Báo cáo hoạt động kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 gồm 2 mẫu, được lập ra nhằm tổng kết công tác chuẩn bị trước ngày lễ, hoạt động thi đua trong đoàn thể. Báo cáo cũng nêu rõ số lượng và thành phần tham gia buổi tọa đàm ngày 20/10. tiếp sau này là nội dung chi tiết, mời những bạn cùng tìm hiểu thêm và tải mẫu tại đây.

Báo cáo hoạt động kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

  • Báo cáo hoạt động ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 – Mẫu 1
  • Báo cáo hoạt động ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 – Mẫu 2

Báo cáo hoạt động ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 – Mẫu 1

CĐGDvàamp;ĐT …………
CĐ TRƯỜNG ………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
……., ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO
V/v tổ chức những hoạt động nhân kỉ niệm … năm ngày xây dựng
Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930- 20/10/…).

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *