Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 năm 2020 – 2021 là biểu mẫu được lập ra để ghi chép lại toàn bộ cuộc họp nội dung phụ huynh học viên cuối học kì 1. Nội dung trong mẫu biên bản cần nêu rõ đầy đủ thông tin về thành phần tham gia, thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp, nội dung trao đổi giữa giáo viên và phụ huynh học viên.

Qua buổi meeting phụ huynh cuối kì 1 những bậc phụ huynh hoàn toàn có thể nắm bắt đầy đủ những thông tin về tình hình học tập học kì I của con em mình. Ngoài ra, để buổi meeting phụ huynh cuối học kì I ra mắt thành công đẹp đẽ thầy cô cần gửi giấy mời họp phụ huynh, sau đó, chuẩn bị kịch bản họp phụ huynh thật kỹ lưỡng, để buổi meeting ra mắt đúng theo quy trình. Vậy tiếp sau này là 3 mẫu biên bản họp phụ huynh, mời bạn đọc cùng xem thêm và tải mẫu tại đây.

Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 năm 2020 – 2021

  • Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 – Mẫu 1
  • Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 – Mẫu 2
  • Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 – Mẫu 3

Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

BIÊN BẢN HỌP CHA MẸ học viên HỌC KÌ I

Năm học……………….

* Thời gian: Hôm nay vào hồi:….. phút, ngày …. tháng … năm ….

* Địa điểm: Tại phòng học lớp …, Trường………………………….

* Thành phần tham gia:

– Chủ tọa: Cô……………………. – Giáo viên chủ nhiệm lớp ……

– Thư kí : ……………………… – Phụ huynh em …………………

– Cùng toàn thể cha mẹ học viên lớp …..

+ Có mặt: ………………………… + Vắng mặt: ……………………

NỘI DUNG

1. Cô …………………….. – Giáo viên chủ nhiệm lớp …. đánh giá những mặt giáo dục, quy trình học tập và những khoản đóng góp của học viên trong học kì I năm học……………………

a/ ưu thế :

– Nhìn chung những em đều ngoan ngoãn, lễ phép, vâng lời thầy cô, có ý thức học tập tốt. triển khai tốt những nề nếp thể dục dọn dẹp, những quy định về nề nếp của trường, lớp, trang phục đúng quy định, học bài làm bài tập đầy đủ

– Xây dựng và duy trì trào lưu thi đua giành điểm tốt, thi đua giữa những tổ, giữa những cá nhân. Nhiều em có ý thức học tập tốt, tiếp thu bài chủ động, tích cực, tự giác, hoàn thành tốt những bài tập như……………………………………………………………………..

– Trong giờ học hầu hết những em đều để ý nghe giảng, rất nhiều em hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài.

– Với nhiều hình thức thi đua, cùng với việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, hầu hết những em đều hào hứng tìm tòi, chiếm lĩnh kỹ năng, phát biểu hăng hái, mạnh dạn, tự tin.

– Tham gia tốt những trào lưu do Đội và nhà trường phát động: Ủng hộ vòng tay bè bạn, kết nối yêu thương; Ủng hộ quỹ nhân đạo; làm kế hoạch nhỏ, …

– Một số em đã có sự tiến bộ, ngồi học để ý nghe giảng có ghi chép bài(………………….)

b/ Tồn tại :

– Còn một vài h/s vẫn chưa thật ngoan, có em còn nói tục, trêu chọc bạn; có em còn nói chuyện riêng trong giờ học. …………………………………

– Một số em thường xuyên không làm bài tập về nhà, không thuộc bài cũ. (Nói thêm: Tình trạng làm bài tập về nhà còn chệch choạc, nhiều em làm không kịp thời,…

c/ Báo cáo kết quả học tập rèn luyện trong học kỳ I

Mặt giáo dục TS HS GIỎI K TB YẾU KÉM
SL % SL % SL % SL % SL %
Hc lực
Hnh kiểm

d/ Báo cáo những khoản thu chi :

Thu nộp quỹ trường, quỹ hội đã đầy đủ, chỉ còn em………… còn thiếu ….………..đ.

2. Phương hướng nhiệm vụ học kì II – của lớp ….:

– Duy trì những thành tích đã đạt được trong học kì I, phấn đấu cuối năm lớp đạt lớp Tiên tiến xuất sắc, 100% học viên được lên lớp; Phấn đấu giành giải cao trong những Hội thi: Văn nghệ chào mừng 26/3(mong phụ huynh tạo điều kiện cho những em luyện tập múa dân vũ cả nam và nữ)

– Biện pháp triển khai :

* Giáo viên : Chấn chỉnh những nền nếp, ý thức học tập.

Tổ chức lại lớp học, chấn chỉnh ban cán sự lớp, thường xuyên kiểm tra sát sao hơn.

Duy trì hai bạn cùng tiến giúp đỡ nhau trong học tập; tổ chức nhiều hình thức thi đua; tăng cường kèm cặp h/s hơn nữa; làm nhiều đề cương, đề thi để ôn luyện.

Tăng cường kèm cặp, bồi dưỡng, phụ đạo h/s ngay trong những giờ học.

* học viên : triển khai những nề nếp tốt hơn, nêu cao tính tự giác, ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong học tập. Tiếp thu vững vàng kỹ năng để đạt kết quả cao trong những kì thi và cũng là nền móng vững chắc cho những em học tiếp ở những lớp sau này. Tích cực tham gia những trào lưu do Đội và nhà trường phát động.

* Phụ huynh : Đã rất quan tâm, hãy quan tâm hơn nữa trong học kì II này; thường xuyên động viên, nhắc nhở, đôn đốc, kiểm tra những em tự học và làm bài tập ở nhà; tạo mọi điều kiện để những em ôn luyện, tham gia dự thi những kì thi và thi cuối năm tốt nhất. Nhắc nhở HS đi học đúng giờ

3. Ý kiến của GV phó chủ nhiệm:………………………

….…………………………………………………

….…………………………………………………

….…………………………………………………

4. Ý kiến phụ huynh:

….…………………………………………………

….…………………………………………………

….…………………………………………………

Biên bản được trải qua trước cuộc họp, nhất trí: …………………%.

Biên bản được lập xong và kết thúc lúc ………………. giờ ……………. cùng ngày.

………., ngày … tháng … năm 201…

Giáo viên chủ nhiệm

Thư kí cuộc họp

Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH học viên

Lớp …. – trường …………………….

(Đợt 2 – Năm học 201… – 201…)

Vào hồi……giờ ngày ….. tháng ….. năm 201…

Tại địa điểm lớp ….., trường ……………………… đã tiến hành họp phụ huynh học viên.

*Thành phần: Gồm …..phụ huynh học viên lớp ….. và GVCN lớp.

*Nội dung chính: Thông báo quy trình rèn luyện và kết quả học tập của học viên lớp …….trong học kì I và một số vấn đề khác có liên quan

* Diễn biến cuộc họp như sau:

1. GVCN thông báo quy trình phấn đấu của lớp:

a) ưu thế:

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

b) Nhược điểm:

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

2. GVCN thông báo kết quả kiểm tra cuối học kì I:

* Học lực:

– Toán: Giỏi : ……em → Chiếm ….. %

Khá : …… em→ Chiếm ….. %

TB : ….. em → Chiếm ….. %

Yếu : ….. em → Chiếm ….. %

– Tiếng Việt: Giỏi : ……em→ Chiếm ….. %

Khá : …… em → Chiếm ….. %

TB : ….. em → Chiếm ….. %

Yếu : ….. em → Chiếm ….. %

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

3. GVCN thông báo kết quả 2 mặt giáo dục:

* Học lực:

– Xếp loại giỏi: ……em → chiếm: …….%

– Xếp loại khá: ……em → chiếm: …….%

– Xếp loại TB : ……em → chiếm: …….%

– Xếp loại Yếu: ……em → chiếm: …….%

* Hạnh kiểm: ….. % số HS triển khai đầy đủ những nhiệm vụ của môn học.

4. GVCN thông báo danh hiệu thi đua cuối học kì I:

– HS Giỏi: ….. em → …… %

– HS Tiên tiến: ……em → …… %

5. GVCN nhận xét khả năng học tập của từng học viên:

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

6. GVCN thông báo kết quả học tập cụ thể của từng học viên.

– trải qua Sổ liên lạc.

7. GVCN giải đáp thắc mắc của PHHS về sự việc học tập của học viên.

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

8. GVCN nêu một số vấn đề khác liên quan đến công tác chủ nhiệm.

– dọn dẹp cá nhân.

– Phòng bệnh theo mùa.

– ……………………………………

………………………………………

9. GVCN tổng hợp những khoản đóng góp trong học kì I:

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

10. GVCN thông báo những khoản đóng góp đợt 2:

…………………………………………………

…………………………………………………

11. Ý kiến của PHHS về những mặt.

…………………………………………………

…………………………………………………

12. GVCN giải đáp những ý kiến thắc mắc, đề nghị của phụ huynh học viên về những vấn đề khác của lớp ………………………..

Cuộc họp kết thúc vào hồi……giờ cùng ngày.

………., ngày … tháng … năm 201…

Giáo viên chủ nhiệm

Thư kí cuộc họp

Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 – Mẫu 3

UBND…………
TRƯỜNG …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-o0o——

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH học viên

LỚP …….………

LẦN 2 (CUỐI HK1) – NĂM HỌC 20… – 20…

– Địa điểm: Phòng học số……………………

– Thời gian:

– Thành phần tham gia:

+ Thầy (Cô):……………GVCN lớp:………..

+ Cùng:………….……PHHS

Vắng:

– ……………………………………………..…

– ………………………………………………..

NỘI DUNG buổi meeting

I. Tình hình lớp học

1. Thống kê

– Sĩ số đầu xuân năm mới:….. Sĩ số cuối HK1:……………..

– Xếp loại:…………………………………………………

+ Học tập: Hoàn thành tốt: ……..; Hoàn thành: ……..; vẫn chưa hoàn thành:……

+ …. năng lực: .Tốt:………; Đạt………..: Cần cố gắng:………..

+ ….. phẩm chất: Tốt: …………; Đạt:…… Cần cố gắng:…….

2. Nhận định chung tình hình học tập, năng lực, phẩm chất của học sinh – Thông báo kết quả cuối học kì 1

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

3. Một số trường hợp Phụ huynh học viên cần quan tâm nhiều hơn

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

II. Thông báo nghỉ tết Nguyên đán

Theo quy định HS nghỉ học từ …./… đến hết ngày …/…/20…(… tết đến hết mùng 10 tết). Ngày …/…/20…. (…. Âm lịch) đi học bình thường.

III. Những vấn đề PHHS cần phối hợp

1. Thường xuyên theo dõi bảng thông báo của nhà trường để phối hợp tốt về học tập cũng như dinh dưỡng, giáo dục học viên.

2. Những vấn đề khác

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

IV. Hoạt động trọng tâm trong học kì 2

1. Hoạt động trọng tâm của trường trong học kì 2

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

2. Hội xuân (dự kiến 03/02/2020)

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

V. Ý kiến đóng góp cho Nhà trường

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

buổi meeting kết thúc lúc …….. giờ ……… cùng ngày.

GVCN
(Kí tên – ghi rõ họ tên)

TB.ĐDCMHS LỚP
(Kí tên – ghi rõ họ tên)

THƯ KÍ
(Kí tên – ghi rõ họ tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *