Ngày 26/09/2020, Bộ Nội vụ phát hành Công văn 5081/BNV-CCVC về triển khai quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

do đó, Bộ Nội vụ hướng dẫn để thống nhất những quy định về tuổi nghỉ hưu áp dụng với công chức, viên chức như sau:

  • Trường hợp nghỉ hưu sau 01/01/2021: kiểm tra ra thông báo, quyết định nghỉ hưu trên cơ sở tuổi nghỉ hưu của công chức, viên chức theo Bộ luật lao động 2019; nếu đã ra thông báo nghỉ hưu thì không phải thông báo lại, quyết định nghỉ hưu thì theo Bộ luật lao động 2019;
  • Trường hợp nghỉ hưu trước 01/01/2021 mà được lùi thời điểm nghỉ hưu: Không thuộc đối tượng áp dụng tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật lao động 2019; thời điểm ra thông báo và quyết định nghỉ hưu triển khai theo quy định hiện hành.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *