Ngày 22/03/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1511/TCHQ-GSQL thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Công văn có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Theo đó, hướng dẫn mới về hiệu lực sử dụng của Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy an toàn thực phẩm (Giấy tiếp nhận) của các sản phẩm đã được cấp phép trước ngày 02/02/2018, cụ thể:

  • Trường hợp sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận còn giá trị hiệu lực thì được miễn kiểm tra nhà nước về ATTP khi nhập khẩu.
  • Việc nộp Giấy tiếp nhận thực hiện như đối với Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.
  • Theo quy định tại Điều 30 Nghị định 105/2017/NĐ-CP thì rượu nhập khẩu phải được cấp giấy tiếp nhận trước khi nhập khẩu, việc DN nộp bản tự công bố sản phẩm vẫn sẽ được chấp nhận để làm thủ tục theo quy định trên.