Mẫu bảng kê nộp VAT mới nhất hiện nay là mẫu 01/BKNT được phát hành theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ. Và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 16/03/2020.

Bảng kê nộp VAT được sử dụng khi người nộp VAT nộp tiền tại quầy của ngân hàng. Mời những bạn cùng xem thêm nội dung chi tiết mẫu bảng kê nộp VAT – 01/BKNT dưới đây.

Mẫu bảng kê nộp VAT mới nhất

  • Bảng kê nộp VAT theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP
  • Bảng kê nộp VAT theo Thông tư 84/2016/TT-BTC

Bảng kê nộp VAT theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP

 

Mẫu số 01
Ký hiệu: 01/BKNT
Mã hiệu……………….
Số: ………………

BẢNG KÊ NỘP VAT

Tiền mặt ☐ Chuyển khoản ☐
Loại tiền: VND ☐ USD ☐ Khác: …………

Người nộp VAT:……………………………………… Mã số VAT:…………………………….

Địa chỉ:…………………………………………. ……………………………………………….

Quận/Huyện:……………………………………………… Tỉnh, TP: …………………

Người nộp thay:……………………………… ……………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………….. ……………………………………………….

Quận/Huyện:……………… Tỉnh, TP:…………………………………………..

Đề nghị NH/KBNN:…………………………….. trích TK số: …………………………. hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo: TK thu NSNN ☐ TK tạm thu ☐ TK tịch thu hoàn VAT GTGT ☐

vào tài khoản của KBNN:…………… Tỉnh, TP:………………………………………………

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền:

Kiểm toán nhà nước ☐

Thanh tra Chính phủ ☐

Thanh tra tài chính ☐

Cơ quan có thẩm quyền khác ☐

Tên cơ quan quản lý thu: ………………… ………………………………..

STT Số tờ khai/Số quyết định/ Số thông báo/mã định danh hồ sơ (ID) Kỳ VAT/ Ngày quyết định/Ngày thông báo Nội dung khoản nộp NSNN Số tiền
         
         
         
      Tổng số tiền  

Tổng số tiền ghi bằng chữ:…………………………. …………………………………………………………

NGƯỜI NỘP TIỀN
Ngày… tháng… năm…

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày… tháng… năm…
Người triển khai thanh toán giao dịch

 

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Bảng kê nộp VAT theo Thông tư 84/2016/TT-BTC

 

 

Mu số: 01/BKNT
(phát hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ NỘP VAT

Tiền mặt ☐  Chuyển Khoản ☐

Loại tiền: VND ☐  USD ☐  Khác: …………

Mã hiệu: ……………..

Số: …………………….

Người nộp VAT: …………………………………………………… Mã số VAT:….

Địa chỉ:…………………………………………………………………..

………………….. Quận/Huyện:…………….. Tỉnh, TP:

Người nộp thay: …………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………..

…………….. Quận/Huyện:…………………….. Tỉnh, TP:

Đề nghị NH/ KBNN: ……………………………..….. trích TK số: ………………….…. hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo: TK thu NSNN ☐ TK tạm thu ☐ TK tịch thu hoàn VAT GTGT ☐

vào tài Khoản của KBNN: ……………………………. Tỉnh, TP: …

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền:

Kiểm toán nhà nước ☐ Thanh tra tài chính ☐

Thanh tra Chính phủ ☐ Cơ quan có thẩm quyền khác ☐

Tên cơ quan quản lý thu: ………………………………………………………………………………

STT

Số tờ khai/ Số quyết định/ Số thông báo/

Kỳ VAT/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung Khoản nộp NSNN

S tiền

         
         
         
  Tổng số tiền  

Tổng số tiền ghi bằng chữ: …………………………… .

NGƯỜI NỘP TIỀN
Ngày… tháng… năm…

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày… tháng… năm…
Người triển khai thanh toán giao dịch

 

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *