Download.vn xin giới thiệu đến những bạn Bài phát biểu tổng kết công tác Hội khuyến học được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay tiếp trong tương lai.

Đây là mẫu bài phát biểu của lãnh đạo tổng kết lại công tác hoạt động của hội khuyến học trong suốt một năm và đưa ra phương hướng cho năm tiếp theo. tiếp trong tương lai là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng xem thêm và tải tài liệu tại đây.

Bài phát biểu
Tổng kết công tác Hội khuyến học năm………..

Kính thưa: Quý vị đại biểu

Thưa toàn thể hội nghị!

Lời thứ nhất được cho phép tôi thay mặt Đảng ủy – HĐND – UBND – MTTQ Việt Nam xã ……. kính chúc hội nghị tổng kết trào lưu khuyến học năm…..được thành công đẹp đẽ.

Thưa quý vị đại biểu!

Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp luôn được Đảng và nhà VN quan tâm, tạo mọi điều kiện hoạt động, chính vì đó là một công tác quan trọng hàng đầu, góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế giang sơn.

Xác định việc xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, là mục tiêu cơ bản trong chiến lược chấn hưng và phát triển giáo dục, là điều kiện cơ bản để phát triển kinh tế. Vì vậy, trong những Nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Đảng ủy đều có sự chỉ huy tiến hành những hoạt động về giáo dục như khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhằm tiến hành đạt được tác dụng cao nhất.

Kính thưa quý đại biểu!

Trong thời gian qua, Đảng ủy đã quan tâm, lãnh đạo Hội khuyến học xã ……………. trên những lĩnh vực như công tác vận động cán bộ, nhân dân, giáo viên tham gia vào những hoạt động của Hội nhằm xây dựng, củng cố và nâng cao công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đã tạo sự chuyển biến rõ nét giúp cho hoạt động Hội khuyến học đạt được những kết quả thiết thực như: Vận động học viên bỏ học giữa chừng quay về lớp phổ cập trung học phổ thông, cấp học bổng cho những em học viên nghèo hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng học viên giỏi, xây dựng sửa chữa trường lớp, tu bổ cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và học….

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên cũng còn một vài tồn tại, hạn chế đó là: vẫn chưa phát triển được tổ chức Hội trong những ngành, đoàn thể, vẫn chưa tổ chức được hội nghị biểu dương gia đình hiếu học, hoạt động của Trung tâm học tập xã hội vẫn chưa xây dựng quy chế để hoạt động có tác dụng, Ban Chấp hành hội hoạt động vẫn chưa đồng bộ…

Thay mặt Đảng ủy – HĐND – UBND – MTTQ tôi đề nghị trong thời gian tới Hội cần cố gắng tiến hành những mặt công tác như: Ban chỉ huy phổ cập giáo dục củng cố vững chắc kết quả chống mù chữ, phổ cập và giáo dục Trung học phổ thông, phát triển mạng lưới trường lớp theo chương trình kiên cố hóa, đáp ứng yêu cầu học tập của con em nhân dân. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giáo dục, tích cực vận đẩy mạnh trào lưu thi đua xây dựng gia đình hiếu học gắn với xây dựng gia đình văn hóa ở ấp văn hóa, vận động những lực lượng xã hội tích cực tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục, chống học viên bỏ học, giúp đỡ học viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, kịp thời phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, nhất là tài năng trẻ trên những lĩnh vực, là hạt nhân để thúc đẩy trào lưu xây dựng xã hội học tập, xây dựng công tác giáo dục ngày càng lớn mạnh…

sau cuối tôi xin chúc sức khỏe quý vị đậi biểu, quý vị khách mời, chúc hội nghị thành công đẹp đẽ.

Trân trọng kính chào!

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *