Nghị quyết số 122/2020/QH14, được Quốc hội trải qua đã biểu quyết vẫn chưa tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức từ ngày 01/7/2020 do tình hình tác động của đại dịch Covid-19.

Đồng thời, tại Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương cũng biểu quyết đồng ý lùi thời điểm áp dụng cải cách tiền lương đến ngày 01/7/2022 thay cho năm 2021 như chủ trương tại Nghị quyết 27-NQ/TW.

Tăng lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Mức lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

vì vậy, trong năm 2021 cán bộ, công chức nói chung vẫn áp dụng mức lương là một,49 triệu đồng/tháng. Vậy tiếp trong tương lai là bảng lương chi tiết của cán bộ công chức mời những bạn cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Năm 2021 lương cán bộ, công chức không tồn tại gì thay đổi nên mức lương của đối tượng này vẫn sẽ tính theo công thức cũ thay cho trả lương theo Nghị quyết 27:

Lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương

Trong số đó:

  • Mức lương cơ sở 2021 vẫn không thay đổi như hiện nay là một,49 triệu đồng/tháng.
  • Hệ số lương vẫn được áp dụng theo phụ lục phát hành kèm Nghị định 204/2004/NĐ-CP và những văn bản sửa đổi, bổ sung.

– Chính vì vậy trong hai năm liên tiếp lương cán bộ, công chức sẽ không thay đổi.

  • Bảng 1: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong những cơ quan nhà nước.

  • Bảng 2: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong những đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

Mời những bạn tải file để tìm hiểu thêm chi tiết bảng lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021!

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *