Báo cáo tổng kết hoạt động chi hội cựu chiến binh là biểu mẫu được lập ra để báo cáo tổng kết hoạt động của hội cựu chiến binh trong một năm và đề ra phương án nhiệm vụ mới cho năm tiếp theo.

tiếp sau này là nội dung chi tiết, mời những bạn cùng tìm hiểu thêm mẫu báo cáo tổng kết của hội cựu chiến binh tại đây.

Mẫu báo cáo tổng kết hoạt động chi hội cựu chiến binh

  • Báo cáo tổng kết hoạt động chi hội cựu chiến binh – Mẫu 1
  • Báo cáo tổng kết hoạt động chi hội cựu chiến binh – Mẫu 2

Báo cáo tổng kết hoạt động chi hội cựu chiến binh – Mẫu 1

Hội CCB xã……………….

Chi hội CCB…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI NĂM 20…
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 20….

chỉ huy và triển khai tiến hành tốt sắp xếp đội ngũ cán bộ sau khi có quyết định sáp nhập huyện Hoành Bồ về thành phố Hạ Long và những xã trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục chỉ huy Hội CCB những huyện thị xã, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm động viên những Cựu quân nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho những câu lạc bộ, Ban liên lạc hoạt động đạt kết quả nhằm động viên những Cựu quân nhân phát huy thực chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" tích cực đóng góp xây dựng quê nhà giàu đẹp.

7.3 Công tác chính sách.

Tiếp tục triển khai tiến hành Quyết định 515/QĐ-TTg ngày 10/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Đề án tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sỹ của Chính phủ, tham gia cung ứng thông tin và tìm kiếm theo kế hoạch của Ban chỉ huy 515 của địa phương. Phối hợp tham gia những hoạt động chính sách XH, trào lưu "đền ơn đáp nghĩa"

Nơi gửi:

- Hội CCB phường

CHI HỘI TRƯỞNG

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *