Báo cáo tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi năm 2020 – 2021 là mẫu báo cáo được lập ra dùng để đánh giá, tổng kết lại tình hình, kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi.

trải qua báo cáo tổng kết thi giáo viên dạy giỏi những giáo viên sẽ nắm được tình hình và kết quả của cuộc thi. Vậy tiếp sau này là 2 mẫu báo cáo cuộc thi giáo viên dạy giỏi, mời những bạn cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Báo cáo tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi năm 2020 – 2021

  • Báo cáo tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện
  • Báo cáo tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Báo cáo tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện

UBND……………..

PHÒNG GDvàamp;ĐT………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

…. ngày … tháng ….năm 2020

BÁO CÁO TỔNG KẾT
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI – CẤP TIỂU HỌC
NĂM HỌC 20……– 20……

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

1. Vòng thi kiến thức và kỹ năng và năng lực:

– Số giáo viên đăng ký thi vòng thi kiến thức và kỹ năng và năng lực:……. giáo viên.

– Số giáo viên dự thi vòng thi kiến thức và kỹ năng và năng lực: ….. giáo viên.

– Vắng: 01 – cô ………………… – GV trường …………. (bệnh).

– Tổ chức cho giáo viên thi ngày 07/11/20……, tại trường TH Bình Tân.

– Có …/…..giáo viên đạt từ … điểm trở lên. Tỉ lệ:………..%

2. Thẩm định sáng kiến kinh nghiệm:

– Có ………… sáng kiến kinh nghiệm được thẩm định. Trong số đó:

* Loại xuất sắc: 0

* Loại Tốt: …….. – Tỉ lệ: …….%

* Loại Khá: ……. – Tỉ lệ: ….%

* Loại đạt yêu cầu: …… – Tỉ lệ: ….%

3. Vòng thi thực hành:

– Số giáo viên đăng ký vòng thi thực hành: ………… giáo viên.

– Số giáo viên dự vòng thi thực hành: ………… giáo viên.

– Vắng: 01 – cô ………….. – GV trường …………………

– Từ ngày 09/11/20……đến hết ngày 13/11/20……:

+ Ban tổ chức chia làm 4 cụm chuyên môn. Phòng GDvàamp;ĐT xây dựng Ban giám khảo là những Phó hiệu trưởng chấm thi tiết tự chọn theo từng cụm trường (không được chấm giáo viên trường mình).

– Từ ngày 17,18,19/11/20……giáo viên bốc thăm cho những ngày thi 23,24,25/11/20……. Phòng GDvàamp;ĐT xây dựng Ban giám khảo chấm tiết thi bắt buộc theo từng khối lớp. Riêng những môn mĩ thuật, âm nhạc, thể dục, ngoại ngữ, trưởng nhóm giám khảo là giáo viên phụ trách môn của trường Bồi dưỡng giáo dục cùng chấm thi với 2 giám khảo khác.

II. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH HỘI THI:

1. Vòng thi kiến thức và kỹ năng và năng lực:

* ưu thế: Giáo viên dự thi tiến hành nghiêm túc quy định của Ban tổ chức. Đa số giáo viên làm bài khá tốt nội dung trắc nghiệm, có đầu tư cho phần làm bài của tớ. Giáo viên nắm được yêu cầu câu hỏi tự luận, nhất là việc đổi mới nội dung sinh hoạt tổ khối chuyên môn.

* Tồn tại: Một số giáo viên nắm vẫn chưa kỹ nội dung việc đổi mới sinh hoạt tổ khối đã được tập huấn nên viết còn sơ sài, vẫn chưa nêu được điều mình tâm đắc.

2. Thẩm định sáng kiến kinh nghiệm:

* ưu thế: Đa số giáo viên có đầu tư cho nội dung SKKN, nêu được giải pháp để giải quyết vấn đề theo trong thực tiễn lớp. Một số SKKN có lồng hình ảnh minh họa tương thích với nội dung, đẹp, tác dụng. Giáo viên có để ý đến hình thức: in màu, update khá đầy đủ những thông tin về giáo viên, trường, lớp. Nhiều SKKN thể hiện tâm huyết của giáo viên đối với học viên trong quy trình giảng dạy.

* Tồn tại: – Một số giáo viên còn sử dụng SKKN cũ, vẫn chưa update, điều chỉnh kịp thời.

– Giải pháp còn chung chung vẫn chưa sáng tạo, vẫn chưa xuất hiện sức thuyết phục, vẫn chưa nêu được hướng mới, chèn hình nhưng không chú thích.

– Một vài bài viết còn dùng nhiều phông chữ, cỡ chữ không giống nhau, không ghi lớp dạy.

3. Vòng thi thực hành:

* ưu thế :

– những tiết dạy đều đảm bảo mục tiêu, nhẹ nhàng, giảng dạy kiến thức và kỹ năng có hệ thống.

– Giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào tiết dạy nhẹ nhàng, tác dụng.

– Một số tiết dạy vận dụng những kỹ thuật dạy học tích cực đạt tác dụng cao.

– Đa số những tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ giáo viên dùng nhiều hình ảnh, video video Clip, hiệu ứng âm thanh, tạo được hứng thú cho học viên.

– những tiết dạy có sử dụng đồ dùng dạy học phong phú, thiết thực và tác dụng. Giáo viên sử dụng bảng tương tác khá thành thạo.

– học viên tích cực chủ động tiếp thu bài học, kỹ năng trình diễn, nhận xét, nêu ý kiến rất tốt, hợp tác tốt, nhịp nhàng với giáo viên qua những hoạt động.

– Giáo viên xác định được vị trí mục tiêu, chuẩn kiến thức và kỹ năng và kĩ năng, nội dung trọng tâm của bài. Nội dung học tập được giáo viên update thêm những vấn đề xã hội, ứng dụng trong thực tiễn đời sống xung quanh của học viên, giáo dục kỹ năng sống

– Đa số giáo viên có tác phong sư phạm chuẩn mực, tự tin, gần gũi học viên.

* Tồn tại :

– Giáo viên còn làm việc nhiều, còn hỏi đáp cá nhân, vẫn chưa tạo điều kiện cho toàn bộ học viên tham gia hoạt động. Cần tăng cường nhận xét, đánh giá học viên theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT.

– Một số giáo viên đầu tư tiết dạy vẫn chưa sâu, vẫn chưa áp dụng đổi mới phương pháp, tiết học tẻ nhạt hoặc vẫn chưa khai thác vốn sống của học viên.

– Một số tiết dạy giáo viên phân bố thời gian cho từng hoạt động vẫn chưa hợp lý, giao việc cần rõ ràng để học viên nắm được yêu cầu của giáo viên.

– Một số tiết dạy giáo viên vẫn chưa quan tâm đến lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học viên, vẫn chưa kiểm tra kết quả học tập của học viên kịp thời.

* Môn Tiếng Anh: Phần kể chuyện giáo viên nên cho học viên nhìn tranh. Có giáo viên dùng phương pháp đọc hiểu quá nhiều, không tương thích với học viên tiểu học.

* Môn Hát – nhạc:

Giáo viên còn nói nhiều, dạy những nốt luyến láy giáo viên nên hát mẫu hay hơn là dùng đàn minh họa. để ý hơn cách hướng dẫn múa minh họa.

* Môn mỹ thuật: GV cần lưu ý vị trí đặt mẫu sao cho HS dễ quan sát (đặt mẫu thấp)

– Cần lưu ý thêm tác dụng khi tổ chức trò chơi, lưu ý gốc nhìn kỹ hơn, phần tỉ lệ, tính chất của vật mẫu.

– Giáo viên cần viết chữ chuẩn hơn, cần phát huy tính tích cực, sáng tạo của học viên.

* Môn Thể dục: Nội dung ôn 6 động tác thể dục cần tiến hành đúng biên độ.

– Định lượng vận động từng nội dung ôn vẫn chưa rõ ràng.

– GV nhận xét phần thực hành của học viên vẫn chưa kịp thời, vẫn chưa để ý rèn cho học viên tập đúng động tác.

– Cần để ý sử dụng thuật ngữ chuyên môn cho tương thích.

III. KẾT QUẢ HỘI THI: (Danh sách đính kèm).

Căn cứ vào mục 2.3 của văn bản ……./PGDĐT-TH ngày 03/9/20……của Phòng GDvàamp;ĐT Bình Tân, Ban tổ chức thống nhất cách xếp hạng kết quả như sau:

– Công nhận: ……giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp quận năm học 20……– 20……. Riêng cô …………..- GV trường ……… do mới chuyển công tác về quận……… nên trường không biết năm học 20….. – 20……cô nghỉ hộ sản và trường cũ không bảo lưu kết quả. Vì thế cô vẫn chưa đạt 2 năm GVDG liên tiếp cấp trường nên không công nhận.

– Khen thưởng:

+ Giải I: …….. giáo viên.

+ Giải II: ……. giáo viên.

+ Giải III: ………..giáo viên

+ Giải KK: ……… giáo viên

Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 20……– 20…… đã kết thúc. Qua hội thi cũng đã đẩy mạnh trào lưu vận dụng đổi mới phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực có tác dụng, nhất là phương pháp “Bàn tay nặn bột”; cũng là dịp để giáo viên nắm lại nội dung những văn bản chỉ huy của Chính phủ, của ngành, Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT, những chuyên đề do Sở GDvàamp;ĐT đã triển khai vào đầu mỗi năm học. Đồng thời cũng đã tìm ra được những nhân tố tích cực trong đội ngũ nhà giáo đang ngày đêm miệt mài trong sự nghiệp trồng người, đại diện cho đội ngũ giáo viên tiểu học của quận Bình Tân dự thi cấp Thành phố. Đề nghị Hiệu trưởng những trường tạo nguồn kinh phí để khen thưởng động viên cho toàn bộ giáo viên đạt kết quả tốt trong hội thi này và động viên những giáo viên vẫn chưa đạt lần thi này tiếp tục phấn đấu để đạt kết quả tốt trong lần thi sau./.

Nơi nhận:

– HT những trường TH; BDGD;
– Lưu VT, TH.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Báo cáo tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

PHÒNG GDvàamp; ĐT …….

TRƯỜNG TH …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

Số : ….. / BC-TH..

…..ngày …tháng…năm…….

BÁO CÁO TỔNG KẾT HỘI THI GVDG CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 20……- 20……

tiến hành Công văn số…./SGDĐT-GDTH ngày …/.. /20……của Sở Giáo dục và Đào tạo …. V/v Hướng dẫn tổ chức Hội thi GVDG cấp tiểu học. tiến hành kế hoạch thi GVDG cấp trường. Trường TH …. báo cáo tình hình và kết quả tổ chức hội thi GVDG cấp trường năm học 20…… – 20……, cụ thể như sau :

1. Tình hình tổ chức hội thi GVDG cấp trường

– những GV đăng ký dự thi GVDG cấp trường được tổ chức tham gia lần lượt những vòng thi:

+ Vòng 1: Lý thuyết.

+ Vòng 2: Thực hành giảng dạy 2 tiết.

+ Vòng 3: SKKN.

Đạt yêu cầu ở vòng thi liền trước là điều kiện để tham gia vòng thi liền sau.

Đã tổ chức từ ngày ../…/…. đến ngày ../…/…., cụ thể:

– Từ ngày 14/11 đến 16/11/20…… : Hội thi GVDG cấp trường (Vòng

– Ngày ../…/….: Tổ chức Hội thi GVDG cấp trường (Vòng 1: Lý thuyết).

– Từ ngày 24/10 đến ../…/…. : Hội thi GVDG cấp trường (Vòng 2: Thực hành giảng dạy 2 tiết).

– Từ ngày 14/11 đến../…/…. : Hội thi GVDG cấp trường (Vòng 3: SKKN).

2. Đánh giá, kết quả hội thi GVDG cấp trường:

* Kết quả: Đạt GVDG cấp trường 27/37 GV đăng ký dự thi, tỉ lệ : 79,4%, cụ thể:

+ Vòng 1: Lý thuyết. Đạt …./….GV, tỉ lệ : ….%

+ Vòng 2: Thực hành giảng dạy 2 tiết. Đạt …/…GV, tỉ lệ : ……..% ( Trong số đó tiết dạy xếp loại tốt : …/…, tỉ lệ : ….%; xếp loại Khá:…/…, tỉ lệ : …..%

+ Vòng 3: SKKN. Đạt …/…GV, tỉ lệ : ….%

Kết quả cụ thể từng GV (xem bảng tổng hợp kết quả thi GVDG cấp trường đính kèm).

* Đánh giá chung :

ưu thế:

– Qua hội thi nề nếp HS được củng cố thêm. GV có chuyển biến tích cực trong việc sử dụng ĐDDH, trang thiết bị dạy học, việc vận dụng phương pháp dạy học.

– Đã khuyến khích được tinh thần sáng tạo trong giảng dạy, ý thức học hỏi trao dồi trình độ tay nghề và nâng cao kiến thức và kỹ năng ở đội ngũ GV tham gia dự thi.

– Thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, tâm huyết trong công tác soạn giảng.

– Đa số GV có tay nghề vững vàng, biết sáng tạo và vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học.

– Trong quy trình giảng dạy, coi trọng việc cung ứng kiến thức và kỹ năng chuẩn và rèn kỹ năng cho HS.

Tồn tại:

– Qua phần thi năng lực cho thấy còn một số GV hạn chế về khả năng diễn đạt lời văn, lý luận về phương pháp dạy học vẫn chưa sâu.

– Phân phối thời gian cho những hoạt động trên lớp vẫn chưa hợp lý.

– Một số SKKN vẫn chưa trình diễn đúng về hình thức, nội dung có chỗ còn sơ sài.

3. Đề xuất, kiến nghị:

– Tiếp tục duy trì thi GVDG cấp trường, huyện, tỉnh.

– Nên mở ngân hàng đề thi GVDG cấp huyện, cấp tỉnh để những trường tìm hiểu thêm, nhằm giúp cho việc ra đề của những trường đỡ mất nhiều thời gian, GV có điều kiện ôn luyện, nâng cao kiến thức và kỹ năng.

Trên đây là báo cáo tổng kết Hội thi GVDG cấp trường của Trường Tiểu học …..

HIỆU TRƯỞNG

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *