Biên bản tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi năm 2020 – 2021 là biểu mẫu được lập ra nhằm ghi lại toàn bộ nội dung cuộc họp để lưu trữ, xác nhận cho kết quả thi giáo viên giỏi. Vậy tiếp trong tương lai là 2 mẫu biên bản, mời quý thầy cô cùng xem thêm.

Biên bản tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi – Mẫu 1

UBND HUYỆN …….
TRƯỜNG…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-

, ngày tháng… năm 20……

BIÊN BẢN TỔNG HỢP HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 20…-20…

I- Thời gian và địa điểm

1- Thời gian :

*. Thời gian tổ chức Hội thi:

– Ngày …./…/……: Thi kiểm tra năng lực.

– Từ ngày …./…/…… đến …./…/……: Tổ chức thi dạy.

– Ngày…./…/……: Tổng kết Hội thi GVDG cấp trường.

2- Địa điểm:Trường THCS…………………………………………………………

II- Thành phần tham gia

Bà : ………………………………………… – Chủ tịch hội đồng

Bà : …………………………………………- Phó chủ tịch hội đồng

Bà : ………………………………………… – Thư kí hội đồng

Bà……………………………………………..

III- Nội dung

1– Vào hồi …. giờ ngày ………………….. tại trường THCS…….. kì thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

– Đồng Chí …………… hiệu phó nhà trường đọc kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 20…- 20….

– Đồng chí …………… hiệu trưởng nhà trường, đọc quyết định xây dựng ban tổ chức , ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường cấp trường năm học 20..- 20… (có danh sách kèm theo).

2– Ngày …………… Giáo viên dự thi nộp sáng kiến kinh nghiệm cho Ban tổ chức. Trường THCS … tổ chức thi lí thuyết cho …. giáo viên của trường dự kì thi giáo viên dạy giỏi.

3– Chấm bài thi lí thuyết và Sáng kiến kinh nghiệm chiều ngày …/…/….

4- Thi thực hành :chương trình tuần 31(Thi giảng từ ngày ../…/…. đến ngày ../…/….)

5. Kết quả

TT Họ tên GV dự thi Điểm Thi thực hành Tổng điểm Xếp loại
SKKN Lý thuyết Tiết 1 Tiết 2

6– Vào hồi 16 giờ ngày 9/4/2013, tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm học 20..-20….

– Đồng chí ………….. đọc Báo cáo tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm học 20…-20..

– Đồng chí…………. đọc quyết định về sự việc công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 20…-20… , cho 13 đồng chí giáo viên (Có văn bản kèm theo).

– Hội thi kết thúc vào hồi 17 giờ ngày …/../20…

Biên bản được trải qua trước Hội đồng sư phạm nhà trường và được lập làm 2 bản có giá trị như nhau.

Thư ký

Chủ tịch Hội đồng

Biên bản tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi – Mẫu 2

UBND HUYỆN …….
TRƯỜNG MẦM NON ………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–

, ngày tháng 11 năm 20……

BIÊN BẢN
Tổng hợp kết quả chấm thi giáo viên – nhân viên giỏi cấp trường
Năm học 20……20……

A/ THỜI GIAN: 14h00 ngày …./…../20……

B/ ĐỊA ĐIỂM: Văn phòng Trường Mầm non ……….…

C/ THÀNH PHẦN GIÁM KHẢO

1. Bà …………………… Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng

2. Bà …………………… Phó Hiệu trưởng – Phó Chủ tịch HĐ

3. Bà …………………… Tổ trưởng Tổ Chuyên môn – Thư ký

4. Bà …………………… Tổ trưởng Tổ 5 tuổi – Ủy viên

5. Bà …………………… Tổ trưởng Tổ 4 tuổi – Ủy viên

6. Bà…………………… Tổ trưởng Tổ 3 tuổi – CTCĐ – Ủy viên

7. Bà …………………… Tổ trưởng Tổ Nhà trẻ – Ủy viên

D/ NỘI DUNG

I. TRIỂN KHAI những VĂN BẢN, KẾ HOẠCH CỦA NHÀ TRƯỜNG

1. Đ/c Hiệu trưởng trải qua Kế hoạch về tổ chức thi giáo viên nhân viên giỏi cấp trường năm học 20…… -20……

2. Đ/c Hiệu trưởng trải qua những tiêu chuẩn chấm điểm thi giáo viên nhân viên giỏi cấp trường năm học 20…… -20…….

3. Tiến hành đi chấm thi: Theo kế hoạch đề ra

4. Tổng hợp kết quả chấm thi: Ngày …/…./20……

II. ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT, KẾT QUẢ của những LỚP DỰ THI

1. ưu thế

– tiến hành tốt kế hoạch đề ra;

– Sản phẩm dự thi của những lớp thể hiện được mục đích, yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của bài dạy; Sắp xếp đồ dùng gọn gàng, khoa học, sạch sẽ;

– Sản phẩm dự thi tương đối đầy đủ; sử dụng nguyên vật liệu dễ kiếm và dễ làm; đảm bảo chất lượng bền đẹp;

– Đảm bảo tính sư phạm, thẩm mỹ;

– Đồ dùng đồ chơi sáng tạo nhiều mẫu mã, chủng loại, bền, đẹp;

– Có kết quả kinh tế, thích hợp với thực tiễn; An toàn, dễ sử dụng; Có tính phổ biến và ứng dụng cao trong dạy học.

2. Hạn chế

– Một số lớp cần để ý đến kích thước của đồ dùng đồ chơi để thích hợp với từng độ tuổi.

3. Biện pháp khắc phục

– Cố gắng phát huy hết vai trò và khả năng sáng tạo của bản thân.

4. Kết quả

Qua thời gian làm việc hội đồng chấm thi đã thống nhất và tổng hợp kết quả thi như sau:

Bà……………… – Thư ký Hội đồng trải qua biên bản, 100% những thành viên trong Hội đồng chấm thi nhất trí với nội dung biên bản trên.

Cuộc họp kết thúc vào …….h00 cùng ngày./.

Thư ký

Chủ tịch Hội đồng

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *