Mẫu TB01/AC: Đđơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ là biểu mẫu được áp dụng đối với những hộ, cá nhân Sale khi muốn mua hóa đơn bán lẻ phải có đơn đề nghị mua, việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

Đây là mẫu đơn mới nhất được phát hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC do Bộ Tài Chính phát hành. Vậy tiếp sau này là nội dung chi tiết mẫu đơn, mời những bạn cùng theo dõi.

CỘNG- HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

………, ngày……… tháng……… năm 20……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN LẺ

Kính gửi: ……………………………………………………………………

I. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lẻ hóa đơn:

1. Tên tổ chức, cá nhân:

2. Địa chỉ:

Số nhà: …………………………………..…….Ngõ (ngách, xóm) ………………………

Đường phố (thôn): ……………………………………………………………………………………..

Phường (xã)…………………………….……………………………………………………..…….

Quận (huyện): ………………………………Tỉnh (thành phố): ………………………….

3. Số Quyết định xây dựng tổ chức(nếu có):

Cấp ngày:………………………………………………….. Cơ quan cấp……………………………

4. Mã số VAT (nếu có):…………………………………………………………………………………

5. Tên người nhận hóa đơn (Trường hợp là cá nhân thì tên người nhận hóa đơn là cá nhân đề nghị cấp hóa đơn):………………………………………………………………………………

6. Số CMND người đi nhận hóa đơn:……………………………………………………………….

Ngày cấp: ……………………………………… Nơi cấp:……………………………………………….

II. Doanh thu phát sinh từ hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

– Tên hàng hóa, dịch vụ:…………………………………………………………………………………

– Tên người tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ:…………………………………………………………………

– Địa chỉ người tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ:…………………………………………………………….

– Mã số VAT người tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ:……………………………………………………….

– Số, ngày hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ(nếu có):……………………………………

– Doanh thu phát sinh:…………………………………………………………………………………….

Là tổ chức (cá nhân) không tồn tại đăng ký Sale, không Sale thường xuyên, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ những Luật VAT, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.

Chúng tôi xin cam kết:

– những kê khai trên là hoàn toàn đúng thực sự, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan VAT có quyền từ chối cấp hóa đơn.

– Quản lý hóa đơn do cơ quan VAT phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn phụ trách trước pháp lý.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO pháp lý
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *