Kết thúc học kì 1 năm học 2020 – 2021, Nhà trường phải hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ được giao Trong số đó có báo cáo sơ kết học kỳ I. Vậy mời thầy cô cùng tìm hiểu thêm 4 mẫu báo cáo sơ kết này để có thêm kinh nghiệm viết báo cáo cho trường mình.

Nội dung trong mẫu báo cáo tổng hợp, thống kê kết quả, lập báo cáo sơ kết lại những việc đã làm được, chỉ ra nguyên nhân, giải pháp khắc phục những tồn tại đồng thời triển khai triển khai nhiệm vụ học kỳ II của năm học.

Báo cáo sơ kết học kì 1 trường Tiểu học năm 2020 – 2021

 • Báo cáo sơ kết học kỳ I trường Tiểu học – Mẫu 1
 • Báo cáo sơ kết học kỳ I trường Tiểu học – Mẫu 2

Báo cáo sơ kết học kỳ I trường Tiểu học – Mẫu 1

PHÒNG GDvàamp;ĐT
TRƯỜNG

Số: /BC-THTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

…., ngày….tháng….năm …..

BÁO CÁO SƠ KẾT THI ĐUA HỌC KỲ I NĂM HỌC ………….

Căn cứ kế hoạch số /KH-THTH ngày … tháng … năm ……. của Trường về kế triển khai công tác Thi đua – Khen thưởng năm học ………..;

Căn cứ tình hình trong thực tiễn của nhà trường về kết quả trào lưu thi đua, trường……báo cáo kết quả hoạt động thi đua học kỳ 1 với những nội dung sau:

I. Đánh giá tình hình công tác thi đua học kỳ I năm học ………….

1. Tư tưởng chính trị:

 • Đại đa số CBGV xác định đúng lập trường tư tưởng chính trị, triển khai tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp lý của nhà nước, có ý thức chấp hành sự phân công của nhà trường và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 • Có ý thức xây dựng tập thể Sư phạm đoàn kết.

2. Chuyên môn:

 • Thi đua dạy tốt – học tốt, hoàn thành chương trình học kỳ 1.
 • Ổn định phân công chuyên môn theo TT35 (mỗi GV dạy 23 tiết/tuần).
 • triển khai đúng quy chế chuyên môn.
 • Sinh hoạt tổ chuyên môn: Bình xét thi đua học kỳ 1.
 • Kiểm tra GV theo kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học: KT hồ sơ, KT giờ dạy của GV (KT hồ sơ giáo viên): KT toàn diện 7 giáo viên, kiểm tra 35 bộ hồ sơ.
 • Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường GV dạy lớp 4, 5: 12 giáo viên đạt đanh hiệu GVDG cấp trường.
 • Ôn tập và ra đề kiểm tra định kỳ cuối kỳ 1.
 • Đánh giá và xếp loại HS tiểu học cuối kỳ 1 theo Thông tư 22 của Bộ GDvàamp;ĐT.
 • Sơ kết học kỳ 1.
 • Học chương trình và TKB kỳ 2.
 • Thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

* Tồn tại:

 • Một số giờ dạy của GV vẫn chưa phát huy được tính chủ động, tích cực của học viên, sinh hoạt tổ CM vẫn chưa đúng lịch, chất lượng cuối kỳ 1 vẫn chưa cao.
 • Một số HS vẫn chưa sử dụng loại bút nhà trường quy định, chữ viết vẫn chưa đẹp.

3. Chủ nhiệm:

 • Phát động và tổ chức trào lưu thi đua.
 • chỉ huy trào lưu thi đua xây dựng trường học thân thiện HS tích cực.
 • Duy trì nền nếp lớp chủ nhiệm; KT những hoạt động của lớp chủ nhiệm.
 • Giáo dục ý thức học tập và đạo đức cho HS.
 • GVCN quản lý HS trong thời gian học tập ở trường.
 • Sơ kết lớp, sơ kết học kỳ 1.
 • Họp phụ huynh học viên cuối kỳ 1 (tháng 1/2019).
 • Tổ chức cho học viên học tập và tham gia những hoạt động GD ngoài giờ lên lớp đúng quy định.
 • Tồn tại: Chất lượng cuối kỳ 1 của 1 số lớp còn thấp so với chỉ tiêu được giao.

4. Công tác Đoàn thể:

* Công đoàn:

 • Động viên trào lưu thi đua chào mừng năm mới ……..
 • Thăm hỏi hiếu hỉ kịp thời.
 • Sơ kết công tác công đoàn học kỳ 1.

* Đoàn Đội:

 • Phát động và tổ chức trào lưu thi đua chào mừng năm 2019.
 • Duy trì và củng cố nề nếp, nội quy, quy định của nhà trường.
 • Tổ chức những hoạt động GD ngoài giờ lên lớp.
 • Tổ chức những hoạt động Đội và sao nhi đồng, KT đánh giá xếp loại thi đua.
 • Tham gia bình xét xếp loại công tác thi đua cuối học kỳ 1 tận nơi trường.

5. Công tác tài chính, tài sản, CSVC và trường chuẩn vương quốc

* Tài chính, tài sản:

 • Hoàn thành và làm quyết toán NS năm ……..
 • triển khai nghiêm túc những khoản thu, chi theo quy định.
 • Báo cáo tăng giảm tài sản năm ……..

6. Tổ chức sơ kết học kỳ 1

* Kết quả bình xét thi đua học kỳ I:

 • Giáo viên:
 • học viên:

II. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THI ĐUA HỌC KỲ II NĂM HỌC ………….

2.1. Tư tưởng chính trị:

 • Xác định đúng lập trường tư tưởng chính trị.
 • Chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng, pháp lý của nhà nước.
 • Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 • Có ý thức phấn đấu vươn lên về chuyên môn nghiệp vụ, có trách nhiệm trong công việc chung của nhà trường.
 • Luôn có ý thức trong việc xây dựng tập thể đoàn kết.
 • Tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm trong những trào lưu thi đua và những cuộc vận động, những đợt ủng hộ, từ thiện.

2.2. Chuyên môn:

 • Thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng những ngày lễ lớn trong học kỳ II, triển khai chương trình 17 tuần đối với học kỳ II.
 • Thao diễn giảng dạy theo chuyên đề.
 • Bồi dưỡng giáo viên giỏi trải qua chuyên đề bồi dưỡng GV dạy giỏi theo kế hoạch của trường, thi giáo viên giỏi cấp huyện.
 • Tổ chức ngày Hội thi đọc năm học ……. – 2019.
 • Thi kể chuyện, đọc diễn cảm, viết chữ đẹp cấp trường.
 • Kiểm tra giáo viên, học viên theo kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học: KT giờ dạy, KT hồ sơ, KT sử dụng thiết bị dạy học.

2.3. Chủ nhiệm

 • Tổ chức phát động và triển khai trào lưu thi đua chào mừng những ngày lễ lớn.
 • Quản lý chặt chẽ HS trong thời gian học tập và SH ở trường.
 • Tổ chức cho HS triển khai những hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
 • Tổ chức cho HS dọn dẹp và viếng nghĩa trang liệt sĩ.

2.4. Công tác tài chính, CSVC, Thư viện-TB, Y tế

 • Quyết toán Ngân sách và những khoản thu khác với PGD và Phòng Tài chính huyện.
 • công khai minh bạch những khoản thu – chi, làm dự toán chi NS năm ……. theo QĐ phân chia NS.
 • CSVC: Cùng Ban đại diện CMHS quyết toán những công trình xây dựng nhỏ (phòng học và phòng tính năng).
 • Thư viện: Tiếp tục phát động và triển khai có tác dụng hoạt động Thư viện thân thiện.
 • Y tế: Quan tâm chăm sóc sức khỏe cho học viên.

2.6. Công tác đoàn thể

* Công đoàn:

 • Động viên trào lưu thi đua chào mừng những ngày lễ lớn.
 • Làm tốt công tác thăm hỏi động viên.

* Đoàn đội:

 • Phát động và tổ chức trào lưu thi đua lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn.
 • Tổ chức những hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
 • Triển khai những công văn về HĐ công tác Đội.
 • Theo dõi, đánh giá, xếp loại thi đua theo kế hoạch phát động.
 • Tổ chức những hoạt động GD ngoài giờ lên lớp.
 • Tổ chức trào lưu “Đàn gà khăn quàng đỏ” tại Liên đội.
 • Tổ chức tốt những buổi sinh hoạt Đội, sinh hoạt sao.
 • Kết nạp đội viên mới, tổ chức ngày hội công nhận chương trình RLĐR.
 • Tổ chức cho Liên đội dọn dẹp và dâng hoa tưởng niệm những anh hùng Liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sĩ xã
 • Tổ chức Hội thi những trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi cho HS.

Báo cáo sơ kết học kỳ I trường Tiểu học – Mẫu 2

PHÒNG GDvàamp;ĐT ………….

TRƯỜNG ……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số :…../BC/Tr…………..

…..ngày …..tháng ….năm……..

BÁO CÁO triển khai NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC,
HỌC KÌ I NĂM HỌC……….. – …………..

Phần I
KẾT QUẢ triển khai NHIỆM VỤ HỌC KỲ I NĂM HỌC 20….-20….

I. TÌNH HÌNH triển khai NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VÀ những GIẢI PHÁP CƠ BẢN

1. Kết quả triển khai 9 nhóm nhiệm vụ

1.1. Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo

– Công tác tham mưu của nhà trường với những cấp lãnh đạo về công tác giáo dục ở địa phương được triển khai thường xuyên nên đã huy động được tối đa trẻ trong độ tuổi tiểu học ra lớp; không tồn tại hiện tượng học viên bỏ học hay nghỉ học giữa chừng.

Tổng số lớp: ……

Khối 1:…… lớp

Khối 2: …… lớp

Khối 3: …… lớp

Khối 4:…… lớp

Khối 5: ……lớp

Tổng số học viên:……

Khối 1: …… học viên

Khối 2: ……học viên

Khối 3: …… học viên

Khối 4: ……học viên

Khối 5: …… học viên

– Tỷ lệ huy động:

– Tỷ lệ huy động vào lớp 1: ……/…… đạt ……%

1.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

– Đội ngũ nhà giáo nhân viên

+ Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường là …… đồng chí.

+ Trình độ đào tạo đạt chuẩn; ……%; Trên chuẩn: …… đồng chí đạt tỉ lệ……%

+ Tích cực động viên đội ngũ học tập nâng cao trình độ chính trị, quản lý. đầu năm mới học 20….-20…., nhà trường có 1 đồng chí giáo viên được cử đi học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm chính trị huyện. Hiện nay trường có…… đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên triển khai đổi mới hình thức dạy học. Rà soát, đánh giá đúng thực chất chất lượng đội ngũ giáo viên để xây dựng và có kế hoạch bồi dưỡng, sắp xếp bố trí hợp lý.

+ Tổng số Đảng viên là……trên tổng số ……

triển khai Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 17/5/2018 của Bộ GDĐT về sự việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo, nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể từng nội dung, đề ra những biện pháp cụ thể triển khai; tổ chức những trào lưu thi đua như Hội thi Trang trí lớp học thân thiện, Hội thi tìm hiểu luật trẻ em và phòng tránh tai nạn thương tích nhằm tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ giáo viên nhân viên và học viên trong toàn trường.

triển khai quy chế làm việc và văn hóa văn phòng:

+ Nhà trường đã xây dựng quy chế dân chủ cơ sở trong trường học từ đầu năm mới học, có công khai minh bạch và triển khai tới toàn bộ những thành viên trong nhà trường;

+ Trong hoạt động dạy học và giáo dục ra mắt trong nhà trường, vấn đề đạo đức nhà giáo luôn được đặt lên hàng đầu. Đây là yếu tố cốt lõi trong việc xây dựng quy chế hoạt động của nhà trường.

+ Trong việc triển khai đánh giá CBQL và giáo viên hàng năm, nhà trường luôn bám sát vào những tiêu chuẩn trong chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và chuẩn đạo đức nhà giáo.

+ Hiệu trưởng thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về tư tưởng chính trị, đạo đức nhà giáo, kỹ năng và kiến thức pháp lý và những quy định của ngành trải qua những đợt học tập nhiệm vụ năm học, học nghị quyết, những buổi sinh hoạt chuyên đề, tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi luật giáo dục…

– Nhà trường đã sắp xếp đội ngũ giáo viên thích hợp với năng lực sở trường, đảm bảo định biên theo Thông tư 28/2015/TTLT-BYT-BNV. triển khai cơ chế cho GV, HS đúng qui định. Nâng lương, thâm niên định kì cho CBGV khi đến hạn. Trong thời gian học kỳ I năm học 20….-20…., nhà trường đã làm cơ chế kịp thời cho 5 đồng chí nâng bậc lương thương thường xuyên; 14 đồng chí nâng thâm niên nghề và 1 đồng chí thâm niên vượt khung. Ngoài ra phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức triển khai tốt những cuộc vận động, những trào lưu thi đua, đồng thời thường xuyên chăm sóc đến đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ giáo viên. Bồi dưỡng nâng cao năng lực của giáo viên đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

1.3. Đổi mới chương trình giáo dục, giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông;

– Nhà trường yêu cầu và khuyến khích những giáo viên tự bồi dưỡng thường xuyên cá nhân về năng lực chuyên môn nghiệp vụ để chuẩn bị đầy đủ điều kiện tiếp cận chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trong thời gian tới

– Nhà trường triển khai tốt công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử trong nhà trường, triển khai hoạt động chào cờ, hát Quốc ca trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, đổi mới công tác y tế trường học, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho học viên.

1.4. Nâng cao chất lượng dạy học Ngoại ngữ đặc biệt là Tiếng Anh ở những cấp học và trình độ đào tạo

– Tình hình dạy học Tiếng Anh:

+ Tổng số lớp được học Tiếng Anh theo chương trình đề án: …… lớp

+ Tổng số học viên được học Tiếng Anh theo chương trình đề án: …… học viên

+ Kết quả đánh giá cuối kỳ I môn Tiếng Anh:

Mức hoàn thành tốt: ……/……đạt ……%

Mức hoàn thành: ……/……đạt……%

+ Nhà trường luôn tạo điều kiện cho giáo viên Tiếng Anh tham gia những lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho giáo viên ngoại ngữ vào dịp hè.

+ Nhà trường trang bị đầy đủ những phương tiện phục vụ dạy học như loa đài, máy chiếu nhằm tạo điều kiện cho việc dạy học Tiếng Anh của nhà trường.

1.5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học và quản lý giáo dục

– Ngay từ đầu năm mới nhà trường đã tổ chức kiểm tra năng lực của giáo viên về lĩnh vực công nghệ thông tin, từ đó lập danh sách giáo viên được soạn giáo án máy; cho giáo viên đăng ký tiết dạy ứng dụng CNTT trong năm học. Trong quy chế chuyên môn của nhà trường quy định mỗi giáo viên phải triển khai 4 tiết dạy ứng dụng CNTT/ 1 học kỳ. toàn bộ những tiết dạy đó đều có giáo án lưu về hồ sơ chuyên môn nhà trường. những tiết dạy chuyên đề cấp trường hay những tiết dạy tham gia thi giáo viên giỏi huyện, chuyên môn nhà trường đều xây dựng trên tinh thần ứng dụng CNTT một cách hợp lý và tác dụng. Tổng số tiết dạy áp dụng trình chiếu PowerPoint là…… tiết.

– Việc ứng dụng CNTT trong tổ chức và quản lý những hoạt động chuyên môn được chú trọng. Nhà trường triển khai tốt và kịp thời những phần mềm quản lý như phần mềm PMIS, phần mềm EMIS; Cơ sở dữ liệu ngành, phần mềm Phổ cập xóa mù chữ, Phần mềm Smart.

– Hoạt động của website của nhà trường được tiến hành thường xuyên, trung bình mỗi tháng có 4 bài đăng website và ảnh cũng như những tin hoạt động khác. Nội dung website update thường xuyên những hoạt động của nhà trường.

1.6. triển khai giao quyền tự chủ, tự phụ trách của những cơ sở GDĐT

– Việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới

+ Ngay từ đầu năm mới học, nhà trường đã xây dựng những kế hoạch giáo dục của nhà trường theo những văn bản hướng dẫn của những cấp như: Kế hoạch chuyên môn năm học, Kế hoạch dạy học 2 buổi trên ngày, Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp….

+ Trong học kỳ I, nhà trường đã triển khai những chuyên đề đã được tập huấn cấp huyện như chuyên đề về dạy học tiết đọc thư viện, chuyên đề về dạy học lồng ghép tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức chuyên đề cụm tại trường về dạy học những môn ít giờ khối 2,3.Tại những chuyên đề, giáo viên trong toàn trường đều tham gia 100%.

– triển khai đúng quyền tự chủ, tự phụ trách về tài chính.

– Việc triển khai công khai minh bạch theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về sự việc phát hành Quy chế triển khai công khai minh bạch đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân: công khai minh bạch về chất lượng giáo dục cuối kỳ, công khai minh bạch về những nội quy, quy chế trong nhà trường.

1.7. Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo

– Trong học kỳ I, nhà trường đã huy động sự đóng góp của nhân dân để đầu tư làm khu dọn dẹp rửa tay và hút bể phốt của nhà dọn dẹp học viên với tổng số tiền…………đ

– Việc nghiên cứu, học hỏi, áp dụng thích hợp quy mô, phương pháp giáo dục tiên tiến của những nước trong khu vực và toàn cầu phát triển giáo dục:

+ Trường tiếp tục triển khai phương pháp “bàn tay nặn bột”, BGH nhà trường có đi kiểm tra và đôn đốc thường xuyên.Vận dụng thực hành dạy phương pháp bàn tay nặn bột ở những môn TNvàamp;XH, Khoa học một cách thường xuyên.

+ Nhà trường đã áp dụng phương pháp dạy học mỹ thuật theo Đan Mạch . Phương pháp dạy học này đã phần nào đã tạo cho những em khơi gợi và phát huy khiếu thẩm mỹ của học viên, hứng thú khi được chủ động phát huy năng khiếu về nét đẹp của tớ. Học Kỳ I nhà trường đã tổ chức thi vẽ tranh với chủ đề về Chú bộ đội., kết quả đã trao…… quán quân thuộc về lớp 2A, 4C, cùng …… giải nhì, …… giải ba và …… giải khuyến khích. những bức tranh của những em được trưng bày ở trong phòng học thuận tiện cho những em ngắm nhìn và khích lệ sự sáng tạo cho những em.

1.8. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng của những hoạt động GDĐT

– tình trạng cơ sở vật chất của nhà trường;

– Tổng số phòng học hiện có: ……Trong số đó:

+ Phòng học kiên cố: …… + Phòng học bán kiên cố: + Phòng học nhờ:……

+ Phòng học bộ môn: ……+ Thư viện hiện có:…… + Công trình dọn dẹp:……

– Tổng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp và những nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường: ……đ

– Đánh giá chung về tình trạng cơ sở vật chất của nhà trường: Nhà trường hiện có 1 khu nhà 2 tầng ……phòng học và khu lớp học cấp 4; …… phòng học đã cũ và xuống cấp; số phòng học tính năng vẫn chưa xuất hiện.

1.9. Phát triển nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng rất tốt

những biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục:

+ Trong năm học này, nhà trường tiếp tục triển khai việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn. những buổi sinh hoạt chuyên môn của trường cũng phong phú về hình thức và có chiều sâu về nội dung. những buổi sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học đều được tiến hành trên tinh thần góp ý xây dựng, không mang tính chất mổ xẻ.

+ Nhà trường quán triệt cao tới 100% giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học tích cực, đổi mới hình thức, tổ chức dạy học, khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. BGH đi dự giờ thường xuyên và đánh giá cao những giờ dạy có chất lượng tốt, học viên tiếp thu kỹ năng và kiến thức mới một cách chủ động, tự nhiên và tác dụng.

– Bên cạnh đó nhà trường rất quan tâm tới vấn đề đổi mới đánh giá học viên, 100% giáo viên và cán bộ quản lý của trường tham gia lớp tập huấn đánh giá đầu năm mới học do phòng tổ chức. Tại trường, BGH luôn kiểm tra công tác đánh giá học viên của giáo viên theo tinh thần hướng dẫn đánh giá mới tại thông tư 22 và văn bản hợp nhất số 03 của Bộ giáo dục và đào tạo.

+ Nhà trường cũng đặc biệt quan tâm tới việc sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học trong hoạt động dạy và học. Ngay từ đầu năm mới, nội dung này đã được đưa vào quy chế chuyên môn, là một trong những tiêu chuẩn đánh giá thi đua cuối năm.

+ Việc tổ chức triển khai đánh giá học viên tại trường được tiến hành nghiêm túc theo đúng tinh thần đánh giá thông tư mới. Việc đánh giá đảm bảo công minh, công khai minh bạch và đúng quy định.

2. Kết quả triển khai những nhóm giải pháp cơ bản

2.1. Hoàn thiện thiết chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về GDĐT

– Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp lý, những cơ chế, chính sách về giáo dục và đào tạo cho cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường qua những kỳ họp hội đồng hàng tháng hay qua tin bài trên website của nhà trường.

– triển khai công tác cải cách hành chính của đơn vị:

+ Tổ chức triển khai và hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về lĩnh vực cải cách hành chính, Trong số đó có 100% cán bộ giáo viên nhân viên có bài dự thi.

+ công khai minh bạch những thủ tục hành chính của nhà trường như thủ tục xin học và xin chuyển trường…

+ Rà soát những thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính không hề thích hợp hoặc trái pháp lý.
Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong việc giải quyết công việc của phụ huynh và học viên, bãi bỏ những qui định rườm rà, những loại giấy tờ không thích hợp.

2.2. Nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục

– Tổng số cán bộ quản lý: …… Trình độ ĐH: ……

Trình độ trung cấp lý luận chính trị: ……

những đồng chí cán bộ quản lý đều có đủ trình độ chuyên môn và năng lực quản lý đáp ứng yêu cầu công việc.

– Cán bộ quản lý của nhà trường luôn có ý thức tự bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý và chuyên môn của những nhân,kịp thời tiếp cận được với những chủ chương, văn bản mới của ngành

– Đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường đã đổi mới phương thức quản lý như:

+ Đổi mới trong việc lập kế hoạch và triển khai những kế hoạch từ đầu năm mới học: nội dung kế hoạch ngắn gọn, khoa học, sát hợp với tình trạng giáo dục của nhà trường.

+ Áp dụng CNTT vào công tác quản lý nhân sự và quản lý học viên, quản lý chất lượng học viên. Duy trì và phát triển trang website nhằm tuyên truyền và lưu trữ tư liệu của nhà trường góp phần vào việc đổi mới công tác quản lý và nâng cao tác dụng công tác.

+ Việc phân công, công việc cho những thành viên sao cho đúng người đúng việc, tạo ra sức mạnh tổng thể nhằm nâng cao được chất lượng công việc được giao. Phân công phải mang tính ổn định nhưng lại phải định hướng cho những năm sau, vừa phải đảm bảo trước mắt vừa phải bảo đảm cho sự phát triển, mạnh dạn giao việc cho cán bộ giáo viên trẻ, phân công giáo viên trẻ dạy cặp với giáo viên có kinh nghiệm để học tập chuyên môn.

– Cán bộ quản lý của nhà trường luôn đi đầu và gương mẫu trong việc triển khai kỷ cương, kỷ luật đạo đức lối sống, trách nhiệm trong công việc, nắm bắt được kịp thời những tâm tư nguyện vọng của giáo viên nhân viên.

2.3. Tăng cường những nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo

– Nhà trường đã sử dụng đúng luật ngân sách Nhà nước giao cho đơn vị triển khai cơ chế chính sách đối với giáo viên, học viên, chi hoạt động chuyên môn, quyết toán ngân sách;

– Ngay từ đầu năm mới nhà trường đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công của đơn vị;

– Việc thu và sử dụng những khoản thu ngoài ngân sách đúng quy định và tác dụng.

– Việc nâng cao ý thức tiết kiệm của cán bộ giáo viên trong việc sử dụng ngân sách nhà nước cũng như tài sản công đảm bảo.

2.4. Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

– Việc tổ chức những kỳ thi tại đơn vị triển khai tốt: những kỳ thi đều được triển khai đúng lịch theo sự chỉ huy của cấp trên, việc đánh giá trong những kỳ thi đảm bảo đúng quy định trong thông tư mới, đảm bảo khách quan, công minh, đánh giá chất lượng thực chất.

– Tình hình triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Nhà trường vẫn tiếp tục thu thập minh chứng cho công tác tự đánh giá trong năm học 20…. – 20…..

2.5. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo

– triển khai tốt công tác truyền thông về những chủ trương, chính sách của ngành qua những buổi meeting hội đồng hàng tháng và qua tin tức trên trang website của nhà trường về những nội dung như: kết quả 05 năm triển khai Nghị quyết số của Đảng về Đổi mới cơ bản toàn diện giáo dục và đào tạo; về Luật Giáo dục (sửa đổi); xây dựng chương trình SGK giáo dục phổ thông mới, những điều kiện đảm bảo triển khai chương trình SGK giáo dục phổ thông mới.

II. KẾT QUẢ triển khai NHIỆM VỤ

1. Việc triển khai chương trình, kế hoạch giáo dục

– Ngay từ đầu năm mới học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo những văn bản hướng dẫn của những cấp.

– Trong học kỳ I, nhà trường đã tổ chức những hoạt động thực hành, trải nghiệm, vận dụng kỹ năng và kiến thức vào thực tiễn như tổ chức buổi tuyên truyền An toàn giao thông, phát mũ bảo hiểm và hướng dẫn học viên đội mũ bảo hiểm đúng cách, Hội thi tìm hiểu về phòng tránh tai nạn thương tích.

– những biện pháp nhà trường triển khai nhằm xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp: Làm tốt công tác dọn dẹp môi trường, Tuyên truyền cho học viên ý thức giữ gìn dọn dẹp chung; Tổ chức Đội giao cho từng lớp một công trình măng non, chăm sóc vườn hoa cây cảnh, Nhà trường phối hợp với Đội tổ chức Hội thi trang trí lớp học thân thiện, thường xuyên chăm sóc và tu sửa cảnh quan nhà trường thêm khang trang, sạch sẽ hơn.

Triển khai triển khai Chỉ thị của BGDĐT nghiêm túc nên không tồn tại GV dạy thêm, không tổ chức ôn luyện đội tuyển và những cuộc thi. Chỉ khuyến khích những em tham gia những sân chơi trên mạng Internet. Công tác tuyển sinh của nhà trường cũng tiến hành công khai minh bạch, minh bạch; không tổ chức dạy thêm trước chương trình đối với học viên lớp 1 về nội dung công nghệ giáo dục trong thời gian hè ; không tồn tại hiện tượng chọn lớp và lớp chọn.

– Nhà trường triển khai đúng văn bản về đổi mới đánh giá học viên tiểu học: thông tư 22 và văn bản hợp nhất số 03.

– Tiếp tục đổi mới những phương pháp dạy học như áp dụng phương pháp” Bàn tay nặn bột” vào những môn TNvàamp;XH, Khoa học, Lịch sử và Địa lý , dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới, dạy Tiếng Việt lớp 1 – CNGD.

– Nhà trường tiếp tục cho học viên những khối 3,4,5 được học và làm quen chương trình tin học. Chất lượng tin học được nâng cao rõ rệt. những em không những nắm được những nội dung lý thuyết cơ bản mà còn triển khai được nhiều nội dung thực hành.

+ Tổng số lớp được học Tin học:……lớp.

+ Tổng số học viên được học Tin học: ……học viên.

+ Kết quả đánh giá môn Tin học như sau:

Tổng số học viên học môn Tin học là:…… học viên.

Mức hoàn thành tốt:……/……đạt ……%

Mức hoàn thành:……/……đạt ……%

– triển khai dạy và học 2 buổi/ngày: Tổ chức học 2 buổi/ngày (Tổng số lớp: ……; tổng số học viên: …… Đạt: ……%). Trong những buổi học thứ hai trên lớp, giáo viên tạo mọi điều kiện để học viên hoàn thành bài học ngay tại lớp học, ôn bồi dưỡng phụ đạo học viên năng khiếu và học viên gặp khó khăn trong học tập và những hoạt động giáo dục. Có kiểm tra dự giờ thường xuyên do vậy tác dụng được duy trì bền vững. triển khai đánh giá học viên theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT, ngày 22/9/2016 và văn bản hợp nhất số 03 của Bộ GDĐT. 100% CBGV tham gia tập huấn và triển khai ngay sau khi có hiệu lực.

+ Năm học 20….-20…., số học viên ăn bán trú tăng gần 400 em với 11 lớp bán trú. học viên ăn cơm tại trường đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm và đảm bảo chất dinh dưỡng cung ứng cho trẻ. triển khai tốt công khai minh bạch thực phẩm theo ngày. Việc tổ chức cho học viên ăn bán trú tại trường ra mắt quy củ, có sự giám sát chặt chẽ và từng ngày của BGH nhà trường ; có hợp đồng thể hiện sự thống nhất thỏa thuận giữa nhà trường với bên cung ứng thực phẩm.

2. triển khai giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tăng cường dạy Tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số

a) Đối với trẻ em khuyết tật

– Tổng số trẻ khuyết tật trong nhà trường là: 6 học viên.

– học viên khuyết tật trong nhà trường được quan tâm và hưởng cơ chế học tập tốt, được tham gia những hoạt động và được đối xử công minh như những bạn khác. những đồng chí giáo viên có học viên khuyết tật đều có hồ sơ theo dõi sự tiến bộ của học viên. Trong tổng số 5/6 em tham gia đánh giá, kết quả là hoàn thành những môn học và hoạt động giáo dục.

b) Đối với học viên dân tộc thiểu số (DTTS)

– Mặc dù số lượng học viên dân tộc ở tận nơi trường không nhiều nhưng đối tượng này luôn được những đồng chí giáo viên quan tâm. Tổng số học viên dân tộc của nhà trường là 261 em, những môn học cũng như về mặt năng lực và phẩm chất tỉ lệ học viên ở mức hoàn thành và hoàn thành tốt đạt gần 80%.

3. Kết quả đánh giá học viên cuối học kỳ I

(có biểu tổng hợp đánh giá đính kèm)

4. triển khai nhiệm vụ phổ cập giáo dục tiểu học và xây dựng trường học đạt chuẩn vương quốc

Nhà trường đã làm tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Điều tra chính xác, update tốt những số liệu, thông tin ở những loại hồ sơ điều tra. Xây dựng bộ hồ sơ đầy đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng mang tính lưu trữ cao.

Duy trì vững chắc kết quả PCGDTH XMC. Đồng thời có kế hoạch tiếp theo cho từng giai đoạn với những biện pháp tích cực.

Kết quả kiểm tra công tác PCGDTH XMC năm 20…. được Ban chỉ huy cấp huyện công nhận đạt PCGDTH XMC mức độ 3.

Tỉ lệ huy động vào lớp 1 sinh vào năm 20….: Số trẻ 6 tuổi là 160 HS đạt 100%.

– Công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn vương quốc: Tính đến 15/01/2018: Trường vẫn giữ vững chuẩn vương quốc mức độ 1; Mục tiêu phấn đấu đến 31/5/2018: Duy trì mức độ 1.

5. Kết quả những cuộc thi

– Nhà trường đã tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường: Kết quả là 2 đồng chí đạt xuất sắc, 16 đồng chí đạt giỏi.

– Trong học kỳ I, nhà trường tham gia đầy đủ những cuộc thi dành riêng cho giáo viên và học viên. Cụ thể như sau:

+ Về học viên: Tham gia giải Erobic cấp huyện đạt 1 giải Nhì và 1 giải Ba

+ Về giáo viên: 2 Giáo viên đạt giáo viên giỏi huyện.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả nổi trội của học kỳ I năm học 20…. – 20….

– Nhà trường đã duy trì tốt nề nếp dạy và học.

– Duy trì sĩ số 100%, không tồn tại học viên bỏ học.

– Duy trì phổ cập GDTH XMC mức độ 3.

– triển khai tốt việc chỉ huy chuyên môn, tham gia đầy đủ những cuộc thi của ngành và đạt kết quả tốt.

2. Những mặt hạn chế, yếu kém

Công tác bồi dưỡng học viên có năng khiếu còn hạn chế.

3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

Nguyên nhân do nhà trường vẫn chưa xuất hiện những phòng học tính năng nên bố trí phòng học bồi dưỡng những môn học cho những em gặp khó khăn.

Phần II
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KÌ II NĂM học 20…. – 20….

1. Nhiệm vụ chung

Học kỳ II, năm học 20….-20…., nhà trường phấn triển khai tốt trào lưu thi đua dạy và học. triển khai tốt sự chỉ huy của cấp trên và kế hoạch đề ra đầu năm mới.

– triển khai tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

+ triển khai tốt những cuộc vận động và trào lưu thi đua của ngành và của địa phương.

+ triển khai tốt công tác chỉ huy chuyên môn theo hướng dẫn của cấp trên.

+ Phấn đấu đạt thư viện tiên tiến trong năm 20…..

+ Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên và CBQL giáo dục.

+ triển khai tốt công tác xây dựng CSVC bảo quản và khai thác trang thiết bị hiện có.

+ triển khai tốt công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức xây dựng Đảng trong trường học

+ triển khai tốt công tác thi đua khen thưởng, công tác cải cách hành chính, đã được tổ chức triển khai và tập huấn.

+ triển khai tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học.

+ Duy trì 100% sĩ số học viên, không tồn tại học viên bỏ học.

2. Nhiệm vụ cụ thể.

– Tiếp tục hưởng ứng có tác dụng những cuộc vận động; đổi mới công tác quản

lí, chỉ huy, bồi dưỡng giáo viên và CBQL giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lí; chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo; chỉ huy triển khai dạy học và đánh giá học viên theo chuẩn kỹ năng và kiến thức, kĩ năng; điều chỉnh nội dung dạy học theo định hướng của Bộ GDvàamp;ĐT thích hợp với đối tượng HS; đổi mới PPDH, tăng cường việc tích hợp trong dạy học những môn học; chú trọng giáo dục đạo đức cho học viên.

– Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học buổi 2, tăng cường tổ chức dạy học

buổi 2 theo quy mô những nhóm, câu lạc bộ bồi dưỡng năng lực sở trường của HS.

– Duy trì và giữ vững chất lượng PCGDTH XMC mức độ 3; Duy trì giữ vững trường chuẩn vương quốc mức 1, xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực; tăng cường tác dụng hoạt động của Thư viện trường học. ; phấn đấu đạt thư viện tiên tiến năm 20…..

– Giáo dục học viên những kĩ năng sống cơ bản, những biện pháp giữ gìn sức khoẻ. Xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh. Đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì và phát huy chất lượng những cuộc thi (Thi Vở sạch chữ đẹp; Phụ trách sao tài năng; Hội thi GVG TPT Đội, viết chữ đẹp-kể chuyện theo sách, vẽ tranh,….). chỉ huy tổ chức kiểm tra định kì, nghiệm thu chất lượng cuối năm học ở những khối lớp đảm bảo đánh giá đúng thực chất kết quả học tập của học viên.

– Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn và công tác bồi dưỡng GV. Xây dựng nội dung và triển khai triển khai bồi dưỡng GV phần kỹ năng và kiến thức địa phương; coi trọng công tác tự bồi dưỡng của CBGV. Tiếp tục triển khai đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và chuẩn Hiệu trưởng.

* Nhiệm vụ và giải pháp chính

– Tổ chức nhiều những chuyên đề để giáo viên tự học và trao đổi kinh nghiệm.

– Xây dựng tiêu chuẩn về đội ngũ ( gồm có quy định về chuẩn nghề, Chuẩn đạo đức, trên chuẩn bằng cấp, tham gia những cuộc thi, việc ứng dụng CNTT.

– Nâng cao nghiệp vụ quản lý, đổi mới cách tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám phụ trách.

– Siết chặt kỷ cương nề nếp cơ quan, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường.

– Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tập thể đội ngũ đoàn kết, phát huy dân chủ phê và tự phê bình trong đội ngũ CBGV-NV để đoàn kết và phát triển. Duy trì tốt kỉ cương trong dạy và học, triển khai đúng quy chế chuyên môn và những quy định của ngành.

– Tạo điều kiện thuận lợi cho những đoàn thể hoạt động. Phối hợp với công đoàn, những tổ chức đoàn thể trong nhà trường làm tốt công tác giáo dục.

– Tiếp tục triển khai những nội dung tác thi đua, gắn kiểm tra với thi đua. Động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể đạt chỉ huy của chuyên môn tiểu học.

Nơi nhận:

– Phòng GDvàamp;ĐT (bộ phận tiểu học);

– Lưu: VT, CM.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

………….

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *