Ngày 27/08, Bộ GDvàamp;ĐT phát hành Công văn 3281/BGDĐT-KHTC về chấn chỉnh tiến hành những khoản thu đầu xuân năm mới học 2020-2021 và đảm bảo những điều kiện tiến hành chương trình giáo dục phổ thông mới.

vì vậy, quy định trong trường hợp tổ chức học trực tuyến (trực tuyến), mức thu học phí không được vượt quá khung học phí quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP. Nội dung chi tiết mời mời những bạn cùng theo dõi và tải Công văn tại đây.

Nội dung Công văn 3281/BGDĐT-KHTC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-
Số: 3281/BGDĐT-KHTC
V/v chấn chỉnh tiến hành những khoản thu đầu xuân năm mới học 2020-2021 và đảm bảo những điều kiện tiến hành chương trình giáo dục phổ thông mới
Hà Thành, ngày 27 tháng 8 năm 2020