Bảng tổng hợp kết quả cuối học kì I theo Thông tư 27 giúp thầy cô giáo tìm hiểu thêm, tổng kết lại kết quả học tập của học viên mình một cách dễ dàng theo Thông tư mới nhất. Bảng đánh giá này giúp đánh giá môn học, phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc trưng.

Bảng đánh giá định kỳ theo Thông tư 27

  • Bảng đánh giá định kỳ những môn học theo Thông tư 27
  • Bảng đánh giá định kỳ theo phẩm chất, năng lực theo Thông tư 27
    • Phẩm chất
    • Năng lực chung
    • Năng lực đặc trưng

Bảng đánh giá định kỳ những môn học theo Thông tư 27

1. Môn học và hoạt động giáo dục.
Môn học và hoạt động giáo dục Đánh giá thường xuyên Điểm kiểm tra định kì
HTT HT CHT 9 – 10 7 – 8 5 – 6 Dưới 5
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
Tiếng Việt                            
Toán                            
Ngoại ngữ                            
Đạo đức              
Tự nhiên và xã hội              
Hoạt động trải nghiệm              
Âm nhạc              
Mĩ thuật              
Giáo dục thể chất              

Bảng đánh giá định kỳ theo phẩm chất, năng lực theo Thông tư 27

2. Bảng đánh giá định kỳ theo phẩm chất, năng lực

Phẩm chất

Mức đạt được Yêu nước Nhân ái Chăm chỉ Trung thực Trách nhiệm
TS % TS % TS % TS % TS %
Tốt                    
Đạt                    
Cần cố gắng                    

Năng lực chung

Mức đạt được Năng lực chung
Tự chủ và tự học Giao tiếp và hợp tác Giải quyết vấn đề và sáng tạo
TS % TS % TS %
Tốt            
Đạt            
Cần cố gắng            

Năng lực đặc trưng

Mức đạt được Năng lực đặc trưng
Ngôn ngữ Tính toán Khoa học Công nghệ Tin học Thẩm mỹ Thể chất
TS % TS % TS % TS % TS % TS % TS %
Tốt                            
Đạt                            
Cần cố gắng                            

3. Đánh giá chung:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *