Nhằm đẩy mạnh những hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ xã hội về phòng, chống đuối nước học viên, trẻ em.

Ngày 11/09/2020, Bộ GDvàamp;ĐT đã phát hành Quyết định 2595/QĐ-BGDĐT quy định Điều lệ Giải Bơi học viên phổ thông toàn quốc năm 2020. tiếp trong tương lai là nội dung chi tiết Điều lệ, mời những bạn cùng tìm hiểu thêm.

Điều lệ Giải Bơi học viên phổ thông toàn quốc 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–o0o———

ĐIỀU LỆ
Giải Bơi học viên phổ thông quốc toàn quốc năm 2020

(phát hành theo Quyết định số 2595/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 09 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

- những khiếu nại về nhân sự: Trưởng đoàn gửi văn bản khiếu nại cho Ban Tổ chức Giải. Ban Tổ chức sẽ giải quyết tại cho, trường hợp vẫn chưa xuất hiện đủ điều kiện xử lý ngay sẽ bảo lưu để thẩm tra và xử lý sau (chậm nhất là 30 ngày sau khi Giải kết thúc) và thông báo lại với đơn vị có đơn khiếu nại bằng văn bản.

2. Khen thưởng

- Giải toàn đoàn: Tặng cờ toàn đoàn cho 01 đoàn Nhất, 01 đoàn Nhì, 02 đoàn Ba và cờ khá cho những đoàn xếp hạng từ thứ 5 đến thứ 10;

- Giải tiếp sức: Tặng huy chương cho những VĐV của 01 đội Nhất, 01 đội Nhì, 02 đội Ba ở moi nội dung tranh tài tiếp sức;

- Giải cá nhân: Tặng huy chương cho 01 VĐV Nhất, 01 VĐV Nhì và 02 VĐV Ba ở từng nội dung tranh tài; cấp giấy chứng nhận thành tích huy chương của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho VĐV đoạt giải.

- những nội dung tranh tài nếu có dưới 03 VĐV của 03 đơn vị hoặc dưới 03 đội tiếp sức, Ban Tổ chức sẽ kiểm tra và quyết định hình thức tranh tài và trao giải tại cuộc họp trưởng đoàn sau khi đã trải qua ý kiến của những đoàn.

3. Kỷ luật: Ban Tổ chức Giải sẽ loại bỏ những VĐV vi phạm quy định về nhân sự bị phát hiện trước khi vào tranh tài. Đối với những vi phạm gian lận về tuổi, hồ sơ (giấy khai sinh, học bạ...) và vi phạm những quy định khác của Điều lệ mà Ban Tổ chức Giải phát hiện trong và sau khi Giải đã tiến hành sẽ bị truất quyền tranh tài, huỷ bỏ kết quả tranh tài. Đặc biệt đối với việc thiếu trung thực về tuổi, hồ sơ, học bạ, Ban Tổ chức Giải sẽ truất quyền tranh tài đối với VĐV vi phạm và cảnh cáo đơn vị có người vi phạm; đồng thời có văn bản kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố xử lý kỷ luật đối với những cán bộ phụ trách đơn vị có vi phạm theo tinh thần Chỉ thị 15/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/7/2002 về chống tiêu cực trong những hoạt động thể dục thể thao.

Điều 7. Tổ chức tiến hành

Giải Bơi học viên phổ thông toàn quốc năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ huy và giao cho Vụ Giáo dục Thể chất phối hợp với những đơn vị liên quan tổ chức tiến hành./.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *