Sau khi học xong khóa học Chính trị hè, thầy cô thường phải làm bài thu hoạch chính trị hè, nhằm tổng kết lại những kỹ năng và kiến thức đã học. Sau đó, đưa ra những đề xuất, nhận xét, phương hướng để xây dựng những mục tiêu chung.

Bài thu hoạch chính trị hè năm 2020 của giáo viên

  • Bài thu hoạch chính trị hè năm 2020 – Mẫu 1
  • Bài thu hoạch chính trị hè năm 2020 – Mẫu 2
  • Bài thu hoạch chính trị hè năm 2020 – Mẫu 3
  • Bài thu hoạch chính trị hè năm 2020 – Mẫu 4

Bài thu hoạch chính trị hè năm 2020 – Mẫu 1

Câu 1: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên có mục đích đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và nếp văn hóa của cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ đang công tác trong môi trường sư phạm. Hãy trình bài và phân tích những hành động thiết thực để thể hiện trách nhiệm nêu gương của bản thân người giáo viên trong môi trường sư phạm?

Câu 2: Theo những anh, chị cần triển khai những giải pháp thiết thực nào để triển khai chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045?

Câu 3: Qua học tập và nghiên cứu chuyên đề về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm sóc đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Anh, chị hãy trình bài những nhận thức, những kết quả triển khai cụ thể của bản thân mình trong quy trình công tác?

Gợi ý reply câu hỏi bài thu hoạch chính trị hè 2020

Câu 2: Giải pháp thiết thực để triển khai chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM

Kinh tế biển là sự phối hợp hữu cơ giữa những hoạt động kinh tế ra mắt trên biển và hoạt động kinh tế trên dải đất liền ven biển. Trong số đó, biển chủ yếu đóng vai trò vùng khai thác nguyên liệu, là môi trường cho những hoạt động vận tải, du lịch biển; còn toàn bộ hoạt động sản xuất và phục vụ khai thác biển lại ra mắt trên dải đất liền ven biển. Do vậy, khi nói tới kinh tế biển không thể tách vùng biển với vùng ven biển và ngược lại. Từ khái niệm này đã chỉ ra những hoạt động kinh tế biển và không gian của kinh tế biển gồm 2 bộ phận là không gian biển và không gian dải đất liền ven biển. do đó, đối với lãnh thổ Việt Nam, kinh tế vùng ven biển là những hoạt động kinh tế ở dải ven biển, hoàn toàn có thể tính theo địa bàn những xã, huyện và những tỉnh có biên giới đất liền tiếp giáp với biển, gồm có những lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, dịch vụ…

VN có bờ biển trải từ Bắc vào Nam dài 3.260km, chủ quyền bao quát hơn 1 triệu kilômét vuông trên vùng biển Đông, gấp 3 lần diện tích đất liền. Trên biển có hơn 3.000 hòn đảo, quần đảo lớn nhỏ, với trữ lượng thủy sản lớn, phong phú, trữ lượng khoáng sản, nhất là dầu khí to lớn, tiềm năng du lịch gắn với biển và trên biển rất dồi dào. Điểm nổi trội là, trong số 10 tuyến đường biển lớn nhất hành tinh, có 5 tuyến đi qua biển Đông, là hướng mở rộng thông thương, thắt chặt và tăng cường những mối bang giao quốc tế. toàn quốc đã có 9 cảng biển và 15 khu kinh tế ven biển được xây dựng, với tổng diện tích mặt đất và mặt nước lên đến 662.249 ha, lôi cuốn khoảng 700 dự án công trình do quốc tế và trong nước đầu tư, với tổng vốn gần 33 tỷ USD và 330.000 tỷ đồng. Dọc bờ biển Việt Nam có 28 tỉnh, thành phố, với 12 thành phố lớn, 125 huyện, thị xã ven biển, 100 cảng biển, khoảng 238.000 cụm công nghiệp và gần 1.000 bến cá… Đây đó là những tiềm năng để phát triển kinh tế biển của giang sơn. Tiềm năng và trong thực tiễn đó đang tạo nền tảng, thời cơ cho Việt Nam từng bước trở thành vương quốc mạnh về biển, làm giàu từ biển, trên cơ sở phát triển, phát huy toàn diện những ngành nghề biển một cách tương thích, với cơ cấu phong phú, hiện đại, tạo ra tốc độ phát triển theo hướng nhanh, bền vững và tác dụng.

VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN

Hiện nay, số dân cư sống ở những vùng ven biển tăng thêm rất nhanh, gồm có hàng triệu người làm nghề đánh bắt cá, nuôi trồng thủy sản, vận tải biển, dịch vụ đóng sửa tàu thuyền, chế biến thủy sản, dầu khí, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, du lịch… Nhiều thị trấn, thị tứ, khu nghỉ dưỡng đã tạo thành dọc theo chiều dài ven biển của giang sơn. Dù vậy, những kết quả nêu trên mới chỉ là bước đầu, bởi chiến lược phát triển kinh tế biển vẫn chưa được quán triệt trong xã hội doanh nghiệp và người dân ven biển. Việc phát triển kinh tế biển trong thời gian qua vẫn chưa quan tâm đầy đủ đến đào tạo nhân lực, vẫn chưa lồng ghép những chương trình phòng ngừa, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo. Nhiều địa phương, những cấp, ngành, doanh nghiệp ven biển còn thờ ơ với tác động của biến đổi khí hậu đến sự phát triển kinh tế biển bền vững. Hầu hết ngư dân vẫn chưa nhận thức đầy đủ về sự thiệt hại nặng nề do biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Một trong những nguyên nhân chủ yếu vẫn là cơ chế, chính sách vẫn chưa tương thích. Theo những Chuyên viên, kinh tế biển mang tính đặc trưng nên cần phải có một cơ chế, chính sách đặc trưng, khác lạ với cơ chế, chính sách chung hiện hành. Để VN trở thành vương quốc mạnh về biển, giàu vì biển thì phải khai thác triệt để thế mạnh ở toàn bộ những tỉnh ven biển từ Bắc vào Nam.

Việt Nam là vương quốc có diện tích biển lớn trong vùng biển Đông, là nơi có vị trí địa chính trị, địa kinh tế trọng yếu trên maps chiến lược khu vực và quốc tế. Vì vậy, phát triển kinh tế biển tác dụng và bền vững có ý nghĩa sâu sắc cực kì quan trọng cho phát triển kinh tế giang sơn, tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc ta trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trước mắt và lâu dài. Điều quan trọng nhất hiện nay là phải nhanh gọn đưa Nghị quyết số 36 của Đảng vào hiện thực cuộc sống. Triển khai triển khai tốt những định hướng, mục tiêu, chủ trương lớn và những khâu đột phá với những giải pháp mà nghị quyết đã đề ra là nhiệm vụ quan trọng của giang sơn hiện nay.

Giải pháp thiết thực để triển khai chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045?

– Tăng cường năng lực, chủ động, phân tích, dự báo, theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước để có đối sách tương thích và kịp thời…

– triển khai đồng bộ, quyết liệt những đột phá chiến lược. Kiên định mục tiêu đổi mới thiết chế là đột phá quan trọng, triệu tập rà soát, hoàn thiện những cơ chế chính sách tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, nhất là những ngành, lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao…

– triển khai quyết liệt, tác dụng những Nghị quyết Quốc hội về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới quy mô tăng trưởng. triệu tập phát triển những ngành dịch vụ ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao, giá trị ngày càng tăng cao…

– Tiếp tục cơ cấu lại thu, chi ngân sách. Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, triển khai quyết liệt những giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn Thuế VAT, xử lý nợ đọng Thuế VAT và triển khai hóa đơn điện tử. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước dành nguồn lực cho đầu tư phát triển…

– Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững biển, tạo đồng thuận trong toàn xã hội. Nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo của những cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền trong tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát quy trình triển khai triển khai những chủ trương, giải pháp về phát triển bền vững kinh tế biển. Nâng cao tác dụng, đa dạng hoá những hình thức, nội dung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước về biển, đảo, chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam trong toàn hệ thống chính trị, trong nhân dân, đồng bào ta ở quốc tế và xã hội quốc tế; khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là duy trì môi trường hoà bình, ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế trên biển

– Hoàn thiện thiết chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về phát triển bền vững kinh tế biển. Rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp lý về biển theo hướng phát triển bền vững, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, thống nhất, tương thích với chuẩn mực luật pháp và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia

– Phát triển khoa học, công nghệ và tăng cường điều tra cơ bản biển. Thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, ứng dụng những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến; đẩy mạnh nghiên cứu, xác lập luận cứ khoa học cho việc hoạch định, hoàn thiện chính sách, pháp lý về phát triển bền vững kinh tế biển.

– Đẩy mạnh giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực biển. Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, kỹ năng và kiến thức, hiểu biết về biển, đại dương, kỹ năng sống sót, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng, tránh thiên tai cho học viên, sinh viên trong toàn bộ những bậc học, cấp học.

– Tăng cường năng lực bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực thi pháp lý trên biển. Hoàn thiện tổ chức những lực lượng bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực thi pháp lý trên biển. Đầu tư trang thiết bị hiện đại, chú trọng đào tạo nhân lực, nâng cao tác dụng thực thi pháp lý và tăng cường khả năng hiệp đồng, tác chiến của những lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và những quyền lợi chính đáng, hợp pháp của giang sơn. Xây dựng lực lượng công an khu vực ven biển, đảo, những khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển vững mạnh, làm nòng cốt bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng biển, đảo

– Chủ động tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển. triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hoá; chủ động, nâng cao tác dụng hội nhập quốc tế; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền và những lợi ích hợp pháp, chính đáng của vương quốc trên biển, đồng thời chủ động, tích cực giải quyết, xử lý những tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông bằng những biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định và hợp tác để phát triển.

Bài thu hoạch chính trị hè năm 2020 – Mẫu 2

BÀI THU HOẠCH
(Lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2020)

Họ và tên: ………………………………………

Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn

Đơn vị công tác: Trường THCS……………….

CÂU HỎI

Câu 1: Đồng chí hãy trình diễn nội dung tâm đắc nhất đồng chí đã được tiếp thu trong chương trình bồi dưỡng chính trị hè năm 2020?

Câu 2: Đồng chí hiểu ra làm sao về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ? Theo đồng chí ngành giáo dục cần làm gì trong việc ứng dụng những thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội?

BÀI LÀM

Câu 1: Trong chương trình bồi dưỡng chính trị hè năm 2020, có rất nhiệu nội dung. Bản thân tôi tâm đắc nhất với nội dung “những phong thái làm việc của cán bộ Đảng viên theo tư tưởng đạo đức phong thái Hồ Chí Minh”. Nội dung cụ thể như sau:

1. phong thái dân chủ hay “cách làm việc dân chủ” – Hồ Chí Minh cho rằng, đây là phong thái hàng đầu mà người cán bộ cần phải có. Người chỉ rõ: Đảng ta triển khai nguyên tắc “triệu tập dân chủ” và “chính sách ta là chính sách dân chủ, tư tưởng phải được tự do”. Vì thế, người cán bộ, đảng viên phải tạo ra được không khí dân chủ thực sự trong nội bộ bằng phương pháp thành tâm lắng nghe và khơi gợi cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, cấp dưới nói hết quan điểm, ý kiến của tớ. Được như vậy thì cấp dưới và quần chúng mới hăng hái đề ra sáng kiến. Những sáng kiến đó được coi trọng, được khen ngợi thì những người đó càng thêm hăng hái làm việc. phong thái dân chủ của người cán bộ không chỉ có khơi nguồn sáng tạo, phát huy tinh thần góp sức của cấp dưới và quần chúng nhân dân mà còn làm cho tổ chức cơ quan, đoàn thể thêm gắn bó. – Người có tác phong dân chủ là người thực hành tốt nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Đó là cách “để phát huy trí tuệ và kinh nghiệm của nhiều người”. Cán bộ không khi nào được “độc tôn chân lý”, phải thành thực lắng nghe ý kiến phê bình của cấp dưới và nghiêm túc sửa mình với tinh thần cầu thị. Làm như vậy thì chắc chắn người cán bộ sẽ được nhân dân yêu mến, cấp dưới nể trọng. – Nói về sức mạnh của dân chủ, Hồ Chí Minh từng nói: “Thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng hoàn toàn có thể giải quyết mọi khó khăn”. Nếu người cán bộ không tồn tại tác phong dân chủ hoặc “miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc thì họ theo lối “quan” chủ” là họ tự tước đi của tớ vũ khí hữu hiệu nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Khi đó, dù có “đầy túi quần thông cáo, đầy túi áo chỉ thị mà công việc vẫn không chạy”. – phong thái dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh là dân chủ có định hướng, có lãnh đạo, dân chủ phải đi đến sự triệu tập chứ không phải dân chủ quá trớn, dân chủ vô tổ chức. Nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và sinh hoạt Đảng là “triệu tập dân chủ”.

2. phong thái làm việc quần chúng

– Hồ Chí Minh yêu cầu người cán bộ phải có phong thái làm việc quần chúng, xuất phát từ vấn đề có tính nguyên tắc về vai trò của quần chúng nhân dân: “Dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. – phong thái quần chúng yêu cầu người cán bộ phải gần gũi quần chúng, lắng nghe và thấu hiểu mong muốn của quần chúng, phải thường xuyên đi xuống cơ sở mà mình phụ trách, tìm hiểu tình trạng đời sống, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng. Người khẳng định: nếu “cách xa dân chúng, không liên lạc chặt chẽ với dân chúng, cũng như đứng lơ lửng giữa trời, nhất định thất bại”.

– phong thái quần chúng không tồn tại tức là “theo đuôi quần chúng” vì “trong dân chúng, có nhiều tầng lớp không giống nhau, trình độ không giống nhau, ý kiến không giống nhau”. Người cán bộ phải có bản lĩnh vững vàng để vừa nâng cao trình độ giác ngộ, dân trí của quần chúng, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của một bộ phận quần chúng “chậm tiến”, triển khai tốt vai trò lãnh đạo của tớ. – phong thái quần chúng là phải ghi nhận cách tổ chức trào lưu tương thích với trình độ, năng lực trong thực tiễn của quần chúng, không chủ quan, duy ý chí, áp đặt thực tiễn theo ý mình. Theo Người, “Nếu cứ làm theo ý muốn, theo tư tưởng, theo chủ quan của tớ, rồi đem cột vào cho quần chúng, thì khác nào “khoét chân cho vừa giầy”…

– phong thái làm việc quần chúng của cán bộ, đảng viên còn gồm có cả trong sinh hoạt. Người cán bộ phải giản dị, hòa đồng với quần chúng, không được cho phép mình hưởng điều gì có tính chất “đặc quyền, đặc lợi”. Người cảnh tỉnh những suy nghĩ lệch lạc trong cán bộ, rằng “phải ăn mặc bảnh mới giữ được oai tín, giữ được thể diện”. Khi người cán bộ thấm nhuần tác phong quần chúng, họ sẽ được quần chúng nhân dân yêu thương, tin cậy, ủng hộ và khi đó, việc gì họ làm cũng thành công.

3. phong thái làm việc khoa học

– Theo Hồ Chí Minh, cán bộ làm việc gì cũng phải có mục đích và kế hoạch rõ ràng, thiết thực. Muốn vậy, người cán bộ phải “xét kỹ hoàn cảnh mà sắp đặt công việc cho đúng. Việc chính, việc gấp thì phải làm trước. Không nên luộm thuộm, không tồn tại kế hoạch, gặp việc nào làm việc ấy”. Hết sức tránh chuyện vạch ra “chương trình công tác thì quá rộng mà kém thiết thực” và căn bệnh “đánh trống bỏ dùi” gây lãng phí tiền của, nhân lực và thời gian của nhân dân.

– phong thái làm việc khoa học là phải ghi nhận quý trọng thời gian, biết giờ nào làm việc ấy và có năng lực giải quyết công việc một cách tốt nhất trong một thời gian ngắn nhất. Người cán bộ phải ghi nhận tiết kiệm thời gian của tớ nhưng cũng phải ghi nhận tiết kiệm thời gian cho người khác. Cách tốt nhất là triệu tập giải quyết dứt điểm từng công việc. Không ôm đồm, làm quá nhiều việc, nhiều việc không dứt điểm, không tác dụng.

– phong thái làm việc khoa học yêu cầu người cán bộ giải quyết công việc trên cơ sở dữ liệu khách quan, dựa trên nền tảng trong thực tiễn để lựa chọn ra phương án khả thi nhất và phương án ấy phải đặt trong tổng thể chiến lược lâu dài. Không được rơi vào “bệnh cận thị – không trông xa, thấy rộng. Những vấn đề to tát thì không nghĩ đến mà chỉ chăm chú những việc tỉ mỉ”. Người cán bộ không được vì cái lợi nhỏ trước mắt mà làm tổn hại đến lợi ích to lớn, lâu dài. Tầm nhìn – đó đó là phẩm chất của người có tư duy khoa học và có cách làm việc khoa học.

– phong thái làm việc khoa học đòi hỏi người cán bộ phải có cách đánh giá đúng người, đúng việc, sắp xếp công việc cho hợp lý. Lại phải ghi nhận cách kiểm tra, giám sát công việc và cấp dưới một cách tác dụng, qua đó thấy được việc thi hành đường lối, nghị quyết của Đảng ra làm sao và cần điều chỉnh cái gì… Kiểm tra còn có tác dụng phân loại, đánh giá cán bộ vì “có kiểm tra… mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời”. Cán bộ lãnh đạo làm việc khoa học, chặt chẽ thì cấp dưới không thể “qua mặt”.

– phong thái làm việc khoa học đòi hỏi người cán bộ sau mỗi công việc phải ghi nhận rút ra kinh nghiệm cho lần sau và cho người khác. Người viết: “Công việc gì bất kỳ thành công hoặc thất bại, chúng ta cần phải nghiên cứu đến cội rễ, phân tách thật rõ ràng rồi Tóm lại. Tóm lại đó sẽ là cái thìa khóa phát triển công việc và để giúp cho cán bộ tiến tới”.

4. phong thái nêu gương, nói đi đôi với làm

– Theo Hồ Chí Minh, trước hết phải làm gương trong mọi công việc, từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên về mọi mặt; phải cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, nói phải đi đôi với làm. Cần nêu gương trên ba mối quan hệ với mình, với người, với việc. Đối với mình phải không tự cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo, luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân; phải tự phê bình mình như rửa mặt hằng ngày. Đối với người, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc, khoan dung, độ lượng. Đối với việc, dù trong hoàn cảnh nào phải không thay đổi tắc “dĩ công vi thượng”, để việc công lên trên, lên trước việc tư.

– Muốn nêu gương được thì nói phải đi đôi với làm. Với cán bộ, đảng viên, sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa đạo đức và nêu gương đạo đức cần đạt tới sự nhất quán trong công việc và trong đời sống riêng, giữa đạo đức người lãnh đạo và đạo đức đời thường. Địa vị càng cao, uy tín càng lớn, càng phải ra sức hoàn thiện về đạo đức, thống nhất giữa nói và làm. Người đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, nói phải đi đôi với làm để quần chúng noi theo.

– Hồ Chí Minh yêu cầu ai cũng phải nêu gương về đạo đức. Trước hết, mình phải tự làm gương, “cán bộ gắng làm gương trong anh em, và khi đi công tác, gắng làm gương cho dân”. Làm gương cả về ba mặt: tinh thần, vật chất và văn hoá. Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.

– Để giáo dục bằng nêu gương đạt kết quả cao, Hồ Chí Minh chủ trương: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất xây dựng Đảng, xây dựng những tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Trong gia đình, cha mẹ phải là tấm gương cho những con, anh chị là tấm gương đối với những em. Trong nhà trường, thầy giáo, cô giáo là tấm gương cho học trò. Trong cơ quan, tổ chức thì cán bộ lãnh đạo là tấm gương cho cấp dưới, người này hoàn toàn có thể nêu gương cho người khác. Trong cuộc sống hằng ngày, người cán bộ, đảng viên phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt để trở thành con người có đời tư trong sáng, làm tấm gương giúp nhân dân nhìn vào đó mà noi theo, qua đó mà làm tăng thêm những điều đúng, những điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu.

– Trong những nội dung nêu gương, cán bộ, đảng viên phải luôn luôn nêu gương về tinh thần phục vụ nhân dân. Hồ Chí Minh nhấn mạnh trách nhiệm phục vụ nhân dân từ một triết lý sâu xa rằng, cơm chúng ta ăn, áo chúng ra mặc đều do mồ hôi, nước mắt của dân mà ra, nên chúng ta phải đền bù xứng đáng cho dân. Vì vậy mà cán bộ, đảng viên phải xông xáo, nhiệt tình, sâu sát nhân dân, gương mẫu và dám phụ trách trước dân cả về lời nói và việc làm. Đó là tư tưởng đạo đức, phong thái nêu gương, tự giác, gương mẫu Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức phải tự giác làm theo.

Câu 2:

Trước hết, ta hiểu thế nào là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư?

Cách mạng công nghiệp 4.0 hay còn gọi là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên toàn cầu đang ra mắt tại nhiều nước phát triển.

Cuộc cách mạng 4.0 là sự gắn kết giữa những nền công nghệ, làm xóa đi ranh giới giữa toàn cầu vật thể, toàn cầu số hóa và toàn cầu sinh học. Đó là những công nghệ internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, người máy, xe tự lái, in ba chiều, máy tính siêu thông minh, công xưởng thông minh, công nghệ nano, công nghệ sinh học… Đây là cuộc cách mạng về sản xuất thông minh dựa trên những thành tựu đột phá trong những lĩnh vực công nghệ không giống nhau với nền tảng là những đột phá của công nghệ số. Trung tâm củacuộc cách mạng 4.0 là công nghệ thông tin và internet kết nối vạn vật (IoT), không chỉ có giúp con người giao tiếp với con người, mà còn là con người giao tiếp với máy, con người giao tiếp với đồ vật và đồ vật giao tiếp với nhau.

Tác động của cuộc cách mạng 4.0 tới ngành giáo dục:

Sự tác động của cuộc cách mạng 4.0 tới giáo dục là rất lớn, vừa tạo ra thời cơ nhưng cũng đề ra những thử thách ngày càng nhiều hơn nữa cho những cơ sở giáo dục.. Cụ thể là:

Tạo ra nhu cầu đào tạo cao cho những cơ sở giáo dục. Trong mọi lĩnh vực ngành nghề, những bước đi có tính đột phá về công nghệ mới như trí thông minh nhân tạo, robot, mạng internet, phương tiện độc lập, in 3D, công nghệ nano, công nghệ sinh học, khoa học về vật liệu, lưu trữ năng lượng và tin học lượng tử sẽ còn tác động mạnh mẽ hơn tới đời sống xã hội. Trong cuộc cách mạng 4.0, hệ thống giáo dục nghề nghiệp sẽ bị tác động rất mạnh và toàn diện, danh mục nghề đào tạo sẽ phải điều chỉnh, update liên tục vì những ranh giới giữa những lĩnh vực rất mỏng manh. do đó, sẽ là sự links giữa những lĩnh vực lý – sinh; cơ – điện tử – sinh, từ đó hàng loạt nghề nghiệp cũ sẽ mất đi và thay vào đó là thời cơ cho sự phát triển của những ngành nghề đào tạo mới, đặc biệt là sự liên quan đến sự tương tác giữa con người và máy móc. Thị trường lao động trong nước cũng như quốc tế sẽ có sự phân hóa mạnh mẽ giữa nhóm lao động có trình độ thấp và nhóm lao động có trình độ cao. những nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ có đe dọa tới việc làm của những lao động trình độ thấp, mà trong cả lao động có kỹ năng bậc trung cũng sẽ bị tác động nếu họ không được trang bị kỹ năng và kiến thức mới – kỹ năng sáng tạo cho nền kinh tế 4.0. Cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ có tạo ra thời cơ đào tạo những người mới vẫn chưa qua đào tạo, còn đòi hỏi trong cả những người đã đi làm, từ công nhân đến kỹ sư đều phải thay đổi, update về kỹ năng và kiến thức, kỹ năng ở mức độ cao hơn. Theo mục tiêu của Chính phủ, năm 2020, VN sẽ có khoảng 1.000.000 doanh nghiệp, tức là cũng cần một triệu cán bộ công nghệ thông tin. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta mới có 300.000 cán bộ công nghệ thông tin, nên chỉ riêng nhu cầu đào tạo mới của ngành này để cung ứng cho xã hội một lực lượng lao động làm chủ công nghệ thông tin đã là thời cơ lớn cho những trường đào tạo.

Làm thay đổi mọi hoạt động trong những cơ sở đào tạo. Để đáp ứng đủ nhân lực cho nền kinh tế sáng tạo, đòi hỏi phải thay đổi những hoạt động đào tạo, nhất là ngành nghề đào tạo, hình thức và phương pháp đào tạo với sự ứng dụng mạnh mẽ củacông nghệ thông tin. do đó, những phương thức giảng dạy cũ không thể tương thích với nhu cầu của xã hội. Với sự vận dụng những thành tựu của cách mạng 4.0 thì người học ở bất kỳ đâu đều hoàn toàn có thể truy cập vào thư viện của nhà trường để tự học, tự nghiên cứu. Như vậy, không thể chỉ tồn tại quy mô thư viện truyền thống mà những trường phải xây dựng được thư viện điện tử. Hoặc chúng ta sẽ có những quy mô giảng dạy mới như đào tạo trực tuyến không cần lớp học, không cần giáo viên đứng lớp, người học sẽ được hướng dẫn học qua mạng. Những lớp học ảo, thầy giáo ảo, thiết bị ảo có tính mô phỏng, bài giảng được số hóa và san sẻ qua những nền tảng như Facebook, YouTube, Grab, Uber… sẽ trở thành xu thế phát triển trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp trong thời gian tới. Khi đó, kỹ năng và kiến thức không thể bó hẹp và độc quyền bởi một người hay trong một phạm vi tổ chức. Người học có nhiều thời cơ để tiếp cận, tích lũy, chắt lọc cái mới, cái hay, có nhiều thời cơ để trở thành một công dân toàn cầu – người lao động tương lai có khả năng làm việc trong môi trường sáng tạo và có tính cạnh tranh. Phần thưởng sau cuối không thể là bằng cấp trên giấy tờ nữa, mà là bằng cấp theo nghĩa mở rộng, trao đổi tri thức, sáng tạo, giá trị đóng góp cho xã hội. Bởi một doanh nghiệp tuyển dụng là cần người làm được việc chứ không cần người có văn bằng cao. Từ đó hoàn toàn có thể bỏ việc yêu cầu về bằng cấp hay xem đó là điều kiện tiên quyết khi tuyển dụng lao động. Như vậy, những cơ sở giáo dục sẽ phải chuyển đổi mạnh mẽ sang quy mô chỉ đào tạo “những gì thị trường cần”, những nội dung của những môn cơ bản sẽ phải được rút ngắn và thay thế vào đó là những nội dung thiết yếu để đáp ứng nhu cầu của những doanh nghiệp, của nền kinh tế nói chung và đảm bảo để người học triển khai được phương châm “học tập suốt đời”. Theo quy mô mới này, việc gắn kết giữa cơ sở giáo dục đào tạo với doanh nghiệp là yêu cầu tất yếu để bổ sung cho nhau. Đồng thời, đẩy mạnh việc hình thành những cơ sở đào tạo trong doanh nghiệp để phân chia những nguồn lực chung, làm cho những nguồn lực được sử dụng một cách tối ưu hơn. Điều này sẽ tác động đến việc bố trí cán bộ quản lý, phục vụ và đội ngũ giáo viên của những cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Khi đó, tại những cơ sở giáo dục, toàn bộ những dữ liệu của người học từ mã số, điểm số, thông tin cá nhân… đều đã được số hóa tại một nơi lưu trữ. Trong nhiều trường hợp, người dạy chỉ việc “vứt” tài liệu lên “mây” (Cloud), toàn bộ mọi người tranh luận trên “mây” mà vẫn đảm bảo được sự riêng tư, tác dụng và tính đồng bộ. Trước trong thực tiễn này, nếu những trường không thay đổi thì sẽ không tồn tại người học. Doanh nghiệp nói riêng và thị trường nói chung có nhu cầu ra làm sao, thì người học sẽ càng hướng tới tìm học những nơi đáp ứng được nhu cầu đó. Đây thực sự là một thử thách vì hầu như những trường hiện nay mới chỉ dừng lại ở mức độ giáo viên giảng dạy bằng máy chiếu, video, san sẻ tài liệu trên mạng. Kinh phí eo hẹp cũng là một trong những điểm chính khiến những ứng dụng khoa học công nghệ vẫn chưa phát triển trong trường học.

Ngành giáo dục cần làm:

Đổi mới phương thức đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào trong hoạt động giảng dạy và học, nâng cao năng lực và chất lượng của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý.

Đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất, gồm có: cơ ngơi trường học, trang thiết bị hiện đại, thư viện…

Phải đặc biệt quan tâm đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) những cấp, từ cấp bộ đến địa phương (sở, quận, huyện) thật sự có đức, có tài năng; đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có trình độ cao, năng lực chuyên môn giỏi và có tư cách đạo đức tốt.

Cải cách chính sách tiền lương, triển khai tốt chính sách thâm niên (cho GV và CBQLGD và GV đã nghỉ hưu những thời kỳ), thiết thực chăm sóc nâng cao đời sống cho họ.

Tăng cường tự học và trau dồi tiếng Anh cho giáo viên và học viên.

Bên cạnh hoạt động đào tạo, cần tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ, kỹ năng và kiến thức chuyên môn, gắn nghiên cứu với những hoạt động chuyển giao tại cơ sở, đặc biệt chú trọng những nghiên cứu mô phỏng, nghiên cứu tương tác…

Cần đẩy mạnh công tác dự báo nhu cầu thị trường nhân lực trong tương lai gần và xa hơn

Cần sự phối hợp 3 “nhà”: Nhà trường – Nhà khoa học – Nhà doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực phục vụ CMCN 4.0

những trường ĐH ở Việt Nam cần học tập, kinh nghiệm đào tạo của những trường ĐH ở quốc tế, trong việc xây dựng những trung tâm đổi mới sáng tạo gắn rất chặt với doanh nghiệp. Nhờ những trung tâm đó, sinh viên được học tập ở môi trường rất thật; những doanh nghiệp links với những trường để tìm nguồn nhân lực tương lai.

Hoạt động của trung tâm đổi mới sáng tạo ở trường phải thiết thực và đi cùng với nhịp thở cuộc sống, thoát ly lý thuyết thuần tuý. Từ đây, cần xây dựng môi trường dạy và học mà phải gắn rất chặt với môi trường Sale, với thực tiễn đặt hàng của xã hội…

Cần rà soát, sắp xếp, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH, giáo dục nghề nghiệp gắn với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và nhu cầu của thị trường lao động trong toàn quốc, từng vùng và địa phương.

Nâng cao chất lượng đào tạo của những trường sư phạm. triển khai tốt công tác tuyển sinh ĐH, CĐ. Xây dựng cơ chế, chính sách phân luồng giáo dục, gắn với đào tạo nghề và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho học viên phổ thông.

Đổi mới nội dung, phương thức đào tạo nhằm nâng cao chất lượng và tác dụng giáo dục ĐH và giáo dục nghề nghiệp; Nâng cao chất lượng đào tạo một số trường ĐH, một số nghề tiếp cận trình độ những nước phát triển trong ASEAN và toàn cầu.

……, ngày …. tháng …. năm 2020

Người viết

………………………

Bài thu hoạch chính trị hè năm 2020 – Mẫu 3

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………….

Đơn vị: ……………………………………………………………………………………………..

Câu hỏi:

Câu 1: Anh (chị) hãy trình diễn những điều cơ bản tại Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Chấp hành Trung ương).

Câu 2: Hãy nêu những hành động thiết thực của tớ để thể hiện trách nhiệm nêu gương của bản thân người giáo viên trong môi trường sư phạm?

Bài làm

Câu 1: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Chấp hành Trung ương:

Điều 1. Cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương phải nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước; gương mẫu triển khai Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt những cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương.

Điều 2. Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu triển khai:

1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghiên cứu, nắm vững hệ thống những nguyên tắc cơ bản và kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, chính kiến rõ ràng trước những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm. Chủ động ngăn chặn, phản bác những thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch.

2. Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, của vương quốc – dân tộc và mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Không làm bất

cứ việc gì có hại cho Đảng, cho giang sơn và nhân dân. Lấy ấm no, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

3. Thực hành phong thái lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, tác dụng; thực sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể. chỉ huy quyết liệt, tác dụng công tác cải cách hành chính, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ.

4. Sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được phân công. Tâm huyết, tận tuỵ với công việc. Tích cực giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng nối dài; chủ động, kịp thời xử lý có tác dụng những tình huống khẩn cấp, đột xuất, bất ngờ trong địa phương, lĩnh vực mình phụ trách.

5. Tích cực triển khai quy định về phân cấp, phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Chủ động triển khai chủ trương thí điểm của Trung ương; khuyến khích quy mô, cách làm mới, tác dụng. Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tìm tòi, đổi mới, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, ngành, lĩnh vực do mình phụ trách.

6. Giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai minh bạch, minh bạch trong công tác cán bộ. chăm sóc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ kế cận. Chủ động, tích cực phát hiện, lôi cuốn, trọng dụng người có đức, có tài năng, khát khao góp sức. Bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám phụ trách vì sự nghiệp của Đảng, vì lợi ích vương quốc – dân tộc.

7. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng. Mẫu mực về đạo đức, lối sống. Thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành.

8. Nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình; thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; không tranh công đổ lỗi. Dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm. Chủ động xin từ nhiệm khi thấy mình không thể đủ điều kiện, năng lực, uy tín để triển khai nhiệm vụ.

Điều 3. Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống:

1. Chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị. Lợi dụng tập thể để tránh mặt trách nhiệm hoặc lấy danh nghĩa tập thể triển khai mục đích cá nhân. Nói không nhất quán, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít.

2. Độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân. Định kiến với người góp ý, phê bình. Trực tiếp, mượn danh hoặc cung ứng tài liệu cho người khác để nói, viết, đăng tin, bài sai thực sự nhằm tôn vinh tập thể, cá nhân mình hoặc hạ thấp uy tín của tập thể, cá nhân khác trên những phương tiện truyền thông, social.

3. Chủ trì tham mưu, phát hành cơ chế, chính sách trái chủ trương, đường lối của Đảng, pháp lý của Nhà nước, làm tác động đến uy tín của Đảng hoặc gây thiệt hại đối với lợi ích của Nhà nước, tập thể và công dân.

4. Chạy hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy phiếu tín nhiệm. Can thiệp không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, trái quy định vào công tác cán bộ; đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nhất là đối với người nhà, người thân.

5. Tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức; tặng quà, nhận quà vì vụ lợi. Can thiệp không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, trái quy định vào công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đối với việc đề xuất, cho chủ trương, thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, chỉ định thầu những dự án công trình, đề án kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; đấu giá đất đai, tài sản nhà nước.

6. Lãng phí công quỹ, tài sản, phương tiện, nhân lực và thời gian làm việc. Tổ chức đoàn đi công tác ở trong và ngoài nước không đúng thành phần, thời gian và nội dung yêu cầu công việc. Sống, sinh hoạt, tiêu dùng, giải trí xa hoa, lãng phí.

7. Lợi dụng doanh nghiệp hoặc để doanh nghiệp lợi dụng nhằm vụ lợi. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín để sử dụng, vay, mượn tiền, tài sản, phương tiện của tổ chức, cá nhân trái quy định.

8. Để vợ (anh xã), bố, mẹ, con, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của tớ để vụ lợi. Để vợ (anh xã), con đẻ, con nuôi sống xa hoa, phô trương, lãng phí hoặc sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp lý.

Câu 2: Hãy nêu những hành động thiết thực của tớ để thể hiện trách nhiệm nêu gương của bản thân người giáo viên trong môi trường sư phạm?

nói tới trách nhiệm nêu gương là nói tới một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong chương trình dạy học của ngành giáo dục. Trước đây, khi vẫn chưa xuất hiện Quy định nêu gương của Trung Ương Đảng thì trong ngành giáo dục cũng đã có quy định này và đó được đưa vào một phương pháp dạy học chủ chốt trong những phương pháp dạy học của người giáo viên. Đó là phương pháp “Nêu gương”.

Vậy trước hết chúng ta cần hiểu nêu gương là gì?

Nêu gương là lấy hành động, việc làm tốt của bản thân làm gương trước mọi người để mọi người cùng học tập làm theo. Để nêu gương trước hết bản thân phải có đạo đức trong sáng, lành mạnh, nhân cách tốt và hành động đúng đắn. Học đi đôi với hành, mọi lời nói và hành động phải chuẩn mực và tác dụng để mọi người nhìn vào đó như là hình mẫu và cùng nhau học tập.

“Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải mực thước cho người ta bắt chước”, cách nói giản dị đó là của Bác Hồ về trách nhiệm và bổn phận nêu gương của cán bộ, đảng viên, về công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, nhằm xây dựng đội ngũ những người tiêu biểu nhất, tiên tiến nhất, xứng tầm lãnh đạo cách mạng. Để thực sự nêu gương, người cán bộ, đảng viên phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng cả về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, trách nhiệm, tác phong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, quan hệ với quần chúng nhân dân…

Càng giữ chức vụ cao, yêu cầu, đòi hỏi càng lớn. Bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải nói đúng, làm đúng, đạo đức lối sống phải trong sáng, lành mạnh, tác phong công tác phải mẫu mực, quần chúng mới tin tưởng, yêu mến và noi theo. Làm sao hoàn toàn có thể nêu gương khi bản thân cán bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc, quy định, điều lệ Đảng, vi phạm chủ trương, chính sách, pháp lý của Nhà nước, không triển khai đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập, lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao để trục lợi, lo vun vén cá nhân, ưu tiên cho người thân, gia đình trong quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ…

Làm sao nhân dân hoàn toàn có thể yêu mến, tin cậy những ông quan “nói một đằng, làm một nẻo,” kêu gọi người khác sống lành mạnh, tiết kiệm, trong những lúc bản thân sống xa hoa, lãng phí bằng tài sản, công quỹ nhà nước, bằng tiền Thuế VAT của dân, cờ bạc, tiệc tùng vô độ…

Những ung nhọt đó nếu không sớm cắt bỏ sẽ “làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng, làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chính sách”, như nghị quyết trung ương 4 Khóa XII nhận định.

Đặc biệt trong môi trường sư phạm, vai trò nêu gương càng phải được triển khai và phát huy hằng ngày cho học viên. Trước hết là người giáo viên, tôi luôn phấn đấu một người thầy mẫu mực về nhân cách, trong sáng về đạo đức để những em noi theo, Mọi việc làm và hành động của tớ luôn ở mức chuẩn mực, hoàn toàn có thể mình vẫn chưa giỏi toàn diện trong chuyên môn nhưng bản thân luôn cầu tiến, không ngừng học tập để nâng cao trình độ đồng thời cũng là làm gương chăm chỉ cho học viên có động lực vươn lên.

Ngoài ra trong giảng dạy, tôi luôn chọn những em học viên có gương tốt để nêu trong những tiết dạy nhằm khơi dậy tính học tập lẫn nhau, noi gương lẫn nhau cho những em cùng tiến bộ. Với phương châm “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” để làm nền tảng cho học viên noi theo.

Bài thu hoạch chính trị hè năm 2020 – Mẫu 4

BÀI THU HOẠCH
“Lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 20…”

Họ và tên: ………………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác:………………………………………………………………………..

Câu hỏi:

Anh, chị hiểu ra làm sao về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư? Cuộc cách mạng này có tác động ra làm sao đối với ngành giáo dục? Theo ông, chị ngành giáo dục cần làm gì để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0?

Bài làm

Thế nào là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư?

Cách mạng công nghiệp 4.0 hay còn gọi là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên toàn cầu đang ra mắt tại nhiều nước phát triển.

Cuộc cách mạng 4.0 là sự gắn kết giữa những nền công nghệ, làm xóa đi ranh giới giữa toàn cầu vật thể, toàn cầu số hóa và toàn cầu sinh học. Đó là những công nghệ internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, người máy, xe tự lái, in ba chiều, máy tính siêu thông minh, công xưởng thông minh, công nghệ nano, công nghệ sinh học… Đây là cuộc cách mạng về sản xuất thông minh dựa trên những thành tựu đột phá trong những lĩnh vực công nghệ không giống nhau với nền tảng là những đột phá của công nghệ số. Trung tâm của cuộc cách mạng 4.0 là công nghệ thông tin và internet kết nối vạn vật (IoT), không chỉ có giúp con người giao tiếp với con người, mà còn là con người giao tiếp với máy, con người giao tiếp với đồ vật và đồ vật giao tiếp với nhau.

Tác động của cuộc cách mạng 4.0 tới ngành giáo dục:

Sự tác động của cuộc cách mạng 4.0 tới giáo dục là rất lớn, vừa tạo ra thời cơ nhưng cũng đề ra những thử thách ngày càng nhiều hơn nữa cho những cơ sở giáo dục.. Cụ thể là:

Tạo ra nhu cầu đào tạo cao cho những cơ sở giáo dục. Trong mọi lĩnh vực ngành nghề, những bước đi có tính đột phá về công nghệ mới như trí thông minh nhân tạo, robot, mạng internet, phương tiện độc lập, in 3D, công nghệ nano, công nghệ sinh học, khoa học về vật liệu, lưu trữ năng lượng và tin học lượng tử sẽ còn tác động mạnh mẽ hơn tới đời sống xã hội. Trong cuộc cách mạng 4.0, hệ thống giáo dục nghề nghiệp sẽ bị tác động rất mạnh và toàn diện, danh mục nghề đào tạo sẽ phải điều chỉnh, update liên tục vì những ranh giới giữa những lĩnh vực rất mỏng manh. do đó, sẽ là sự links giữa những lĩnh vực lý – sinh; cơ – điện tử – sinh, từ đó hàng loạt nghề nghiệp cũ sẽ mất đi và thay vào đó là thời cơ cho sự phát triển của những ngành nghề đào tạo mới, đặc biệt là sự liên quan đến sự tương tác giữa con người và máy móc. Thị trường lao động trong nước cũng như quốc tế sẽ có sự phân hóa mạnh mẽ giữa nhóm lao động có trình độ thấp và nhóm lao động có trình độ cao. những nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ có đe dọa tới việc làm của những lao động trình độ thấp, mà trong cả lao động có kỹ năng bậc trung cũng sẽ bị tác động nếu họ không được trang bị kỹ năng và kiến thức mới – kỹ năng sáng tạo cho nền kinh tế 4.0. Cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ có tạo ra thời cơ đào tạo những người mới vẫn chưa qua đào tạo, còn đòi hỏi trong cả những người đã đi làm, từ công nhân đến kỹ sư đều phải thay đổi, update về kỹ năng và kiến thức, kỹ năng ở mức độ cao hơn. Theo mục tiêu của Chính phủ, năm 2020, VN sẽ có khoảng 1.000.000 doanh nghiệp, tức là cũng cần một triệu cán bộ công nghệ thông tin. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta mới có 300.000 cán bộ công nghệ thông tin, nên chỉ riêng nhu cầu đào tạo mới của ngành này để cung ứng cho xã hội một lực lượng lao động làm chủ công nghệ thông tin đã là thời cơ lớn cho những trường đào tạo.

Làm thay đổi mọi hoạt động trong những cơ sở đào tạo. Để đáp ứng đủ nhân lực cho nền kinh tế sáng tạo, đòi hỏi phải thay đổi những hoạt động đào tạo, nhất là ngành nghề đào tạo, hình thức và phương pháp đào tạo với sự ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ thông tin. do đó, những phương thức giảng dạy cũ không thể tương thích với nhu cầu của xã hội. Với sự vận dụng những thành tựu của cách mạng 4.0 thì người học ở bất kỳ đâu đều hoàn toàn có thể truy cập vào thư viện của nhà trường để tự học, tự nghiên cứu. Như vậy, không thể chỉ tồn tại quy mô thư viện truyền thống mà những trường phải xây dựng được thư viện điện tử. Hoặc chúng ta sẽ có những quy mô giảng dạy mới như đào tạo trực tuyến không cần lớp học, không cần giáo viên đứng lớp, người học sẽ được hướng dẫn học qua mạng.

Những lớp học ảo, thầy giáo ảo, thiết bị ảo có tính mô phỏng, bài giảng được số hóa và san sẻ qua những nền tảng như Facebook, YouTube, Grab, Uber… sẽ trở thành xu thế phát triển trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp trong thời gian tới. Khi đó, kỹ năng và kiến thức không thể bó hẹp và độc quyền bởi một người hay trong một phạm vi tổ chức. Người học có nhiều thời cơ để tiếp cận, tích lũy, chắt lọc cái mới, cái hay, có nhiều thời cơ để trở thành một công dân toàn cầu – người lao động tương lai có khả năng làm việc trong môi trường sáng tạo và có tính cạnh tranh.

Phần thưởng sau cuối không thể là bằng cấp trên giấy tờ nữa, mà là bằng cấp theo nghĩa mở rộng, trao đổi tri thức, sáng tạo, giá trị đóng góp cho xã hội. Bởi một doanh nghiệp tuyển dụng là cần người làm được việc chứ không cần người có văn bằng cao. Từ đó hoàn toàn có thể bỏ việc yêu cầu về bằng cấp hay xem đó là điều kiện tiên quyết khi tuyển dụng lao động. Như vậy, những cơ sở giáo dục sẽ phải chuyển đổi mạnh mẽ sang quy mô chỉ đào tạo “những gì thị trường cần”, những nội dung của những môn cơ bản sẽ phải được rút ngắn và thay thế vào đó là những nội dung thiết yếu để đáp ứng nhu cầu của những doanh nghiệp, của nền kinh tế nói chung và đảm bảo để người học triển khai được phương châm “học tập suốt đời”. Theo quy mô mới này, việc gắn kết giữa cơ sở giáo dục đào tạo với doanh nghiệp là yêu cầu tất yếu để bổ sung cho nhau. Đồng thời, đẩy mạnh việc hình thành những cơ sở đào tạo trong doanh nghiệp để phân chia những nguồn lực chung, làm cho những nguồn lực được sử dụng một cách tối ưu hơn. Điều này sẽ tác động đến việc bố trí cán bộ quản lý, phục vụ và đội ngũ giáo viên của những cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Khi đó, tại những cơ sở giáo dục, toàn bộ những dữ liệu của người học từ mã số, điểm số, thông tin cá nhân… đều đã được số hóa tại một nơi lưu trữ. Trong nhiều trường hợp, người dạy chỉ việc “vứt” tài liệu lên “mây” (Cloud), toàn bộ mọi người tranh luận trên “mây” mà vẫn đảm bảo được sự riêng tư, tác dụng và tính đồng bộ. Trước trong thực tiễn này, nếu những trường không thay đổi thì sẽ không tồn tại người học. Doanh nghiệp nói riêng và thị trường nói chung có nhu cầu ra làm sao, thì người học sẽ càng hướng tới tìm học những nơi đáp ứng được nhu cầu đó. Đây thực sự là một thử thách vì hầu như những trường hiện nay mới chỉ dừng lại ở mức độ giáo viên giảng dạy bằng máy chiếu, video, san sẻ tài liệu trên mạng. Kinh phí eo hẹp cũng là một trong những điểm chính khiến những ứng dụng khoa học công nghệ vẫn chưa phát triển trong trường học.

Ngành giáo dục cần làm:

Đổi mới phương thức đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào trong hoạt động giảng dạy và học, nâng cao năng lực và chất lượng của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý.

Đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất, gồm có: cơ ngơi trường học, trang thiết bị hiện đại, thư viện…

Phải đặc biệt quan tâm đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) những cấp, từ cấp bộ đến địa phương (sở, quận, huyện) thật sự có đức, có tài năng; đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có trình độ cao, năng lực chuyên môn giỏi và có tư cách đạo đức tốt.

Cải cách chính sách tiền lương, triển khai tốt chính sách thâm niên (cho GV và CBQLGD và GV đã nghỉ hưu những thời kỳ), thiết thực chăm sóc nâng cao đời sống cho họ.

Tăng cường tự học và trau dồi tiếng Anh cho giáo viên và học viên.

Bên cạnh hoạt động đào tạo, cần tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ, kỹ năng và kiến thức chuyên môn, gắn nghiên cứu với những hoạt động chuyển giao tại cơ sở, đặc biệt chú trọng những nghiên cứu mô phỏng, nghiên cứu tương tác…

Cần đẩy mạnh công tác dự báo nhu cầu thị trường nhân lực trong tương lai gần và xa hơn

Cần sự phối hợp 3 “nhà”: Nhà trường – Nhà khoa học – Nhà doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực phục vụ CMCN 4.0

những trường ĐH ở Việt Nam cần học tập, kinh nghiệm đào tạo của những trường ĐH ở quốc tế, trong việc xây dựng những trung tâm đổi mới sáng tạo gắn rất chặt với doanh nghiệp. Nhờ những trung tâm đó, sinh viên được học tập ở môi trường rất thật; những doanh nghiệp links với những trường để tìm nguồn nhân lực tương lai.

Hoạt động của trung tâm đổi mới sáng tạo ở trường phải thiết thực và đi cùng với nhịp thở cuộc sống, thoát ly lý thuyết thuần tuý. Từ đây, cần xây dựng môi trường dạy và học mà phải gắn rất chặt với môi trường Sale, với thực tiễn đặt hàng của xã hội…

Cần rà soát, sắp xếp, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH, giáo dục nghề nghiệp gắn với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và nhu cầu của thị trường lao động trong toàn quốc, từng vùng và địa phương.

Nâng cao chất lượng đào tạo của những trường sư phạm. triển khai tốt công tác tuyển sinh ĐH, CĐ. Xây dựng cơ chế, chính sách phân luồng giáo dục, gắn với đào tạo nghề và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho học viên phổ thông.

Đổi mới nội dung, phương thức đào tạo nhằm nâng cao chất lượng và tác dụng giáo dục ĐH và giáo dục nghề nghiệp; Nâng cao chất lượng đào tạo một số trường ĐH, một số nghề tiếp cận trình độ những nước phát triển trong ASEAN và toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *