Báo cáo sơ kết học kỳ I trường THCS năm 2020 – 2021 là mẫu báo cáo được Nhà trường lập ra để tổng kết lại kết quả tiến hành những nhiệm vụ giáo dục trong học kì 1 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho học kì 2 tới đây.

Nội dung trong mẫu báo cáo sơ kết học kì 1 cần thống kê kết quả, lập báo cáo sơ kết lại những việc đã làm được, chỉ ra nguyên nhân, giải pháp khắc phục những tồn tại đồng thời triển khai tiến hành nhiệm vụ học kỳ II của năm học. tiếp sau này là toàn bộ báo cáo sơ kết học kỳ I, mời những bạn cùng theo dõi trong bài viết dưới đây.

Báo cáo sơ kết học kì 1 năm 2020 – 2021

  • Báo cáo sơ kết học kỳ I trường THCS – Mẫu 1
  • Báo cáo sơ kết học kỳ I trường THCS – Mẫu 2
  • Báo cáo sơ kết học kỳ I trường THCS – Mẫu 3

B. NỘI DUNG SƠ KẾT

1. Về đội ngũ trong học kỳ I.

Tổng số CBGVNV: …….: BGH:……; HC:……; GV……

Tỷ lệ giáo viên trên lớp ……/…= ….

Theo Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/07/2017 của Bộ GDvàamp;ĐT về sự việc Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định lượng số người làm việc trong những cơ sở giáo dục phổ thông công lập Hiện thừa: … Phó Hiệu trưởng, … giáo viên Lịch sử, … giáo viên Hóa học. Thiếu: ….Nhân viên Kế toán, … nhân viên Thiết bị và … giáo viên có chuyên môn Tiếng Anh, 01 giáo viên Công dân, 01 giáo viên Thể dục, ….giáo viên Tin học.

CBGVNV được biên chế thành hai tổ chuyên môn và một tổ Văn phòng.

Ban chi ủy cùng với BGH nhà trường đã xây dựng kế hoạch chỉ huy những tổ chức đoàn thể triển khai tiến hành nhiệm vụ năm học một cách cụ thể hoàn thành những chỉ title ra.

Kết quả Thi Giáo viên giỏi năm học 20.....-20..... nhà trường đạt 3 giải:

- quán quân: GV ……………….. – Môn Lịch sử.

- Giải Nhì: GV ……………….. – Môn Mỹ thuật.

- Giải Ba: GV ………………..– Môn Âm nhạc.

2. Tình hình quy mô trường, lớp, học viên

Việc phát triển quy mô trường, lớp; việc duy trì sỹ số học viên, tỷ lệ chuyên cần, tình trạng học viên bỏ học...

học viên

Kế hoạch

Hiện có HKI

Tăng giảm

Số lớp

học viên

Số lớp

học viên

Tăng

Giảm

TS

Nữ

TS

Nữ

Đánh giá: Nhà trường đã làm tốt công tác huy động số lượng. Kết quả huy động số lượng … học viên. Duy trì đến nay là … học viên (… học viên chuyển đi: ……………).

Có 02 học viên khuyết tật. … em dân tộc Mường.

3. Chất lượng giáo dục

- Những giải pháp đã tiến hành để nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng giáo dục toàn diện học kỳ I.

a. Về giáo dục đạo đức.

Trong học kỳ I năm học 20.....-20....., Trường THCS ................ đã tiến hành tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên; việc xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, dọn dẹp vệ sinh: những trào lưu thi đua "Dạy tốt, học tốt", xây dựng “Trường học thân thiện, học viên tích cực” và những cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Chú trọng giáo dục đạo đức học viên bằng nhiều biện pháp thiết thực cụ thể theo từng chủ đề, chủ điểm vào những buổi triệu tập chào cờ đầu tuần, những hoạt động của tổ chức đoàn, đội, trải qua dạy những bộ môn văn hoá- đặc biệt là môn GDCD và trải qua những cuộc thi, những buổi tuyên truyền nhằm chống tai tệ nạn xã hội như phòng chống Ma tuý, HIV, AIDS, ATGT... được nhà trường tổ chức tiến hành nghiêm túc.

Khối Tổng số Hạnh Kiểm
Tốt Khá TB Yếu
SL % SL % SL % SL %
Khối 6
Khối 7
Khối 8
Khối 9
TS

*Kết quả đạt được so với chỉ title ra

Tốt

Khá

TB

Yếu

KH

TH

%

KH

TH

%

KH

TH

%

KH

TH

%

b. Về giáo dục văn hoá:

Nhà trường đã chỉ huy xây dựng và tiến hành kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực người học; số chủ đề dạy học liên môn đã xây dựng và tiến hành; những nội dung dạy học lồng ghép, nội dung giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống trong những môn học, hoạt động giáo dục.

Công tác chỉ huy, tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn: đổi mới hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học viên; đổi mới cơ chế quản lý chuyên môn; sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn; tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng và sử dụng kết quả công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; kết quả tổ chức và quản lý những hoạt động chuyên môn trên trang mạng "trường học kết nối"; tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và tham gia Cuộc thi khoa học, kỹ thuật giành riêng cho học viên trung học; những giải pháp, quy mô giáo dục mới, đặc trưng của địa phương:

Nhà trường đã tiến hành nghiêm túc qui chế chuyên môn, nề nếp dạy và học; tổ chức thi và kiểm tra và đánh giá học viên được tiến hành nghiêm túc, theo những qui định của Bộ, Sở và Phòng GDvàamp;ĐT.

trào lưu hội giảng, hội thi hồ sơ chuyên môn được tổ chức rộng khắp ở những tổ chuyên môn trong nhà trường đã lôi cuốn được đông đảo giáo viên tham gia.

* Việc giảng dạy theo chuẩn kỹ năng, kỹ năng.

chỉ huy tổ chuyên môn phải cung ứng đầy đủ tài liệu chuẩn kỹ năng kỹ năng tới giáo viên.

chỉ huy soạn giảng, kiểm tra đánh giá học viên cần bám sát chuẩn kỹ năng kỹ năng quy định.

những tổ chuyên môn tổ chức những chuyên đề chuyên môn, tranh luận sâu về phương pháp và hình thành kỹ năng cho học viên. 2 chuyên đề/học kỳ.

Việc đánh giá học viên được tiến hành theo đúng chuẩn và đúng yêu cầu của học viên; đánh giá đúng, chính xác về đạo đức, năng lực học tập của học viên. Việc kiểm tra đánh giá học viên là việc làm thường xuyên, liên tục trong quy trình giảng dạy của giáo viên, tránh đánh giá bằng cảm tính, không theo quy trình; những đề kiểm tra đánh giá học viên được xây dựng trên ma trận, được ký duyệt của BGH và được tổ chức tiến hành nghiêm túc.

Khi Tổng số Học Lực
Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
Khối 6
Khối 7
Khối 8
Khối 9
TS

*Kết quả đạt được so với chỉ title ra

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

KH

TH

%

KH

TH

%

KH

TH

%

KH

TH

%

KH

TH

%

Kết quả những cuộc thi khác:

Trong học kỳ I năm học 20.....-20..... nhà trường thạn gia đầy đủ những cuộc thi do ngành phát động:

- Thi HSG lớp 9: nhà trường có …… HS dự thi đạt …. giải.

Em: ………………..– Giải Khuyến khích Môn Toán

Em ……………….. – Giải Khuyến khích Môn Toán.

Em ………………..– Giải Ba Môn Hóa học

- Thi TDTT cấp huyện: nhà trường đạt … giải Bơi.

- Thi Nghiên cứu khoa học đối với học viên lớp 8, 9 có … SP dự thi: …SP đạt KK: Định hướng sử dụng social cho học viên trường THCS ................ và Tự chế thực phẩm công dụng nhuận tràng.

4. Công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ

- Kết quả công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ xã ................ đã đạt được

(tính đến thời điểm 30 / 9 / 20.....):

- Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3;

- Duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

5. Công tác quản lý, sử dụng ngân sách, việc tiến hành những khoản thu, chi trong trường học; việc tiến hành công khai minh bạch, công tác xã hội hoá giáo dục.

* Triển khai tiến hành:

- tiến hành nghiêm túc những nội dung yêu cầu trong những văn bản chỉ huy: Công văn số 682/SGDĐT-KHTC ngày 10/8/20..... của Sở GDvàamp;ĐT tỉnh……………….. về sự việc hướng dẫn tiến hành thu, chi, quản lý và sử dụng những khoản thu trong trường học năm học 20.....-20.....; Công văn số 228 /PGDĐT ngày 15/8/20..... của Phòng Giáo dục và Đào tạo ................ về sự việc V/v tiến hành thu, chi, quản lý và sử dụng những khoản thu trong trường học năm học 20.....-20.....; Công văn số 1065/SGDĐT-KHTC ngày 18/9/20..... của SGDĐT……………….. về sự việc sửa đổi Công văn số 682/SGDĐT-KHTC ngày 10/8/20..... của Sở GDvàamp;ĐT tỉnh………………...

* Kết quả:

Học kỳ I năm học 20.....-20.....: Nhà trường phấn đấu làm tốt công tác xã xã hội hoá giáo dục, khuyến khích những tổ chức, cá nhân có điều kiện, nguyện vọng được đóng góp tự nguyện hoặc tài trợ hỗ trợ cả vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy và học cho nhà trường.

Nhà trường đã huy động Tài trợ được … chiếc ghế đá làm khu học ngoài trời phối kết hợp đọc sách cho học viên.

Huy động Tài trợ tổng số tiền là…….đồng để bổ xung CSVC cho nhà trường.

6. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn vương quốc tính đến tháng 12/20......

Đánh giá: Nhà trường đã đón Đoàn Kiểm tra công nhận Trường THCS đạt chuẩn vương quốc của UBND tỉnh……………….. vào trong ngày 13/12/20...... Kết quả Trường THCS ................ đạt 5 tiêu chuẩn của Trường Chuẩn vương quốc theo Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn vương quốc.

7. Kết quả tiến hành những cuộc vận động và trào lưu thi đua

- Đa số cán bộ giáo viên đã có nhận thức đúng, đủ về mục đích, yêu cầu, nội dung và ý nghĩa sâu sắc của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thể hiện trong công việc, trong cuộc sống từng ngày, với mục tiêu góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

- Cuộc vận động hai không: chỉ huy dạy thực chất, học thực chất và kiên trì phương châm lấy đánh giá đúng chất lượng thực, làm động lực nâng cao chất lượng giáo dục. Phối hợp với công đoàn tổ chức tiến hành cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- trào lưu thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực”.

+ Tổ chức tốt tuần sinh hoạt tập thể đầu năm mới học.

+ Tổ chức làm dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ những nhà dọn dẹp vệ sinh HS, dọn dẹp vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ.

+ Tổ chức thi văn nghệ, chăm sóc công trình măng non, thi đồng diễn, trang trí lớp học.

+ Xây dựng nội quy đối với GV, HS. tôn vinh thái độ, hành vi ứng xử thân thiện giữa mọi thành viên trong nhà trường. những hành vi, thái độ thiếu văn hóa, bạo lực học đường được ngăn ngừa, uốn nắn nên đã giảm hơn so với những năm trước.

Kết quả cụ thể như sau:

+ Đối với cán bộ quản lí, GV, nhân viên: Đã nêu cao được ý thức trách nhiệm trong công tác; lấy chất lượng, trọng lượng, quy trình của công việc là mục tiêu chính cho từng công việc. Yên tâm công tác, hoàn thành tốt những công việc được giao, đồng thời không ngừng cải tiến hình thức, nội dung, phương pháp làm việc nhằm đảm bảo tốt cho việc tiến hành nhiệm vụ chính trị hàng đầu của nhà trường là nâng cao chất lượng.

+ Về đạo đức nhà giáo: Nhà trường không xảy ra hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo, không vi phạm chính sách, pháp lý, nội quy, quy định của đơn vị. Đa số giáo viên có ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, yên tâm công tác; Đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp; Được phụ huynh và nhân dân địa phương tin tưởng.

* Tồn tại: Việc tiến hành những cuộc vận động và trào lưu thi đua của 1 bộ phận CB, GV, CNV, HS còn vẫn chưa cụ thể, vẫn chưa xuất hiện tác dụng trong nâng cao chất lượng GD.

8. Đánh giá chung

1. Những kết quả nổi trội.

- Tập thể CBGVNV phần lớn có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tự giác trong công việc. Đội ngũ đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn cao, phần lớn là trẻ tuổi, yêu nghề, yên tâm với nghề nghiệp.

- Tập thể lãnh đạo đoàn kết, thống nhất trong công việc.

- chỉ huy mang tính khoa học, tiến hành những công việc mang tính dứt điểm.

2. Nguyên nhân của những kết quả đã đạt được.

- Có sự chỉ huy sát sao của Phòng Giáo dục và Đào tạo ................, của cấp uỷ Đảng cơ sở xã .................

- tiến hành tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nhà trường tạo mọi điều kiện cho từng thành viên phát huy quyền dân chủ trong lĩnh vực của tớ. Vì vậy mọi người đều có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

- những thành viên trong BGH và những tổ chức trong nhà trường luôn gương mẫu trong công việc từng ngày cũng như trong cuộc sống.

3. Những tồn tại.

- vẫn còn đấy đấy học viên vi phạm nội quy

- Chất lượng đại trà qua khảo sát thấp, vẫn chưa xuất hiện tính ổn định. học viên yếu kém về thực chất vẫn còn đấy đấy.

- Chất lượng học viên giỏi một số môn còn thấp.

- Một số giáo viên mặc dù đã có cố gắng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ song kết quả còn hạn chế, thể hiện: chất lượng đại trà và mũi nhọn thấp.

4. Nguyên nhân của những tồn tại.

- Trong việc chỉ huy, lãnh đạo thiếu kiên quyết, vẫn chưa xuất hiện những giải pháp hữu hiệu, ít kinh nghiệm nhất là trong việc bồi dưỡng giáo viên giỏi, học viên giỏi.

- vẫn chưa đôn đốc giáo viên nói chung, giáo viên chủ nhiệm nói riêng liên hệ thường xuyên với gia đình học viên để phối kết hợp giáo dục.

C. Phương hướng học kỳ II:

Nhà trường tiếp tục tiến hành nghiêm túc kế hoạch giáo dục năm học 20.....-20..... theo hướng dẫn tại Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT, Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT và công văn hướng dẫn tiến hành nhiệm vụ năm học đối với giáo dục trung học của Bộ GDĐT, Sở GDĐT.

Tiếp tục triển khai tiến hành Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT hướng dẫn tiến hành chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học viên từ năm học 2017-20..... (Công văn số 4612). Riêng đối với điểm a, khoản 1 của Công văn số 4612, được thay thế như sau: "Tiếp tục rà soát nội dung dạy học trong sách giáo khoa, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kỹ năng, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa những môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, update những thông tin mới tương thích thay cho những thông tin cũ, lỗi thời; không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa vượt quá mức độ cần đạt về kỹ năng, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông".

- Tiếp tục tổ chức tiến hành tốt những cuộc vận động lớn của ngành.

- Giáo viên chủ nhiệm bám lớp, thăm nắm tình hình của từng học viên, có biện pháp giúp đỡ những học viên có hoàn cảnh khó khăn, học viên yếu kém.

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học viên, nhằm phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học viên.

- Xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục vững vàng để có đủ khả năng quản lý nhà trường.

- Đẩy mạnh XHHGD, làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục.

- Tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục, tăng cường kỷ cương nề nếp trong những hoạt động.

- Làm tốt công tác thi đua nhằm thúc đẩy những hoạt động Nhà trường.

- những danh hiệu thi đua đầu năm mới tiếp tục đăng ký phấn đấu trong học kỳ II.

D. Kiến nghị, đề xuất.

Đề nghị những cấp lãnh đạo bổ sung biên chế giáo viên còn thiếu để nhà trường có điều kiện thuận lợi trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục học viên.

Nơi nhận:

- Phòng GDvàamp;ĐT;

- UBND xã;

- Lưu: VT, HT.

HIỆU TRƯỞNG

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *