Biên bản kiểm phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 năm 2021 – 2021 gồm 2 mẫu cho tổ Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội, giúp thầy cô tìm hiểu thêm, để viết biên bản kiểm phiếu, đánh giá cuốn sách giáo khoa lớp 6.

Trong mẫu biên bản kiểm phiếu này cần ghi rõ thời gian, địa điểm, kết quả kiểm phiếu cho từng danh mục sách. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Biên bản kiểm phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 năm 2021 – 2022

  • Biên bản kiểm phiếu lựa chọn SGK lớp 6 tổ KHTN
  • Biên bản kiểm phiếu lựa chọn SGK lớp 6 tổ KHTN

Biên bản kiểm phiếu lựa chọn SGK lớp 6 tổ KHTN

TRƯỜNG…………..
TỔ CHUYÊN MÔN KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Kiểm phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021 – 2022

Vào hồi …..giờ ….. phút, ngày …. tháng …… năm 2021, tại trường ………… Tổ Chuyên môn KHXH đã tổ chức bỏ phiếu lựa chọn SGK lớp 6 năm học 2021 – 2022 của những môn học: Ngữ Văn, GDCD, GDTC, Tiếng Anh, Mĩ thuật, Âm nhạc

Tổ kiểm phiếu gồm có:

  1. Bà …………. – Tổ trưởng
  2. Ông ……….. – Tổ viên
  3. Ông …………. – Tổ viên

Kết quả kiểm phiếu:

– Tổng số người được triệu tập họp: …người

– Có mặt: ……..

– Tổng số phiếu phát ra: …

– Tổng số phiếu thu về: …..

– Số phiếu hợp lệ: …..; không hợp lệ: ……

– Kết quả số phiếu theo danh mục sách như sau:

1. Môn: Ngữ văn

STT Tên sách, cuốn sách Tác giả Nhà xuất bản Số phiếu lựa chọn
1 Kết nối tri thức với cuộc sống Bùi Mạnh Hùng (tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (chủ biên), Nguyễn Minh Chi, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương NXB Giáo dục Việt Nam  
2 Cánh diều Nguyễn Minh Thuyết (tổng chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (chủ biên), Lê Huy Bắc, Phạm Thị Thu Hiền, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Trần Nho Thìn NXB ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh  
3 Chân trời sáng tạo Nguyễn Thị Hồng Nam (chủ biên), Trần Lê Duy, Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Thị Ngọc Thúy. NXB Giáo dục Việt Nam  

2. Môn: Lịch sử và địa lí

STT Tên sách, cuốn sách Tác giả Nhà xuất bản Số phiếu lựa chọn
1 Kết nối tri thức với cuộc sống Vũ Minh Giang, Nghiêm Đình Vỹ, Đào Ngọc Hùng, Đặng Văn Đức ( đồng tổng chủ biên), Đinh Ngọc Bảo, Đào Ngọc Hùng, Vũ Thị Hằng, Phan Ngọc Huyền, Phan Thị Thanh Huyền, Lê Huỳnh, Trần Thị Hồng Mai, Hoàng Anh Tuấn, Phí Công Việt NXB Giáo dục Việt Nam  
2 Cánh diều Đỗ thanh thản, Nguyễn Viết Thịnh, Trần Viết Lưu, Nguyễn Văn Ninh, Đỗ Thị Minh Đức NXB ĐH Sư phạm  
3 Chân trời sáng tạo Hà Bích Liên, Nguyễn Trà My, Mai Thị Phú Phương, Nguyễn Kim Tường Vy, Nguyễn Kim Hồng, Phạm Thị Bình, Nguyễn Hữu Bách, Vũ Thị Bắc, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phan Văn Phú, Nguyễn Thị Kim Liên, Hà Văn Thắng, Phạm Đỗ Văn Trung. NXB Giáo dục Việt Nam  

3. Môn: GDCD

STT Tên sách, cuốn sách Tác giả Nhà xuất bản Số phiếu lựa chọn
1 Kết nối tri thức với cuộc sống Nguyễn Thị Toan (tổng chủ biên), Trần Thị Mai Phương (chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ NXB Giáo dục Việt Nam  
2 Cánh diều Trần Văn Thắng (tổng chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thúy Quỳnh, Mai Thu Trang NXB ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh  
3 Chân trời sáng tạo Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn Sơn (đồng chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Đào Thị Hà, Lưu Thị Thu Hà, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Bích Hồng, Tiêu Thị Mỹ Hồng, Đỗ Công Nam, Vũ Thị Thanh Nga. NXB Giáo dục Việt Nam  

4. Môn: Giáo dục thể chất

STT Tên sách, cuốn sách Tác giả Nhà xuất bản Số phiếu lựa chọn
1 Kết nối tri thức với cuộc sống Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Tuyết (đồng tổng chủ biên), Ngô Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh, Toàn (đồng tổng chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Bính, Nguyễn Xuân Đoàn, Lê Trường Sơn Trấn Hải, Đỗ Mạnh Hưng, Lê Chí Nhân, Phạm Hoài Quyên, Phạm Mai Vương NXB Giáo dục Việt Nam  
2 Cánh diều Lưu Quang Hiệp (tổng chủ biên), Đinh Quang Ngọc (chủ biên), Đinh Khánh Thu, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Hành NXB ĐH Sư phạm  
3 Chân trời sáng tạo Trịnh Hữu Lộc (tổng chủ biên), Lưu Chí Dũng (chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lâm Thanh Minh, Lê Văn Quang, Phạm Thái Vinh NXB Giáo dục Việt Nam  

5. Môn: Tiếng Anh

STT Tên sách, cuốn sách Tác giả Nhà xuất bản Số phiếu lựa chọn
1 Kết nối tri thức với cuộc sống Hoàng Văn Vân (tổng chủ biên) NXB Giáo dục Việt Nam  
2 Cánh diều Nguyễn thanh thản (tổng chủ biên), Nguyễn Thị Xuân Lan, Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Đào Xuân Phương Trang, Lê Nguyễn Như Anh NXB ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh  
3 Chân trời sáng tạo Hoàng Văn Vân (tổng chủ biên) NXB Giáo dục Việt Nam  

6. Môn: Âm nhạc

STT Tên sách, cuốn sách Tác giả Nhà xuất bản Số phiếu lựa chọn
1 Kết nối tri thức với cuộc sống Hoàng Long (chủ biên), Đỗ Thị Minh Chính, Vũ Mai Lan, Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lan, Trịnh Thị Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Thị Thanh Vân NXB Giáo dục Việt Nam  
2 Cánh diều Đỗ Thanh Hiền, Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Quang Nhã NXB ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh  
3 Chân trời sáng tạo Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai, Nguyễn Văn Hà, Lương Diệu Ánh, Nguyễn Đăng Bửu, Nguyễn Thị Ái Chiu, Nghiêm Thị Hồng Hà, Trần Vĩnh Khương, Trần Đức Lâm, Phạm Gia Hoàng My, Lương Minh Tấn NXB Giáo dục Việt Nam  

7. Môn: Mĩ thuật

STT Tên sách, cuốn sách Tác giả Nhà xuất bản Số phiếu lựa chọn
1 Kết nối tri thức với cuộc sống Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê, Phạm Thị Chính, Phạm Minh Phong, Phạm Duy Anh, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị May, Đoàn Dũng Sỹ NXB Giáo dục Việt Nam  
2 Cánh diều Phạm Văn Tuyên, Ngô Thị Hường, Nguyễn Duy Khê, Nguyễn Thị Hồng Thắm NXB ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh  
3 Chân trời sáng tạo – Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên, Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc, Quách Thị Ngọc An, Nguyễn Dương Hải Đăng, Nguyễn Đức Giang, Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân NXB Giáo dục Việt Nam  

Kết thúc kiểm phiếu vào ….h…. ngày……./2021. Biên bản được lập thành 02 bản. Tổ Chuyên môn lưu 1 bản, gửi Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của nhà trường 1 bản.

những THÀNH VIÊN TỔ KIỂM PHIẾU

TỔ TRƯỞNG

Biên bản kiểm phiếu lựa chọn SGK lớp 6 tổ KHTN

TRƯỜNG ………….
TỔ CHUYÊN MÔN KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Kiểm phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021 – 2022

Vào hồi ….. giờ ….. phút, ngày….. tháng ….năm 2021, tại trường …………… Tổ Chuyên môn KHTN đã tổ chức bỏ phiếu lựa chọn SGK lớp 6 năm học 2021-2022 của những môn học: Toán, khoa học tự nhiên; công nghệ; tin học.

Tổ kiểm phiếu gồm có:

  1. Đ/c: …………., Tổ trưởng.
  2. Đ/c: ……………, Tổ viên
  3. Đ/c: .., Tổ viên………………….

Kết quả kiểm phiếu:

– Tổng số người được triệu tập họp: ………..

– Có mặt: ………….

– Tổng số phiếu phát ra:………

– Tổng số phiếu thu về:…………..

– Số phiếu hợp lệ: …..; không hợp lệ: ……

– Kết quả số phiếu theo danh mục sách như sau:

1. Môn: Toán

STT Tên sách, cuốn sách Tác giả Nhà xuất bản Số phiếu lựa chọn
1 Kết nối tri thức với cuộc sống Hà Huy Khoái, Nguyễn Huy Đoan, Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng NXB Giáo dục Việt Nam 08
2 Cánh diều Đỗ Đức Thái, Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang NXB ĐH Sư phạm 0
3 Chân trời sáng tạo Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị, Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên NXB Giáo dục Việt Nam 0

2. Môn: KHTN

STT Tên sách, cuốn sách Tác giả Nhà xuất bản Số phiếu lựa chọn
1 Kết nối tri thức với cuộc sống Vũ Văn Hùng, Lê Kim Long, Đinh Đoàn Long, Bùi Gia Thịnh, Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Đức Hiệp, Trần Thị Thanh Huyền, Lê Trọng Huyền, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Văn Vịnh NXB Giáo dục Việt Nam 08
2 Cánh diều Mai Sỹ Tuân, Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh NXB ĐH Sư phạm 0
3 Chân trời sáng tạo Cao Cự Giác, Phạm Thị Hương, Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Nhị, Trần Ngọc Thắng NXB Giáo dục Việt Nam 0

3. Môn: Công nghệ

STT Tên sách, cuốn sách Tác giả Nhà xuất bản Số phiếu lựa chọn
1 Kết nối tri thức với cuộc sống Lê Huy Hoàng, Trương Thị Hồng Huệ, Lê Xuân Quang, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Vũ Cẩm Tú NXB Giáo dục Việt Nam 08
2 Cánh diều Trần Văn Thắng, Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thúy Quỳnh, Mai Thu Trang NXB ĐH Sư phạm 0
3 Chân trời sáng tạo Bùi Văn Hồng, Nguyễn Thị Cẩm Vân, Trần Văn Sỹ NXB Giáo dục Việt Nam 0

4. Môn: Tin học

STT Tên sách, cuốn sách Tác giả Nhà xuất bản Số phiếu lựa chọn
1 Cánh diều Hồ Sĩ Đàm, Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung NXB ĐH Sư phạm 08
2 Kết nối tri thức với cuộc sống Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai NXB Giáo dục Việt Nam 0

Kết thúc kiểm phiếu vào …..h…. ngày……./2021 Biên bản được lập thành 02 bản. Tổ Chuyên môn lưu 1 bản, nộp nhà trường 01 bản.

những THÀNH VIÊN TỔ KP

TỔ TRƯỞNG

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *