Báo cáo kết quả tổ chức Tết Trung thu là mẫu báo cáo tổng kết lại chương trình trung thu đã tổ chức như: tổ chức những hoạt động, kinh phí triển khai, thời gian và địa điểm tổ chức lễ hội trăng rằm.

Vui Trung thu cho bé

Ngoài ra, để chuẩn bị cho ngày lễ Tết Trug thu được ra mắt thành công đẹp đẽ, những bạn xem thêm thêm kế hoạch tổ chức Trung thu, kịch bản chương trình Tết Trung thu hay lời dẫn chương trình Tết Trung thu được Download.vn tổng hợp. Mời những bạn cùng xem thêm.

Mẫu báo cáo tổ chức trương trình Tết Trung thu

  • Báo cáo kết quả tổ chức Tết Trung thu – Mẫu 1
  • Báo cáo kết quả tổ chức Tết Trung thu – Mẫu 2

Báo cáo kết quả tổ chức Tết Trung thu – Mẫu 1

CĐGD HUYỆN ………
CĐ TRƯỜNG ………………….
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–
……., ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU

Năm học: … – ……

I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC những HOẠT ĐỘNG TẾT TRUNG THU.

1. Tổ chức những hoạt động:

a. Tuyên truyền:

– những lớp, trang trí tuyên truyền về ngày Tết trung thu cho 100% những em học viên trải qua chủ đề “ Đêm hội trăng rằm”.

b. Thời gian:

– Nhà trường tổ chức liên hoan vui Tết trung thu cho học viên trong toàn trường vào lúc … giờ ngày … tháng … năm …

c. Địa điểm: Tại điểm cơ sở trường …………………………….

d. Nội dung:

– Bày cỗ trung thu toàn trường.

– Trưng đèn trung thu.

– Liên hoan múa hát tập thể.

– Chơi những trò chơi dân gian.

– Phát quà.

– 100% những em được tham gia những hoạt động của ngày Tết trung thu vui vẻ: trò chơi dân gian, ….

2. Thăm và tặng quà những em.

– Tặng……. phần quà trung thu cho trẻ em con CBCC-LĐ trong nhà trường, mỗi phần quà trị giá ……. đồng.

– Tặng quà cho học viên trong toàn trường: ……. phần

II. NGÂN SÁCH triển khai.

Tổng kinh phí cho hoạt động tặng quà trung thu.

Tổng số tiền: …….đồng.

Trong số đó: – Vận động từ những mạnh thường quân:……. đồng tiền mặt và một thùng quà trị giá khoảng ……. đồng

– Công đoàn hỗ trợ……. đồng

– còn sót lại trích từ quỹ kế hoạch nhỏ của đội

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

1. Thuận lợi.

– Được sự quan tâm của những cấp, ngành.

– Trường ………………. đã tổ chức thành công Tết trung thu cho những em. Tết trung thu thực sự là một ngày hội để lại ấn tượng sâu sắc cho những em.

– 100% học viên được tham gia vào trong ngày hội với những hoạt động phong phú, hấp dẫn và hữu ích, trải qua hoạt động này đã tạo cho những em sự phấn khởi, vui vẻ, thoải mái. Đặc biệt trải qua hoạt động này nhà trường đã hấp dẫn được sự quan tâm, ủng hộ của những cấp những ngành địa phương và phụ huynh học viên, tạo được niềm tin lớn đối với nhân dân về chất lượng giáo dục của nhà trường.

2. Khó khăn.

– Do kinh phí còn hạn chế nên trong hoạt động còn gặp khó khăn; Công tác phối hợp triển khai vẫn chưa đồng bộ, nhịp nhàng.

– Nguồn vận động PHHS còn hạn chế.

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

Trên đây là báo cáo tóm lại kết quả tổ chức những hoạt động tết trung thu cho trẻ em con CBCC-LĐ và học viên trong toàn trường năm học … – … của trường tiểu học ………….

TM/BCH CĐ
Chủ tịch

Báo cáo kết quả tổ chức Tết Trung thu – Mẫu 2

CĐGD HUYỆN ………
CĐ TRƯỜNG ………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

……., ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
TẾT TRUNG THU NĂM 20….

I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC những HOẠT ĐỘNG TẾT TRUNG THU

1. Tổ chức những hoạt động:

Ngày …/…/20…. (thứ 5) Trường ……………… tổ chức chương trình “Vui Tết trung thu” năm 20…. cho 100% những cháu trong toàn trường.

Về dự ngày hội với nhà trường có những Đồng chí Lãnh đạo đại diện cho Quận uỷ – UBND Quận Hải An, lãnh đạo PGDvàamp;ĐT Quận Hải An, Đảng uỷ UBND Phường ………………, những cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn Phường, đơn vị kết nghĩa và đông đảo những bậc phụ huynh về dự đông đủ.

* Nội dung:

1. Chấm mâm cỗ trung thu.

2. Múa Lân – Múa sư tử

3. Văn nghệ

4. Giao lưu Cuội – Tễu – Chị Hằng Nga và trẻ.

5. Giới thiệu Đại biểu

6. Đại biểu tặng quà.

7. Đ/c Hiệu trưởng phát biểu và cảm ơn

8. Văn nghệ

9. Đại biểu chia quà và phá cỗ trung thu

* Kết quả

– 100% số trẻ được nhận quà Tết trung thu.

– Trẻ tự tin mạnh dạn khi tham gia những hoạt động.

2. Thăm và tặng quà những em.

a. Thăm và tặng quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn:

– Tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cho 10 em với trị giá mỗi suất quà là 100.000/1em.

b. Tặng quà và tổ chức vui Trung Thu cho trẻ em con CBCC- LĐ trong ngành:

– Nhà trường tổ chức trung thu cho 100% con em CBGVNV trong nhà trường với tổng kinh phí là 20.000.000 đồng.

II. CÔNG TÁC PHỐI HỢP CẤP NGÀNH, CẤP PHƯỜNG:

Nhà trường phối phối hợp những ban ngành đoàn thể: Đảng ủy UBND Phường ……………… cùng những cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn Phường, đơn vị kết nghĩa để tổ chức tết Trung thu cho trẻ. Bên cạnh đó được sự ủng hộ của đông đảo những bậc phụ huynh tới dự đông đủ liên hoan chung vui cùng cô trò nhà trường.

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

Chương trình “Vui Tết trung thu” năm 20…. trường ……………… ra mắt thành công đẹp đẽ, để lại ấn tượng sâu sắc cho những quý vị đại biểu về dự và những bậc phụ huynh, là ngày Tết thật vui, thật ý nghĩa sâu sắc của những cháu trong toàn trường.

Nơi nhận:
– website PGD;
– website trường;
– Lưu VT.

T/M NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *