Biên bản lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 là mẫu biên bản được nhà trường lập ra và gửi lên cơ quan có thẩm quyền về sự việc trưng cầu ý kiến dự thảo hướng dẫn chọn SGK lớp 2 năm học 2021 – 2022.

Nội dung trong mẫu biên bản cần trình diễn đầy đủ những thông tin như: lãnh đạo nhà trường, những thành viên nhà trường, nhận xét về những điểm mới của SGK. tiếp sau này là nội dung chi tiết mẫu biên bản, mời những bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Biên bản lựa chọn sách giáo khoa năm học 2021 – 2022

 • Biên bản lựa chọn sách giáo khoa lớp 2
 • Biên bản lựa chọn sách giáo khoa lớp 1

Biên bản lựa chọn sách giáo khoa lớp 2

CỘNG HÒA – XÃ HỘI – CHỦ NGHĨA – VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HANH PHÚC

BIÊN BẢN GÓP Ý CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA 2018
KHỐI 2

Thời gian: …………………

Hiện diện: BGH – Giáo viên Khối 2

Địa điểm: Phòng Giáo viên

NỘI DUNG

1. CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

2. KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

I/ MÔN TIẾNG VIỆT

NHẬN XÉT CHUNG

 • Hình thức đẹp, tranh ảnh cụ thể, rõ ràng, hấp dẫn học viên.
 • Kênh hình, kênh chữ hơi nhiều.
 • Nội dung từng phần trong một tiết dạyphù hợp.

NHẬN XÉT CỤ THỂ TỪNG cuốn sách

1. Bộ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO:

a. Kí hiệu dùng trong sách:

 • những kí hiệu trong sách cụ thể, rõ ràng giúp GV, HS biết, hiểu và hoàn toàn có thể thực hành được.

b. Kế hoạch bài dạy trong tuần

 • Nội dung những bài trong tuầncó links với nhau theo chủ đề.
 • Bài tập viết 2-3 câu theo chủ đề vừa học ở bài 2 hơi khó với cùng 1 số chậm.
 • Phân phối chương trìnhgiúp học viên phát triển được năng lực phẩm chất và ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống.
 • Nội dung những bài học được tích hợp liên môn giúp học viên phát triển những kĩ năng.

2. Bộ KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG:

a. Kí hiệu dùng trong sách:

 • những kí hiệu trong sách cụ thể, rõ ràng giúp GV, HS biết, hiểu.
 • Kênhchữ nhiều, học viên nhìn sẽ bị rối.

b. Kế hoạch bài dạy trong tuần

– Nội dung những bài được links với nhau theo chủ đề.

– Phần viết đoạn văn bài 2 tuần 1 còn cao với học viên mới vào lớp 2.

Đề xuất: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

II/ MÔN TOÁN

1. NHẬN XÉT CHUNG

 • Có những hình ảnh phongphú, lôi cuốn HS vào hoạt động học tập.
 • Phát triển những kĩ năng tính toán và năng lực phẩm chất của HS lớp 2.
 • Hình vẽ độc đáo, hấp dẫn, nhiều bài tập có ích.
 • Có nhiều trò chơi và hoạt động lí thú.

2. NHẬN XÉT CỤ THỂ TỪNG cuốn sách

* CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

 • Sách giúp HS tự tìm tòi khám phá học tập theo năng lực của Hs.
 • Sách là cầu nối giữa HS và CMHS.
 • Hình thành kỹ năng cơ bản tốt cho HS lớp 2.
 • Phát triển những kĩ năng tính toán và năng lực phẩm chất của HS lớp 2.
 • Đảmbảo tính tích hợp và phân hoá học viên.
 • Tíchhợp thêm những nội dung giáo dục kĩ năng sống.

* KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

 • Sách cung ứng những kỹ năng thuở đầu và vận dụng vào cuộc sống.
 • Sách giúp những em tranh luận nhóm, trao đổi trải qua những hoạt động, trò chơi.
 • Mạch kỹ năng chuẩn xác vừa tầm sức với HS lớp 2.

Đề xuất: Chọn CHÂN TRỜI SÁNG TẠO.

III/ MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI

1. NHẬN XÉT CHUNG

 • Sách thiết kế có hình ảnh đẹp.
 • Hình ảnh minh họa cho những hoạt động trong từng nội dung bài học rõ ràng.

2. NHẬN XÉT CỤ THỂ TỪNG cuốn sách

*CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

 • Thể hiện đúng, đầy đủ chương trình môn học.
 • Mạch kỹ năng, kĩ năng mỗi bài được xây dựng xuyên suốt trong quy trình học.
 • Đảm bảo tính đồng tâm và chú trọng vào dạy học tích hợp.
 • Mỗi bài học được xây dựng trên thực tiễn và gần gũi với đời sống hằng ngày của những em học viên.
 • Nội dung bài học tương thích với lứa tuổi.
 • Mỗi bài học giúp HS được trải nghiệm, tìm hiểu khám phá trái đất tự nhiên.
 • Họcsinh được tự do phát triển sự sáng tạo và phát triển năng lực.

* KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

 • HS được trảinghiệm những hoạt động học tập phong phú.
 • Vậndụng giải quyết được những vấn đề trong cuộc sống.
 • HS được tham gia những dự án công trình học tập.chuẩn xác vừa tầm sức với HS lớp 2.

. Đề xuất: Chọn CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

IV/ MÔN ĐẠO ĐỨC

1. NHẬN XÉT CHUNG

 • Hình thức đẹp, tranh ảnh cụ thể, rõ ràng.

2. NHẬN XÉT CỤ THỂ TỪNG cuốn sách

* CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

 • Hình thức: Thể hiện từng chủ đề rõ ràng.
 • Tạo tình huống học tập giúp học viên khơi gợi cảm xúc đạo đức.
 • Câu hỏi cần khai thác rõ nội dung thông tin kỹ năng để học viên dễ nhận biết.
 • Kích thích hứng thú tìm tòi, khám phá, giải quyết vấn đề nhắm phát huy năng lực học viên.

* KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

 • Hình thức: Thể hiện từng chủ đề rõ ràng. Trong từng bài học ghi rõ từng hoạt động học tập. Hài hòa giữa kênh hình và kênh chữ.
 • Nội dung: Mỗi bài học là một chuẩn mực hành vi cho những em. Nội dung bài học phát triển năng kỹ năng chuẩn xác vừa tầm sức với HS lớp 2.
 • Tích hợp liên môn giữa những môn học trong chương trình.

Đề xuất: Chọn CHÂN TRỜI SÁNG TẠO.

V/ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

1. NHẬN XÉT CỤ THỂ TỪNG cuốn sách

CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

 • Hình thức: Thể hiện từng chủ đề. Trong từng bài học ghi rõ từng hoạt động học tập. Hài hòa giữa kênh hình và kênh chữ.
 • Nội dung bài học hình thành được thói quen cho học viên, nhận thức của học viên, gắn với thực tiễn đời sống.
 • học viên được trải nghiệm, tương tác, khám phá,…

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

 • Mỗi bài được triển khai trong 3 tiết 1 tuần ở cả thời gian của giờ sinh hoạt dưới cờ, giờ hoạt động giáo dục theo chủ đề và giờ sinh hoạt lớp.
 • Từng bài gồm có những hoạt động để HS khám phá kinh nghiệm mới, thực hành và vận dụng những kinh nghiệm thức chuẩn xác vừa tầm sức với HS lớp 2.

Đề xuất: Chọn CHÂN TRỜI SÁNG TẠO.

cuộc họp kết thúc lúc ……………….

Thư ký

Biên bản lựa chọn sách giáo khoa lớp 1

PHÒNG GDvàamp;ĐT …………….
TRƯỜNG TH…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày ….. tháng ……. năm 2020

BIÊN BẢN
DỰ KIẾN CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phát hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Hôm nay, lúc 7giờ30’, ngày …../…../20… , tại Trường ………………

Chúng tôi gồm có:

I. Lãnh đạo nhà trường:

1. Ông: …………… – Chức vụ: Hiệu Trưởng chủ tịch Hội đồng

2. Ông: ………….. – Chức vụ: P.Hiệu trưởng PCT HĐ

II. những thành viên nhà trường gồm:

1. ……………………………………..

2. ……………………………………..

3. ……………………………………..

4. ……………………………………..

5. ……………………………………..

6. ……………………………………..

Thư kí: ……………………………………..

Chúng tôi thống nhất lựa chọn bộ SGK tương thích với địa phương như sau:

III. Nhận xét về những điểm mới

1. Về thời lượng:

Chương trình môn Toán lớp 1 mới giảm 01 tiết/tuần (cả năm giảm 35 tiết), việc giảm tiết này là nhằm giảm tải cho học viên lớp 1.

2. Về nội dung:

Nội dung chương trình môn Toán lớp 1 mới được cấu trúc thành 2 mạch kỹ năng:

– Số và phép tính

– Hình học và Đo lường.

Chương trình môn Toán lớp 1 hiện hành được cấu trúc thành 4 mạch kỹ năng:

– Số học

– Đại lượng và đo đại lượng

– Yếu tố hình học

– Giải bài toán có lời văn.

Chương trình môn Toán lớp 1 mới không tồn tại riêng mạch kỹ năng “Giải bài toán có lời văn”, nhưng nội dung này được đề cập đến trong phần thực hành giải quyết vấn đề ở toàn bộ những mạch kỹ năng.

Trong nội dung Hình học của chương trình môn Toán lớp 1 mới có đề cập đến yêu cầu: Nhận biết được vị trí, định hướng trong không gian như: trên – dưới, phải – trái, trước – sau, ở giữa. Nội dung này không tồn tại trong chương trình môn Toán lớp 1 hiện hành. Ngoài ra, so với chương trình hiện hành, nội dung hình học không gian đã được đưa vào sớm hơn, ngay từ lớp 1.

Đặc biệt, trong chương trình môn Toán lớp 1 mới, cũng như những lớp khác, có riêng phần Hoạt động thực hành và trải nghiệm. Trong phần này, đã gợi ý nội dung tiến hành những hoạt động nhằm giúp học viên vận dụng những tri thức, kỹ năng, kĩ năng, thái độ đã được tích lũy từ giáo dục toán học và những kinh nghiệm của bản thân vào thực tiễn cuộc sống một cách sáng tạo; phát triển cho học viên năng lực tổ chức và quản lí hoạt động, năng lực tự nhận thức và tích cực hóa bản thân nhằm định hướng và lựa chọn nghề nghiệp; tạo dựng một số năng lực cơ bản cho người lao động tương lai và người công dân có trách nhiệm.

MÔN TOÁN:

1. Sách giáo khoa Toán lớp 1 “Kết nối tri thức với cuộc sống” PGS.TS Lê Anh Vinh, Chủ biên sách của nhóm tác giả này được cấu trúc theo bài học và chủ đề, chứ không cấu trúc theo tiết học như trước đây. Do đó giáo viên hoàn toàn có thể linh hoạt khi giảng dạy,trong những bài học sẽ có 4 phần.Phần một là Khám phá để gợi mở và tìm hiểu kỹ năng mới. Ở phần Hoạt động, học viên được thực hành để nắm kỹ năng.Phần thứ 3 được nhóm tác giả tâm đắc là những Trò chơi. Trò chơi được thiết kế để hoàn toàn có thể tổ chức cho những em tự chơi một mình, theo cặp hoặc theo nhóm và về nhà hoàn toàn có thể chơi với gia đình. Phần thứ 4 là Luyện tập để ôn tập, vận dụng và củng cố lại kỹ năng.

Sách gắn Toán học với thực tiễn, lồng ghép tích hợp nội dung liên môn như đưa nội dung mẩu chuyện Rùa và Thỏ, Dế mèn phiêu lưu ký,… qua những mẩu chuyện ngụ ngôn học được cách xem ngày giờ,…

Sách đặc biệt chú trọng kênh hình minh họa để học viên dễ tiếp cận. Sách tăng tích hợp, học viên có nhiều hợp tác.

Nhưng vẫn chưa tương thích với học viên địa phương.

2. Sách “Cùng học để phát triển năng lực” GS Đinh Thế Lục, Tổng chủ biên (NXB Giáo dục Việt Nam) ở SGK mới này việc “học kỹ năng” được triển khai theo cách tích cực, đồng thời vận dụng vào trong thực tiễn.

Sách được thiết kế mỗi bài học theo 4 hoạt động cơ bản với trình tự nhất định: Khởi động (giáo viên đưa ra một số vấn đề liên quan đến kỹ năng mà học viên sẽ học); Khám phá (từ một tình huống cụ thể nào đó trong thực tiễn, học viên sẽ quy mô hóa rồi rút ra Tóm lại và Tóm lại đó đó là kỹ năng mà những em được học); Luyện tập; Vận dụng (để học viên biết kỹ năng đó ứng dụng trong thực tiễn ra làm sao).

Sách tích hợp nhiều hơn thế nữa. Sách về toán không chỉ là thuần túy có toán (tích hợp giữa hình học và đại số, đo lường và số học,…) mà tích hợp nhiều môn học khác. Ví dụ, ở phần vận dụng, hoàn toàn có thể yêu cầu những học viên sưu tập những loại hoa có cùng số cánh hoa,…

Việc này hơi rờm rà

3. Sách “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” Trần Diên Hiển chủ biên (do NXB Giáo dục Việt Nam):

Triết lý giáo dục bộ SGK lớp 1 “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”.một yếu tố rất quan trọng của SGK Toán 1 này là đảm bảo tính vừa tầm sức đối với HS những vùng miền trên toàn nước. HS miền núi, miền xuôi, đồng bằng, TP đều hoàn toàn có thể sử dụng cuốn sách này ở mức độ tương thích, vừa tầm sức.

Đối với HS sử dụng hệ thống bài toán mở để tạo điều kiện cho những em học khá thể hiện năng lực của tớ, những em trung bình có thời điểm đạt chuẩn kỹ năng, kĩ năng.

Nhưng vẫn chưa tương thích với học viên địa phương.

4. Sách “ Chân trời sáng tạo” Khúc Thành Chính chủ biên(do NXB Giáo dục Việt Nam): Nội dung sách Toán 1 chú trọng phát triển năng lực và phẩm chất của HS. Mỗi đơn vị kỹ năng đều được hình thành qua việc sử dụng những phẩm chất của HS (theo yêu cầu của Chương trình tổng thể) và năng lực đặc trưng môn Toán, gồm: năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực quy mô hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ – phương tiện toán học.

Sách tiếp cận người học theo “cách học viên học toán”, tương thích với sở thích và năng lực cá nhân. Mỗi bài học ưu tiên để HS tiếp cận, tìm tòi, khám phá, không áp đặt khiên cưỡng; HS hoàn toàn có thể lựa chọn giải pháp tương thích với sở thích, năng lực để triển khai nhiệm vụ học tập.

những phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm được hình thành qua quy trình “làm toán”, đặc biệt qua việc giải quyết vấn đề.Bên cạnh đó, qua những hoạt động giang sơn em hình thành cho HS phẩm chất yêu nước, nhân ái xuyên suốt quy trình học tập. Sách có mục “hoạt động ở nhà”.Sách cũng có thể có phần “giang sơn em” giới thiệu những địa danh nổi tiếng như chợ nổi Cái Răng, biển Nha Trang lồng với kỹ năng toán học.”Phần bài tập về nhà được quy định vừa phải sẽ tốt.Vì vậy trong sách có mục “hoạt động ở nhà” nhưng không yêu cầu cần phải rèn dũa nhiều.mà để cha mẹ nhìn vào biết con mình đang học đến đâu, ở nơi nào. Cũng theo ông Chính, trong sách toán cũng có thể có mục “giang sơn em. Sách toán cũng có thể có map Việt Nam. Có bài tập yêu cầu học viên tìm xem Hà Thành nơi nào hay nhà nằm ở tỉnh nào

Sách “Chân trời sáng tạo”.Trong sách cũng mang đậm tính vùng miền khi đưa vào sách nhiều địa danh nổi tiếng của khu vực phía Nam.Với chủ đề “Chân trời sáng tạo”, sách đã thể hiện quan điểm của những người tham gia biên soạn với hàm ý về một trái đất tri thức rộng mở, với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ. Sách được thiết kế, trình diễn sinh động, đẹp mắt.

Sách về toán không chỉ là thuần túy có toán Sách Toán lại đi theo hướng tích hợp những kỹ năng, môn học. Trong sách thiết kế rất nhiều hoạt động theo nhóm để học viên có sự tương tác. Sách về toán không chỉ là thuần túy có toán mà tích hợp nhiều môn học khác.

điểm mạnh của cuốn sách là chú trọng kênh hình, được thiết kế đẹp, ưa nhìn; bố trí nhiều và hài hòa giữa kênh hình và chữ.

Một điểm mới nữa là sách Toán 1 mới có khổ sách lớn hơn, hình thức trình diễn ưa nhìn, nhiều màu sắc hơn so với SGK hiện hành vốn chỉ có 3 màu xanh, đen, trắng.Sách mới được trình diễn hấp dẫn, khơi gợi trí tò mò, kích thích hứng thú, tạo dựng niềm tin trong học tập môn Toán ở học viên.

Vì vậy nên chúng tôi thống nhất chọn cuốn sách “Chân trời sáng tạo” tương thích với học viên địa phương chúng tôi.

MÔN TIẾNG VIỆT

Sách giáo khoa Tiếng Việt thú vị, có độ “mở” thiết yếu

Đi sâu vào nội dung SGK, GS.TS Lê Phương Nga – Chủ biên SGK Tiếng Việt cho biết: Sách được biên soạn với phương châm dễ hóa, thú vị hóa, đảm bảo sự thành công của HS ngay từ những ngày đầu đến trường. Và được viết theo nguyên tắc tích hợp, tích cực hóa và phân hóa.

Để tạo sự hứng thú trong học tập nên tuần trước tiên (giai đoạn làm quen), sách cho HS ghi nhớ đúng hình dạng chữ bằng phương pháp khám phá những đồ vật quanh mình và tạo hình cơ thể. Ví dụ khi HS ngồi trước mặt có cái cốc, những em hoàn toàn có thể hình dung được chữ C.

Sách cũng xây dựng trật tự vần theo nguyên tắc đa từ nghi vấn vào sớm, tạo thời điểm cho HS nhanh gọn tự đọc được câu hỏi, bài tập, phát huy khả năng tự học. Sách đưa hết những vần có âm chính a và âm cuối trong tuần học Vần trước tiên để HS sớm đọc được những từ nghi vấn (ai, sao, cái gì, làm gì, tại sao, thế nào, lúc nào để điều hành dạy học bằng câu hỏi. Ví dụ trong bài 33 (ăn – ắt), HS được học hết những vần an, at, am, ap, ang, ac, anh, ach, ai, ay, ao, au. những em cũng biết đọc những tiếng chứa vần này nên hoàn toàn có thể tự đọc được những câu hỏi trong bài.

Sách Tiếng Việt 1 cũng tạo độ “mở” thiết yếu để hoàn toàn có thể phát triển chương trình nhà trường tương thích với những vùng miền. do đó, học viên hoàn toàn có thể tìm kiếm văn bản đọc mở rộng từ nhiều nguồn không giống nhau tùy thuộc vào điều kiện cá nhân, nhà trường và địa phương. SGK Tiếng Việt 1 tích hợp cao, luyện đọc, nói, viết đạt được mục tiêu chương trình đề ra.

Vì vậy nên chúng tôi thống nhất chọn cuốn sách “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”tương thích với học viên địa phương chúng tôi.

MĨ THUẬT 1

Sách “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” Nguyễn Tuấn Cường – Nguyễn Thị Nhung đồng chủ biên(do NXB Giáo dục Việt Nam):

SGK Mĩ thuật 1 được biên soạn với mục đích cung ứng cho HS, GV một tài liệu giáo khoa thiết thực trong dạy và học môn Mĩ thuật lớp 1 nhằm phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực cho HS.

những bài học, hoạt động trong Mĩ thuật 1 được thiết kế có tính hệ thống, links với nhau; hoạt động trước kết thúc sẽ là mở đầu cho hoạt động tiếp theo; bài học trước kết nối với bài học sau trải qua hoạt động vận dụng, phát triển và kết nối kỹ năng, kĩ năng mĩ thuật với cuộc sống; từ đó góp phần hình thành, phát triển năng lực sáng tạo và sáng tạo không ngừng cho HS.

Cấu trúc bài học trong sách được xây dựng dựa theo quy mô nhận thức của nhà nghiên cứu giáo dục David Kolb. Với 5 hoạt động được thiết kế cho từng bài học, gồm: Khám phá; Kiến tạo kỹ năng – kĩ năng; Luyện tập – sáng tạo; Phân tích – đánh giá; Vận dụng – phát triển, Mĩ thuật 1 sẽ góp phần hình thành, phát triển năng lực sáng tạo, năng lực cảm thụ thẩm mĩ, những kĩ năng cũng như những phẩm chất cốt lõi cho HS.

SGK Mĩ thuật 1 đã có sự điều chỉnh thời lượng bài học tương thích, cấu trúc bài học mở hơn, không quy định thứ tự chủ đề, bài học, giúp GV hoàn toàn có thể chủ động, linh hoạt trong xây dựng kế hoạch và lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tương thích với điều kiện thực tiễn của những địa phương và năng lực của HS.

Sách có khả năng mang lại những tác dụng học tập ưu việt, góp phần hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực chung cũng như năng lực mĩ thuật cho HS.
Mĩ thuật một là “đứa con tinh thần”, là sản phẩm kết tinh trí tuệ, tâm huyết, sức lực của tập thể tác giả vốn là những nhà sư phạm nghệ thuật, Chuyên viên mĩ thuật của dự án công trình Hỗ trợ giáo dục Mĩ thuật cấp Tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo với Chính phủ Đan Mạch từ năm 2005 – 2015.

Cuốn sách có phần giải thích thuật ngữ mỹ thuật tập cho học viên làm quen với những thuật ngữ dung riêng cho mỹ thuật. Nội dung kỹ năng đảm bảo mạch kỹ năng từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.

Vì vậy nên chúng tôi thống nhất chọn cuốn sách “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”tương thích với học viên địa phương chúng tôi.

MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM- MÔN ĐẠO ĐỨC

Hoạt động trải nghiệm, Đạo đức chủ đề hấp dẫn học viên

Đối với SGK Hoạt động trải nghiệm do PGS.TS Phó Đức Hòa và Bùi Ngọc Diệp cùng làm chủ biên, mỗi chủ đề gồm có những loại hình hoạt động: Sinh hoạt dưới cờ, hoạt động trải nghiệm theo chủ đề, sinh hoạt lớp và được phân chia theo từng tuần rất thuận tiện cho những em và giáo viên khi sử dụng.

Ví dụ, hoạt động Tự dọn góc học tập. do đó, HS sắp xếp những bước tự dọn góc học tập, lau sạch sẽ bàn ghế, loại bỏ đồ dùng không sử dụng được, cất đồ dùng vào vị trí quy định. Sau đó, HS sẻ chia với bạn cách tự dọn góc học tập của em.

Môn: Đạo đức là hệ thống bài học tích hợp Giáo dục đạo đức, Giáo dục giá trị sống và Giáo dục kĩ năng sống.

TS Phạm Quỳnh – Chủ biên SGK Đạo đức 1 thông tin: SGK Đạo đức thiết kế chuỗi hoạt động hướng dẫn HS đi từ cảm xúc đạo đức, phán đoán đạo đức, lựa chọn hành vi đạo đức. Mỗi bài đạo đức gồm có 4 pha: Khởi động – tạo cảm xúc, Kiến tạo tri thức mới, Luyện tập, Vận dụng.

những bài học đạo đức có chủ đề rất gần gũi và quen thuộc với những HS như: Quan tâm chăm sóc người thân trong gia đình. Sách cũng hướng dẫn HS lập kế hoạch và triển khai kế hoạch cá nhân, hình thành thói quen, nền nếp trong học tập và sinh hoạt. Đặc biệt, cuối mỗi bài đều có mục “Ghi nhớ” để những em rút ra bài học cho bản thân….

Vì vậy nên chúng tôi thống nhất chọn cuốn sách “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”tương thích với học viên địa phương chúng tôi.

MÔN ÂM NHẠC

(Tác giả: Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân).

Âm nhạc 1 được biên soạn trên tinh thần cụ thể hóa đầy đủ những tiêu chuẩn biên soạn SGK theo Thông tư 33 của Bộ GDvàamp;ĐT; triển khai mạch nội dung, bám sát mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Âm nhạc – Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và theo triết lí Kết nối tri thức với cuộc sống.

Về cấu trúc, những bài học trong Âm nhạc 1 đều gắn với tên chủ đề cụ thể, có sự tích hợp với cùng 1 số môn học khác. Hệ thống ngữ liệu trong những bài học đều khai thác từ những hình ảnh, vật liệu âm thanh gần gũi trong đời sống, tương thích với đối tượng HS lớp 1 ở những vùng miền không giống nhau trên toàn nước. Hình ảnh minh họa bám sát nội dung, đảm bảo tính thẩm mĩ và gây hứng thú cho HS.

Mỗi chủ đề trong sách đều “mở” bằng hoạt động Hát và “đóng” chủ đề bằng mục Vận dụng – Sáng tạo. những mạch nội dung ở từng chủ đề luôn được gắn kết chặt chẽ giữa việc cảm thụ thực hành cá nhân và những hoạt động nhóm, để vừa đảm bảo những yêu cầu chung và phân hoá trong quy trình dạy học.

Âm nhạc 1 khai thác tương thích và linh hoạt những phương pháp dạy học đặc trưng của môn học, có tìm hiểu thêm và kế thừa hài hòa những hình thức dạy học tích cực, tiên tiến của ngành học ở khu vực và trên trái đất; nhằm tạo thời điểm nhiều nhất cho HS học qua những trò chơi, hoạt động trong sự tương tác với những bạn, với GV, qua đó phát triển kĩ năng giao tiếp hợp tác và tình cảm xã hội.

Sách giúp HS được chủ động lựa chọn nội dung theo ý thích được gợi ý ở phần ôn tập để tham gia đánh giá sự tiến bộ của mỗi HS so với chính bản thân mình cùng sự tương tác với nhóm / tập thể. những nhân vật được xây dựng xuyên suốt, mang tên những nốt nhạc, gắn bối cảnh của bài học bằng những hình ảnh, âm thanh, vật liệu tiết tấu dung dị, gần gũi trong đời sống.

Sách đáp ứng những mục tiêu về phẩm chất và năng lực cho HS; đáp ứng những nhiệm vụ giáo dục và dạy học ở bậc Tiểu học nói chung và môn Âm nhạc nói

Vì vậy nên chúng tôi thống nhất chọn cuốn sách “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”tương thích với học viên địa phương chúng tôi.

Biên bản hoàn thành vào lúc ……. cùng ngày.

  ……, ngày …… tháng …năm 2020

những THÀNH VIÊN

KT. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *