Ngày 07/04/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Công văn 1354/BGDĐT-GDTX về tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8.

vì vậy, khuyến khích những trường sắp xếp thời gian 1 tiết/1 tuần cho học viên được tự đọc sách tại thư viện, dưới sự hướng dẫn tổ chức của giáo viên chủ nhiệm và nhân viên thư viện. Vậy tiếp trong tương lai là nội dung chi tiết Công văn, mời những bạn cùng theo dõi tại đây.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1354/BGDĐT-GDTX
V/v tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2021

 

Kính gửi:

– những Sở Giáo dục và Đào tạo;
– những ĐH, học viện chuyên nghành, trường ĐH, trường CĐ sư phạm.

tiến hành Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam; triển khai Kế hoạch số 329/KH- BTTTT ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về sự việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên toàn quốc, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Giám đốc những Sở GDĐT, Thủ trưởng những ĐH, học viện chuyên nghành, trường ĐH, trường CĐ sư phạm tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 với nội dung cụ thể sau:

1. Mục đích, yêu cầu

– Nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng ham mê đọc sách, hình thành thói quen đọc, ý thức tự học, học tập thường xuyên, suốt đời của người dân, đặc biệt là học viên, sinh viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của những cơ sở giáo dục và đào tạo đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc, góp phần xây dựng xã hội học tập.

– Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 được tổ chức với hình thức, nội dung thiết thực, kết quả; gắn với việc triển khai tiến hành Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng những cấp và những ngày lễ lớn trong năm 2021 tại cấp cơ sở, trong hệ thống những cơ sở giáo dục và đào tạo… nhằm tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ, sâu rộng trên toàn quốc.

2. Nội dung và cách thức tổ chức

những hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 triệu tập vào những hoạt động chính tiếp trong tương lai:

– những cơ sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai những hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 tương thích với tính năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tại. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 đến cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, người lao động trong ngành, học viên, sinh viên (gọi chung là cán bộ, giáo viên, học viên, sinh viên); phối hợp và lồng ghép những hoạt động chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 với những sự kiện khác của nhà trường.

– Phát huy vai trò của hệ thống thư viện trường học, phối hợp với những thư viện công cộng trên địa bàn để tổ chức những hoạt động luân chuyển sách, báo, tài liệu; tổ chức những hoạt động trưng bày, giới thiệu sách cho những cán bộ, giáo viên, học viên, sinh viên; đẩy mạnh những hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, tích cực xây dựng những góc đọc, thư viện cùng học trong những trung tâm học tập xã hội, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và xã hội; kết nối những hoạt động của Ngày Sách Việt Nam tại những cơ sở đào tạo với những hoạt động tại địa phương.

– Tổ chức triển khai tập huấn nội dung hướng dẫn sử dụng thư viện, những tiết dạy học tại thư viện, phương pháp đọc sách tại những nhà trường; lãnh đạo và khuyến khích những trường sắp xếp thời gian 1 tiết/1 tuần cho học viên được tự đọc sách tại thư viện, dưới sự hướng dẫn tổ chức của giáo viên chủ nhiệm và nhân viên thư viện; chú trọng hướng dẫn kĩ năng khai thác tài liệu trên những thư viện điện tử và tìm kiếm, chọn lọc, sử dụng thông tin trên mạng internet cho học viên, sinh viên.

– Khuyến khích cha mẹ học viên đồng hành, ủng hộ những trào lưu xây dựng tủ sách lớp học; tham gia những hoạt động giao lưu văn hóa, hoạt động đọc sách cùng con tại trường và tổ chức những hoạt động đọc sách cùng con tận nhà; hướng dẫn cho con biết cách sử dụng máy tính và những thiết bị điện tử để truy cập internet và tìm đọc những cuốn sách hay tương thích với lứa tuổi.

– Phát huy vai trò của những ĐH, học viện chuyên nghành, trường ĐH, trường CĐ sư phạm trong việc cung ứng những nguồn tài nguyên học liệu mở (sách, báo, học liệu, bài giảng điện tử…) để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của cán bộ, giáo viên, học viên, sinh viên và người dân trong xã hội.

– Đa dạng hóa những hình thức tổ chức hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8; vận động, khuyến khích cán bộ, giáo viên, học viên, sinh viên tham gia những câu lạc bộ đọc sách, những cuộc thi giới thiệu về sách theo như hình thức trực tiếp phối hợp trực tuyến, sử dụng social (facebook, youtube, livestream…); hướng dẫn cho học viên, sinh viên tại những cơ sở giáo dục xây dựng Đội truyền thông cho câu lạc bộ đọc sách mà thành viên đội truyền thông là đó là học viên, sinh viên; khuyến khích học viên, sinh viên tham gia cuộc thi “Đại sứ văn hoá đọc năm 2021” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, góp phần lan toả tình yêu đọc sách và ý thức trách nhiệm với xã hội trong việc góp phần phát triển văn hóa đọc, rèn luyện kỹ năng đọc và học suốt đời theo tấm gương của Bác Hồ vĩ đại.

3. Trách nhiệm tiến hành

– những Sở GDĐT phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch và lãnh đạo những cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý triển khai những hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8.

– những ĐH, học viện chuyên nghành, trường ĐH, trường CĐ sư phạm xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết và tổ chức những hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 của đơn vị. Toàn bộ thông tin liên quan đến kế hoạch và những hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 được đăng tải đầy đủ trên web site của đơn vị, đồng thời thông báo rộng rãi và huy động giảng viên, sinh viên tham gia những hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 tương thích với tình hình thực tiễn.

– Báo cáo kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục thường xuyên – 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Thành Phố Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử: tlanh@moet. gov.vn) trước ngày 10 tháng 5 năm 2021 để tổng hợp gửi Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
– Như trên;

– Bộ trưởng (để b/c);
– những Thứ trưởng (để p/h lãnh đạo);
– Bộ TTvàamp;TT, Bộ VH,TTvàamp;DL (để p/h);
– những đơn vị liên quan thuộc Bộ (để c/đ);
– Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, Vụ GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *