Biên bản vận động học viên ra lớp được lập ra để ghi lại toàn bộ cuộc gặp mặt của nhà trường với gia đình học viên để vận động học viên bỏ học quay quay về lớp học. Biên bản cần ghi rõ thời gian, ý kiến của gia đình học viên, rồi ký xác nhận của cả 2 bên. Vậy tiếp sau này là nội dung chi tiết 2 mẫu biên bản mời những bạn cùng tìm hiểu thêm.

Biên bản vận động học viên đến trường

  • Biên bản vận động học viên ra lớp – Mẫu 1
  • Biên bản vận động học viên ra lớp – Mẫu 2

Biên bản vận động học viên ra lớp – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
V/v vận động học viên ra lớp

Hôm nay vào lúc ……giờ …..phút, ngày …..tháng …..năm 20………

Tôi là:……………………………………….

đang đi tới nhà ông (bà)…………………………………cư ngụ tại………………………………………, có con là …………………………sinh ngày…../…../…… được biên chế vào lớp ….. của năm học 2020 – 2021 để vận động em quay về lớp tiếp tục công việc học tập.

Sau một thời gian trao đổi với gia đình, chúng tôi nhận được kết quả như sau:

– Ý kiến của gia đình:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc …..giờ …… phút cùng ngày và có đọc lại cho toàn bộ mọi người cùng nghe và thống nhất.

CHỦ HỘ
(hoặc đại diện gia đình)

……, ngày ….tháng …..năm….…

Người ghi biên bản

 

Biên bản vận động học viên ra lớp – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—-

BIÊN BẢN
V/v vận động học viên ra lớp lần …………..

Hôm nay ngày ………tháng ………..năm ……….., tại gia đình PHHS em …..Chúng tôi gồm có:

1/ Ông (bà) …………………………… Chức vụ ……………………………

2/ Ông (bà) …………………………….. Chức vụ ……………………………

3/ Ông (bà) ……………………………… Chức vụ …………………………….

4/ Ông (bà) ……………………………… Chức vụ ……………………………..

5/ Ông (bà) ……………………………..Chức vụ ………………………………..

đang đi tới gia đình của ông (bà) ……………………… hiện cư ngụ tại ……

Là phụ huynh của em ………………………………………………………………

học viên lớp …………….. Trường ……………, năm học 20… – 20…

Lý do: Em ……………………….. .. nghỉ học không tồn tại lí do.

Nay chúng tôi đến thông báo cùng gia đình của em được biết đồng thời vận động em quay về lớp học.

* Ý kiến của PHHS.

………………………………………………….. ………………………………………………………..

………………………………………………….. ………………………………………………………..

………………………………………………….. ………………………………………………………..

Biên bản kết thúc vào lúc ……….giờ ………phút, ngày …….tháng …….năm ……….

ĐẠI DIỆN BĐH ẤP  ĐẠI DIỆN PHHS GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *