Mời những bạn cùng xem thêm 2 mẫu diễn văn khai mạc sơ kết 6 tháng đầu xuân năm mới của chi bộ được Download.vn đăng tải trong bài viết dưới đây.

Diễn văn khai mạc sơ kết 6 tháng đầu xuân năm mới của chi bộ là bài phát biểu khai mạc buổi sơ kết tình hình làm việc của chi bộ 6 tháng đầu xuân năm mới. Ngoài ra những bạn xem thêm thêm mẫu Biên bản họp chi bộ. Vậy tiếp sau này là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng xem thêm và tải mẫu diễn văn tại đây.

Mẫu diễn văn khai mạc sơ kết 6 tháng đầu xuân năm mới 2021

  • Diễn văn khai mạc sơ kết 6 tháng đầu xuân năm mới – Mẫu 1
  • Diễn văn khai mạc sơ kết 6 tháng đầu xuân năm mới – Mẫu 2

Diễn văn khai mạc sơ kết 6 tháng đầu xuân năm mới – Mẫu 1

DIỄN VĂN KHAI MẠC
SƠ KẾT 6 THÁNG đầu xuân năm mới 20…

Kính thưa những đồng chí lãnh đạo Đảng bộ Xã ………….

Kính thưa những đồng chí Đảng viên trong chi bộ.

Được sự được cho phép của ban thường vụ Đảng uỷ Xã nhà. Hôm nay chi bộ trường ………… tiến hành tổ chức sơ kết 6 tháng đầu xuân năm mới 20…

Chi ủy, chi bộ tôi xin trân trọng nhiệt liệt chào mừng những đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể những đồng chí Đảng viên trong chi bộ về hội nghị sơ kết 6 tháng đầu xuân năm mới 20….

Trong nhiệm kì 20…- 20…, được sự quan tâm lãnh đạo sát sao của thường vụ Đảng uỷ Xã ………… và lãnh đạo phòng giáo dục Quỳ Châu. Ban chấp hành chi uỷ đã lãnh đạo, lãnh đạo chi bộ và nhà trường quán triệt nghị quyết, phấn đấu tiến hành tốt nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết nhiệm kì 20…-20… đề ra.

Là chi bộ giáo dục, mọi cán bộ đảng viên trong chi bộ luôn luôn nêu cao vai trò trách nhiệm của tớ không ngừng tu dưỡng bản lĩnh chính trị, rèn luyện bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ thi đua “dạy tốt học tốt” góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường từng bước đi lên.

Nhiệm vụ của chúng ta tại hội nghị này là đánh giá, sơ kết việc tiến hành nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kì 20…- 20… và việc tiến hành nhiệm vụ năm học 20… – 20… đánh giá đúng những kết quả, những thành tích trên từng lĩnh vực, rút ra những khuyết điểm tồn tại, những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, lãnh đạo của ban chấp hành chi uỷ đồng thời xác định phương hướng và những giải pháp trọng tâm cần triệu tập phát triển đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 20… và nhiệm vụ năm học 20… – 20…

Đại hội còn có nhiệm vụ tranh luận, phân tích, góp ý đồng thời bổ sung ý kiến góp phần định hướng cho việc tiến hành thành công NQ ĐH nhiệm kì 20…-20…

Với những nội dung nhiệm vụ vừa nêu, đòi hỏi mỗi đồng chí Đảng viên trong chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, triệu tập dân chủ, tranh luận nghiêm túc để đóng góp cho sự thành công của hội nghị hôm nay.

Thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu xuân năm mới 20…

Xin gửi đến những vị khách quý lời chúc sức khoẻ, chúc hội nghị thành công đẹp đẽ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Diễn văn khai mạc sơ kết 6 tháng đầu xuân năm mới – Mẫu 2

Kính thưa những đồng chí lãnh đạo!

Thưa quý vị đại biểu!

tiến hành lãnh đạo của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố và Chương trình công tác năm 20…. của Liên hiệp những tổ chức hữu nghị thành phố, hôm nay, Liên hiệp những tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến nhằm biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 20…. – 20…. và Sơ kết công tác 6 tháng đầu xuân năm mới, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 20…..

Thay mặt Thường trực Liên hiệp, tôi nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của những đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu đang đi đến dự Hội nghị. Xin gửi tới toàn thể những đồng chí và quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội nghị thành công đẹp đẽ.

Kính thưa quý vị!

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”; đồng thời, triển khai tiến hành nghiêm túc những văn bản lãnh đạo của Liên hiệp những tổ chức hữu nghị Việt Nam và UBND thành phố về thi đua khen thưởng, Liên hiệp những tổ chức hữu nghị thành phố đã tích cực hưởng ứng những trào lưu thi đua của những cấp; chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát động và tổ chức tiến hành tốt những trào lưu thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành tốt công dụng, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong 5 năm qua, Liên hiệp những tổ chức hữu nghị thành phố đã tích cực tiến hành tác dụng cuộc vận động “toàn quốc chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động và trào lưu “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do UBMTTQVN thành phố phát động; cuộc vận động “toàn quốc chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ và tiến hành Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy ………… về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học viên bỏ học và thanh thiếu niên hư vi phạm pháp lý trên địa bàn thành phố”; gắn với tiến hành cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”.

Qua những trào lưu thi đua, những cuộc vận động trong hệ thống Liên hiệp, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được khen thưởng dưới nhiều hình thức, thực sự là những bông hoa, tấm gương tiêu biểu để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hội viên trong toàn hệ thống Liên hiệp hữu nghị thành phố nhân rộng, học tập và noi theo.

Hội nghị điển hình tiên tiến lần này có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đã đạt được; xác định những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và trào lưu thi đua của Liên hiệp hữu nghị trong thời gian tới, góp phần tiến hành xuất sắc những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp những tổ chức hữu nghị thành phố và những tổ chức thành viên nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng thời, Hội nghị lần này cũng là dịp để chúng ta biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong trào lưu thi đua yêu nước được lựa chọn từ những đơn vị; xác định những bài học kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho trào lưu thi đua của hệ thống Liên hiệp hữu nghị thành phố ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, thực sự là động lực thúc đẩy, nâng cao tác dụng, chất lượng công tác của đối ngoại nhân dân.

Kính thưa quý vị!

Trong 6 tháng đầu xuân năm mới 20…., trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 lan tràn trên khắp toàn cầu, tình hình kinh tế – xã hội của tổ quốc và thành phố ………… phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách, Trong số đó có hoạt động đối ngoại nhân dân. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, lãnh đạo của Thành ủy và UBND thành phố; sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị; sự quyết tâm, đoàn kết thống nhất của tập thể cơ quan Thường trực Liên hiệp đến những tổ chức thành viên, Hội, Chi hội ở địa phương, trong 6 tháng đầu xuân năm mới 20…., công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục được duy trì, phát huy, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tình đoàn kết và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân thành phố ………… với bè bạn quốc tế.

Hôm nay chúng ta tổ chức Hội nghị sơ kết nhằm đánh giá kết quả đã đạt được, rút kinh nghiệm những việc vẫn chưa làm được trong 6 tháng qua; bàn thảo chương trình công tác 6 tháng cuối năm 20….. Tôi trân trọng kính đề nghị những vị đại biểu, đặc biệt là những vị Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp hữu nghị thành phố, những vị lãnh đạo những Hội thành phố và quận, huyện hãy phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu tài liệu, đề xuất, đóng góp những ý kiến chất lượng để triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm đạt kết quả đẹp đẽ hơn.

Với ý nghĩa sâu sắc, nội dung và nhiệm vụ quan trọng nêu trên, tôi xin khai mạc Hội nghị điển hình tiên tiến năm 20…. và Sơ kết công tác 6 tháng đầu xuân năm mới và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 20…. của Liên hiệp những tổ chức hữu nghị thành phố.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *