Báo cáo sơ kết học kì 1 tổ chuyên môn năm 2020 – 2021 gồm 4 mẫu báo cáo, nhằm đưa ra số liệu tổng quan, thuận lợi, khó khăn và thành tích đạt được trong học kì 1 vừa vừa mới đây.

Đồng thời, đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp tiến hành để nâng cao chất lượng giáo dục trong học kì 2 tiếp đây. Ngoài ra, quý thầy cô cùng tìm hiểu thêm thêm mẫu Biên bản họp sơ kết học kì 1 của tổ chuyên môn. Nội dung chi tiết mời quý thầy cô cùng tìm hiểu thêm và tải tại đây.

Báo cáo sơ kết học kì 1 tổ chuyên môn năm 2020 – 2021

  • Báo cáo sơ kết học kì 1 tổ chuyên môn – Mẫu 1
  • Báo cáo sơ kết học kì 1 tổ chuyên môn – Mẫu 2
  • Báo cáo sơ kết học kì 1 tổ chuyên môn – Mẫu 3
  • Báo cáo sơ kết học kì 1 tổ chuyên môn – Mẫu 4

Báo cáo sơ kết học kì 1 tổ chuyên môn – Mẫu 1

TRƯỜNG …………………….
TỔ:…………………..
——————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I TỔ XÃ HỘI
Năm học: 20…. – 20…

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỌC KỲ I – NĂM HỌC20….. – 20……

1. tiến hành pháp lý, lập trường tư tưởng, đạo đức lối sống:

a. điểm mạnh:

– Lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng của Ngành giáo dục.

– Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, pháp lý của Nhà nước, Quy chế, quy định của Ngành giáo dục, nội quy của nhà trường.

– Hưởng ứng và tiến hành tích cực cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Hai không với bốn nội dung”.

– Có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, văn minh, tiến bộ.

– Có mối quan hệ ứng xử đúng mực với đồng nghiệp, học viên và với nhân dân, thực sự là tấm gương sáng cho học viên noi theo, là cầu nối tin tưởng giữa nhà trường với phụ huynh, học viên.

– Có ý thức tự học, tự rèn luyện và phấn đấu vươn lên. Đặc biệt là hưởng ứng tích cực và có kết quả trào lưu “Ứng dụng CNTT vào dạy học”.

b. Nhược điểm:

Một số giáo viên vẫn chưa thực sự có ý thức tự học tự rèn luyện và áp dụng CNTT vào dạy học và giáo dục.

2. Hoạt động chuyên môn:

a. điểm mạnh:

– toàn bộ những giáo viên trong tổ đều hoàn thành nội dung chương trình học kỳ I theo quy định đúng quy trình của nhà trường và cấp trên.

– Đa số giáo viên tiến hành tốt quy chế, quy định của ngành, của nhà trường về chuyên môn:

+ Soạn bài kịp thời, đúng quy định của chuyên môn.

+ Nội dung bài soạn đầy đủ và đúng nội dung kỹ năng, kỹ năng và thái độ theo như mục tiêu của bài dạy, hình thức bài soạn đẹp.

+ Ký duyệt giáo án kịp thời theo đúng quy định của Tổ chuyên môn.

– Một số giáo viên đã tích cực trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học viên Giỏi: Cô Xuyễn,Cô Hòa.

– Việc phụ đạo học viên yếu kém được toàn bộ những giáo viên chủ động và tích cực lồng ghép vào trong những tiết dạy Và dạy vào những buổi chiều theo lịch phân công của nhà trường

– những giáo viên trong tổ đều tích cực tham gia công tác dự giờ thăm lớp, thao giảng chào mừng những ngày lễ.

– Tích cực trong Hội thi Giáo viên dạy Giỏi những cấp:

+ Cấp trường: 10/10 giáo viên tham gia (04 giờ giỏi, 06 giờ khá)

+ Cấp Huyện: 2/10 giáo viên tham gia, Trong số đó 01 giáo viên Đạt.

– Công tác Kiểm tra chấm chữa được đa số những giáo viên trong tổ tiến hành theo đúng quy định và quy chế chuyên môn và theo hướng đổi mới:

+ những đề kiểm tra từ 45 phút trở lên đều có Ma trận và đáp án biểu điểm..

+ Việc chấm chữa cơ bản đã chính xác, khách quan, phản ánh được trình độ học viên, kịp thời khuyến khích những em cố găng trong học tập.

+ Đa số những giáo viên đã vào điểm đúng quy chế và thời gian quy định.

– Việc Ứng dụng CNTT vào hoạt động dạy học:

+ Nhiều giáo viên trong tổ đã tích cực trong việc ứng dụng CNTT vào việc dạy học. Có 2/10 giáo viên soạn bài bằng máy tính, soạn và dạy bằng phần mềm Power Point trên máy chiếu.

+ Có 10/10 giáo viên đã có và biết sử dụng hộp thư điện tử (Email) vào việc lưu trữ và trao đổi thông tin, tài liệu chuyên môn.

+ Giáo viên đã biết viết bài đưa lên website theo qui định của nhà trường mỗi tổ 01 bài/ tháng

– Sử dụng đồ dùng dạy học

+ toàn bộ những giáo viên trong tổ đều tích cực sử dụng có kết quả những thiết bị dạy học hiện có của phòng Thiết bị nhà trường.

– Việc lên kế hoạch và tiến hành những chuyên đề đổi mới: Đã lên kế hoạch và tiến hành được 04 chuyên đề: đ/c ……………….

b. Nhược điểm:

– Việc soạn bài của một số tiết của còn một số khuyết điểm như: vẫn chưa để ý đến nhiều đối tượng học viên, vẫn chưa xuất hiện ngày soạn, ngày giảng, vẫn chưa cụ thể hóa đối tượng kiểm tra bài cũ, ma trận đề còn sơ sài, vẫn chưa khoa học. Còn giáo viên soạn giáo án bằng máy nhưng còn nhiều sai sót, đặc biệt là bài giảng điện tử.

– Một số tuần ký duyệt còn chậm so với quy định: ………….

– Còn giáo viên không kí giáo án một số tuần: …………..

– Việc vào điểm Oniles của một số giáo viên còn chậm.

– Công tác dự giờ vẫn chưa thường xuyên, vẫn chưa đạt chỉ tiêu: ……….

– Việc tham gia Hội thi Giáo viên Dạy Giỏi những cấp đạt kết quả vẫn chưa cao

– Còn hiện tượng giáo viên quên giờ: ………….

– Nộp hồ sơ kiểm tra của giáo viên còn vẫn chưa đúng quy trình

3. Kết quả xếp loại giáo viên

STT Họ và Tên Tổng điểm Xếp thứ
1      
2      
3      

II. KẾ HOẠCH KỲ II ĐỂ tiến hành ĐẠT những CHỈ title RA

1. tiến hành pháp lý, lập trường tư tưởng, đạo đức lối sống:

– Tiếp tục giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, pháp lý của Nhà nước, quy định, quy chế của Ngành giáo dục.

– Trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ gìn phẩm chất, danh dự nhân phẩm của người giáo viên nhân dân.

– Tiếp tục tiến hành và tuyên truyền tiến hành có kết quả những cuộc vận động lớn của Bộ chính trị “Học tập là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, những cuộc vận động lớn của Ngành “Hai không” với 4 nội dung, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và trào lưu “Trường học thân thiện, học viên tích cực”

– Phấn đấu trở thành tấm gương sáng về đạo đức để học viên và phụ huynh học tập và noi theo.

– Khắc phục những sai lệch, những vi phạm về Quy chế, quy định và đạo đức mà những giáo viên còn mắc phải trong học kỳ I, nâng cao tinh thần tự học tự rèn luyện.

2. Hoạt động chuyên môn:

a. Công tác soạn giảng, ký duyệt, chấm, chữa vào điểm:

– Chú trọng hơn nữa công tác soạn giảng có chất lượng, để ý áp dụng những phương pháp đổi mới, ứng dụng CNTT vào bài soạn, tiết giảng, để ý đến toàn bộ những đối tượng học viên (Giỏi-Khá-TB-Yếu-Kém)

– Tiến hành kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo quy định. những đề kiểm tra có Ma trận và đáp án, biểu điểm cụ thể, khoa học, đảm bảo những mức độ kỹ năng.

– Tiến hành chấm chữa chính xác, khách quan, đúng quy định và kịp thời để đánh giá đúng mức độ kỹ năng của học viên, kịp thời khuyến khích những em cố gắng trong học tập. Vào điểm đúng quy trình và đảm tính chính xác.

– Tích cực đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, vận dụng linh hoạt những chuyên đề đã được tập huấn vào quy trình dạy học và giáo dục một cách có kết quả.

– Chú trọng ứng dung CNTT, những kĩ thuật, phương tiện thiết bị hiện có vào quy trình dạy học, giáo dục để nâng cao chất lượng.

b.Công tác thanh tra, kiểm tra, dự giờ thăm lớp, thao giảng chào mừng những ngày lễ lớn.

– Tiếp tục thanh tra toàn diện những giáo viên vẫn chưa thanh tra để đảm bảo kế hoạch đã đề ra.

– Tiến hành dự giờ thăm lớp theo kế hoạch đã đề ra đảm bảo mỗi giáo viên dự 19tiết/năm học, xếp loại giờ dự đúng thực tại, không tồn tại sự cả nể khi đánh giá.

– Tiếp tục tiến hành đổi mới PPDH đối Với những giáo viên vẫn chưa làm ở học kì 1

– Tiếp tục viết bài đăng tin.

c. Công tác Ôn thi học viên Giỏi, phụ đạo học viên yếu kém.

– Tiếp tục bồi dưỡng học viên giỏi để chuẩn bị cho kỳ thi học viên giỏi lớp 9 cấp Tỉnh vào tháng 1. học viên giỏi KHXH cấp Tỉnh vào tháng 3………. học viên giỏi lớp 8 cấp huyện vào tháng tư…………

– Tiến hành lập danh sách và tiến hành phụ đạo cho những học viên xếp loại yếu, kém những môn theo chỉ tiêu ít nhất 2 buổi/tháng/môn.

d. Công tác chủ nhiệm lớp:

– Tăng cường chăm sóc công tác chủ nhiệm lớp bằng nhiều biện pháp:

+ Họp Chi hội phụ huynh để thông báo kết quả học tập học kỳ I của học viên.

+ Giáo viên chủ nhiệm bám sát lớp 15 phút đầu giờ, giữa giờ cũng như trong những hoạt động.

+ Kịp thời phê bình, nhắc nhở những em vi phạm, nếu cần phải có hình thức xử phạt thích hợp.

+ Tăng cường liên hệ với phụ huynh học viên để kịch thời nhắc nhở việc học tập của những em.

e. Công tác khác:

– Tham gia thi Thiết kế bài giảng E-Lerning cấp trường và cấp huyện.

– Tham gia thi dạy học tích hợp cấp huyện, cấp tỉnh

– Tham gia làm bài thi vận dụng kỹ năng liên môn cấp huyện, cấp Tỉnh.

III. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:

– Kính mong BGH nhà trường, Ban thi đua Nhà trường căn cứ vào kết quả mà cá nhân và tập thể trong tổ xã hội đã đạt được, so sánh với kết quả chung của toàn trường để suy xét để đánh giá, xếp loại cho hợp lý.

DUYỆT CỦA BGH

TỔ TRƯỞNG

Báo cáo sơ kết học kì 1 tổ chuyên môn – Mẫu 2

TRƯỜNG …………………….
TỔ:…………………..
——————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …/BC-……….

………., ngày … tháng … năm 20…

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I TỔ CHUYÊN MÔN………..
Năm học 20…-20…

I. Thời gian, địa điểm, thành phần

Thời gian: Vào hồi … giờ… phút, ngày … tháng … năm 20…

Địa điểm: Phòng hội đồng nhà trường

Thành phần:

+ Đ/c …………… – Hiệu phó

+ GV: ……. đ/c.

Có mặt: ……. đ/c. Vắng mặt:…….(Nghỉ cơ chế)

+ Đ/c: ………….. – Tổ trưởng – chủ toạ

+ Đ/c:………….. – Tổ phó – thư ký

II. Nội dung:

Căn cứ vào kế hoạch tiến hành nhiệm vụ trường …………..năm học 20….. – 20…..; Căn cứ vào kế hoạch tiến hành nhiệm vụ Tổ KHTN năm học 20….- 20….; Căn cứ vào kết quả tiến hành nhiệm vụ thực tại của tổ KHTN tại thời điểm cuối học kì 1;

Tổ chuyên môn tự rà soát việc tiến hành nhiệm vụ như sau:

A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1/ tiến hành những cuộc vận động và trào lưu thi đua:

* Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

– tiến hành nghiêm túc bộ tài liệu hướng dẫn lồng ghép nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào giảng dạy một số môn học chính khóa và những hoạt động ngoại khóa.

– Duy trì nề nếp trong đội ngũ, tôn vinh trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết trong nội bộ tiến hành tốt nhiệm vụ năm học.

– những đ/c giáo viên trong tổ tiến hành tốt những quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; Mỗi cán bộ giáo viên đều không ngừng rèn luyện và giữ vững phẩm chất đạo đức nhà giáo, luôn là tấm gương sáng cho học viên noi theo, không tồn tại cán bộ giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

– Phối hợp với Công đoàn tiến hành nghiêm túc, kết quả cuộc vận động “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

* Tiếp tục tiến hành sáng tạo nội dung của trào lưu thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực”.

– Quan tâm giáo dục đạo đức, rèn kĩ năng sống cho học viên trải qua những môn học, hoạt động giáo dục; xây dựng và tiến hành quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường, quy định ứng xử đúng mực, thân thiện giữa giáo viên, học viên; chủ động phối hợp với gia đình và xã hội cùng tham gia chăm sóc, giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học viên.

– Đẩy mạnh trào lưu xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn.

– Phối hợp với BCH Liên đội tổ chức những hoạt động ngoại khóa để giáo dục truyền thống, niềm tự hào quê nhà.

– Phối hợp với những tổ chức đoàn thể để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, đạo đức lối sống, pháp lý, nghệ thuật, thể dục thể thao cho học viên và tiến hành mục tiêu, kế hoạch giáo dục.

– Hướng dẫn học viên tự quản, chủ động tổ chức, điều khiển những hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

2/ Công tác huy động và duy trì sĩ số.

– Hoàn thành việc update thông tin phần mềm phổ cập.

– Duy trì sĩ số HS được giao từ đầu xuân năm mới học đến cuối kì I.

3 / Công tác chuyên môn

3.1. tiến hành quy chế chuyên môn:

– tiến hành giảng dạy theo đúng phân phối chương trình, thời khoá biểu; Kết thúc chương trình học kì I đúng quy trình.

– Trong giảng dạy đã để ý sử dụng đồ dùng trực quan, nhiều tiết dạy ứng dụng CNTT đạt kết quả.

– 100% số giáo viên trong tổ tham gia những chuyên đề, hội thảo do nhà trường, tổ chuyên môn tổ chức.

– tiến hành bồi dưỡng thường xuyên cá nhân và triệu tập theo kế hoạch

– Thanh tra toàn diện: …….đ/c : Xếp loại Xuất sắc (đ/c …….), Khá (đ/c…….)

– Thanh tra chuyên đề: ……. đ/c xếp loại Tốt (…………………)

*Tồn tại:

– Việc giảng dạy của GV trên lớp đôi khi vẫn chưa quan tâm tới đối tượng HS còn yếu, nhiều tiết dạy hình thức tổ chức dạy học kết quả vẫn chưa cao; Việc sử dụng đồ dùng dạy học mới chỉ dừng lại ở sử dụng đồ dùng sẵn có, vẫn chưa xuất hiện đồ dùng tự làm để phục vụ bài dạy của tớ tốt hơn. những tiết dạy ứng dụng CNTT còn hạn chế chủ yếu mới ở những tiết hội giảng, chuyên đề.

– Việc triển khai áp dụng một số thành tố của quy mô trường học mới ở những nội dung: tổ chức lớp học ,phối hợp xã hội vẫn chưa thực sự đạt kết quả.

– Việc đánh giá thường xuyên học viên còn coi trọng nhiều về đánh giá kỹ năng, ít động viên khích lệ HS.

3.2. Hoạt động tổ chuyên môn:

– Sinh hoạt tổ chuyên môn định kỳ theo quy định.

– Triển khai học tập kịp thời những văn bản chuyên môn của ngành.

– Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học đánh giá nhằm trao đổi, tranh luận, san sẻ, tìm giải pháp thúc đẩy đổi mới có kết quả.

– lãnh đạo việc xây dựng Thư viện đề kiểm tra định kì; khuyến khích, bồi dưỡng giáo viên nâng cao trình độ Tin học phục vụ tích cực cho hoạt động dạy học.

– Tổ chức đánh giá phân tích chất lượng HS qua khảo sát chất lượng, tìm biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục

– Tham gia thi GV dạy giỏi những cấp, kết quả:

+ Cấp tỉnh: ……. đ//c đạt (…………..)

+ Cấp trường: ……. đ/c …….

* Tồn tại:

– Công tác lãnh đạo chuyên môn cấp tổ đôi khi còn lúng túng, vẫn chưa chủ động.

– Tổ chức những chuyên đề dạy học còn ít, vẫn chưa kiểm tra việc áp dụng sau chuyên đề.

– Tổ chức cho những đồng chí GV báo cáo những nội dung tự học số lượng còn hạn chế, vẫn chưa đảm bảo quy trình.

– tiến hành kế hoạch làm đồ dùng dạy học quy trình còn chậm.

3.3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện– chất lượng giáo dục mũi nhọn:

– những đồng chí giáo viên luôn lấy những tiêu chuẩn đánh giá về sự hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học viên làm căn cứ để giáo dục những em;

– Hàng tháng, giáo viên trải qua quy trình quan sát, ý kiến trao đổi với cha mẹ HS, phối phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm lớp và những giáo viên bộ môn thống nhất ghi nhận xét trong đánh giá năng lực, phẩm chất HS.

– phối hợp với Đoàn – đội tổ chức tốt những hoạt động Đội TNTP HCM và những hoạt động tập thể NGLL nhằm hấp dẫn học viên tham gia vào những hoạt động tích cực tạo thời điểm cho HS bộc lộ năng lực và phẩm chất của tớ giúp giáo viên định hướng cho những em tiến tới đạt chuẩn về năng lực, phẩm chất.

– Tích hợp giáo dục kĩ năng sống trong những môn học để định hướng cho HS hình thành phát triển năng lực, phẩm chất.

– tiến hành đúng phân phối chương trình theo quy định

– tiến hành đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học viên;

– tiến hành dạy phân hóa đối tượng học viên trên cơ sở đảm bảo chuẩn kỹ năng, kĩ năng của chương trình.

– Sử dụng đồ dùng và bảo quản ĐDDH trong những tiết học.

– Tổ chức kiểm tra định kì cuối HKI nghiêm túc, khách quan, đúng quy định qua đó đánh giá thực chất chất lượng giảng dạy của giáo viên cũng như chất lượng học tập của học viên.

* Công tác bồi dưỡng học viên giỏi:

– Công tác bồi dưỡng HS giỏi luôn được những đ/c giáo viên quan tâm thường xuyên.

* Kết quả : Đã đạt:

+ Thi sáng tạo KHKT cấp thành phố: ……. giải khuyến khích

+ TDTT: ……. giải cấp tỉnh, …….giải cấp thành phố.

3.4. tiến hành bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ:

– những đ/c GV trong tổ tích cực hưởng ứng trào lưu hội giảng ……./……. đồng chí tham gia.

Tham gia đầy đủ những chuyên đề do nhà trường, tổ chuyên môn tổ chức. tiến hành bồi dưỡng thường xuyên và tự học tự bồi dưỡng. mỗi cán bộ giáo viên đều có sổ tự học tự bồi dưỡng và tiến hành bồi dưỡng theo kế hoạch cá nhân đã xây dựng và kế hoạch chung của nhà trường .

* Tồn tại

– Tổ chức những chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học còn ít, việc triển khai áp dụng và kiểm tra sau chuyên đề còn hạn chế.

– Việc dự giờ đồng nghiệp của GV còn hạn chế; Việc ghi chép những module tự BDTX của một số đ/c còn vẫn chưa chi tiết và tiến hành báo cáo nội dung học tập những module còn chậm .

4/ tiến hành những hoạt động khác và nề nếp HS

– phối hợp với Ban chỉ huy Liên đội thường xuyên tổ chức cho HS học tập tấm gương đạo đức BH trong tiết chào cờ đầu tuần; những hoạt động ngoại khoá. Tổ chức những hoạt động văn nghệ, làm báo tường chào mừng 20-11, ra tập san chào mừng ngày 22-12; tổ chức những hoạt động ngoại khóa, trào lưu học tập và làm theo báo đội, …

– Thường xuyên tổ chức những hoạt động lao động, dọn dẹp, tạo cảnh quan trường xanh- sạch- đẹp.

– Nề nếp HS được duy trì tốt, HS tích cực tham gia những hoạt động và những trào lưu thi đua.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KÌ II NĂM HỌC 20….-20….

I. Nhiệm vụ :

1. Tích cực hưởng ứng trào lưu thi đua do ngành, nhà trường phát động.

2. Làm tốt công tác giảng dạy kì II, ổn định nề nếp dạy và học, đẩy mạnh trào lưu học tập nâng cao chất lượng giáo dục;

3. Làm tốt công tác bồi dưỡng học viên giỏi, phụ đạo học viên yếu, đảm bảo những chỉ tiêu về chất lượng và số lượng đã đề ra.

4. Khuyến khích HS tham gia có chất lượng những hội thi: thi TDTT, HSG…

5. Làm tốt công tác ôn tập, tổ chức nghiêm túc chất lượng kiểm tra định kì cuối năm.

6. Đánh giá , khen thưởng HS nghiêm túc, khách quan, chính xác.

7. Đẩy mạnh những hoạt động xây dựng trường học thân thiện- học viên tích cực, xây dựng trường xanh- sạch- đẹp, trường có đời sống văn hóa tốt; Khuyến khích HS tham gia ngày hội đọc sách và xây dựng thư viện xanh.

8. Hoàn thành kế hoạch làm đồ dùng dạy học.

9. Hoàn thành những báo cáo cuối năm.

10. Đánh giá xếp loại GV cuối năm học.

11. Tổ chức tổng kết học năm học 20…-20….

II. Giải pháp tiến hành

1/ những biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học

– lãnh đạo việc tiến hành nhiệm vụ năm học theo kế hoạch; thường xuyên kiểm tra đôn đốc; kịp thời điều chỉnh bổ sung kế hoạch thích hợp với thực tiễn, có tính khả thi.

– lãnh đạo, tổ chức tốt công tác bồi dưỡng HSG, phụ đạo học viên yếu kém, nâng cao năng lực HS. Tăng tính tự chủ của tổ chuyên môn và giáo viên.

– lãnh đạo tiến hành đúng quy trình chương trình, đổi mới phương pháp dạy học; chú trọng những nội dung giảng dạy tích hợp, tạo thời điểm để học viên tích cực học tập; làm và sử dụng có kết quả đồ dùng dạy học.

– lãnh đạo tiến hành những kế hoạch chuyên môn một cách kết quả, kiểm tra nội bộ, đánh giá nghiêm túc chất lượng giáo viên, chất lượng học viên.

– Tăng giờ, trao đổi biện pháp phụ đạo HS yếu, đặc biệt là phụ đạo số HS vẫn chưa hoàn thành môn học HK1.

– Tổ chức ôn tập và kiểm tra định kì cuối kì nghiêm túc đúng quy chế, đánh giá đúng chất lượng học viên.

2/ Công tác xây dựng, nâng cao chất lượng nhà giáo

– Thúc đẩy trào lưu “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

– Tham gia Hội giảng lần 2 và thi Giáo viên giỏi cấp TP vòng lý thuyết.

– Tổ chức tốt những chuyên đề theo kế hoạch ; Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp tổ, cấp trường với nội dung thiết thực, xây dựng chuyên đề giải quyết những vướng mắc trong chuyên môn, khuyến khích giáo viên dự giờ học hỏi đồng nghiệp.

– Tăng cường ứng dụng tin học trong giảng dạy, khai thác kỹ năng về chuyên môn, thư viện đề trên Internet.

– Tăng cường công tác tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

3/ Về công tác khác

– Thường xuyên phối phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong công tác giáo dục, hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho HS.

– tiến hành có kết quả trào lưu thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học viên tích cực” nhằm thúc đẩy việc nỗ lực phấn đấu của đội ngũ giáo viên, tích cực học tập tu dưỡng của học viên, tạo môi trường giáo dục thân thiện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

– Phối phối hợp với cán bộ thư viện xây dựng thư viện xanh, khuyến khích nhắc nhở HS tham gia đọc, giữ gìn và bảo quản sách, …

– Tổ chức sinh hoạt tập thể với nội dung thiết thực, chú trọng giáo dục pháp lý và những kỹ năng sống cho học viên. Tăng cường tuyên truyền giáo dục học viên ý thức chấp hành pháp lý, đặc biệt là Luật giao thông đường bộ, ý thức đấu tranh phòng chống những tệ nạn xã hội trải qua giảng dạy tích hợp, hoạt động những đoàn thể, GDNGLL và những hoạt động ngoại khóa khác.

III. Những kiến nghị đề xuất:

…………………………………………………………………………………..

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Báo cáo sơ kết học kì 1 tổ chuyên môn – Mẫu 3

TRƯỜNG …………………….
TỔ:…………………..
——————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …/BC-……….

………., ngày … tháng … năm 20…

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I
Năm học: 2020 – 2021

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2020 – 2021

1. tiến hành pháp lý, lập trường tư tưởng, đạo đức lối sống:

– Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, pháp lý của Nhà nước, Quy chế, quy định của Ngành giáo dục, nội quy của nhà trường.

– Hưởng ứng và tiến hành tích cực cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Hai không với bốn nội dung”.

– tiến hành tốt chủ đề năm học: “Vì học viên thân yêu”; xây dựng trường học kỷ cương – văn hóa; chất lượng giáo dục thực chất”

– Quan hệ tốt với phụ huynh và nhân dân, Luôn là tấm gương cho học viên noi theo

2. Hoạt động chuyên môn:

a. điểm mạnh:

– 100% giáo viên trong tổ đều hoàn thành nội dung chương trình học kỳ I theo quy định đúng quy trình của nhà trường và cấp trên.

– Đa số giáo viên tiến hành tốt quy chế, quy định của ngành, của nhà trường về chuyên môn:

+ Soạn bài kịp thời, đúng quy định của chuyên môn.

+ Nội dung bài soạn đầy đủ và đúng nội dung kỹ năng, kỹ năng và thái độ theo như mục tiêu của bài dạy, hình thức trình diễn tương đối khoa học

+ Làm tốt công tác tuyên truyền

+ Tham gia tích cực trong việc vận động và hướng dẫn học viên tham gia cuộc nghiên cứu khoa học. (…….giải: 2KK)

+ Tham gia tích cực cuộc thi thiết kế bài giảng Elearning (…. sản phẩm)

* Công tác hội giảng:

– Tích cực trong Hội thi Giáo viên dạy Giỏi những cấp:

+ Tổng số GV tham gia hội giảng cấp tổ: …/…

Tổng số giờ dự: …….. tiết

Số giờ xếp loại giỏi:…….. giờ

Số giờ xếp loại khá :…….. giờ

* Kiểm tra hồ sơ giáo viên:

+ Số hồ sơ kiểm tra …….. lượt

– Xếp loại: Tốt: ……..– Khá : ……..

* Sử dụng đồ dùng dạy học và đồ dùng tự làm.

Số đồ dùng tự làm:……..

Số lần mượn đồ dùng dạy học: ……..

*Số chuyên đề trong học kỳ 1:

+ Chuyên đề: Dạy học theo quy mô THM trong môn KHXH 9 (phân môn Địa) – theo quy mô THM

– Công tác Kiểm tra chấm chữa và đánh giá được đa số những giáo viên trong tổ tiến hành theo đúng quy định và quy chế chuyên môn và theo hướng đổi mới, tiến hành đúng theo hướng dẫn của CV 4669, CV 508, CV 1472 đối với lớp 6,7,8,9 theo quy mô THM

+ những đề kiểm tra từ 45 phút trở lên đều có 2 mã đề có Ma trận và đáp án biểu điểm được tổ trưởng và BGH duyệt.

+ Việc chấm chữa cơ bản đã chính xác, khách quan, phản ánh được trình độ học viên, kịp thời khuyến khích những em cố gắng trong học tập.

+ Đa số những giáo viên đã vào điểm đúng quy chế và thời gian quy định.

* Sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối:

+ Giáo viên đã tham gia tranh luận bài và có nộp sản phẩm trên không gian của Bộ giáo dục

* Sinh hoạt chuyên môn NCBH:

– Đã xây dựng kế hoạch và tiến hành nghiêm túc, có kết quả những buổi sinh hoạt chuyên môn NCBH, cụ thể:

+ Cấp tổ:…….. lượt

+ Cấp cụm:…….. lượt

+ Cấp huyện:…….. lượt

b. Nhược điểm:

– Việc soạn bài của một số tiết của còn một số khuyết điểm như: vẫn chưa để ý đến nhiều đối tượng học viên, vẫn chưa xuất hiện ngày soạn, ngày giảng, vẫn chưa cụ thể hóa đối tượng kiểm tra bài cũ, ma trận đề còn sơ sài, vẫn chưa khoa học, giáo viên soạn giáo án bằng máy nhưng còn sai sót, sai chính tả, cách đề lề giáo án vẫn chưa khoa học- Một số tuần ký duyệt kế hoạch dạy học còn chậm so với quy định.

– Việc vào điểm Sổ lớn của một số giáo viên còn chậm.

– Công tác dự giờ vẫn chưa thường xuyên, vẫn chưa đạt chỉ tiêu, việc xếp loại những giờ dự còn mang tính hình thức, vẫn chưa chính xác với thực tại

– Việc viết Sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học còn chậm so với kế hoạch, vẫn chưa xuất hiện sự đầu tư công sức, trí tuệ, chất lượng còn thấp, mang tính đối phó.

– Việc làm đồ dùng dạy học và sử dụng đồ dùng dạy học vẫn chưa thực sự kết quả giáo viên vẫn chưa update vào sổ mượn trả thiết bị.

– Bồi dưỡng thường xuyên còn vẫn chưa kết quả .

– Công tác hội giảng còn chậm, vẫn chưa mang tính thúc đẩy trào lưu, vẫn chưa xuất hiện tác dụng thúc đẩy, tỉ lệ tham gia hội giảng cấp huyện vẫn chưa cao

– Công tác chủ nhiệm lớp còn vẫn chưa thực sự hài hòa giữa giáo viên và học viên.

3. Kết quả công tác được giao:

– Việc xây dựng kế hoạch và tiến hành những kế hoạch của những giáo viên:

+ Đa số những giáo viên đã lập kế hoạch chuyên môn cá nhân một cách khoa học và tiến hành một cách có kết quả.

– Công tác chủ nhiệm:

+ những giáo viên chủ nhiệm đã lập kế hoạch và có biện pháp để tiến hành kế hoạch đã đề ra. Dù vậy, kết quả của công tác Chủ nhiệm lớp còn vẫn chưa cao, vẫn tồn tại đó học viên vi phạm nề nếp , học tập chây lười, đạo đức yếu.

+ Việc phối hợp với Đội trong việc lãnh đạo học viên trong 15 phút đầu giờ, giữa giờ còn hạn chế.

4. Đánh giá, xếp loại chuyên môn giáo viên trong học kỳ 1

– Tổng số giáo viên được đánh giá xếp loại: 9

Trong số đó: Giỏi: …….. Khá…….. TB:……..

II. KẾ HOẠCH KỲ II ĐỂ tiến hành ĐẠT những CHỈ title RA

1. tiến hành pháp lý, lập trường tư tưởng, đạo đức lối sống:

– Tiếp tục giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, pháp lý của Nhà nước, quy định, quy chế của Ngành giáo dục.

– Trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ gìn phẩm chất, danh dự nhân phẩm của người giáo viên nhân dân.

– Tiếp tục tiến hành và tuyên truyền tiến hành có kết quả những cuộc vận động lớn của Bộ chính trị “Học tập là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, những cuộc vận động lớn của Ngành “Hai không” với 4 nội dung, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và trào lưu “Trường học thân thiện, học viên tích cực”, “xây dựng trường học đa văn hóa

– Khắc phục những sai lệch, những vi phạm về Quy chế, quy định và đạo đức mà những giáo viên còn mắc phải trong học kỳ I, nâng cao tinh thần tự học tự rèn luyện.

2. Hoạt động chuyên môn:

a. Công tác soạn giảng, ký duyệt, chấm, chữa, cộng điểm, vào điểm:

Chú trọng hơn nữa công tác soạn giảng có chất lượng, để ý áp dụng những phương pháp đổi mới, ứng dụng CNTT vào bài soạn, tiết giảng, để ý đến toàn bộ những đối tượng học viên (Giỏi-Khá-TB-Yếu-Kém)

– Tiến hành kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo quy định. những đề kiểm tra có Ma trận và đáp án, biểu điểm cụ thể, khoa học, đảm bảo những mức độ kỹ năng.

– Tiến hành chấm chữa chính xác, khách quan, đúng quy định và kịp thời để đánh giá đúng mức độ kỹ năng của học viên, kịp thời khuyến khích những em cố gắng trong học tập. Vào điểm đúng quy trình và đảm tính chính xác.

– Tích cực đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, vận dụng linh hoạt những chuyên đề đã được tập huấn vào quy trình dạy học và giáo dục một cách có kết quả.

– Chú trọng ứng dụng CNTT, những kĩ thuật, phương tiện thiết bị hiện có vào quy trình dạy học, giáo dục để nâng cao chất lượng.

– Tham gia có kết quả công tác hội giảng cấp huyện

b. Công tác Thanh tra, kiểm tra, dự giờ thăm lớp.

– Tiến hành dự giờ thăm lớp theo kế hoạch đã đề ra đảm bảo mỗi giáo viên dự 4 tiết/năm học, xếp loại giờ dự đúng thực tại, không tồn tại sự nể nang khi đánh giá.

c. Công tác chủ nhiệm lớp:

– Tăng cường chăm sóc công tác chủ nhiệm lớp bằng nhiều biện pháp:

+ Giáo viên chủ nhiệm bám sát lớp 15 phút đầu giờ, giữa giờ cũng như trong những hoạt động.

+ Kịp thời phê bình, nhắc nhở những em vi phạm, nếu cần phải có hình thức xử phạt thích hợp.

+ Tăng cường liên hệ với phụ huynh học viên để kịch thời nhắc nhở việc học tập của những em.

+ Tăng cường mối quan hệ thân thiện thầy – trò.

III. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Báo cáo sơ kết học kì 1 tổ chuyên môn – Mẫu 4

TRƯỜNG …………………….
TỔ:…………………..
——————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …/BC-………..

………., ngày … tháng … năm 20…

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I TỔ CHUYÊN MÔN
Năm học 20…-20…

A/ tính chất CHUNG:

I/ Tình hình nhân sự tổ:

– Cấu trúc tổ:……………………………………………….

– Giáo viên đạt chuẩn: ………………………………….

– Tổng số thành viên trong tổ: Nữ: …; Nam: …

– Dân tộc kinh: …; ……dân tộc khác: ……………..

– Đảng viên: …………………………………………………

– Biên chế chính thức: … (… phó HT; hợp đồng: …; nghỉ phép: … (nghỉ sinh)).

– Công đoàn viên: …

– Tổ trưởng: …………………………………………..

– Tổ phó: ………………………………………………….

– Thư ký: …………………………………………………

II/ Những thuận lợi và khó khăn:

1/ Thuận lợi :

– Được sự quan tâm và giúp đỡ của Chi bộ Đảng, BGH nhà trường.

– Có đội ngũ GV trẻ, có sức khỏe, năng động, sáng tạo, có trình độ đạt chuẩn.

– Có tinh thần đoàn kết tốt, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, lối sống lành mạnh, giản dị.

– Về học viên: Đa số những em ngoan ngoãn, lễ phép chịu khó.

– Được sự đồng tình ủng hộ của những bậc phụ huynh.

2/ Về khó khăn:

– Có nhiều biến động về nhân sự.

– GV nữ trong tuổi sinh con, đang nuôi con nhỏ.

– Trang thiết bị giảng dạy còn thiếu; Quản lý thiết bị vẫn chưa xuất hiện.

– vẫn chưa xuất hiện phòng bộ môn để sinh hoạt.

– Tổ gồm nhiều bộ môn nên còn nhiều khó khăn trong quản lý.

– Một số bộ môn còn thiếu giáo viên.

– Một số thành viên trong tổ vẫn chưa tiến hành triệt để những giải pháp hữu ích làm thay đổi cơ bản phương pháp dạy học.

– Chất lượng đầu vào thấp; Sự chủ động, tích cực của HS trong những bài học vẫn chưa cao; kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề trong học tập còn thấp; kĩ năng thực hành còn hạn chế; khả năng tự học vẫn chưa cao,…

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

I/ Chính trị tư tưởng:

– Tham gia đầy đủ và nghiêm túc những buổi sinh hoạt chính trị, học tập chủ trương, nghị quyết của Đảng nắm bắt kịp thời chính sách của chính phủ, của ngành, của địa phương. Tích cực tham gia sinh hoạt, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

– Tham gia đầy đủ những hoạt động của những đoàn thể trong nhà trường.

– Nội bộ tổ đoàn kết, có tình thần tương thân tương ái, phấn đấu vì sự nghiệp chung.

II/ Công tác chuyên môn:

1/ Việc tiến hành chương trình môn học

– Tổ đã xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn của năm, học kì, tháng, tuần và cụ thể hoá để tiến hành.

– những thành viên đều tiến hành tốt chương trình môn học, lên lịch báo giảng kịp thời theo quy định.

– Soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp.

– Phân công ra đề kiểm tra, tham gia coi kiểm tra học kì nghiêm túc, đúng quy chế.

– Kiểm tra, chấm, chữa, trả bài đúng thời gian, cho điểm khách quan, công minh đối với từng đối tượng học viên.

– Lên lịch dự giờ theo tháng, tuần đối với những giáo viên.

– Phân công dạy thay kịp thời cho những giáo viên nghỉ phép hay đi công tác.

– Yêu cầu thành viên tổ đăng ký tiết dạy bù đối với cùng một số môn còn chậm.

2/ những hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dạy và học

– tiến hành nghiêm túc họp Tổ Chuyên môn 2 lần/tháng.

– Tổng số tiết dự giờ: … tiết (giỏi: … tiết, khá: … tiết, đạt: … tiết).

– Kiểm tra hồ sơ tổ viên: giỏi: …, khá: …, đạt: … (kiểm tra hồ sơ mỗi tổ viên 2 lần/1 học kì)

– Sinh hoạt chuyên đề:

+ Chuyên đề 1: Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá năm học 20…- 20…

+ Chuyên đề 2: Tổ chức cuộc thi “Olympia tập thể” thuộc bộ môn học khoa học tự nhiên đối với học viên.

– Công tác dạy thêm: tiến hành theo kế hoạch Nhà trường.

– Những thiếu sót cần chấn chỉnh:

+ Họp tổ còn thụ động, ít tham gia phát biểu ý kiến.

+ Nội dung họp vẫn chưa sâu.

+ Tự đi dự giờ học hỏi còn ít.

+ Kết quả thi học kỳ ở lớp 12 còn quá thấp (đặt biệt môn Lý, Sinh, Hoá).

+ Kết quả trung bình môn còn thấp. (đặt biệt môn Lý)

III/ Kết quả học tập bộ môn của học viên (điểm TB cuối HKI năm học 20…-20…)

IV/ Đánh giá hoạt động chuyên môn của tổ

1/ Kết quả:

– Hoàn thành những công việc được giao.

– Có tinh thần học hỏi nâng cao chuyên môn.

– Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau.

– Có mối quan hệ thân thiện, đúng mực với đồng nghiệp, học viên và phụ huynh học viên.

– Tham gia nhiệt tình những trào lưu Đoàn, Nhà trường đề ra.

– Hoàn thành điểm và những báo cáo đúng thời gian quy định.

2/ Những điểm cần khắc phục:

– Mạnh dạn hơn khi hội họp.

– Cần năng động sáng tạo hơn trong quản lý tổ chuyên môn.

– Sinh hoạt tổ chuyên môn cần phải có chủ đề trọng tâm (đặt biệt là tìm phương pháp để nâng cao chất lượng chuyên môn)

– Tăng cường thao giảng, dự giờ thăm lớp.

– Cần quan tâm để ý nhiều hơn thế đến học viên yếu kém.

– Bổ sung một số hồ sơ, sổ sách theo đúng quy định.

– Kết quả thi học kỳ 1 ở lớp 12 còn thấp.

V/ Kiến nghị với lãnh đạo trường:

– Tăng cường ứng dụng CNTT vào quản lý tổ chuyên môn một cách đồng bộ trong toàn trường.

– Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát giảng dạy của giáo viên.

– Kế hoạch của nhà trường cần phải có chiều sâu và chi tiết hơn nữa để những tổ chuyên môn chủ động tổ chức tiến hành.

– cần phải có kế hoạch bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho giáo viên.

Trên đây là báo cáo sơ kết học kì 1 năm học 20…-20… của tổ …………. Kính chuyển lên BGH xem và duyệt cho tổ. Nội dung nào còn thiếu hoặc sai sót tổ xin chỉnh sửa.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

– BGH;

– Tổ phó;

– Dán bản thông báo của tổ;

– Lưu hồ sơ tổ.

NGƯỜI BÁO CÁO

Tổ trưởng

 

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *