Bạn đang do dự về cách tính điểm cho từng môn học của tôi? Điểm môn học bao nhiêu là đạt, bao nhiêu là không đạt. nắm vững được điều đó, trong bài viết dưới đây Download.vn sẽ giới thiệu đến những bạn Cách tính điểm từng môn học theo tín chỉ.

Trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, người ta áp dụng những thang điểm đánh giá kết quả học tập (gồm thang điểm 10, thang điểm chữ A, B, C, D, F và thang điểm 4). Đây là hệ thống thang điểm rất khoa học, đ­­ược những trư­­ờng ĐH hàng đầu trên trái đất áp dụng và đây cũng là tiêu chuẩn để đánh giá quy trình đào tạo theo như hình thức tín chỉ.

Cách tính điểm trung bình tích lũy hệ 4

 • 1. Tín chỉ là gì?
 • 2. Điểm tích lũy là gì?
 • 3. Cách tính điểm trung bình tích lũy
 • 4. Cách quy đổi điểm thang điểm hệ 4 và xếp loại học phần
 • 5. Thang điểm 4 là thang điểm đánh giá quy trình
 • 6. Thang điểm 4 là thang điểm đánh giá sạch

1. Tín chỉ là gì?

Là đại lượng xác định trọng lượng kiến thức và kỹ năng, kỹ năng mà sinh viên tích lũy được trong 15 giờ tín chỉ. vì vậy tín chỉ là đại lượng đo thời lượng học tập của sinh viên, được phân thành ba loại theo những hình thức dạy – học và được xác định như sau:

 • Một giờ tín chỉ lên lớp bằng 01 tiết lên lớp và 02 tiết tự học
 • Một giờ tín chỉ thực hành bằng 02 tiết thực hành và 01 tiết tự học
 • Một giờ tín chỉ tự học bắt buộc bằng 03 tiết tự học bắt buộc nhưng được kiểm tra đánh giá.

Giá tiền học phí trên mỗi tín chỉ sẽ tùy thuộc và mỗi trường ĐH, có trường thấp và có trường lại cao những bạn nhé.

2. Điểm tích lũy là gì?

Điểm tích lũy là điểm trung bình chung toàn bộ những môn học trong cả khóa học của tôi. Thích gọi thế cho mới thôi chứ cũng như như điểm trung bình cả năm của những bạn khi còn học viên đấy.

3. Cách tính điểm trung bình tích lũy

A=frac{sum_{i=1}^{n} a_{i} * n_{i}}{sum_{i=1}^{n} n_{i}}

Trong số đó

 • “A” đó là số điểm trung bình chung những môn của mỗi học kỳ, hoặc A cũng hoàn toàn có thể là điểm trung bình tích lũy.
 • “i” đó là số thứ tự của những môn học trong chương trình học.
 • “ai” đó là điểm trung bình của môn học thứ “i”.
 • “ni” là kí hiệu của số tín chỉ của môn học thứ “i” đó.
 • “n” đó là tổng toàn bộ những môn học được học trong học kỳ đó hoặc tổng toàn bộ toàn bộ những môn học đã được tích lũy.

4. Cách quy đổi điểm thang điểm hệ 4 và xếp loại học phần

– Thông thường, theo thang điểm 10 nếu sinh viên có điểm tích lũy dưới 4,0 sẽ học lại hoặc thi lại học phần đó. Việc này do tùy trường quyết định số lần thi lại của sinh viên hoặc sẽ học lại môn học đó mà không được thi lại.

 • Từ 4.0 – dưới 5.0 được quy sang điểm chữ là D và theo hệ số 4 sẽ được 1.0.
 • Từ 5.0 đến dưới 5.5 quy sang điểm chữ là D+ và hệ số 4 là 1 trong.5.
 • Từ 5.5 đến dưới 6.5 quy sang điểm chữ là C và hệ số 4 là 2.0
 • Từ 6.5 đến dưới 7.0 quy sang điểm chữ là C+ và hệ số 4 là 2.5.
 • Từ 7.0 đến dưới 8.0 quy sang điểm chữ là B và hệ số 4 là 3.0
 • Từ 8.0 đến dưới 8.5 quy sang điểm chữ là B+ và hệ số 4 là 3.5.
 • Từ 8.5 đến dưới 9.0 quy sang điểm chữ là A và hệ số 4 là 3.7.
 • Từ 9.0 trở lên quy sang điểm chữ là A+ và hệ số 4 là 4.0.

(Tùy thuộc vào mỗi trường ĐH sẽ có thêm mức điểm C+, B+, A+ nhưng đại đa số những trường đều quy đổi điểm như điểm chúng tôi đưa ra).

– Sau mỗi học kỳ và sau khi tích lũy đủ số tín, căn cứ vào điểm trung bình chung tích lũy, học lực của sinh viên được xếp thành những loại sau:

 • Xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00;
 • Giỏi: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59;
 • Khá: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19;
 • Trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49;
 • Yếu: Điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 2,00 nhưng vẫn chưa thuộc trường hợp bị buộc thôi học.

Từ cách tính đó ta có bảng cụ thể sau

Xếp loại Thang điểm 10 Thang điểm 4
Điểm chữ Điểm số
Đạt
(được tích lũy)
Giỏi 8,5 → 10 A 4,0
Khá 7,8 → 8,4 B+ 3,5
7,0 → 7,7 B 3,0
Trung bình 6,3 → 6,9 C+ 2,5
5,5 → 6,2 C 2,0
Trung bình yếu 4,8 → 5,4 D+ 1,5
4,0 → 4,7 D 1,0
Không đạt Kém 3,0 → 3,9 F+ 0,5
0,0 → 2,9 F 0,0

Cách quy ra hệ điểm chữ A, B+, B, C+, C, D+, D và F của một số trường ĐH ở việt nam hiện nay rất hợp lý, vì cách quy đổi này hạn chế tối đa khoảng cách quá lớn giữa 2 mức điểm. Còn nếu như áp dụng thang điểm theo Quy chế 43 thì vẫn chưa phản ánh đúng lực học của SV.

Ví dụ, theo thang điểm chữ vẫn chưa được chia ra những mức thì 2 SV, một được 7,0/10 và một được 8,4/10 đều xếp cùng hạng B, mặc dù lực học của hai SV này rất không giống nhau.

Với thang điểm chữ nhiều mức, SV được hưởng lợi nhiều hơn thế nữa. Bên cạnh việc phân loại khách quan lực học của SV, thang điểm này còn cứu được nhiều SV khỏi nguy cơ bị buộc thôi học hoặc không được công nhận tốt nghiệp.

Ví dụ, một SV trong quy trình học tập, có 50% số học phần đạt điểm D và 50% số học phần đạt điểm C. Theo thang điểm chữ vẫn chưa được chia ra những mức, SV này không đủ điều kiện tốt nghiệp, vì điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học mới chỉ 1,5. Nhưng áp dụng thang điểm chữ chia ra nhiều mức, với 50% số học phần đạt điểm D+ và 50% số học phần đạt điểm C+, SV đủ điều kiện tốt nghiệp, vì điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học là 2,0.

5. Thang điểm 4 là thang điểm đánh giá quy trình

Đánh giá học phần trong đào tạo theo HTTC là đánh giá quy trình với điểm thi học phần, hoàn toàn có thể chỉ chiếm tỷ trọng 50% tỷ trọng điểm học phần. Điều này làm cho SV phải học tập, kiểm tra, thực hành, thí nghiệm trong suốt học kỳ chứ không phải trông chờ vào kết quả của một kỳ thi đầy may rủi, nhưng có nhiều thời cơ không học mà hoàn toàn có thể đạt. Vì thế, điểm học phần không đạt phải học lại để đánh giá toàn bộ điểm bộ phận và thi lại, chứ không thể đơn thuần tổ chức thi kết thúc học phần thêm lần 2.

6. Thang điểm 4 là thang điểm đánh giá sạch

Việc chuyển từ thang điểm 10 sang thang điểm chữ (A,B,C,D,F) nhằm phân loại kết quả kiểm học, phân thành những mức độ đánh giá và quy định thế nào là điểm đạt và không đạt. Thang điểm chữ này mang tính chất thang điểm trung gian. Tiếp theo, lại chuyển từ thang điểm chữ sang thang điểm 4, ta l­­ưu ý điểm F. Điểm F trong thang điểm 10 có giá trị từ 0 đến 3,9 như­­ng với thang điểm 4 thì chỉ có giá trị 0. Nh­­ưng giá trị 0 này vẫn tham gia vào tính điểm trung bình chung học kỳ. Đây đó là thực chất đào tạo sạch của HTTC ( nó không chấp thuận bất kỳ một kết quả nào d­­ưới 4 của thang điểm 10).

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *