Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức được tổ chức thường niên tại những trường học, cơ sở giáo dục trên toàn quốc, nhằm tổng kết năm học cũ và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới.

Trong Hội nghị Cán bộ công chức không thể thiếu bài phát biểu của những thầy cô, lãnh đạo xã. Vậy mời những bạn cùng tìm hiểu thêm 3 mẫu bài phát biểu trong bài viết dưới đây. Đồng thời, hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm mẫu kịch bản, lời dẫn để buổi Hội nghị thành công đẹp đẽ.

Bài phát biểu Hội nghị cán bộ công chức năm 2020 – 2021

  • Bài phát biểu của lãnh đạo xã tại hội nghị cán bộ công chức
  • Bài phát biểu trong Hội nghị viên chức – Mẫu 1
  • Bài phát biểu trong Hội nghị viên chức – Mẫu 2

Bài phát biểu của lãnh đạo xã tại hội nghị cán bộ công chức

Kính thưa những vị đại biểu!

Thưa toàn thể những đồng chí!

Hôm nay, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm ……. để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tới dự hội nghị, thay mặt Thường trực Đảng ủy, tôi xin gửi tới những quý vị đại biểu và toàn thể những đồng chí lời chào trân trọng và lời chúc mừng đẹp đẽ nhất.

Kính thưa những vị đại biểu!

Thưa toàn thể những đồng chí!

Chúng ta đã bước sang năm ………. được hơn ……. tháng, và chúng ta cũng vừa đón tết nguyên đán cổ truyền ……….. của dân tộc, có lẽ không khí xuân vẫn tồn tại đó tác động đâu đó trong chúng ta. Tuy nhiên hiện nay nhiệm vụ đang hết sức nặng nề, nhất là những nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND những cấp nhiệm kỳ ………….. những báo cáo được trải qua tại hội nghị đã được những bộ phận chuẩn bị chu đáo, số liệu rõ ràng, đã được những đồng chí tranh luận, tôi không tồn tại ý kiến thêm nữa. Tại hội nghị này xin nhấn mạnh với những đ/c một số vấn đề sau:

Trong năm …………… đội ngũ cán bộ công chức của xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo và quyết liệt trong tổ chức triển khai nhiệm vụ. Đặc biệt là ý thức, thái độ phục vụ nhân dân đã được nâng cao, tác dụng công việc có nhiều chuyển biến, trải qua đó đã giúp đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm………….. Đó là hầu hết những chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt so với mục title ra trong năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư, tăng cấp, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển; Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường được tăng cường.

những lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng được củng cố, tăng cường. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của những tổ chức đảng trong Đảng bộ không ngừng được nâng cao, đảng bộ nhiều năm liên tục đạt trong trắng vững mạnh, bộ máy chính quyền được kiện toàn, ngày càng hoạt động có tác dụng, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Hoạt động của MTTQ và những đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới. Đặc biệt Đảng bộ đã lãnh đạo và tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ ……….., sau Đại hội đã nhanh gọn kiện toàn những chức danh cán bộ, đảm bảo bộ máy hoạt động ổn định, xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT Đảng ủy, chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ ……………

Nhân dịp này thay mặt Thường trực Đảng ủy tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ công chức trong xã và lãnh đạo, tổ chức triển khai nhiệm vụ năm ……..

Kính thưa những vị đại biểu!

Thưa toàn thể những đồng chí!

Để phát huy những ưu thế, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tại hội nghị này tôi đề nghị những đồng chí triển khai triển khai tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau trong triển khai triển khai nhiệm vụ năm …………, đó là:

Thứ nhất: Năm ……., với sự triệu tập cao độ trong công tác lãnh lãnh đạo, xã ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, tạo bước đột phá cho năm ……. Năm …… là năm ra mắt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND những cấp nhiệm kỳ …….., sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội giang sơn.

Hiện nay chúng ta đang tiến hành những bước của cuộc bầu cử. Năm ………., Ủy ban nhân dân xã, mỗi cán bộ công chức cần xác định nhiệm vụ trọng tâm đó là triển khai triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ những cấp nhiệm kỳ ……….., nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cần phát huy cao nhất vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, năng lực lãnh đạo của chính quyền, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững; chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi những chỉ tiêu kinh tế xã hội năm ……….

Thứ hai: Lực lượng Quân sự, Công an huyện cần phải có sự phối phối kết hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình những địa bàn, kịp thời giải quyết những vụ việc ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp, khiếu kiện đông người giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND những cấp nhiệm kỳ …………. Kiềm chế sự ngày càng tăng tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông. lãnh đạo triển khai tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thứ ba: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên những lĩnh vực văn hoá xã hội theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo, dạy nghề và giải quyết tốt những vấn đề an sinh xã hội. Chú trọng triển khai có tác dụng những dự án công trình giảm nghèo, giải quyết việc làm. Phát triển văn hoá gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với phát triển kinh tế xã hội.

Thứ tư: Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng chính quyền, MTTQ và những đoàn thể nhân dân. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, Trong số đó chú trọng xây dựng và triển khai triển khai chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chương trình hành động triển khai nghị quyết Đại hội đảng bộ những cấp nhiệm kỳ …………… Nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền những cấp. lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND những cấp nhiệm kỳ ………….. Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, thái độ, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ công chức. Mặt trận tổ quốc và những đoàn thể quần chúng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức, chất lượng hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, bám sát cơ sở. Xây dựng khối đại đoàn kết, hướng đoàn viên hội viên triển khai thắng lợi những nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Thứ năm: Đội ngũ cán bộ công chức xã cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì công việc và sự phát triển đi lên của địa phương. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi những tổ chức và cá nhân khi đến liên hệ công tác tại địa phương.

Thứ sáu: Thực sự đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức những trào lưu thi đua yêu nước. triển khai nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết những trào lưu thi đua, lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức lãnh đạo trào lưu thi đua, đảm bảo triển khai đồng bộ ở cả bốn khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Tổ chức, phát động những trào lưu thi đua sâu rộng trong toàn xã, thi đua lập thành tích chào mừng những sự kiện trọng đại của giang sơn năm ………..

Nhân dịp năm mới thay mặt BTV Đảng ủy, xin kính chúc những quý vị đại biểu, những đồng chí cùng toàn thể đảng viên trong đảng bộ mạnh khỏe, hạnh phúc, năm mới an khang, thịnh vượng.

Xin cảm ơn.

Bài phát biểu trong Hội nghị viên chức – Mẫu 1

Kính thưa quý đại biểu, quý thầy giáo, cô giáo!

Hôm nay trường Tiểu học ………….. tiến hành Hội nghị viên chức năm học 2020 – 2021. Tôi vinh hạnh được đoàn chủ tọa Hội nghị được cho phép phát biểu góp ý kiến của tôi vào bản kế hoạch năm học với những nội dung như sau:

Một là: Mỗi thầy giáo cô giáo luôn tự bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức, lối sống trong sáng lành mạnh, phải tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và thực sự là tấm gương cho học viên noi theo.

Hai là: tôn vinh tính nề nếp, kỉ cương, kỉ luật trong những hoạt động Giáo dục; đặc biệt là trong việc triển khai quy chế chuyên môn, trong kiểm tra đánh giá. Thường xuyên có những chấn chỉnh, sửa chữa kịp thời với những biểu lộ sai phạm của bản thân mỗi giáo viên.

Ba là: Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, công tác kiểm tra, đánh giá. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc dạy và học. Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục lồng ghép và tích hợp kĩ năng sống, GD môi trường, GD kỹ năng GNRRBM, GD địa phương; chú trọng giáo dục giá trị, giáo dục kỹ năng sống cho học viên, để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Bốn là: Mỗi giáo viên tích cực tham mưu với những cấp ủy đảng, chính quyền; đẩy mạnh công tác xã hội hóa và khai thác mọi nguồn lực để tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và cơ sở vật chất cho trường theo hướng xây dựng trường đạt chuẩn vương quốc.

Năm là: Xây dựng tập thể giáo viên trở thành một tập thể đoàn kết, tạo thành sức mạnh cùng với BGH triển khai thành công kế hoạch năm học.

Sáu là: Qua hội nghị này đề nghị cấp ủy chi bộ hai thôn tuyên truyền, tư vấn cho nhân dân chăm sóc mua sắm đồ dùng học tập cho học viên đầy đủ, có góc học tập đúng quy cách, đủ ánh sáng và thông thoáng. Thường xuyên quan tâm cho học viên tắm rửa, trang phục sạch sẽ trước khi đến trường.

sau cùng xin kính chúc quý vị đại biểu, những đồng chí giáo viên dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc hội nghị thành công đẹp đẽ!

Bài phát biểu trong Hội nghị viên chức – Mẫu 2

Kính thưa những đồng chí đại biểu!

Kính thưa những thầy giáo, cô giáo, những đồng chí cán bộ nhân viên nhà trường!

Năm học 2020 – 2021 đã bắt đầu, năm học tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chống bỏ học; là năm học tiếp tục triển khai cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh với chủ đề “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong trắng, vững mạnh”.

Với những tinh thần nhiệm vụ đó được cho phép tôi được thay mặt Ban lãnh đạo nhà trường – đội ngũ thầy cô giáo: xin được nhiệt liệt đón nhận những đồng chí lãnh đạo phòng giáo dục, những đồng chí lãnh đạo địa phương, những đại biểu trường bạn, Ban đại diện cha mẹ học viên, hội khuyến học, quý thầy cô giáo, những vị khách quý đã về dự với hội nghị. Xin chúc quý vị sức khỏe – hạnh phúc.

Kính thưa những đồng chí!

Trong năm học này, mặc dù nhà trường còn gặp khó khăn, chất lượng học tập của học viên thấp, tỷ lệ học viên nghỉ học, bỏ học, đi học thất thường ngày càng cao; nhưng với tinh thần trách nhiệm tình thương của người thầy, trách nhiệm của nhà giáo dục, chúng ta nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn để triển khai, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Với tinh thần tấm gương đạo đức nhà giáo; phẩm chất chính trị của người cán bộ công chức, viên chức; tinh thần hăng say lao động, toàn bộ vì học viên thân yêu. Trong hội nghị này tôi kêu gọi toàn thể những đồng chí hãy phát huy khả năng trí tuệ của tôi, triệu tập xây dựng những giải pháp triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021; hoàn chỉnh những quy chế hoạt động để xây dựng nhà trường có kỷ cương, nề nếp phát triển vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục chung của địa phương.

triển khai tinh thần dân chủ, phát huy sáng kiến của mọi người và trí tuệ của tập thể. Với sự quyết tâm của những đồng chí, tôi đề nghị mỗi đồng chí hãy phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến xây dựng những nội dung, đề xuất những biện pháp, giải pháp triển khai mục tiêu, kế hoạch nhiệm vụ năm học; tranh luận biểu quyết triển khai những chỉ tiêu phấn đấu trong năm học; tranh luận biểu quyết triển khai những nội dung sửa đổi của những qui chế để xây dựng và giữ gìn kỷ cương trật tự trong cơ quan đơn vị, phát huy truyền thống đẹp đẽ của nhà trường, góp phần hoàn thiện nghị quyết của hội nghị.

Thay mặt nhà trường tôi xin trân trọng cảm ơn và gửi tới những đồng chí đại biểu, quý thầy cô giáo lời chúc sức khỏe – hạnh phúc. Chúc toàn thể hội nghị ngày hôm nay thành công và thắng lợi.

Xin chân trọng cảm ơn!

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *