Đề cương tuyên truyền 80 năm ngày xây dựng Đội nhằm tuyên truyền sâu rộng về lịch sử ra mắt, quy trình phát triển của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Nhằm giúp những em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ.

Bên cạnh đó, những em rất có thể xem thêm cuộc thi tìm hiểu 80 năm xây dựng Đội. Vậy mời những bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
Kỷ niệm 80 năm ngày xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021)

I. LỊCH SỬ ra mắt ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra mắt đảm đương sứ mệnh cao quý lãnh đạo giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân Việt Nam đấu tranh giành giải phóng dân tộc và giai cấp. Từ khi xây dựng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn để ý đến lực lượng thanh thiếu nhi, trào lưu thanh thiếu nhi VN ngày càng phát triển mạnh mẽ. Từ đó, tổ chức Đội từng bước được hình thành. Tháng 10/1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất đã đề cập đến việc tập hợp thiếu nhi vào những tổ chức thiếu niên cách mạng, Hồng nhi đoàn… và giao cho Đoàn thanh niên phụ trách.

Và chỉ một năm sau ngày xây dựng, Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn, ngày 26/3/1931, Hội nghị lần thứ 2 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên. Tiếp theo sau đó, tại Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng vào tháng 5/1941, Trung ương Đảng đã ra quyết định xây dựng Mặt trận Việt Minh để đoàn kết những lực lượng đánh Tây, đuổi Nhật, giành độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Ngay sau đó, ngày 15/5/1941 tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Hội Nhi đồng Cứu quốc (nay là Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh) được xây dựng và được gia nhập Mặt trận Việt Minh, hoạt động theo điều lệ của Mặt trận Việt Minh với nội dung “Dự bị đánh Tây, đánh Nhật làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập”.

Ngày thứ nhất xây dựng, Đội có 5 đội viên là Nông Văn Dền (bí danh là Kim Đồng) được bầu làm đội trưởng, Nông Văn Thàn (bí danh là Cao Sơn), Lý Văn Tịnh (bí danh là Thanh Minh), Lý Thị Nì (bí danh là Thủy Tiên) và Lý Thị Xậu (bí danh là Thanh Thủy).

Đội TNTP Hồ Chí Minh xây dựng là nhu cầu tất yếu của lịch sử vương quốc, bởi lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh và trào lưu thiếu nhi Việt Nam là bộ phận trong lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đội là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, được Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách, ra mắt nhằm tập hợp thiếu nhi vào một tổ chức thống nhất từ Trung ương đến địa phương dưới sự hướng dẫn, phụ trách của Đoàn thanh niên, giáo dục những em theo tinh thần cách mạng và coi những em là một lực lượng cách mạng. Đội luôn là tổ chức nòng cốt trong những trào lưu thiếu nhi, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

II. ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH – 80 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

1. tên thường gọi của tổ chức Đội qua những thời kỳ lịch sử

Từ ngày xây dựng đến nay, Đội đã đổi tên cho tương thích với yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng và nguyện vọng của thiếu niên, nhi đồng, cụ thể như:

  • Năm 1941: Hội Nhi đồng Cứu quốc (sau đó đổi là Đội Thiếu nhi Cứu quốc).
  • Tháng 3/1951: Đội Thiếu nhi tháng Tám.
  • Ngày 4/11/1956: Đội Thiếu niên Tiền phong Việt Nam.
  • Năm 1970 – nay: Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh qua 80 năm xây dựng và trưởng thành

Sau ngày xây dựng, vâng theo lời Bác dạy, cùng cha anh làm cách mạng, Đội thiếu nhi cứu quốc được xây dựng ở khắp những địa phương trong toàn quốc. Bên cạnh việc tập hợp, giáo dục thiếu niên nhi đồng, những Đội Thiếu nhi Cứu quốc đã tham gia cách mạng góp phần vào thắng lợi của cách mạng Tháng Tám 1945. những đội viên, thiếu nhi tích cực tham gia hoạt động cách mạng như làm liên lạc, trinh sát, bảo vệ trật tự trị an, bảo vệ xóm làng, tham gia lao động tiết kiệm, xoá mù chữ… đã lập công xuất sắc như Đội thiếu niên du kích Đình Bảng, Đội thiếu nhi Bát Sắt (TP. Hà Nội), Đội Thiếu nhi Thành Huế, Đội Thiếu nhi Đồng Tháp Mười… nhiều đội viên thiếu nhi anh hùng xuất hiện như Kim Đồng, Dương Văn Nội, Phạm Ngọc Đa, Vừ A Dính… của thời kỳ chống Pháp trở thành những gương sáng cho những thế hệ thiếu nhi Việt Nam noi theo, làm sáng ngời trang sử của Đội Thiếu niên tiền phong.

Suốt 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, lớp lớp thiếu nhi Việt Nam ở hai miền Nam, Bắc đã góp phần nhỏ xíu của tớ vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc như: trào lưu Trần Quốc Toản do Bác Hồ phát động năm 1948, đến nay, công tác Trần Quốc Toản trở thành trào lưu truyền thống của Đội ngày càng phát triển và có ý nghĩa sâu sắc xã hội rộng lớn; trào lưu “Vì miền Nam ruột thịt”, “Việc nhỏ, chí lớn, chống Mỹ cứu nước”, “Làm nghìn việc tốt triển khai 5 Điều Bác Hồ dạy”, đã có nhiều tập thể Đội và cá nhân đội viên giành danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”, nhiều đội viên thiếu niên tiền phong trở thành dũng sĩ diệt Mỹ, diệt nguỵ, những anh hùng thiếu nhi quên thân mình hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng xóm làng như Trần Văn Thọ, Nguyễn Bá Ngọc, Kơpa Kơlơng, Trần Văn Uẩn…

Vâng lời Bác dạy:

“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
Tùy theo sức của tớ
Để tham gia kháng chiến
Để giữ gìn hoà bình”.

Đội viên thiếu niên tiền phong và thiếu nhi Việt Nam đã không ngừng tu dưỡng và rèn luyện, tích cực xây dựng tổ chức Đội, góp sức nhỏ xíu của tớ vào sự nghiệp cách mạng chung. Suốt những năm qua, những trào lưu và hoạt động của Đội luôn gắn liền với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, gắn liền với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh. Đội đã tổ chức những hoạt động giáo dục tương thích với lửa tuổi theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dưới sự hướng dẫn của những anh chị phụ trách, tạo cho thiếu niên nhi đồng biết vượt khó để học tập tốt, rèn luyện tốt, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ, mai này trở thành người công dân mới, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp.

trào lưu “Kế hoạch nhỏ” (1958) để lao động, tiết kiệm làm ra của cải vật chất như xây dựng Nhà máy nhựa Thiếu niên Tiền phong (1959 đi vào hoạt động), Đoàn tàu lửa chạy trên đường sắt Thống Nhất (1979), Khách sạn Khăn quàng đỏ (1987)… và hàng nghìn công trình khác ở những địa phương đã tạo ra những cơ sở vật chất văn hóa cho thiếu nhi và xã hội. trào lưu xây dựng Hợp tác xã Măng non, lập những quỹ “Vì bạn nghèo”, “Hỗ trợ tài năng trẻ”, quỹ Vừ A Dính, Đôrêmon, phần thưởng Kim Đồng… đã hấp dẫn hàng tỷ đồng nhằm giúp đỡ hàng triệu bạn có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện sinh hoạt và học tập, hoà nhập với xã hội. những trào lưu “Nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ”; trào lưu “Hành quân theo bước chân những người anh hùng”, “Về với cội nguồn”, “Vì điểm tựa tiền tiêu”, “Áo lụa tặng bà”, “Địa chỉ nghĩa tình”… đã hấp dẫn hàng triệu em tham gia. trải qua những hoạt động đó, những em được tự rèn luyện và được giáo dục những truyền thống cách mạng, những phẩm chất đẹp đẽ của dân tộc Việt Nam.

Để giúp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, ngày 19/1/1981, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ra quyết định số 02 về sự việc xây dựng Hội đồng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và Đội nhi đồng Hồ Chí Minh khóa I (nay là Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gọi tắt là Hội đồng Đội Trung ương). Hội đồng Đội đã được xây dựng, là cơ quan đại diện cho tổ chức Đội với 4 cấp: Trung ương, tỉnh, huyện, xã. Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh là đơn vị do Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp xây dựng theo nhiệm kỳ Đại hội Đoàn những cấp, những thành viên Hội đồng Đội là những đại diện liên ngành của Đoàn thanh niên với những ban, ngành liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Ở cấp Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phân công một đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn làm Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương. Từ đó đến nay, đã trải qua 8 khóa Hội đồng Đội Trung ương, vì vậy những đồng chí giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương gồm: Khóa I – đồng chí Lê Thanh Đạo; khóa II – đồng chí Phùng Ngọc Hùng; khóa III – đồng chí Phạm Phương Thảo, đồng chí Hoàng Bình Quân; khóa IV – đồng chí Đào Ngọc Dung; khóa V – đồng chí Nguyễn Lam; khóa VI – đồng chí Nguyễn Thị Hà; khóa VII – đồng chí Nguyễn Long Hải; khóa VIII – đồng chí Nguyễn Ngọc Lương.

80 năm qua, những trang vàng sử Đội và hào khí truyền thống của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng sáng rọi. Lịch sử đó, truyền thống đó gắn liền với trào lưu thiếu nhi Việt Nam và là một bộ phận không thể tách rời trong lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc và lịch sử Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh… Với những góp sức của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và thiếu niên, nhi đồng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước đã tặng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày xây dựng Đội (tháng 5/1981), Huân chương Sao vàng nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày xây dựng Đội (tháng 5/2001). Thành tích đó đã khắc ghi một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và lớp lớp thiếu nhi Việt Nam.

trước việc phát triển vượt bậc về khoa học công nghệ và sự vươn mình đột phá vào quy trình hội nhập kinh tế quốc tế của vương quốc, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã có những bước phát triển mới với trên 8,2 triệu đội viên, hơn 4,1 triệu thiếu niên và hơn 4,6 triệu nhi đồng; hơn 24.200 tổng phụ trách trong những trường học, cán bộ phụ trách thiếu nhi ở địa bàn dân cư (tính đến tháng 12/2020); hàng trăm ngàn cán bộ chuyên trách và đội ngũ cộng tác viên hoạt động trong những cơ sở Đội, Nhà thiếu nhi, đang ngày đêm miệt mài chăm sóc cho sự phát triển của thế hệ măng non vương quốc.

Trong những năm gần đây, Đảng, Nhà nước, những cấp, những ngành tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho thiếu niên, nhi đồng và công tác trẻ em. Ban Bí thư Trung ương Đảng phát hành Chỉ thị số 42-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020”; Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII trải qua Luật Trẻ em, Trong số đó có nhiều quy định, chế tài cụ thể để bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đặc biệt[A1] , Luật quy định Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em… Cùng với những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, đẩy mạnh cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” cùng Tóm lại số 75-KL/TWĐTN-CTTN ngày 14/9/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Nâng cao vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018 – 2022” đã thổi không khí và sức sống mới cho những hoạt động của Đội và trào lưu thiếu nhi. Đưa tinh thần Nghị quyết vào thực tiễn trào lưu, công tác xây dựng Đội trong những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực: Đội ngũ phụ trách thiếu nhi, cán bộ Đội được tăng cường, chất lượng nội dung sinh hoạt Sao nhi đồng được cải tiến, nội dung sinh hoạt Đội được đổi mới từng bước tương thích với nhu cầu của thiếu nhi. Hoạt động Đội trong nhà trường từng bước được củng cố và nâng cao, hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư được đẩy mạnh và nhân rộng, công tác Sao nhi đồng có những bước phát triển, công tác bồi dưỡng đội viên lớn lên Đoàn có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều trào lưu, hoạt động mới đã tạo ra kết quả xã hội thiết thực của thiếu nhi tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, tổ chức Đoàn, Đội những cấp đã triệu tập triển khai 02 chỉ tiêu“Hỗ trợ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn” và “Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi”. Qua 04 năm triển khai triển khai, toàn quốc đã xây dựng mới được 7.436 điểm vui chơi mới cho thiếu nhi tại những xã, phường, thị trấn; hỗ trợ được hơn 2,8 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn dưới nhiều hình thức: hỗ trợ học bổng; những điều kiện sinh hoạt, học tập; quan tâm tới công tác hỗ trợ dài hạn cho những em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn… với tổng mức kinh phí gần 1.106 tỷ đồng. Trong số đó, nhiều đơn vị đã có cách làm sáng tạo, kết quả, như: tận dụng vật dụng tái chế để thiết kế sân chơi cho thiếu nhi, hay tổ chức những sân chơi lưu động, sân chơi văn hóa, dân gian…

Nhằm phát huy quyền tham gia của trẻ em vào những vấn đề liên quan đến trẻ em, triển khai Quyết định 1235/QĐ-TTg ngày 03/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em về những vấn đề liên quan đến trẻ em giai đoạn 2016 – 2020, Trung ương Đoàn đã chỉ huy Hội đồng Đội Trung ương triển khai thí điểm quy mô “Hội đồng trẻ em” giai đoạn 2017 – 2020. Sau hơn 03 năm triển khai, từ 05 quy mô thí điểm, đến nay, toàn quốc đã xây dựng được 14 quy mô Hội đồng trẻ em cấp tỉnh; 17 quy mô Hội đồng trẻ em cấp huyện tại 17 tỉnh, thành phố. Qua theo dõi, nắm bắt, Hội đồng trẻ em những tỉnh, thành phố đã phát huy kết quả hoạt động quy mô “Hội đồng trẻ em” cấp tỉnh, duy trì tốt việc tổ chức những kỳ họp định kỳ hằng năm. Bên cạnh đó, những tỉnh, thành phố tiếp tục nâng cao kết quả của 35.118 câu lạc bộ Quyền trẻ em trong những liên đội, trên địa bàn dân cư và trong hệ thống Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi.

trào lưu “Thiếu nhi Việt Nam thi đua triển khai tốt 5 điều Bác Hồ dạy” tiếp tục là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong những hoạt động của tổ chức Đội và thiếu niên, nhi đồng, thể hiện lòng biết ơn vô hạn của thiếu nhi Việt Nam với vị lãnh tụ, người cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc, tạo môi trường học tập và rèn luyện, góp phần bồi dưỡng hình thành cho những em những giá trị phẩm chất đẹp đẽ của người công dân mới xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn mới, trào lưu được triển khai theo hướng cụ thể với từng năm học, Trong số đó, mỗi năm học, tổ chức Đội hướng dẫn, giúp đỡ những em thiếu nhi rèn luyện triệu tập vào một nội dung trong lời dạy của Bác. Chương trình công tác Đội và trào lưu thiếu nhi những năm học được Hội đồng Đội Trung ương xây dựng, cụ thể hóa theo 5 điều Bác Hồ dạy gồm: Tạo môi trường cho thiếu nhi triển khai lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”; tạo môi trường cho thiếu nhi triển khai lời dạy “Học tập tốt, lao động tốt”; tạo môi trường cho thiếu nhi triển khai lời dạy “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”; tạo môi trường cho thiếu nhi triển khai lời dạy “Giữ gìn dọn dẹp thật tốt”; tạo môi trường cho thiếu nhi triển khai lời dạy “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”.

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ những cấp nhằm biểu dương những thiếu nhi có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng và cũng là dịp thể hiện sự quan tâm chăm sóc của Đảng, Chính phủ, những cấp, những ngành và toàn xã hội đối với thế hệ măng non của vương quốc. Qua đó, hàng triệu thiếu nhi tiêu biểu đã được tuyên dương tại những kỳ Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ những cấp và Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc. Trải qua 9 kỳ Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc đã có 2.614 thiếu nhi được tuyên dương là Cháu ngoan Bác Hồ cấp toàn quốc; riêng giai đoạn 2015 – 2020, đã có gần 25 triệu cháu ngoan Bác Hồ những cấp được tuyên dương tại Đại hội những cấp.

Kế thừa và phát triển, qua 63 năm triển khai triển khai, trào lưu “Kế hoạch nhỏ” được điều chỉnh cho tương thích tình hình thực tiễn với nhiều nội dung, hình thức mới phong phú, đa dạng như: tăng gia chăn nuôi, sản xuất, tiết kiệm và thu nhặt phế liệu, giấy vụn những loại… những quy mô hay, kết quả tiếp tục được duy trì như “Vườn rau của em”, “Đàn gà Khăn quàng đỏ”, “Xe đạp giúp bạn đến trường”, “Một triệu cuốn vở giúp bạn đến trường”, “Nuôi heo đất giúp bạn đến trường”, “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”, “Lớp học bán trú”… góp phần giáo dục thiếu nhi về ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường và tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, sẻ chia cùng xã hội.

Chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” đã để lại nhiều ấn tượng đẹp đẽ trong đội viên, thiếu niên nhi đồng và những tầng lớp nhân dân, góp phần cổ vũ những em xây dựng niềm tin, ước mơ hoài bão, vượt khó vươn lên trong cuộc sống, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Vâng lời Bác Hồ dạy, phát huy truyền thống “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ” những thế hệ thiếu nhi đã tích cực tham gia trào lưu “Nghìn việc tốt” và đã xuất hiện những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu, những tập thể điển hình với nhiều chiến công và thành tích vượt bậc trên toàn bộ những mặt học tập, rèn luyện và tham gia những hoạt động xã hội như: Dũng cảm cứu bạn, giúp đỡ gia đình, chăm sóc ông bà, cha mẹ; những nhà tin học nhỏ tuổi, những huy chương vàng trên lĩnh vực thể thao… Trong giai đoạn mới, trào lưu tiếp tục được những cấp bộ Đội triển khai với những hình thức đa dạng như: tổ chức những buổi sinh hoạt liên đội dưới cờ với chủ đề “Mỗi tuần một mẩu truyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”; tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nói lời hay, làm việc tốt” góp phần định hướng những giá trị đẹp đẽ cho thiếu nhi…

Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” được đẩy mạnh đã tạo ra những kết quả tích cực với hàng trăm ngàn điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi, những lớp học tình thương, những buổi ôn luyện văn hoá, sinh hoạt văn nghệ, thể dục, thể thao, chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho trẻ em; huy động nguồn lực sửa chữa, tăng cấp, xây mới trường học, điểm vui chơi; đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động thiếu nhi, đặc biệt vào những dịp cao điểm như: Tháng hành động vì trẻ em, Ngày quốc tế thiếu nhi 01/6, chương trình “Đêm hội trăng rằm” nhân dịp Tết Trung thu, Tết nguyên đán… đã mang lại thú vui, điều kiện sinh hoạt, ánh sáng tri thức đến với học viên thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

những chương trình, hoạt động giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, về nước sạch, ý thức tiết kiệm, giáo dục giới tính, giáo dục sức khỏe sinh sản, giáo dục kỹ năng sống, phòng chống những tệ nạn xã hội, giao lưu, hội nhập quốc tế, định hướng cho thiếu nhi tham gia những trò chơi trực tuyến, những hoạt động trải nghiệm sáng tạo có ý nghĩa sâu sắc giáo dục, lành mạnh, tránh xa những trò chơi độc hại, có yếu tố bạo lực, phản văn hóa được phát huy, cụ thể: Chương trình “Mizuiku – Em yêu nước sạch”, “Ngày hội sắc màu”, “Ươm mầm xanh”, “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo”, Trại sáng tác thơ văn tuổi học trò và trao phần thưởng “Cây bút tuổi hồng”, cuộc thi “Đọc sách vì tương lai”, cuộc thi “Em yêu khoa học – Tài năng công nghệ nhí”, sân chơi “Tài năng Anh ngữ Việt Nam”, chương trình “Thiếu nhi Việt Nam – Vươn ra toàn cầu”, “Học kỳ trong quân đội”, “Học kỳ Công an”; trại hè “Trải nghiệm để trưởng thành”, …

80 năm ghi dấu một chặng đường phát triển và trưởng thành của tổ chức Đội với lớp lớp những thế hệ đội viên trở thành những nhà lãnh đạo, những công dân ưu tú của xã hội, những tiến sỹ, kĩ sư, bác sĩ, những nhà khoa học, thầy cô giáo, những công nhân có bàn tay vàng, nhiều sáng tạo… Phát huy truyền thống vẻ vang trong 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự dìu dắt của Đoàn và sự chăm sóc của toàn xã hội, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, thiếu niên, nhi đồng Việt Nam sẽ ra sức học tập và rèn luyện, sáng tạo không ngừng để biến những khó khăn, thử thách thành thời cơ để tiếp bước cha anh rèn đức, luyện tài, xây dựng tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, góp sức nhỏ xíu của tớ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Đội viên, thiếu niên, nhi đồng Việt Nam hôm nay nguyện:

“Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa,
vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại,
Sẵn sàng!”.

III. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày xây dựng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2021).

2. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh – 80 năm xây dựng và trưởng thành.

3. Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

4. Thiếu nhi Việt Nam nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ.

5. Thiếu nhi Việt Nam – Tự hào truyền thống, tiến bước lên Đoàn.

6. 80 mươi mùa hoa Đội ta lớn lên cùng vương quốc.

7. Toàn Đoàn đẩy mạnh cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”.

8. Xây dựng Đội vững mạnh là xây dựng Đoàn trước một bước.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *