Cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong những cơ quan thuộc TP TP Hà Nội” năm 2020 bắt đầu từ ngày 01/08 đến trước 17h00 ngày 31/8/2020.

Cuộc thi chia thành 2 phần, phần trắc nghiệm gồm 20 câu, thời gian tối đa 20 phút. Còn phần thi tự luận reply 2 câu hỏi, không quá 1500 từ. Phần tự luận rất có thể nộp bài ngay hoặc nộp trước 17h ngày 16/09/2020.

Đáp án Cuộc thi Tuyên truyền quy tắc ứng xử năm 2020

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: Mục đích phát hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong những cơ quan thuộc thành phố TP Hà Nội?

a. Xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô (tiếp trong tương lai gọi chung là cán bộ) “KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – TẬN TÌNH – THÂN THIỆN”.

b. Định hướng cho cán bộ những chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân, trong gia đình và xã hội.

c. Góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa đẹp đẽ của Thủ đô và tổ quốc, xây dựng người TP Hà Nội thanh lịch, văn minh.

d. toàn bộ những phương án trên

Câu 2. Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong những cơ quan thuộc thành phố TP Hà Nội được phát hành theo quyết định nào?

a. Quyết định 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017

b. Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017

c. Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016

Câu 3: Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong những cơ quan thuộc thành phố TP Hà Nội được áp dụng trong phạm vi nào?

a. những cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang và những đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố TP Hà Nội.

b. những cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang và những đơn vị sự nghiệp công lập đóng trên địa bàn thành phố TP Hà Nội.

c. những cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và những đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố TP Hà Nội.

Câu 4: Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong những cơ quan thuộc thành phố TP Hà Nội được áp dụng cho những đối tượng nào?

a. Cán bộ đang làm việc trong những cơ quan thuộc thành phố TP Hà Nội.

b. Cán bộ đang làm việc trong những cơ quan đóng trên địa bàn thành phố TP Hà Nội.

c. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong những cơ quan đóng trên địa bàn Thành phố TP Hà Nội.

Câu 5: Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong những cơ quan thuộc thành phố TP Hà Nội yêu cầu về thời gian làm việc thế nào?

a. Chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc của Nhà nước, của cơ quan; sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và kết quả.

b. Được làm việc riêng trong trong giờ làm việc, nhưng không cần tác động cho người khác.

c. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong những cơ quan thuộc Thành phố chủ động quyết định thời gian làm việc tại văn phòng.

Câu 6: Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong những cơ quan thuộc thành phố TP Hà Nội yêu cầu về trang phục thế nào?

a. Trang phục văn phòng lịch sự; đầu tóc gọn gàng.

b. Tư thế, cử chỉ nghiêm túc; thái độ niềm nở, khiêm tốn, lễ phép, tôn trọng người giao tiếp; sử dụng ngôn ngữ hòa nhã, không nói tục.

c. Không hút thuốc khi đang làm việc; không sử dụng đồ uống có cồn, nấu nướng trong giờ làm việc.

Câu 7: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong những cơ quan thuộc thành phố TP Hà Nội phải tiến hành quy định về tác phong thế nào?

a. Tư thế, cử chỉ nghiêm túc; thái độ niềm nở, khiêm tốn, lễ phép, tôn trọng người giao tiếp; sử dụng ngôn ngữ hòa nhã, không nói tục.

b. Được làm việc riêng trong trong giờ làm việc, nhưng không cần tác động cho người khác.

c. Không hút thuốc khi đang làm việc; không sử dụng đồ uống có cồn, nấu nướng trong giờ làm việc.

Câu 8: Ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong những cơ quan thuộc thành phố TP Hà Nội được nêu trong Quy tắc thế nào?

a. Tự giác chấp hành Hiến pháp, pháp lý, nội quy, quy chế của cơ quan trong thực thi công vụ; gương mẫu về đạo đức và lối sống.

b. Chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức, nhiệm vụ cấp trên giao.

c. Giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; có tinh thần cầu thị, lắng nghe; cộng tác, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

d. Trung thực, thẳng thắn, khách quan trong báo cáo, đề xuất, tham gia đóng góp ý kiến với cấp trên.

e. toàn bộ những phương án trên

Câu 9: Ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong những cơ quan thuộc thành phố TP Hà Nội được nêu trong Quy tắc thế nào?

a. Không phát tán, tung tin, bịa đặt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

b. Không tự ý phát ngôn, cung ứng thông tin, tài liệu không đúng thẩm quyền.

c. Không lạm dụng, không tồn tại hành vi quấy rối người khác dưới mọi hình thức (lời nói, hành động, cử chỉ, tin nhắn…)

d. Không tham gia, tổ chức, lôi kéo người khác đánh bạc, chơi họ, hụi, lô, đề và những tệ nạn xã hội khác dưới mọi hình thức.

e. toàn bộ phương án trên

Câu 10: Quy định Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong những cơ quan thuộc Thành phố TP Hà Nội sử dụng phương tiện, tài sản của cơ quan thế nào?

a. Không sử dụng tài sản, thiết bị, phương tiện công (ô tô, Smartphone, máy vi tính, đồ dùng văn phòng phẩm, hộp thư…) của cơ quan để phục vụ mục đích cá nhân.

b. Sử dụng tiết kiệm điện, nước và những vật tư văn phòng; quản lý chi tiêu đúng việc, đúng quy định.

c. Cả hai phương án trên

Câu 11: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc Thành phố TP Hà Nội cần tiến hành quy định gì đối với không gian và an toàn trong văn phòng?

a. Tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp; môi trường văn hóa thân thiện, văn minh nơi văn phòng.

b. Không tàng trữ, sử dụng vật liệu gây nguy hại, cháy và nổ, vũ khí trái quy định tại cơ quan.

c. Cả hai phương án trên

Câu 12: Quy tắc yêu cầu Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong những cơ quan thuộc thành phố TP Hà Nội ứng xử với người dân tại cơ quan làm việc thế nào?

a. Giải quyết yêu cầu, công việc của người dân đúng quy định, quy trình.

b. Giao tiếp, làm việc với người dân bằng thái độ niềm nở, tận tình, trách nhiệm; ưu tiên hỗ trợ giải quyết công việc với người già, yếu, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, người đau ốm.

c. Nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm khi để xảy ra sai sót.

d. Cả ba phương án trên

Câu 13: Trong ứng xử với người dân tại cơ quan làm việc, Quy tắc ứng xử yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thế nào?

a. Không sách nhiễu; gợi ý đưa tiền, nhận tiền, quà biếu; không hẹn gặp giải quyết công việc bên phía ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc.

b. không cần căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân.

c. Cả hai phương án trên

Câu 14: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong những cơ quan thuộc thành phố TP Hà Nội phải tiến hành quy định ứng xử nào dưới đây tại nơi cư trú?

a. Vận động gia đình, người thân, những người xung quanh tham gia tiến hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp lý của nhà nước; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tiến hành pháp lý, phòng chống tệ nạn xã hội.

b. Gương mẫu, tránh phô trương, lãng phí, mục đích trục lợi trong việc tổ chức những hoạt động liên hoan, cưới hỏi, tang lễ, mừng thọ, sinh nhật, tân gia…

c. Cả hai phương án trên

Câu 15: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong những cơ quan thuộc thành phố TP Hà Nội ứng xử thế nào tại nơi công cộng?

a. Gương mẫu chấp hành và vận động người dân tiến hành những nội quy, quy tắc nơi công cộng; không vi phạm những chuẩn mực về thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc.

b. Không tham gia, xúi giục; kích động hoặc bao che những hành vi vi phạm pháp lý của người khác.

c. Cả hai phương án trên

Câu 16: Về khen thưởng trong việc tiến hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong những cơ quan thuộc thành phố TP Hà Nội được quy định thế nào?

a. Cán bộ, công chức gương mẫu chấp hành và vận động người dân tiến hành những nội quy, quy tắc nơi công cộng; không vi phạm những chuẩn mực về thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc.

b. Thủ trưởng những cơ quan của Thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai và quán triệt Quy tắc ứng xử này đến từng cán bộ; kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá và kiểm điểm việc tiến hành.

c. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô tiến hành tốt Quy tắc ứng xử sẽ được đánh giá biểu dương, khen thưởng theo quy định.

Câu 17: Quy định về kỷ luật trong việc tiến hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong những cơ quan thuộc thành phố TP Hà Nội?

a. Cán bộ vi phạm những quy định tại Quy tắc ứng xử này, tùy mức độ sẽ bị nhắc nhở, phê bình công khai minh bạch trong những cơ quan, đơn vị. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị đánh giá, xử lý theo quy định của pháp lý.

b. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô tiến hành tốt Quy tắc ứng xử sẽ được đánh giá biểu dương, khen thưởng theo quy định.

Câu 18. Quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tiến hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong những cơ quan thuộc thành phố TP Hà Nội?

a. Thủ trưởng những cơ quan của Thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai và quán triệt Quy tắc ứng xử này đến từng cán bộ; kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá và kiểm điểm việc tiến hành; đưa vào tiêu chuẩn để xếp loại thi đua hàng năm.

b. những cơ quan báo chí của Thành phố tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Quy tắc ứng xử này tới cán bộ, nhân dân trong toàn Thành phố để biết và cùng giám sát việc tiến hành ở những cấp; phát hiện, cổ vũ, động viên những tập thể và cá nhân tiến hành tốt; phê phán những tập thể, cá nhân vi phạm.

c. Cán bộ trong những cơ quan thuộc thành phố TP Hà Nội, ngoài việc tiến hành nghiêm quy định pháp lý, quy chế, nội quy của những cơ quan; cần nắm vững, tiến hành đúng, đầy đủ và vận động, giám sát, nhắc nhở đồng nghiệp cùng tiến hành những quy định của Quy tắc ứng xử này.

d. toàn bộ phương án trên

Câu 19. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong những cơ quan thuộc thành phố TP Hà Nội trong việc tiến hành Quy tắc thế nào?

a. Cán bộ trong những cơ quan thuộc Thành phố TP Hà Nội ngoài việc tiến hành nghiêm quy định pháp lý, quy chế, nội quy của những cơ quan; Nắm vững, tiến hành đúng, đầy đủ, vận động, giám sát, nhắc nhở đồng nghiệp cùng tiến hành những quy định của quy tắc.

b. Cán bộ vi phạm những quy định tại Quy tắc ứng xử này, tùy mức độ sẽ bị nhắc nhở, phê bình công khai minh bạch trong những cơ quan, đơn vị. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị đánh giá, xử lý theo quy định của pháp lý.

Câu 20. Trách nhiệm của Thủ trưởng những cơ quan thuộc Thành phố được quy định thế nào trong việc triển khai quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong những cơ quan thuộc thành phố TP Hà Nội?

a. những cơ quan báo chí của Thành phố tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Quy tắc ứng xử này tới cán bộ, nhân dân trong toàn Thành phố để biết và cùng giám sát việc tiến hành ở những cấp; phát hiện, cổ vũ, động viên những tập thể và cá nhân tiến hành tốt; phê phán những tập thể, cá nhân vi phạm.

b. Tổ chức triển khai và quán triệt Quy tắc ứng xử này đến từng cán bộ; kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá và kiểm điểm việc tiến hành; đưa vào tiêu chuẩn để xếp loại thi đua hàng năm.

c. Cả hai phương án trên

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 21. Trong cơ quan, đơn vị anh (chị) đã làm những việc cụ thể gì để tiến hành quy tắc ứng xử do UBND Thành phố TP Hà Nội phát hành (Theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017)?

Câu 22. Anh (chị) có giải pháp, sáng kiến nào nhằm triển khai tiến hành tốt Quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị đang công tác ?

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *