Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”, ra mắt từ ngày 01/10/2020 đến ngày 07/10/2020. Lễ khai mạc được tổ chức vào trong ngày 01/10/2020.

Tiếp tục phát động trào lưu xây dựng “tủ sách lớp học” trong những cơ sở giáo dục, xây dựng những thư viện, không gian đọc nhằm hưởng ứng trào lưu học tập suốt đời. Sau tuần lễ những đơn vị thường phải viết báo cáo tổng kết lại quy trình triển khai, gửi lên cấp trên. Vậy mời những bạn cùng theo dõi 2 mẫu báo cáo trong bài viết dưới đây:

Báo cáo triển khai Tuần lễ học tập suốt đời – Mẫu 1

PHÒNG GDvàamp;ĐT ……..
TRƯỜNG ………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: …../BC-MNMH …….., ngày…. tháng….năm 20….

BÁO CÁO KẾT QUẢ triển khai
“TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM ......

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo……………….

triển khai Kế hoạch số 99/PGDĐT ngày 25/9/...... của Phòng Giáo dục và Đào tạo ............ về sự việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm ......”.

Căn cứ vào tình hình trong thực tiễn của nhà trường, Trường ............ phát động trào lưu tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" kết quả đạt được như sau:

1.Tổ chức triển khai:
- BGH nhà trường đã tổ chức những hoạt động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm ...... từ 6/10/...... đến 10/10/.......

* Đối với CBGV-NV:

 • Nhà trường phát động trào lưu thi đua dạy tốt, học tốt.
 • Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ GV-NV.
 • Bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ.
 • Tổ chức cho CBGV-NV ký cam kết triển khai học tập suốt đời: Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc.
 • Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tranh luận đổi mới phương pháp dạy học.

* Đối với học viên:

 • Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời: Thi đua học tốt, đọc sách thư viện, mỗi ngày một cuốn sách. Nhà trường đã làm và triển khai khẩu hiệu: “ Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc” và được lồng ghép trong những buổi sinh hoạt tập thể, ngoại khóa...
 • Hướng dẫn học viên tìm hiểu về tấm gương tự học, học tập suốt đời, tấm gương anh hùng trong lao động sản suốt. Từ đó để cán bộ giáo viên, cha mẹ học viên đến trường hưởng ứng cho trào lưu “Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc”.

2. Kết quả đạt được:

Qua một tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, trường ............ đã triển khai tốt những hoạt động đề ra, đạt được kết quả như sau:

- 100% Cán bộ giáo viên - nhân viên ký cam kết triển khai học tập suốt đời - xây dựng xã hội học tập.

- 100% CBGV-NV HS nắm được khẩu hiệu tuyên truyền: Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc.

 • Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng kết quả.
 • Học dể trở thành người công dân tốt.
 • Học tập suốt đời – chìa khóa mọi thành công.
 • Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước và của toàn dân.
 • Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và của mọi người dân.
 • “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời ” (Hồ Chí Minh).
 • Biết nhiều, nghe rộng mới làm nên sự nghiệp (Lê Quý Đôn).
 • Học, học nữa, học mãi (Lê nin).
 • Học để biết, học để làm, học để cùng chung sống, học để làm người (UNESCO).

- 100% cán bộ giáo viên tham gia đủ những buổi sinh hoạt chuyên môn. Đẩy mạnh cải tiến phương pháp giảng dạy, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. triển khai đúng quy chế chuyên môn tích cực đổi mới phương pháp dạy học ở toàn bộ những môn học.

- Toàn thể đội ngũ cán bộ giáo viên - nhân viên của nhà trường đẩy mạnh việc học và úng dụng công nghệ thông tin vào chuyên môn của tôi.

- 100% học viên tham gia đẩy mạnh trào lưu học tốt. Tham gia vào những hoạt động tập thể, thể dục thể thao, đọc sách báo mỗi ngày...Có 16 em học viên tiêu biểu được nhận quà trong lượt hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.

Trong tuần từ 6/10/...... đến 10/10/...... học viên ý thức chấp hành nề nếp tốt hơn, nhiều em chăm học hơn.

Nơi nhận:
- Phòng GDvàamp;ĐT;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *