Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm của đảng viên là mẫu báo cáo kết quả sau khi cá nhân triển khai kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020.

Nội dung trong mẫu báo cáo cần trình diễn rõ thông tin cá nhân đảng viên, trình diễn kết quả khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm, hạn chế, khuyết điểm của bản thân vẫn chưa khắc phục được, phương hướng, biện pháp khắc phục sửa chữa khuyết điểm của bản thân trong thời gian tới. Ngoài ra những bạn tìm hiểu thêm thêm bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm. tiếp về sau là nội dung chi tiết, mời những bạn cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Mẫu báo cáo kết quả khắc phục khuyết điểm của đảng viên

  • Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm – Mẫu 1
  • Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm – Mẫu 2

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *