vực, vì sự phát triển chung của tỉnh, của thành phố và lợi ích của nhân dân, góp phần làm thay đổi bộ mặt cảnh quan đô thị thành phố ……………

Thứ ba, song song với phát triển kinh tế, phải tiếp tục quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa – xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa gắn với nâng cao chất lượng những hoạt động văn hóa – xã hội; triển khai tốt hơn nữa những chính sách an sinh xã hội, giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc mà nhân dân quan tâm. Đẩy mạnh Cuộc vận động “Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện”, tiếp tục giữ vững danh hiệu phường đạt chuẩn về văn minh đô thị. Trước mắt, cấp ủy đảng, chính quyền, những ngành, Mặt trận Tổ quốc, những đoàn thể nhân dân phường …………. phải khẩn trương tổ chức triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra; phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để triệu tập lãnh đạo, chỉ huy, huy động cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, toàn dân triển khai đồng bộ, quyết liệt những biện pháp phòng, chống dịch, quyết tâm kiểm soát, ngăn chặn tác dụng, không để dịch lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế, xã hội, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Thứ tư, chăm sóc đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết kịp thời, có tác dụng những vấn đề an ninh, trật tự, khiếu nại, tố cáo ngay tại địa bàn dân cư, không để phát sinh thành điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự, góp phần xây dựng môi trường chính trị và xã hội lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và thành phố.

Thứ năm, làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ và những chi bộ. Tiếp tục triển khai nghiêm túc những Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với triển khai thật tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh. Muốn vậy, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và từng đồng chí thành viên cấp ủy phải thực sự đoàn kết, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, triển khai nghiêm quy chế làm việc và mối quan hệ công tác, những quy định của Đảng, Nhà nước. Làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, toàn tâm, toàn ý và trăn trở vì sự phát triển của quê nhà, tổ quốc.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XVIII, nhiệm kỳ 20…. – 20….. Tôi đề nghị những đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, nắm vững những tiêu chuẩn cấp ủy viên theo quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Thành ủy và những quy định về bầu cử trong đảng, lấy tiêu chuẩn phối hợp với cơ cấu hợp lý, nhất là cơ cấu cấp ủy viên là nữ, cán bộ trẻ, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy trên những lĩnh vực, bằng lá phiếu của tôi, sáng suốt lựa chọn bầu ra những cán bộ tiêu biểu, xuất sắc, có uy tín, trách nhiệm cao, đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, chỉ huy tham gia vào Ban Chấp hành khóa mới. Đại hội cần kiểm tra lựa chọn những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn để bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 20…. – 20…..

Theo quy định của cấp trên, tại Đại hội này, chúng ta còn có nhiệm vụ tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI. Tuy nhiên, do hiện nay Trung ương vẫn chưa gửi dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, vì vậy, khi có dự thảo chính thức, tôi đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường ……….khóa XVIII cần nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng theo đúng quy định, thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường ……….. đối với sự phát triển của tổ quốc và góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thưa những đồng chí!

Thưa toàn thể Đại hội!

Đại hội đảng bộ những cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng ra mắt trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, phấn đấu triển khai thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đảng bộ những cấp nhiệm kỳ 2015-20…. đã đề ra. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Đảng bộ phường …………… được chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 20….-20….. Đây là vinh hạnh, đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn. Ngay sau Đại hội, tôi đề nghị Thành ủy thành phố ………. và những ban, ngành tác dụng của tỉnh cần triệu tập làm tốt công tác đánh giá, rút kinh nghiệm, để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ huy việc tổ chức đại hội đảng bộ những cấp trong toàn tỉnh, bảo đảm sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường …………. sẽ nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng phường ……… trở thành phường kiểu mẫu, phấn đấu cùng cả tỉnh triển khai thắng lợi “khát vọng thịnh vượng”, xây dựng ………..sớm trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Với niềm tin tưởng sâu sắc đó, thay mặt lãnh đạo tỉnh, một lần nữa, tôi chúc những đồng chí đại biểu khách quý, cán bộ, đảng viên và nhân dân phường ………. mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

Chúc Đại hội thành công đẹp đẽ.

Xin trân trọng cảm ơn những đồng chí!

Bài phát biểu chỉ huy Đại hội chi bộ – Mẫu 3

Kính thưa: Đoàn Chủ tịch Đại hội;

Kính thưa: những đồng chí Đại biểu!

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng”;

Căn cứ Kế hoạch số 51-KH/ĐUK, ngày 09/03/20…. của Đảng ủy Khối những cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 52-KH/ĐU, ngày 17/03/20…. của Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, về sự việc chỉ huy Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 20….-20….;

triển khai theo kế hoạch chỉ huy Đại hội những cấp, từ ngày 04/05/20…. cho tới nay, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã có 4/5 chi bộ trực thuộc tiến hành xong Đại hội;

Đại hội Chi bộ …………. lần thứ XVI, nhiệm kỳ 20….-20…. ra mắt cùng với Đại hội những Chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của khối đảm đương trách nhiệm công tác hậu cần phục vụ cho Thường trực UBND tỉnh, đồng thời để Chi bộ nhìn nhận đánh giá đúng thực chất nhiệm vụ chính trị của tôi trong suốt một nhiệm kỳ qua, qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thiết thực trong nhiệm kỳ tới. Đây cũng là dịp để cấp ủy Đảng nhìn nhận đánh giá vai trò, trách nhiệm của Chi bộ trong tổ chức hoạt động thời gian qua.

Hôm nay, tôi rất vui mừng, vinh hạnh được thay mặt cho Ban Thường vụ Đảng ủy và với tư cách đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ, đến dự và phát biểu một vài ý kiến với Đại hội. Lời trước tiên được chấp nhận tôi kính chúc những đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt; chúc Đại hội Chi bộ …………. lần thứ XVI, nhiệm kỳ 20….-20…. thành công đẹp đẽ.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Chi bộ …………. có số lượng đảng viên chiếm 1/3 trong Đảng bộ, Chi bộ có ba bộ phận sinh hoạt và được giao trọng trách rất đặc trưng, nhạy cảm, như: Tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh; tổ chức những sự kiện, hội thảo vương quốc trên địa bàn tỉnh; Quản lý tài sản, tài chính và cơ sở vật chất; phục vụ thường xuyên cho Thường trực UBND tỉnh… Mục tiêu đưa ra là triển khai, triển khai đạt tác dụng, không để xảy ra thất thoát lãng phí trong quản lý… Do đó, xét trên góc độ trách nhiệm, Đảng bộ rất quan tâm lãnh đạo, chỉ huy để tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, nâng cao vai trò quản lý điều hành trong thời gian tới. Để chuẩn bị Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy phân công một đồng chí trong Ban Thường vụ trực tiếp chỉ huy, theo dõi và tham gia trực tiếp đề án nhân sự Ban Chi ủy nhiệm kỳ 20….-20…. và nội dung dự thảo báo cáo chính trị để phục vụ Đại hội.

Qua bản dự thảo báo cáo chính trị do đồng chí Lưu Vĩnh Phúc trình diễn và ý kiến đóng góp của đại biểu tại Đại hội, thay mặt cho Đoàn Chủ tịch và Ban Thường vụ Đảng ủy, tôi có vài ý kiến như sau: Đại hội đã đánh giá sát hợp với tình hình trong thực tiễn nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ qua, đặc biệt là với tinh thần trách nhiệm rất cao Đại hội nhìn thẳng vào thực sự những kết quả đạt được và đã nêu lên những mặt hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức và chất lượng một vài nhiệm vụ vẫn chưa đạt chỉ title ra. Trên cơ sở đó, đã xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 20….-20…., đây là nhiệm vụ rất trọng tâm để phấn đấu. Ban Thường vụ Đảng ủy đánh giá rất cao báo cáo chính trị của Đại hội.
Kính thưa: những đồng chí Đại biểu và toàn thể Đại hội!

Mặc dù còn có những mặt hạn chế, do nhiều mặt tác động khách quan và chủ quan, nhưng chúng ta khẳng định rằng Chi bộ …………. trong nhiệm kỳ qua có nhiều chuyển biến tích cực và có những bước phát triển mới, nhất là trong những năm gần đây Chi bộ luôn phát huy những điều kiện thuận lợi, nỗ lực vượt qua những khó khăn, triển khai có tác dụng những mặt công tác, cơ bản hoàn thành những mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ XV đề ra. Về công tác xây dựng Đảng có chuyển biến, nâng lên sức chiến đấu của tổ chức chi bộ, cải tiến phong thái lãnh đạo, lề lối làm việc, đưa sinh hoạt cấp ủy, chi bộ vào nề nếp. triển khai tốt nguyên tắc triệu tập dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ. Công tác tự phê bình và phê bình đảng viên, phân tích chất lượng đảng viên và chi bộ được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, nhất là việc tổ chức triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII; triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh; trào lưu “Dân vận khéo” và đăng ký đề tài chiến sĩ thi đua hằng năm, có nhiều đảng viên tham gia đăng ký đề tài.… đã góp phần rất đáng để kể vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh và nâng cao vai trò, vị trí của Chi bộ.

Về chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật Đảng và công tác xây dựng Đảng, Chi bộ quán triệt nghiêm túc, triển khai kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng làm nòng cốt để đấu tranh, chống những thể hiện tiêu cực về tư tưởng, đạo đức và lối sống của đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã chăm bồi và phát triển Đảng được 04 đồng chí, so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-20…. đã vượt 01 đồng chí; đây là sự nỗ lực rất lớn của tập thể Chi bộ, những đảng viên mới kết nạp phát huy tốt tác dụng và là nguồn cán bộ được quy hoạch kế tiếp của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

Thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy, tôi xin biểu dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc của tập thể Chi bộ đã có sự nỗ lực vươn lên trong nhiệm kỳ qua.

Kính thưa Đại hội: Bên cạnh những thành tích đạt được, chúng ta cũng nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, tồn tại. Bản thân tôi thống nhất với đánh giá trong bản dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội. Nhưng về góc độ thường xuyên sinh hoạt tại Chi bộ cũng nhân đây trao đổi với Đại hội và đề nghị đại biểu tranh luận sâu một số vấn đề:

Thứ nhất: Hiện tượng còn một vài trường hợp đảng viên vẫn chưa chịu khó tự rèn luyện, nghiên cứu hiểu biết thêm về lý tưởng, đạo đức cách mạng và hiểu biết về chính sách pháp lý của Đảng, Nhà nước. Để từ đó tạo cho mình có một bản lĩnh chính trị vững chắc trong công tác và trong cuộc sống mà phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ hai: Về xây dựng mối đoàn kết nội bộ cũng vẫn chưa thật sự được ổn định, còn hiện tượng việc ai người ấy làm, không khí ngày làm việc tại văn phòng rất nặng nề, vẫn chưa được cởi mở, làm tác động đến công việc chung. Vậy cần phải chấm hết, nếu đảng viên có tư tưởng này thì cương quyết phải xử lý theo trách nhiệm của đảng viên, còn quần chúng thì xử lý theo trách nhiệm quần chúng. Không để tình trạng tập thể bị tai tiếng, bị tác động thi đua chung. Nên đảng viên hãy nhận thấy trách nhiệm của tôi để chung tay, chung sức gắn bó đoàn kết vì tập thể.

Thứ ba: Mỗi đảng viên đều được Đảng giao cho nhiệm vụ cao quý, với vai trò, trách nhiệm của tôi phải triển khai trên tinh thần quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Do đó, cũng cần đến sự giúp đỡ tương thân, tương trợ lẫn nhau, tạo điều kiện giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ, rất mong những đồng chí cố gắng phát huy. Tránh tư tưởng “bất đồng”, từ đó thấy đồng chí mình sai nhưng không mạnh dạn đấu tranh, góp ý để sửa chữa mà cho đó là trách nhiệm của tập thể, được ai người ấy hưởng rất tai hại, thiếu tinh thần trách nhiệm, vai trò của đảng viên trong đấu tranh, xây dựng nội bộ.

Theo bản báo cáo: Phương hướng nhiệm kỳ tới của Ban Chi ủy.

Tôi rất tâm đắc với quyết tâm của Ban Chi ủy nhiệm kỳ này, đề ra những chỉ tiêu của Nghị quyết triển khai cả nhiệm kỳ là rất phấn khởi, tôi tin chắc rằng nhờ tiếp tục phát huy tinh thần thắng lợi của nhiệm kỳ qua nên mục tiêu nhiệm kỳ 20….-20…. sẽ đạt và vượt hơn nữa, nhưng phải có sự quyết tâm của cả tập thể Chi bộ và những đồng chí có quy trình gắn bó với Chi bộ trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đảng, cho dù còn một ngày sinh hoạt tại Chi bộ, để không ngừng phát huy truyền thống đẹp đẽ của Chi bộ.

Kính thưa Đại hội!

Nhiệm vụ quan trọng của Đại hội đó là: …/… Đại biểu đảng viên có mặt trong Đại hội hôm nay, hãy lựa chọn những đảng viên tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất, tín nhiệm nhất làm người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng, để bầu vào Ban Chi ủy nhiệm kỳ 20….-20…., đủ số lượng được Đại hội ấn định trong nhiệm kỳ và có đầy đủ trình độ, phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín và đảm đang gánh vác nhiệm vụ mà mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Kính thưa Đại Hội: Mục tiêu, Nghị quyết nhiệm kỳ tới mà Đại hội đề ra là rất sát thực, nhưng về góc độ lãnh đạo của Ban

Thường vụ Đảng ủy tôi cần nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm tiếp sau này:

Thứ nhất, đối với nội dung, phương thức lãnh đạo, triệu tập vào những vấn đề lớn, quan trọng, có tính đột phá và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để triển khai tốt nhiệm vụ chính trị; dành thời gian hợp lý cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; bằng mọi hình thức linh hoạt tuyên truyền, phổ biến và tạo điều kiện cho đảng viên hiểu biết nhiều hơn thế nữa về lý tưởng, đạo đức cách mạng và hiểu biết về chính sách pháp lý của Đảng, Nhà nước, để yên tâm công tác; tham gia tích cực đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan về lĩnh vực quản lý và chuyên môn, tìm ra giải pháp tốt nhất để lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, khắc phục những tồn tại hạn chế. Chú trọng việc giáo dục, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có năng lực và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ chuyên ngành; tiếp tục triển khai nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tăng cường mối đoàn kết, gắn bó nội bộ; hãy hòa đồng, hòa hợp trên tinh thần tình cảm đồng chí, đồng đội. Tuyệt đối chấm hết, hiện tượng đảng viên có tư tưởng làm mất đoàn kết nội bộ thì cương quyết phải xử lý. Không để tập thể bị tác động chung…

Thứ ba, lãnh đạo triển khai có tác dụng quy định về sự việc quần chúng tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; triển khai nghiêm túc nguyên tắc triệu tập dân chủ, cơ chế tự phê bình và phê bình; quy trình, quy chế xử lý công việc, quy định của cơ quan, đơn vị. Vận động đảng viên đăng ký nhiều đề tài sáng kiến khoa học, “Dân vận khéo”, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác để không ngừng phát huy tính sáng tạo, trí tuệ nhằm cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng trong công tác góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Thứ tư, quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai nghị quyết của chi bộ và Tóm lại, quyết định, quy định của Đảng ủy cấp trên; triển khai tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ; có giải pháp giáo dục, giúp đỡ đảng viên sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, phấn đấu vươn lên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kính thưa Đại Hội: Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh luôn xác định Chi bộ trực thuộc của Đảng bộ cơ sở là cầu nối để Đảng triển khai, triển khai nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ rất quan tâm vun đắp để xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, do đó Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh luôn có mục tiêu lãnh đạo những chi bộ đạt những chỉ tiêu Đại hội đề ra, để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ.

Với niềm tin tưởng sâu sắc vào Chi bộ …………., với trách nhiệm và quyết tâm, Ban Thường vụ Đảng ủy tin tưởng chắc chắn rằng trong nhiệm kỳ 20….-20…. Chi bộ sẽ có những chuyển biến sâu sắc, tích cực và giành được nhiều kết quả, thành tích cao hơn.

Đề nghị Ban Chi ủy mới sớm hoàn chỉnh những thủ tục báo cáo kết quả Đại hội về Ban Thường vụ Đảng ủy để chuẩn y Ban Chi ủy ổn định đi vào hoạt động.

Một lần nữa kính chúc những đồng chí Đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và kính chúc Đại hội thành công đẹp đẽ. Xin chân thành cảm ơn!

Bài phát biểu chỉ huy Đại hội chi bộ – Mẫu 4

Hôm nay tôi rất vui mừng về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện …………. lần thứ ………….. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng những vị khách quý, chào mừng những thế hệ lãnh đạo chủ chốt của huyện …………. qua những thời kỳ và ……..đại biểu, đại diện cho trên……. đảng viên thuộc …….tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ tham gia đại hội. Xin gửi tới những đại biểu cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ những lực lượng vũ trang và nhân dân …………. lời chúc mừng đẹp đẽ nhất. Chúc Đại hội thành công đẹp đẽ.

triển khai Chỉ thị số 36 của Bộ chính trị; Kế hoạch số 109 của Tỉnh ủy “Về Đại hội Đảng bộ những cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”. Trong thời gian qua, những cấp uỷ Đảng của tỉnh tỉnh quảng ninh đã tích cực chuẩn bị, tiến hành đại hội với tinh thần: Trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, phát triển. Đến nay toàn tỉnh đã có 15/20 đảng bộ trực thuộc tỉnh tiến hành đại hội. những đại hội đều được tổ chức thành công đẹp đẽ, được đại biểu và những tầng lớp nhân dân đánh giá cao; đảm bảo đúng nguyên tắc, điều lệ Đảng.

Trong nhiệm kỳ vừa mới qua, Đảng bộ và nhân dân …………. đã kế thừa, phát huy những thành tựu của những thế hệ đi trước, đã đoàn kết, đổi mới, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu cơ bản đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra. Phát triển kinh tế, xã hội có sự chuyển biến mạnh mẽ; hoạt động thú vị đầu tư vào huyện …………. có tác dụng rõ nét, đặc biệt là KCN – Cảng biển …………. như: dự án công trình đầu tư xây dựng và Sale hạ tầng, nhà máy điện phục vụ KCN nhằm thú vị những dự án công trình đầu tư thứ cấp; chuỗi dây chuyền công nghiệp dệt may triệu tập khép kín…Cùng với Khu KTCK …………. KCN – Cảng biển …………. sẽ tạo thành một trong những địa bàn động lực của tỉnh thú vị những nhà đầu tư trong nước và quốc tế, tận dụng tốt thời cơ, thuận lợi khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái TP Bình dương TPP và những Hiệp định thương mại tự do khác.

Đối với huyện …………., là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế – xã hội, Trong số đó nổi trội là tiềm năng về phát triển nông – lâm – ngư, phát triển công nghiệp cảng biển và hoạt động dịch vụ gắn với Khu KTCK…….. , Khu KTCK Móng Cái. Kinh tế huyện tiếp tục phát triển và duy trì tốc độ tăng trưởng tương đối cao (bình quân …….% năm); cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất hằng năm trung bình đạt …….%; Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tăng nhanh qua từng năm (gấp hơn 10 lần so với đầu nhiệm kỳ), đặc biệt là từ sau khi đường 18B được tỉnh đầu tư hoàn thành đi vào sử dụng. Thu nhập bình quân đầu người năm ……. gấp gần…….lần so với năm…….; thu ngân sách bình quân hàng năm tăng …….%; đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo tích cực từ …….% (năm 2010) xuống còn còn…….%.

Huyện cũng đã nỗ lực xây dựng và hình thành những vùng sản xuất chuyên canh cây trồng, vật nuôi, vùng nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH được quan tâm. Đã chủ động khai thác huy động và sử dụng tác dụng những nguồn lực xã hội, những doanh nghiệp và nhân dân chung tay xây dựng NTM, xây dựng upgrade chỉnh trang đô thị. Diện mạo nông thôn, đô thị ngày một khang trang hơn. Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh đã góp phần nâng cao rõ rệt hiệu lực, tác dụng của bộ máy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và những đoàn thể.

hoàn toàn có thể nói, 5 năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện …………. đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thử thách, đạt được thành tích khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, tạo ra thế và lực để triển khai nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo. Những thành quả mà Đảng bộ, nhân dân huyện …………. đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng vào thành công chung của tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực và thành tích mà Đảng bộ, nhân dân huyện …………. đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Song, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tôi đề nghị Đại hội cần tranh luận để làm rõ những nguyên nhân, bài học rút ra từ những hạn chế, yếu kém, khó khăn như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế vẫn chưa mạnh; tiểu thủ công nghiệp quy mô còn nhỏ; năng suất, chất lượng, tác dụng và công nghiệp của nhiều ngành kinh tế còn thấp; sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương còn yếu; huy động và thú vị vốn đầu tư còn chậm so với tiềm năng; chất lượng nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế; giảm nghèo vẫn chưa bền vững.

Công tác lãnh đạo, chỉ huy của cấp ủy có nội dung vẫn chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Hiệu lực, tác dụng quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền trên một số lĩnh vực còn yếu. Công tác nắm tình hình tư tưởng, vận động quần chúng có nội dung vẫn chưa sát, thiếu tác dụng. Công tác kiểm tra, giám sát vẫn chưa đúng hướng. Đã chủ động kiểm tra, phát hiện sai phạm nhưng nể nang, tránh mặt, vẫn chưa xử lý kịp thời và tới cùng. Chậm xử lý và xử lý vẫn chưa nghiêm đối với những đối tượng cố ý làm trái; vẫn chưa rõ cơ chế nêu gương và cơ chế trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.

Chặng đường tới, …………. có nhiều thời cơ, lợi thế mới trong phát triển KT-XH song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhất là những khó khăn trong việc đảm bảo môi trường đầu tư; cải thiện chất lượng cuộc sống nhân dân cả về tư tưởng, tình cảm và cơ sở vật chất; gắn kết nhiệm vụ phát triển kinh tế với giữ gìn, bảo vệ QPAN, TTATXH. Do đó, tôi đề nghị những đại biểu tiếp tục tranh luận, làm rõ những nhiệm vụ, giải pháp để triển khai phương hướng, mục tiêu mà báo cáo chính trị Đại hội đã đề ra.

Tôi đề nghị Đại hội quan tâm thêm tới một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, về xây dựng Đảng, xây dựng chính trị: Cần tiếp tục triển khai và triển khai Nghị quyết triển khai tác dụng Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; triển khai tinh giản bộ máy biên chế”.

– triệu tập vào việc củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng, nâng cao vị trí, vai trò năng lực dự báo, tầm nhìn của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp ủy Đảng. triển khai tốt cơ chế trách nhiệm, cơ chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trước nhân dân. chăm sóc xây dựng chi bộ vững mạnh, nhất là chi bộ vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo hướng triệu tập vào toàn bộ những khâu trong phát hành chủ trương, Nghị quyết, thiết chế, chính sách tới việc triển khai, tổ chức triển khai để đảm bảo từng nhiệm vụ, giải pháp đều được kiểm tra, giám sát triển khai có tác dụng. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương; xử lý đến cùng những sai phạm; phối phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với giám sát của cơ quan, dân cư và giám sát phản biện xã hội của những tổ chức chính trị – xã hội.

– Xây dựng và hoàn thiện những quy chế làm việc theo nguyên tắc triệt để phân cấp, triển khai ủy quyền một cách hợp lý. Phân công trách nhiệm rõ ràng; minh bạch, công khai minh bạch trong những hoạt động quản lý và giải quyết công việc với công dân. Cải thiện môi trường đầu tư, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp và công dân làm thước đo tác dụng của cơ quan nhà nước.

– Mở rộng và phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của Đảng bộ, của những tổ chức trong hệ thống chính trị; Phát huy cao nhất vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, những đoàn thể và nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Tăng cường đối thoại, cung ứng thông tin hai chiều và mở rộng chất vấn trong Đảng, củng cố niềm tin với nhân dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương, như: xây dựng NTM, cải thiện môi trường đầu tư.

– triệu tập đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động nông thôn thích hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ thôn, khu, khe, bản nhằm đổi mới nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt và sản xuất nhắm đến nền kinh tế xanh với chất lượng nông nghiệp xanh. Đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, chuyên môn sâu thích hợp và đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Thứ hai, về phát triển KT-XH: …………. có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nhất là lĩnh vực công nghiệp, cảng biển, dịch vụ, du lịch, XNK và sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao. Do đó, huyện cần đưa ra những mục tiêu, giải pháp hết sức cụ thể trên cơ sở bám sát những định hướng, quy hoạch phát triển của tỉnh, ngành, lĩnh vực gắn với thực tiễn của địa phương. Cần tích cực quan tâm việc triển khai quy hoạch, giám sát triển khai quy hoạch và tạo môi trường thông thoáng, lành mạnh để thú vị đầu tư, chuyển dịch cơ cấu ngành nghề. Trong số đó đặc biệt là khẩn trương cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của huyện đã được phê duyệt, xây dựng quy hoạch xây dựng của huyện để ngay từ đầu nhiệm kỳ triệu tập triển khai những giải pháp thú vị huy động những nguồn lực để xây dựng huyện trở thành trung tâm kinh tế mang tính links và hỗ trợ phát triển trong chuỗi hành lang kinh tế ven biển trong thời gian tới. Cụ thể như sau:

– Xác định phát triển công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm để đẩy nhanh quy trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện; khuyến khích tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào địa bàn trên cơ sở hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Tiếp tục thú vị những nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng có tính động lực để thúc đẩy phát triển KT-XH của huyện trên nguyên tắc đầu tư xây dựng triệu tập, có tính chọn lọc, đảm bảo tác dụng KT-XH trước mắt cũng như lâu dài.

– Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển Trong số đó triệu tập thú vị đầu tư hạ tầng kết cấu KCN – Cảng biển …………. trở thành trung tâm công nghiệp cảng biển lớn của Vịnh Bắc Bộ; kết nối thương mại vào thị trường Nam Trung Quốc và điểm kết nối thương mại giữa ASEAN – Việt Nam – Trung Quốc. Hoàn thiện hạ tầng khu KTCK Bắc Phong Sinh; upgrade thị trấn Quảng Hà đạt đô thị loại IV và sớm hoàn thành dự án công trình đưa lưới điện vương quốc ra xã đảo Cái Chiên.

– Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, thương mại góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế. triệu tập khai thác tác dụng 2 trung tâm kinh tế đó là thị trấn Quảng Hà và Khu KTCK Bắc Phong Sinh gắn với khu công nghiệp – Cảng biển ………….. Từng bước hình thành khu du lịch sinh thái tại xã đảo Cái Chiên, xã Đường Hoa để tham gia vào tuyến du lịch biển đảo Trà Cổ – Vĩnh Thực – Cái Chiên – Vân Đồn – Hạ Long; links vùng để hình thành tuyến du lịch biên giới Bình Liêu – …………. – Móng Cái trên cơ sở kết nối 3 cửa khẩu Hoành Mô – Bắc Phong Sinh – Móng Cái.

– Về phát triển sản xuất nông nghiệp gắn chương trình xây dựng nông thôn mới: …………. cũng là địa phương đa dạng về địa hình, thổ nhưỡng với nhiều sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh như chè Đường Hoa, mía tím; những vùng chăn lợn, gia cầm triệu tập, quan tâm phát triển thủy sản xa bờ, đẩy mạnh nuôi trồng thủy thủy sản những loại. Cần thú vị nhiều hơn thế nữa những doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa triệu tập, áp dụng khoa học, công nghệ gắn với công nghiệp chế biến và links thành chuỗi sản xuất – cung ứng, quản lý và xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với những chương trình, mục tiêu xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Về cơ bản tôi đồng tình và đánh giá những giải pháp phát triển kinh tế xã hội của huyện …………. theo hướng triệu tập sản xuất theo đặc trưng, tiềm năng của từng vùng, địa bàn, đảm bảo phát triển sản xuất bền vững, gắn với nâng cao chất lượng và tiêu thụ sản phẩm. Phấn đấu đến năm ……….. đạt huyện nông thôn mới.

Thứ ba, về văn hóa xã hội: là huyện có đến …….% dân số sống ở khu vực nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Vì vậy việc quan tâm , đầu tư nâng cao đời sống văn hóa xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới cần phải đạt quyết tâm cao hơn nữa với mục tiêu: sản xuất phát triển – cuộc sống sung túc – thông xóm văn minh – quản lý dân chủ. Tiếp tục quan tâm đào tạo nguồn nhân lực , nhất là lao động nông thôn, phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trang bị kiến thực, chuyển biến nhận thức để thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội.

– Bên cạnh đó huyện cần nắm bắt thời cơ trong bối cảnh tỉnh đẩy mạnh triển khai những giải pháp phát triển nguồn nhân lực, Trong số đó có việc triển khai đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh quảng ninh, để nâng cao chất lượng nguồn lực của huyện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và định hướng phát triển của huyện; phấn đấu đến năm 20…. nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%; nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, giáo viên, trường đạt chuẩn vương quốc. Thay đổi thói quen, xây dựng nếp sống văn minh, kết nối văn hóa vùng miền, gắn với phát huy, bảo tồn giá trị, bản sắc văn hóa những dân tộc, phục vụ du lịch.

Thứ tư, tiếp tục đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội: trong tâm là cấp ủy Đảng, Chính quyền những cấp phải chủ động, tăng cường, triển khai những giải pháp giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; quan tâm làm tốt công tác đảm bảo an ninh nông thôn và vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo gắn với phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục xây dựng và triển khai có tác dụng trào lưu toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân, nhất là phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong tuyên truyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc. Giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến lợi ích của nhân dân, công khai minh bạch, minh bạch, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc, miền núi như giao đất, khoán rừng cho người dân để phát triển kinh tế rừng, góp phần ổn định cuộc sống. Giải quyết kịp thời, có tác dụng những vấn đề về an ninh, trật tự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đại hội cũng cần triệu tập tranh luận, trách nhiệm, xây dựng trong lựa chọn những cán bộ Đảng viên tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm, khách quan, công tâm vì lợi ích chung, tham gia vào Ban chấp hành, BTV, cán bộ chủ chốt cấp ủy để đủ sức lãnh đạo, chỉ huy triển khai những nhiệm vụ hết sức quan trọng, nặng nề mà Đại hội đã đề ra. Tôi cũng hoan nghênh Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện …………. lần thứ …………. đã mạnh dạn hướng ứng và đề xuất chủ trương mới của tỉnh trong việc bầu trực tiếp Bí thư. Để toàn thể cán bộ, Đảng viên được thể hiện quyền lựa chọn, tín nhiệm và khẳng định rõ hơn trách nhiệm, niềm tin của Đại biểu với người đứng đầu. Tôi cũng đề nghị Đại hội quan tâm tranh luận kỹ để tham gia một cách trách nhiệm, xây dựng với báo cáo chính trị của Đại hội đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và báo cáo chính trị của Đại hội ………..của Đảng.

Những năm tới, thời cơ và vận hội có nhiều nhưng những khó khăn và thử thách cũng vẫn chưa thể lường hết được, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân …………. phải nỗ lực nhiều hơn thế nữa, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, nắm vững thời cơ, phát huy lợi thế, vượt lên khó khăn thử thách, cùng với sự quyết tâm chính trị cao của đại biểu dự đại hội; BCH Đảng bộ tỉnh tin tưởng toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân những dân tộc huyện …………. sẽ phấn đấu triển khai thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ, Nghị quyết đề ra.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *