Hội thi học viên, sinh viên thành phố với pháp lý năm 2020 – 2021, với chủ đề Tiếng nói tuổi trẻ ra mắt từ ngày 23/11/2020 đến 12/03/2021. Vòng loại hội thi sẽ ra mắt từ ngày 23/11/2020 đến ngày 23/12/2020 theo như hình thức trực tuyến.

Hội thi không những phổ cập những kỹ năng về pháp lý, mà còn định hướng những bạn học viên, sinh viên áp dụng những hiểu biết này vào thực tiễn đời sống, để hình thành lối sống khỏe mạnh, văn minh. Mời những bạn cùng theo dõi gợi ý đáp án cuộc thi Tiếng nói tuổi trẻ năm 2020 cho cả cấp THCS, THPT – CĐ – ĐH trong bài viết dưới đây:

Đáp án hội thi “học viên, sinh viên thành phố với pháp lý” năm 2020

  • Đáp án Tiếng nói tuổi trẻ năm 2020 cấp THCS
  • Đáp án Tiếng nói tuổi trẻ năm 2020 cấp THPT – CĐ – ĐH

Đáp án Tiếng nói tuổi trẻ năm 2020 cấp THCS

Câu 1: Tháng Thanh niên là tháng mấy hằng năm?

A. Tháng 1 hằng năm.

B. Tháng 2 hằng năm.

C. Tháng 3 hằng năm.

D. tháng bốn hằng năm.

Câu 2: Thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ bao nhiêu tuổi theo Luật Thanh niên 2020?

A. Từ đủ 15 tuổi đến 29 tuổi.

B. Từ đủ 15 tuổi đến 30 tuổi.

C. Từ đủ 16 tuổi đến 29 tuổi.

D. Từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi.

Câu 3: Nhận định nào tiếp về sau đúng: (xem thêm Luật Giáo dục 2019)

A. Để người dân tộc thiểu số được học tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình là hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục.

B. Hút thuốc; uống rượu, bia; gây rối an ninh, trật tự là hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục.

C. Sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở những cấp học là hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục.

D. tiến hành công minh xã hội trong giáo dục, tạo môi trường giáo dục an toàn là hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục.

Câu 4: Theo Luật Giáo dục 2019; Cơ sở giáo dục phổ thông gồm có?

A. Trường tiểu học; Trường trung học cơ sở; Trường trung học phổ thông; Trường phổ thông có nhiều cấp học.

B. Trường Mầm non; Trường tiểu học; Trường trung học cơ sở; Trường trung học phổ thông; Trường phổ thông có nhiều cấp học.

C. Trường Mầm non; Trường tiểu học; Trường trung học cơ sở; Trường trung học phổ thông.

D. Trường Mầm non; Trường tiểu học; Trường trung học cơ sở; Trường trung học phổ thông; Giáo dục thường xuyên.

Câu 5: Đối tượng áp dụng của Luật Bảo vệ môi trường là:

A. Tổ chức, cá nhân đang sinh sống, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.

B. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gồm có đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

C. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.

D. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam gồm có đất liền, vùng biển, hải đảo.

Câu 6: Nguyên tắc nào tiếp về sau là một trong những nguyên tắc bảo vệ môi trường?

A. Bảo vệ môi trường gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, an sinh xã hội, bảo đảm quyền trẻ em, thúc đẩy giới và phát triển, bảo tồn đa dạng sinh học, đối phó với biến đổi khí hậu để bảo đảm quyền mọi người được sống trong môi trường trong lành.

B. Bảo vệ môi trường gắn kết với phát triển y tế.

C. Bảo vệ môi trường gắn kết với phát triển du lịch.

D. Bảo vệ môi trường gắn kết với phát triển khoa học kỹ thuật.

Câu 7: Hằng năm, tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng nào?

A. Tháng 1.

B. Tháng 3.

C. Tháng 5.

D. Tháng 6.

Câu 8: Luật trẻ em 2016 quy định “Bạo lực trẻ em” là gì?

A. Là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe của trẻ em.

B. Là hành vi lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của trẻ em.

C. Là hành vi cô lập, xua đuổi và những hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em.

D. toàn bộ đều đúng.

Câu 9: Nhận định nào tiếp về sau là đúng:

A. Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy TP HCM về tiến hành Cuộc vận động “Người dân TP HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.

B. Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân TP HCM về tiến hành Cuộc vận động “Người dân TP HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.

C. Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy TP HCM về tiến hành Cuộc vận động “Người dân TP HCM không xả rác ra đường vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.

D. Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy TP HCM về tiến hành Cuộc vận động “Người dân TP HCM vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Câu 10: Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 về tiến hành Cuộc vận động “Người dân TP HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” do cơ quan nào phát hành?

A. Thành ủy TP HCM.

B. Hội đồng nhân dân TP HCM.

C. Ủy ban nhân dân TP HCM.

D. TP HCM.

Câu 11: Nhận định nào tiếp về sau đúng: (xem thêm Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế)

A. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không tiến hành biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

B. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không tiến hành biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

C. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không tiến hành biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

D. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không tiến hành biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Câu 12: Nhận định nào tiếp về sau đúng: (xem thêm Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế)

A. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo với Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan y tế dự trữ trên địa bàn về trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp lý.

B. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo với Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan y tế dự trữ trên địa bàn về trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp lý.

C. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo với Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan y tế dự trữ trên địa bàn về trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp lý.

D. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo với Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan y tế dự trữ trên địa bàn về trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp lý.

Câu 13: Nhận định nào tiếp về sau đúng: (xem thêm Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm)

A. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplement, Dietary Supplement) là những sản phẩm được dùng để bổ sung thêm vào chính sách ăn uống từng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện những công dụng của cơ thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh.

B. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplement, Dietary Supplement) là những sản phẩm được dùng để bổ sung thêm vào chính sách ăn uống từng ngày.

C. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplement, Dietary Supplement) là những sản phẩm được dùng vào chính sách ăn uống từng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện những công dụng của cơ thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh.

D. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplement, Dietary Supplement) là những sản phẩm được dùng để bổ sung thêm vào chính sách ăn uống từng ngày nhằm duy trì, tăng cường cơ thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh.

Câu 14: Nhận định nào tiếp về sau đúng: (xem thêm Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm)

A. Chất có nguồn gốc tự nhiên gồm có động vật, khoáng vật và thực vật dưới dạng chiết xuất, phân lập, cô đặc và chuyển hóa.

B. Chất có nguồn gốc tự nhiên gồm có động vật, khoáng vật và thực vật.

C. Chất có nguồn gốc tự nhiên gồm có động vật và thực vật dưới dạng chiết xuất, phân lập, cô đặc và chuyển hóa.

D. Chất có nguồn gốc tự nhiên gồm có khoáng vật và thực vật dưới dạng chiết xuất, phân lập, cô đặc và chuyển hóa.

Câu 15: Nhận định nào tiếp về sau đúng: (xem thêm Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm)

A. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu hình thức xử phạt đúng là phạt tiền.

B. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu hình thức xử phạt đúng là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

C. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu hình thức xử phạt đúng là tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

D. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu hình thức xử phạt đúng là đình chỉ hoạt động.

Câu 16: Nhận định nào tiếp về sau đúng: (xem thêm Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm)

A. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi Sale thực phẩm bị hỏng, mốc, bụi bẩn hoặc tiếp xúc với những yếu tố gây ô nhiễm khác.

B. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi Sale thực phẩm bị hỏng, mốc, bụi bẩn hoặc tiếp xúc với những yếu tố gây ô nhiễm khác.

C. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi Sale thực phẩm bị hỏng, mốc, bụi bẩn hoặc tiếp xúc với những yếu tố gây ô nhiễm khác.

D. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi Sale thực phẩm bị hỏng, mốc, bụi bẩn hoặc tiếp xúc với những yếu tố gây ô nhiễm khác.

Câu 17: Ứng xử của người học trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:

A. Kính trọng, lễ phép, trung thực, san sẻ, chấp hành những yêu cầu theo quy định.

B. Kính trọng, chấp hành những yêu cầu theo quy định. Không bịa đặt thông tin; không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm, bạo lực.

C. Kính trọng, lễ phép, trung thực. Không bịa đặt thông tin; không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm, bạo lực.

D. Kính trọng, lễ phép, trung thực, san sẻ, chấp hành những yêu cầu theo quy định. Không bịa đặt thông tin; không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm, bạo lực.

Câu 18: Ứng xử của người học trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên với người học khác:

A. Ngôn ngữ đúng mực, thân thiện, trung thực.

B. Ngôn ngữ đúng mực, thân thiện. Không nói tục, chửi bậy, miệt thị, xúc phạm, gây mất đoàn kết.

C. Giúp đỡ và tôn trọng sự khác lạ. Không nói tục, chửi bậy, miệt thị, xúc phạm, gây mất đoàn kết; không bịa đặt, lôi kéo; không phát tán thông tin để nói xấu, làm tác động đến danh dự, nhân phẩm người học khác.

D. Ngôn ngữ đúng mực, thân thiện, trung thực, hợp tác, giúp đỡ và tôn trọng sự khác lạ. Không nói tục, chửi bậy, miệt thị, xúc phạm, gây mất đoàn kết; không bịa đặt, lôi kéo; không phát tán thông tin để nói xấu, làm tác động đến danh dự, nhân phẩm người học khác.

Câu 19: Nhận định nào tiếp về sau đúng: (xem thêm Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học)

A. Nhiệm vụ của học viên: Được tham gia những hoạt động nhằm phát triển năng khiếu về những môn học, thể thao, nghệ thuật do nhà trường tổ chức.

B. Nhiệm vụ của học viên: Được bình đẳng trong việc hưởng thụ giáo dục toàn diện, được bảo đảm những điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, dọn dẹp vệ sinh, an toàn để học tập ở lớp và tự học ở nhà.

C. Nhiệm vụ của học viên: Được tôn trọng và bảo vệ, được đối xử bình đẳng, dân chủ, được quyền khiếu nại với nhà trường và những cấp quản lý giáo dục về những quyết định đối với bản thân mình.

D. Nhiệm vụ của học viên: Kính trọng cha mẹ, cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và những người lớn tuổi; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; tiến hành điều lệ, nội quy nhà trường; chấp hành pháp lý của Nhà nước.

Câu 20: Nhận định nào tiếp về sau đúng: (xem thêm Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học)

A. học viên vi phạm khuyết điểm trong quy trình học tập, rèn luyện được giáo dục hoặc xử lý kỷ luật theo những hình thức: Phê bình trước lớp, trước trường.

B. học viên vi phạm khuyết điểm trong quy trình học tập, rèn luyện được giáo dục hoặc xử lý kỷ luật theo những hình thức: Cảnh cáo ghi học bạ.

C. học viên vi phạm khuyết điểm trong quy trình học tập, rèn luyện được giáo dục hoặc xử lý kỷ luật theo những hình thức: Buộc thôi học có thời hạn.

D. học viên vi phạm khuyết điểm trong quy trình học tập, rèn luyện được giáo dục hoặc xử lý kỷ luật theo những hình thức: Tạm dừng học ở trường có thời hạn và tiến hành những biện pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đáp án Tiếng nói tuổi trẻ năm 2020 cấp THPT – CĐ – ĐH

Câu 1. Theo Luật Thanh niên 2020 quy định: Vai trò, quyền và nghĩa vụ của thanh niên là gì?

A. Thanh niên là lực lượng xã hội sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

B. Thanh niên là lực lượng xã hội có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vương quốc, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

C. Thanh niên có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vương quốc, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

D. Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vương quốc, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Câu 2: Tháng Thanh niên là tháng mấy hằng năm?

A. Tháng 1 hằng năm.

B. Tháng 2 hằng năm.

C. Tháng 3 hằng năm.

D. tháng bốn hằng năm.

Câu 3: “Môi trường” được hiểu là?

A. Hệ thống những yếu tố vật chất tự nhiên có tác động đối với sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật.

B. Hệ thống những yếu tố vật chất nhân tạo có tác động đối với sự tồn tại và phát triển của sinh vật.

C. Hệ thống những yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo có tác động đối với sự tồn tại và phát triển của sinh vật.

D. Hệ thống những yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo có tác động đối với sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật.

Câu 4: Hoạt động nào tiếp về sau là hoạt động bảo vệ môi trường?

A. Giữ gìn, phòng ngừa, hạn chế những tác động xấu đến môi trường.

B. Khắc phục ô nhiễm, suy thoái, cải thiện, phục hồi môi trường.

C. Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

D. toàn bộ đều đúng.

Câu 5: Luật trẻ em 2016 quy định “Xâm hại trẻ em” là gì?

A. Là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm.

B. Là hành vi gây tổn hại về tâm lý, danh dự.

C. Là hành vi gây tổn hại về nhân phẩm của trẻ em dưới những hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em và những hình thức gây tổn hại khác.

D. toàn bộ đều đúng.

Câu 6: Luật trẻ em 2016 quy định “Bạo lực trẻ em” là gì?

A. Là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe của trẻ em.

B. Là hành vi lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của trẻ em.

C. Là hành vi cô lập, xua đuổi và những hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em.
D. toàn bộ đều đúng.

Câu 7: An toàn thực phẩm là gì?

A. Là không cần ra tình trạng ngộ độc thực phẩm.

B. Là tiến hành đầy đủ những quy định, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

C. Là việc bảo đảm để thực phẩm không cần hại đến sức khỏe, tính mạng con người.

D. Là quy trình xử lý thực phẩm để tạo thành sản phẩm thực phẩm theo quy định.

Câu 8: Nhận định nào tiếp về sau đúng: (xem thêm Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12)

A. Tác nhân gây ô nhiễm là yếu tố không mong muốn, không được chủ động cho thêm vào thực phẩm, có nguy cơ tác động xấu đến an toàn thực phẩm.

B. Tác nhân gây ô nhiễm là yếu tố không được chủ động cho thêm vào thực phẩm, có nguy cơ tác động xấu đến an toàn thực phẩm.

C. Tác nhân gây ô nhiễm là yếu tố không mong muốn cho thêm vào thực phẩm, có nguy cơ tác động xấu đến an toàn thực phẩm.

D. Tác nhân gây ô nhiễm là yếu tố không mong muốn cho thêm vào thực phẩm, có nguy cơ tác động xấu đến an toàn thực phẩm.

Câu 9: Nhận định nào tiếp về sau là đúng:

A. Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy TP HCM về tiến hành Cuộc vận động “Người dân TP HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.

B. Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân TP HCM về tiến hành Cuộc vận động “Người dân TP HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.

C. Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy TP HCM về tiến hành Cuộc vận động “Người dân TP HCM không xả rác ra đường vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.

D. Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy TP HCM về tiến hành Cuộc vận động “Người dân TP HCM vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Câu 10: Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 về tiến hành Cuộc vận động “Người dân TP HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” do cơ quan nào phát hành?

A. Thành ủy TP HCM.

B. Hội đồng nhân dân TP HCM.

C. Ủy ban nhân dân TP HCM.

D. TP HCM.

Câu 11: Nhận định nào tiếp về sau đúng: (xem thêm Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế)

A. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không tiến hành biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

B. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không tiến hành biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

C. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không tiến hành biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

D. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không tiến hành biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Câu 12: Nhận định nào tiếp về sau đúng: (xem thêm Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế)

A. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo với Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan y tế dự trữ trên địa bàn về trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp lý.

B. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo với Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan y tế dự trữ trên địa bàn về trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp lý.

C. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo với Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan y tế dự trữ trên địa bàn về trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp lý.

D. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo với Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan y tế dự trữ trên địa bàn về trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp lý.

Câu 13: Nhận định nào tiếp về sau đúng: (xem thêm Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm)

A. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplement, Dietary Supplement) là những sản phẩm được dùng để bổ sung thêm vào chính sách ăn uống từng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện những công dụng của cơ thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh.

B. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplement, Dietary Supplement) là những sản phẩm được dùng để bổ sung thêm vào chính sách ăn uống từng ngày.

C. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplement, Dietary Supplement) là những sản phẩm được dùng vào chính sách ăn uống từng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện những công dụng của cơ thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh.

D. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplement, Dietary Supplement) là những sản phẩm được dùng để bổ sung thêm vào chính sách ăn uống từng ngày nhằm duy trì, tăng cường cơ thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh.

Câu 14: Nhận định nào tiếp về sau đúng: (xem thêm Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm)

A. Chất có nguồn gốc tự nhiên gồm có động vật, khoáng vật và thực vật dưới dạng chiết xuất, phân lập, cô đặc và chuyển hóa.

B. Chất có nguồn gốc tự nhiên gồm có động vật, khoáng vật và thực vật.

C. Chất có nguồn gốc tự nhiên gồm có động vật và thực vật dưới dạng chiết xuất, phân lập, cô đặc và chuyển hóa.

D. Chất có nguồn gốc tự nhiên gồm có khoáng vật và thực vật dưới dạng chiết xuất, phân lập, cô đặc và chuyển hóa.

Câu 15: Nhận định nào tiếp về sau đúng: (xem thêm Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm)

A. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu hình thức xử phạt đúng là phạt tiền.

B. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu hình thức xử phạt đúng là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

C. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu hình thức xử phạt đúng là tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

D. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu hình thức xử phạt đúng là đình chỉ hoạt động.

Câu 16: Nhận định nào tiếp về sau đúng: (xem thêm Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm)

A. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi Sale thực phẩm bị hỏng, mốc, bụi bẩn hoặc tiếp xúc với những yếu tố gây ô nhiễm khác.

B. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi Sale thực phẩm bị hỏng, mốc, bụi bẩn hoặc tiếp xúc với những yếu tố gây ô nhiễm khác.

C. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi Sale thực phẩm bị hỏng, mốc, bụi bẩn hoặc tiếp xúc với những yếu tố gây ô nhiễm khác.

D. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi Sale thực phẩm bị hỏng, mốc, bụi bẩn hoặc tiếp xúc với những yếu tố gây ô nhiễm khác.

Câu 17: Ứng xử của người học trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:

A. Kính trọng, lễ phép, trung thực, san sẻ, chấp hành những yêu cầu theo quy định.

B. Kính trọng, chấp hành những yêu cầu theo quy định. Không bịa đặt thông tin; không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm, bạo lực.

C. Kính trọng, lễ phép, trung thực. Không bịa đặt thông tin; không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm, bạo lực.

D. Kính trọng, lễ phép, trung thực, san sẻ, chấp hành những yêu cầu theo quy định. Không bịa đặt thông tin; không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm, bạo lực.

Câu 18: Ứng xử của người học trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên với cha mẹ và người thân:

A. Kính trọng, lễ phép, trung thực, yêu thương, hòa nhã.

B. Kính trọng, lễ phép, trung thực, yêu thương, quan tâm

C. Kính trọng, lễ phép, trung thực, yêu thương, vui vẻ.

D. Kính trọng, lễ phép, trung thực, yêu thương.

Câu 19: Nhận định nào tiếp về sau đúng: (xem thêm Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học)

A. học viên không được sử dụng Dế yêu di động, những thiết bị khác khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên được chấp nhận.

B. học viên được sử dụng Dế yêu di động, những thiết bị khác khi đang học tập trên lớp.

C. học viên được sử dụng những thiết bị điện tử khi đang học tập trên lớp.

D. học viên được sử dụng Dế yêu di động khi theo tham gia giáo dục của nhà trường.

Câu 20: Nhận định nào tiếp về sau đúng: (xem thêm Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học)

A. học viên có thành tích trong học tập và rèn luyện được giáo viên, nhà trường và những cấp quản lý giáo dục khen thưởng bằng hình thức tuyên dương trước lớp hoặc trước toàn trường.

B. học viên có thành tích trong học tập và rèn luyện được khen trước lớp, trước trường.

C. học viên có thành tích trong học tập và rèn luyện được khen thưởng học viên tiên tiến, học viên giỏi.

D. học viên có thành tích trong học tập và rèn luyện được thông báo với cha mẹ học viên.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *