Ngày 29/07, Tổng cục Thuế VAT phát hành Công văn 3027/TCT-DNNCN về mở rộng triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy.

vì vậy, từ ngày 01/8/2020, triển khai nộp LPTB điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử LPTB với ô tô, xe máy đăng ký trên địa bàn toàn quốc trải qua:

  • những kênh thanh toán trực tuyến đã kết nối với Tổng cục Thuế VAT gồm: Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV, VPBank, MBBank và TPBank;
  • Qua Cổng Dịch vụ công vương quốc của Chính phủ.

Nội dung Công văn 3027/TCT-DNNCN

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC Thuế VAT
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3027/TCT-DNNCN
V/v mở rộng triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy.

Thành Phố Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2020