Bản tự kiểm điểm của cấp ủy Chi bộ năm 2020 gồm 2 mẫu, đây là mẫu bản kiểm điểm cuối nhiệm kỳ dành riêng cho cấp ủy Chi bộ kiểm điểm lại quy trình công tác, phấn đấu của tôi và tiến hành gửi lên Đảng ủy.

Bên cạnh đó, những bạn cũng hoàn toàn có thể xem thêm thêm mẫu báo cáo kiểm điểm cấp ủy Chi bộ năm 2020. Vậy mời những bạn cùng xem thêm và tải về 2 mẫu bản kiểm điểm của cấp ủy Chi bộ năm 2020 trong bài viết dưới đây:

Bản tự kiểm điểm của cấp ủy Chi bộ năm 2020

  • Mẫu bản kiểm điểm của cấp Ủy Chi bộ năm 2020
  • Bản tự kiểm điểm của Cấp ủy Chi bộ năm 2020

Mẫu bản kiểm điểm của cấp Ủy Chi bộ năm 2020

ĐẢNG BỘ XÃ…………………..

CHI BỘ……………

Đảng Cộng Sản Việt Nam

………….. ngày…..tháng……năm………

BẢN KIỂM ĐIỂM CỦA CẤP ỦY CHI BỘ
NĂM ……….

Đại hội Chi bộ lần thứ nhất nhiệm kì ………… bầu ba chúng tôi vào Chi ủy chi bộ …………

  • Đ/c………………….Bí thư chi bộ – Trình độ:…………………. …………..
  • Đ/c………………….- Phó bí thư chi bộ – Trình độ học vấn:………………….
  • Đ/c.………………….- Chi ủy viên – Trình độ học vấn:………………….

– Tổng số Đảng viên: đầu xuân năm mới:……….đ/c; cuối năm: …….. đ/c.

– Đảng viên chính thức: ……….đ/c; Đảng viên dự bị:…………đ/c

Trình độ lí luận chính trị trong cấp ủy: Sơ cấp:…..đ/c – Tỉ lệ:……

Qua một năm hoạt động của Chi bộ và lãnh chỉ huy những hoạt động của BCH thôn, những đoàn thể trong thôn, cấp ủy chúng tôi đã rút ra được những mặt mạnh và những mặt còn tồn tại như sau:

I. điểm mạnh.

1. Công tác chỉ huy tiến hành nhiệm vụ chính trị:

tiến hành nhiệm vụ chính trị năm 2020, bản thân những đ/c trong cấp uỷ luôn nhiệt tình năng động trong công tác, khiêm tốn học hỏi đồng chí mình, luôn có ý thức vươn lên, tự học tự bồi dưỡng nâng cao trình độ lãnh đạo, luôn có tác phong mẫu mực, phong thái làm việc khoa học; cấp ủy luôn xây dựng kế hoạch hoạt động tương thích với thực tiễn của đơn vị. Qua báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ của trong Đại hội chi bộ ra mắt vào trong ngày….. đã báo cáo kiểm điểm những mặt mạnh và hạn chế trong lãnh đạo nhiệm kỳ và 8 tháng đầu xuân năm mới. Trong nhiệm kỳ mới ………… cấp ủy mới cũng có thể có những hoạt động chỉ huy và làm tốt việc tham mưu cho chính quyền địa phương và những đoàn thể trong thôn.

chỉ huy cho chính quyền phát huy dân chủ, công khai minh bạch mọi chủ trương kế hoạch, công khai minh bạch tài chính, chống tham ô, tham nhũng, không hối lộ quà cáp,… Tăng cường công tác giám sát và kết quả hoạt động của chính quyền và đoàn thể.

Trong những hoạt động đoàn thể cấp ủy chi bộ đã lãnh chỉ huy cho những đoàn thể tham gia những hoạt động dọn dẹp môi trường hàng tháng, Trong số đó chi hội phụ nữ đảm nhận việc trồng mới và chăm sóc đường hoa và thu gom chất thải 3 lần trong tháng, trong ba tháng tiến hành nhiệm vụ cấp ủy cũng đã chỉ huy cho chi hội phụ nữ tổ chức trào lưu thể dục thể thao với hai lân giao lưu tranh tài bóng chuyền hơi giữa những cụm dân cư với nhau. Đặc biệt trong ngày đại đoàn kết chi bộ lãnh đạo chính quyền và chi hội phụ nữ xây dựng hai đội bóng chuyền nam nữ tranh tài giao lưu giải bóng chuyền cấp xã…

trong lần mưa lũ chi bộ đã chỉ huy cho BMT thôn sẽ trao quà cho những hộ dân một cách chu đáo công minh,

Kết quả hoạt động của chi bộ từ đầu xuân năm mới đến tháng 8 những đồng chí đã được nghe Đại hội báo cáo, hoạt động của cấp ủy chi bộ khóa mới trong 3 tháng qua có những kết quả như sau:

a, Lãnh đạo sản xuất chăn nuôi

Lãnh đạo chính quyền thôn tuyên truyền cho nhân dân gieo trồng chăm sóc cây màu đúng thời vụ, thu hoạch lúa mùa kịp thời và nhanh gọn, lên kế hoạch trồng cây màu vụ đông với chỉ tiêu gieo trồng với diện tích là 26,5 ha, nhân dân gieo trồng đủ và vượt chỉ tiêu, do mưa lũ đã làm thiệt hại tới việc sản xuất và chăm sóc cây màu tương đối khó khăn và khiến cho năng suất cây trồng giảm, năng suất lúa mùa ước tính chỉ đạt 30 tạ/ha

Cây ngô năng suất khoảng 35 tạ/ha

Cây ớt ước tính năng suất khoảng 120 tạ/ha

trong lần mưa lũ cũng gây thiệt hại hơn 70% diện tích đất gieo trồng vụ đông và cây ăn quả và cây lâu năm, gây ngập lụt hơn 5 ha ao hồ, gây chết 214 con gia súc gia cầm báo lên trên

Đàn gia súc có giảm suốt do giá cả, đàn gia cầm được giữ vững.

b, Công tác an ninh, quốc phòng

Tương đối đảm bảo về trật tự thôn xóm, nhưng cũng xảy ra hai vụ trộm cắp và một vụ va quệt tranh chấp đất nông nghiệp

Quốc phòng giữ vững nề nếp sinh hoạt dân quân tự vệ và tham gia phòng chống lụt bão, việc tham gia tiến hành nghĩa vụ quân sự còn hạn chế và có tình trạng trốn tránh,…..

Bảo vệ nội đồng còn hạn chế về thăm đồng, còn để cho bẻ trộm ngô, chăn dắt bò phá hại rau màu trong khu vực cây màu

chỉ huy toàn dân tham gia đóng góp xây dựng mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là trào lưu dọn dẹp bảo vệ môi trường hàng tháng đều bảo đảm tốt và được cấp trên đánh giá cao,

c, Hoạt động của những đoàn thể tương đối tốt, tiêu biểu có hội Nông dân tham gia lao động sản xuất hăng hái và sôi nổi, chi hội người cao tuổi cũng tham gia hoạt động tập dưỡng sinh và tập bóng chuyền, xuất sắc hơn có chi hội phụ nữ đã tích cực trong những trào lưu trồng hoa ven đường, quét dọn dọn dẹp môi trường, chăn nuôi sản xuất, tham gia giao lưu bóng chuyền, văn hóa văn nghệ, là chi hội tiêu biểu trong những đoàn thể, chi hội thanh niên còn hạn chế trong những trào lưu của thôn phát động.

Ngày đại đoàn kết ra mắt sôi nổi và hào hứng, được nhân dân nhiệt tình tham gia. Việc bình xét hộ gia đình tiêu biểu trong thôn được những cụm dân cư lựa chọn chính xác, có 4 hộ xuất sắc ở 4 cụm, và 1 cụm xuất sắc, việc bình bầu hoạt động của ban mật trận thôn còn có một số sai sót cần phải có phương án tiêu chuẩn rõ ràng cho năm tiếp theo, vận động quỹ vì người nghèo vượt và đạt chỉ tiêu

Hai đội bóng chuyền nam nữ tham gia giao lưu có đội bóng chuyền nữ giành giải 3

2. Công tác chính trị tư tưởng:

Cấp uỷ chi bộ luôn kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. những đồng chí trong cấp ủy đều là những người cầu tiến, luôn khiêm tốn học hỏi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lí, có ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao lí luận chính trị, trình độ chuyên môn, luôn gương mẫu tiến hành tốt những chủ trương, đường lối của Đảng, pháp lý của Nhà nước, tuyên truyền và vận động, giáo dục cán bộ Đảng viên, quần chúng tiến hành tốt những chủ trương đường lối của Đảng, pháp lý của Nhà nước; luôn quan tâm giúp đỡ đồng chí mình cũng như mọi người trong công tác cũng như trong đời sống sinh hoạt hằng ngày. Vận động gia đình tiến hành đúng những chủ trương chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước, xây dựng gia đình theo nếp sống văn hoá mới. tiến hành tốt những cuộc vận động xã hội từ thiện, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham ô, tham nhũng, nói và làm theo Cương lĩnh và Điều lệ Đảng, tiến hành nghiêm túc những điều Đảng viên không được làm; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng và tiến hành tốt Quy chế dân chủ trong sinh hoạt, tiến hành khá tốt nguyên tắc triệu tập dân chủ “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” thái độ làm việc, tiếp dân hoà nhã, vui vẻ, nhiệt tình. Cấp uỷ luôn được cán bộ , nhân dân tín nhiệm tin tưởng và là tấm gương để mọi người học tập và làm theo.

3. Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ:

Cấp ủy luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho mọi cán bộ Đảng viên, xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao; tạo được bầu không khí thân thương, thái độ làm việc nghiêm túc kết quả, quan tâm đến đời sống, tâm tư tình cảm của đồng chí mình, cán bộ Đảng viên luôn giúp đỡ lẫn nhau trong công tác cũng như trong đời sống.

Cấp uỷ luôn tiến hành dân chủ công khai minh bạch trong sinh hoạt. Cấp ủy đã chỉ huy chi bộ và đoàn thể toàn bộ cán bộ Đảng viên, chi hội trưởng học tập những Nghị quyết của Đảng cấp trên. Cấp ủy luôn sinh hoạt và tổ chức sinh hoạt định kì đều đặn, đưa những Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nội dung cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiến hành Nghị quyết TW4 khóa XII vào nội dung sinh hoạt chi bộ cũng như trong công tác và trong đời sống sinh hoạt từng ngày của mỗi cán bộ Đảng viên, đóng đảng phí đầy đủ đúng quy định, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội chi bộ lần thứ nhất nhiệm kì…….

4. Lãnh đạo xây dựng chính quyền(cơ quan, đơn vị):

Trong năm cấp uỷ đã chỉ huy những đoàn thể trong thôn làng hàng tháng có kế hoạch sinh hoạt chi hội, kiểm tra đánh giá sơ kết việc tiến hành nghị quyết, từ đó có kế hoạch điều chỉnh cho tương thích với thực tiễn thôn làng. Lãnh chỉ huy thôn làng triệu tập hoàn thiện những tiêu chuẩn chuẩn nông thôn mới, làm tốt công tác tham mưu xây dựng nông thôn mới, công tác dọn dẹp môi trường. Động viên cán bộ Đảng viên tham gia đầy đủ những hoạt động từ thiện, nhân đạo, chia khó với vùng bị lũ lụt, phòng chống những tệ nạn xã hội, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông….

5. Công tác kiểm tra, giám sát và kỉ luật Đảng:

Cấp ủy xây dựng kế hoạch, thường xuyên kiểm tra, giám sát chi bộ, Đảng viên tiến hành nghiêm túc điều lệ Đảng, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không tồn tại đơn thư khiếu kiện, tố cáo, không tồn tại Đảng viên vi phạm. 100% cán bộ, Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Trong số đó hoàn thành Xuất sắc 15%.

I. Tồn tại.

Trong hơn 3 tháng hoạt động và công tác, Cấp uỷ cùng chi bộ đã chỉ huy thôn làng thu được nhiều kết quả trong công tác trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng thôn xóm, song vẫn tồn tại đấy một số tồn tại: Chất lượng hoàn thành một số công việc vẫn chưa cao. Trong công tác xây dựng Đảng, công tác phê bình và tự phê bình còn hạn chế. Trong chỉ huy đôi khi còn nể nang, vẫn chưa thật sự quyết liệt

III. Phương hướng khắc phục tồn tại, hạn chế:

Với những điểm mạnh và tồn tại đã nêu trên cấp uỷ chúng tôi thấy rằng chúng tôi không được tự mãn với kết quả đã đạt được mà phải ra sức không ngừng phấn đấu học tập, trau dồi lí luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lí; khắc phục những vấn đề còn tồn tại, cùng với toàn thể cán bộ Đảng viên và nhân dân xây dựng chi bộ thôn xóm thành một tập thể vững mạnh đưa chi bộ thôn xóm trở thành địa chỉ tin cậy của Đảng bộ và nhân dân, phấn đấu xây dựng chi bộ đoạt danh hiệu Chi bộ trong trắng vững mạnh trong năm tới. Chúng tôi mong được sự đóng góp ý kiến của lãnh đạo đảng xã…………………..và những đồng chí Đảng viên trong chi bộ, chúng tôi xin hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu và khắc phục sửa chữa những hạn chế yếu kém còn tồn tại!

Cấp uỷ
Bí thư

Bản tự kiểm điểm của Cấp ủy Chi bộ năm 2020

ĐẢNG BỘ …………………….
CHI BỘ ………………….
————-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
——————-

Đại hội lần thứ …Nhiệm kỳ … – …

…………., ngày … tháng … năm 20…

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CỦA CẤP ỦY CHI BỘ
Nhiệm kỳ … – …

Chi bộ ………………. hiện có … đảng viên, Trong số đó … đảng viên chính thức, … đảng viên dự bị. Có … đ/c Cấp ủy (… đ/c Bí thư và … đ/c Phó Bí thư).

Trong quy trình tiến hành Nghị quyết Đại hội lần thứ …, nhiệm kỳ … – … Cấp ủy Chi bộ kiểm điểm những mặt làm được và vẫn chưa làm được với những nội dung như sau:

I. điểm mạnh

1. Công tác lãnh đạo tiến hành nhiệm vụ chính trị.

– Số lượng đảng viên …/… cán bộ giáo viên, công nhân viên chiếm <10%. Trong số đó BGH có …/… đảng viên; cán bộ giáo viên, công nhân viên Cấp 3 có …/… đảng viên; cán bộ giáo viên, công nhân viên Cấp 2 có …/… đảng viên và cán bộ giáo viên, công nhân viên Cấp 1 có ../… đảng viên.

– Đảng viên là cán bộ quản lý, trực tiếp giảng dạy với số tiết nhiều trải suốt trong tuần (trường học 02 buổi/ngày).

– Dưới sự lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp, sâu sát và kịp thời của Huyện ủy, sự hướng dẫn kịp thời của những ban đảng thuộc Huyện ủy Cấp ủy Chi bộ ……………… đã chủ động trong việc xây dựng những kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể của năm học, cũng như lên lịch giảng dạy chi tiết cho từng tháng, từng quý, sát với tình hình trong thực tiễn của nhà trường.

– Với tinh thần tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm cao quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ và mục tiêu mà Hội đồng quản trị và BGH đề ra.

2. Công tác lãnh đạo tiến hành nhiệm vụ xây dựng Đảng.

– Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

Cấp ủy Chi bộ tổ chức cho đảng viên, cán bộ giáo viên, công nhân viên tham gia học tập đầy đủ những Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Gương mẫu chấp hành nghiêm những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp lý của nhà nước. Mỗi cán bộ đảng viên, giáo viên, công nhân viên phải là tấm gương mẫu mực để học viên noi theo. Đồng thời, Cấp ủy Chi bộ tiếp tục tiến hành một cách thường xuyên, liên tục có kết quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực.

Lãnh đạo, chỉ huy Chi bộ trong trắng, vững mạnh. Chủ động phát hiện, ngăn ngừa những thể hiện tiêu cực và có biện pháp khắc phục kịp thời.

– Cấp ủy Chi bộ xây dựng và tiến hành tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận, công tác thanh kiểm tra. Đồng thời phân công cụ thể cho đảng viên phụ trách từng lĩnh vực, hàng tháng, quý tiến hành họp xét, đánh giá. Xây dựng mối đoàn kết nội bộ, cởi mở, hợp tác và tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong công tác chuyên môn cũng như trong cuộc sống từng ngày. Đi sâu, đi sát tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của từng cán bộ đảng viên, giáo viên, công nhân viên nhà trường động viên và giúp đỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ. Khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ giáo viên có tinh thần tự học, rèn luyện, phấn đấu và học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ chuyên môn phục vụ việc giảng dạy đạt kết quả.

– Công tác xây dựng đảng:

Chi bộ ……………………… luôn được Thường vụ Huyện ủy công nhận là Chi bộ “trong trắng – Vững mạnh”. tiến hành nghiêm túc, có kết quả nguyên tắc triệu tập dân chủ trên tinh thần tự phê và phê bình theo Nghị quyết Trung ương IV.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ. Công tác thanh kiểm tra được chú trọng, đặt biệt rèn luyện đảng viên trong Chi bộ giữ vững phẩm chất đạo đức, chính trị. Cấp ủy Chi bộ đã tổ chức cho đảng viên tham gia học tập đầy đủ những Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Tuyên truyền ý thức chấp hành pháp lý đến những đảng viên, cán bộ giáo viên, công nhân viên và học viên. Chủ trì những cuộc họp, những buổi sinh hoạt Chi bộ.

Chi bộ xây dựng những kế hoạch hàng tháng, quý, năm đúng thời gian quy định. Đề xuất những vấn đề để Chi bộ tham gia đóng góp ý kiến và đề ra phương hướng tiến hành đạt kết quả tốt. Nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, phụ trách về công tác An ninh quốc phòng, công tác xây dựng đảng và báo cáo kịp thời, đúng đắn về Thường vụ huyện ủy, những Ban đảng của Huyện trong việc tiến hành những hoạt động của Chi bộ để nhận sự chỉ huy kịp thời của cấp trên.

Cấp ủy Chi bộ chủ động tham mưu cho HĐQT, BGH nhà trường bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy, giáo viên chủ nhiệm những khối lớp cho tương thích với khả năng chuyên môn của từng người. Sắp xếp cán bộ Đoàn thanh niên, Công đoàn có năng lực,sự nhiệt tình và tâm huyết. tiến hành công tác tuyên truyền linh động, đa dạng nhiều hình thức được lồng ghép tương thích với tình hình trong thực tiễn.

II. Nhược điểm.

– Với đặc trưng của nhà trường, học 02 buổi/ ngày liên tục từ thứ 2 đến thứ 7 nên trong một số buổi triển khai học tập những Chỉ thị, Nghị quyết vẫn chưa kịp thời, báo cáo đội lúc còn chậm.

– Với số lượng đảng viên mỏng 08 đồng chí, trong những buổi sinh hoạt Chi bộ nội dung vẫn chưa phong phú, một số trào lưu vẫn chưa chủ động. Việc tham mưu, đề xuất HĐQT, BGH vẫn chưa được nhiều ý kiến hay. Công tác phát triển Đảng viên vẫn chưa đảm bảo chỉ tiêu.

Trên đây là bản kiểm điểm của Cấp ủy, với tư cách là Bí thư Chi bộ về tiến hành Nghị quyết Đại hội lần …, nhiệm kỳ … – … của Chi bộ ………………….

TM. CẤP ỦY

BÍ THƯ

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *