Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với kỹ năng pháp lý năm 2020” nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020. Với 3 tuần thi từ ngày 5/10 – 22/10/2020, mỗi tuần là một chủ đề không giống nhau:

  • Tuần 1: Từ 5/10 – 8/10/2020 chủ đề Thanh niên sống đẹp
  • Tuần 2: Từ 12/10 – 15/10/2020 chủ đề Thanh niên sống khỏe
  • Tuần 3: Từ 19/10 – 22/10/2020 chủ đề Thanh niên sống có ích

Đáp án cuộc thi Thanh niên với kỹ năng pháp lý Đồng Tháp

  • Đáp án cuộc thi Thanh niên với kỹ năng pháp lý – Tuần 2
  • Đáp án cuộc thi Thanh niên với kỹ năng pháp lý – Tuần 1

Đáp án cuộc thi Thanh niên với kỹ năng pháp lý – Tuần 2

Câu 1. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta đề ra là:

A. Thần tốc, táo bạo, bất ngờ và chắc thắng
B. Trường kỳ kháng chiến
C. Toàn dân, toàn diện, lâu dài và tự lực cánh sinh
D. Thần tốc, táo bạo, toàn diện, lâu dài

Câu 2. Tên Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra mắt vào trong ngày tháng năm nào?

A. Ngày 30/4/1975
B. Ngày 3/2/1930
C. Ngày 2/9/1945
D. Ngày 3/9/1945

Câu 3. Thời gian thử việc đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ CĐ trở lên là bao nhiêu ngày?

A. Không quá 50 ngày.
B. Không quá 60 ngày.
C. Không quá 70 ngày.
D. Không quá 80 ngày.

Câu 4. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, tài sản tham nhũng được hiểu là gì?

A. Là tài sản có được từ tham nhũng.
B. Là tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng.
C. Là tài sản có được từ tham nhũng, tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng.
D. Là tài sản có được từ tham nhũng, tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng và những tài sản

Câu 5. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), những loại xe giống như xe mô tô và những loại xe giống như xe gắn máy điều khiển xe không tồn tại đèn tín hiệu hoặc có nhưng không thể công dụng thì bị xử phạt ra làm sao?

A. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng.
B. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.
C. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.
D. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng.

Câu 6. Cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga ra mắt năm nào?

A. Năm 1907
B. Năm 1917
C. Năm 1927
D. Năm 1918

Câu 7. Những hành vi nào tiếp sau này bị nghiêm cấm về an ninh mạng?

A. Đăng tải thông tin bán hàng trên MXH.
B. Tạo nhiều tài khoản trên MXH.
C. Kêu gọi, vận động đóng tiền, tài sản vật chất khác gây quỹ trên dân mạng.
D. Giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân; làm giả, lưu hành, trộm cắp,
mua bán, thu thập, trao đổi trái phép thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng của người
khác; phát hành, cung ứng, sử dụng trái phép những phương tiện thanh toán.

Câu 8. Vũ khí phê phán không thể thay thế cho sự phê phán bằng vũ khí. Lực lượng vật chất chỉ hoàn toàn có thể bị đánh đổ bằng lực lượng vật chất. Nhưng một khi lý luận thâm nhập vào quần chúng sẽ trở thành sức mạnh vĩ đại”, là câu nói của ai?

A. C.Mác
B. Ph.Ăngghen
C. V.I.Lênin
D. L.Phoiơbắc

Câu 9. Tên của tổ chức này được xây dựng tháng 6 năm 1925

A. Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội
B. Hội Việt Nam cách mạng liên minh
C. Hội Việt Nam độc lập liên minh
D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Câu 10. Gián điệp mạng là gì?

A. Là hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, mật mã, tường lửa, sử dụng quyền quản trị
của người khác hoặc bằng phương thức khác để chiếm đoạt, thu thập trái phép thông tin,
tài nguyên thông tin trên mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin,
hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử của cơ quan, tổ
chức, cá nhân.
B. Là hành vi ăn cắp thông tin trên không gian mạng.
C. Là hành vi truy cập, thu thập, sử dụng thông tin trái phép trên MXH.
D. Là hành vi thu thập thông tin, cơ sở dữ liệu trên không gian mạng để chống phá Nhà nước
Việt Nam.

Câu 11. Công xã Pari ra mắt năm nào?

A. Năm 1879
B. Năm 1917
C. Năm 1871
D. Năm 1872

Câu 12. Khủng bố mạng là gì?

A. Là việc sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để thực
hiện hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố.
B. Là việc sử dụng không gian mạng để triển khai hành vi khủng bố
C. Là việc sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin để triển khai phạm tội.
D. Là việc lên MXH kêu gọi, tập hợp triển khai hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố

Câu 13. Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có quyền kí bao nhiêu hợp đồng lao động xác định thời hạn với cùng 1 người tiêu dùng lao động?

A. Theo thỏa thuận của những bên.
B. Tối đa 2 lần.
C. Tối đa 3 lần.
D. Nhiều lần

Câu 14. Theo Bộ luật lao động năm 2019, việc làm là gì?

A. Là sự tác động của con người để tạo ra sản phẩm.
B. Là công việc được trả lương hàng tháng.
C. Là việc người lao động tạo ra sản phẩm và được trả lương tương ứng với sản phẩm.
D. Là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà pháp lý không cấm

Câu 15. Người lao động được quyền giao kết bao nhiêu hợp đồng lao động với bao nhiêu người tiêu dùng lao động?

A. Chỉ 01 hợp đồng lao động và với 01 người tiêu dùng lao động
B. Tối đa 02 hợp đồng lao động và với 02 người tiêu dùng lao động.
C. Tối đa 03 hợp đồng lao động và với 03 người tiêu dùng lao động.
D. Người lao động hoàn toàn có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người tiêu dùng lao động
nhưng phải bảo đảm triển khai đầy đủ những nội dung đã giao kết.

Đáp án cuộc thi Thanh niên với kỹ năng pháp lý – Tuần 1

Câu 1. Theo Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019 quy định trường hợp nào dưới đây không được tạm hoãn triển khai hợp đồng lao động?

A. Người lao động triển khai nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

B. Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp lý về tố tụng hình sự.

C. Phụ nữ đang nuôi con nhỏ trên 06 tháng.

D. Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc;

Câu 2. Theo Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định việc chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm nào?

A. Có hiệu lực kể từ thời điểm ký phối kết hợp đồng.

B. Có hiệu lực kể từ thời điểm hợp đồng đã được công chứng hoặc xác thực.

C. Có hiệu lực kể từ thời điểm xác lập hợp đồng.

D. Có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký theo quy định của Luật Đất đai.

Câu 3. Chủ đề công tác năm của Chương trình công tác Đoàn và trào lưu Thanh thiếu nhi nằm 2020 tỉnh Đồng Tháp năm 2020 là gì?

A. Tuổi trẻ Đồng Tháp sáng tạo, tình nguyện vì xã hội.

B. Tuổi trẻ Đồng Tháp khởi nghiệp, lập nghiệp.

C. Tuổi trẻ Đồng Tháp tự hào tiến bước dưới cờ Đảng.

D. Thanh niên tình nguyện.

Câu 4. Theo Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013 quy định ngoài việc người được bầu làm Hòa giải viên phải là công dân Việt Nam thường trủ tại cơ sở, tự nguyện tham gia hoạt động hòa giải thì phải kèm theo những tiêu chuẩn nào tiếp sau này?

A. Lớn tuổi có uy tín trong xã hội dân cư; có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân; Có hiểu biết pháp lý.

B. Cán bộ hưu trí có uy tín và khả năng thuyết phục, vận động nhân dân trong xã hội dân cư; Có hiểu biết pháp lý

C. Đã từng làm trong ngành tư pháp; Có uy tín và khả năng thuyết phục, vận động nhân dân trong xã hội dân cư; Có hiểu biết pháp lý.

D. Có phẩm chất đạo đức tốt, Có uy tín trong xã hội dân cư; có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân; Có hiểu biết pháp lý.

Câu 5. Theo Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013, việc bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải được triển khai dưới sự chủ trì của ai và bằng hình thức nào?

A. Việc bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải được triển khai dưới sự chủ trì của trưởng phòng ban công tác Mặt trận bằng hình thức biểu quyết công khai minh bạch hoặc bỏ phiếu kín.

B. Việc bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải được triển khai dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã bằng hình thức biểu quyết công khai minh bạch.

C. Việc bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải được triển khai dưới sự chủ trì của Công chức Tư pháp – Hộ tịch bằng hình thức bỏ phiếu kín.

D. Việc bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải được triển khai dưới sự chủ trì của trưởng phòng ban nhân dân khóm, ấp.

Câu 6. Theo Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định trường hợp nào tiếp sau này có thế bị coi là đồng phạm?

A. Trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng triển khai một tội phạm.

B. Trường hợp có ba người trở lên cố ý cùng triển khai một tội phạm.

C. Trường hợp có bốn người trở lên cố ý cùng triển khai một tội phạm.

D. Trường hợp có nhiều người trở lên triển khai một tội phạm.

Câu 7. Theo Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 người triển khai hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc hành vi khác cản trở việc khiếu nại, tố cáo, việc xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc việc xử lý người bị khiếu nại, tố cáo thì hoàn toàn có thể bị áp dụng hình phạt nào tiếp sau này?

A. Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

B. Cảnh cáo.

C. Người phạm tội bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

D. Bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

Câu 8. Theo Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định người nào dưới đây là người thành niên?

A. Người dưới 16 tuổi.

B. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

C. Người từ đủ 18 tuổi trở lên.

D. Người 18 tuổi trở lên.

Câu 9. Theo Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp nào tiếp sau này thì không nhất thiết phải có sự đồng ý của người có hình ảnh?

A. Hình ảnh được sử dụng từ những hoạt động hội nghị, hội thảo, hoạt động tranh tài thể thao, biểu diễn nghệ thuật mà không ánh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

B. Hình ảnh được sử dụng để quảng cáo cho sản phẩm, dịch vụ.

C. Hình ảnh được sử dụng trong những tác phẩm báo chí.

D. toàn bộ A, B và C đều đúng.

Câu 10. Theo Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định người triển khai hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội trong trường hợp không thế thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi đó, thì có phải phụ trách hình sự không?

A. Không phải phụ trách hình sự do thuộc trường hợp sự kiện bất ngờ.

B. Phải phụ trách hình sự do hành vi mình gây ra.

C. Phải phụ trách hình sự một phần.

D. Được miễn trách nhiệm hình sự.

Câu 11. Theo Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bồ sung năm 2017 quy định Công dân Việt Nam bị kết án phạt tù về tội xâm phạm an ninh vương quốc hoặc tội phạm khác trong những trường hợp do Bộ luật này quy định, thì bị tước một hoặc một số quyền công dân tiếp sau này?

A. Quyền ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực Nhà nước; Quyền làm việc trong những cơ quan nhà nước và quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

B. Quyền ứng cử, bầu cử đại biểu cơ quan quyền lực Nhà nước.

C. Có quyền làm việc trong những cơ quan nhà nước và quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

D. Quyền ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Câu 12. Theo Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định trường hợp chủ sở hữu được nhận lại gia cầm bị thất lạc thì phải có trách nhiệm ra làm sao?

A. Trả lại 50% hoa lợi do gia cầm sinh ra.

B.. Không được hưởng toàn bộ hoa lợi do gia cầm sinh ra.

C. Phải thanh toán tiền công nuôi giữ và chỉ phí khác cho người bắt được gia cầm.

D. Phải bồi thường thiệt hại do đàn gia cầm gây ra.

Câu 13. Theo Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013 quy định trường hợp nào tiếp sau này hòa giải viên phải từ chối tiến hành hòa giải?

A. Bản thân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ, việc hòa giải.

B. Tiến hành hòa giải khi chỉ có một bên yêu cầu.

C. Khi xác định vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải theo quy định pháp lý.

D. Hòa giải viên chứng kiến hoặc biết nội dụng tranh chấp của những bên.

Câu 14. Theo Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019 quy định đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, người lao động có quyền đơn phương chấm hết hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người tiêu dùng lao động bao nhiêu ngày?

A. Ít nhất 30 ngày.

B. Ít nhất 45 ngày.

C. Ít nhất 60 ngày.

D. Ít nhất 90 ngày.

Câu 15. Nội dung chính của trào lưu “Tuổi trẻ sáng tạo” là gì?

A. 1.Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; 2- Sáng tạo trong lao động, sản xuất, Sale.

B. 1- Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; 2- Sáng tạo trong lao động, sản xuất, Sale; 3- Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân.

C. 1- Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; 2- Sáng tạo trong lao động, sản xuất, Sale; 3- Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân; 4- Sáng tạo trong đời sống sinh hoạt.

D. 1- Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; 2- Sáng tạo trong lao động, sản xuất, Sale; 3- Sáng tạo trong đời sống sinh hoạt.

Câu 16. Theo Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản đối với BĐS Nhà Đất là bao nhiêu năm?

A. 30 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

B. 20 năm, kể từ thời điểm mờ thừa kế.

C. 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

D. 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Câu 17. Theo Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019 quy định thời gian thứ việc đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ là bao nhiêu ngày?

A. Không quá 15 ngày.

B. Không quá 30 ngày

C. Không quá 45 ngày

D. Không quá 60 ngày

Câu 18. Theo Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định người tiêu dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tiến công lâm vào tình trạng không thế chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản có tính chất chuyên nghiệp thì bị phạt tù theo thời hạn nào tiếp sau này?

A. Từ 1 năm đến 5 năm.

B. Từ 3 năm đến 7 năm.

C. Từ 3 năm đến 10 năm.

D. Từ 7 năm đến 15 năm.

Câu 19. Theo Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định khi có Quyết định đại xá thì người phạm tội được hưởng quyền nào tiếp sau này?

A. Loại trừ trách nhiệm hình sự.

B. Miễn trách nhiệm hình sự.

C. Hoãn thi hành hình phạt tù.

D. hoàn toàn có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

Câu 20. Theo Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định sau 05 năm, kể từ ngày thông báo công khai minh bạch mà không xác định được ai là chủ sở hữu tài sản là BĐS Nhà Đất thì BĐS Nhà Đất đó thuộc về ai?

A. Thuộc về Nhà nước.

B. Thuộc về Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có BĐS Nhà Đất.

C. Thuộc về người phát hiện tài sản.

D. Thuộc về đơn vị thông báo công khai minh bạch.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *