Ngày 14/09/2020, Bộ GDvàamp;ĐT phát hành Công văn 3566/BGDĐT-GDTX về hướng dẫn tiến hành điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.

vì vậy quy định rõ đối với kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút:

  • Những môn học từ 1 tiết đến 1.5 tiết/tuần: 2 lần kiểm tra.
  • Những môn học từ 2 tiết đến 3 tiết /tuần: 3 lần kiểm tra.
  • Những môn học từ 3.5 tiết đến 4 tiết/tuần: 4 lần kiểm tra.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

Số: 3566 /BGDĐT-GDTX
V/v hướng dẫn tiến hành điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá học viên theo học Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT

Hà Thành, ngày 14 tháng 9 năm 2020

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *