Ngày 08/10/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hành Công văn 3194/BHXH-CSXH về hướng dẫn điểm mới về quy trình tiến hành giải quyết chính sách tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định 88/2020/NĐ-CP và phân cấp theo quy định tại Quyết định 166/QĐ-BHXH.

vì vậy, quy định hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách bệnh nghề nghiệp như sau:

  • Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa;
  • Trường hợp thanh toán phí giám định y khoa thì nộp hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê những nội dung giám định của cơ sở tiến hành giám định;
  • Chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở chỉnh hình, phục hồi tác dụng theo quy định về sự việc trang cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình (nếu có).
  • Đơn đề nghị hưởng chính sách BNN của NLĐ theo mẫu 01 phát hành tại Nghị định 88 với người đã nghỉ hưu/thôi việc hoặc văn bản của NSDLĐ nơi NLĐ đang làm việc (mẫu 05A-HSB) trong trường hợp NLĐ chuyển đến làm việc cho NSDLĐ khác;