Ngày 03/08, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Công văn 2873/BGDĐT-QLCL về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

do đó để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh trong quy trình tổ chức kỳ thi (từ ngày 8 đến ngày 10.8.2020), những thí sinh thuộc diện F1, F2 toàn nước sẽ dự thi cùng thời gian với thí sinh của những địa phương phải lùi thời gian tổ chức kỳ thi do phải tiến hành cách ly xã hội. Nội dung chi tiết mời những bạn cùng tìm hiểu thêm và tải tại đây.

Nội dung Công văn 2873/BGDĐT-QLCL

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
____________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________
Số: 2873/BGDĐT-QLCL
V/v: Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp
Hà Thành, ngày 03 tháng 8 năm 2020