Đơn đề nghị vay vốn ngân hàng trả lương ngừng việc cho người lao động là biểu mẫu được lập ra dùng cho những doanh nghiệp gặp khó khăn trong tình hình dịch Covid-19 bị tác động nghiêm trọng đến tình hình sản xuất Sale.

Nội dung trong mẫu đơn đề nghị vay vốn ngân hàng cần trình diễn đầy đủ những thông tin cơ bản như: thông tin về người tiêu dùng lao động, kết quả sản xuất Sale và tình hình sử dụng lao động. Đây là mẫu mới nhất được phát hành kèm theo Quyết định 1326/QĐ-LĐTBXH. Vậy tiếp về sau là nội dung chi tiết mẫu đơn, mời những bạn xem thêm.

Đơn xin vay vốn ngân hàng hỗ trợ trả lương ngừng việc cho người lao động

 • Đơn đề nghị vay vốn ngân hàng trả lương ngừng việc cho người lao động
 • Thủ tục nhận tiền hỗ trợ do bị tác động bởi Covid-19

Thủ tục nhận tiền hỗ trợ do bị tác động bởi Covid-19

I.  Đối với người lao động tạm hoãn tiến hành hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương

+ Mức hỗ trợ:

Được hỗ trợ hàng tháng với mức 1,8 triệu đồng/người/tháng và không quá 03 tháng.

+ Điều kiện hỗ trợ:

Những lao động này phải đáp ứng được 03 điều kiện:

- Thời gian tạm hoãn tiến hành hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn tiến hành hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/4/2020 đến ngày 01/6/2020;

- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Làm việc tại những doanh nghiệp có doanh thu hoặc không thể nguồn tài chính để trả lương do tác động của dịch Covid-19.

+ Thủ tục nhận hỗ trợ:

Doanh nghiệp lập Danh sách người lao động đủ điều kiện, đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) cùng cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận vào Danh sách này và gửi kèm:

 • Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn tiến hành hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương;
 • Bản sao báo cáo tài chính năm 2019 và quý I năm 2020;
 • những giấy tờ chứng tỏ tài chính khác của doanh nghiệp.

Khi có đủ hồ sơ, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở.

Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Và sau cuối, trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ phát hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ.

II. Đối với người lao động bị nghỉ việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

+ Mức hỗ trợ:

Được hỗ trợ hàng tháng với mức 01 triệu đồng/người/tháng và không quá 03 tháng.

+ Điều kiện hỗ trợ:

Những lao động này phải đáp ứng đủ những điều kiện như:

- Có giao phối hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 01/4/2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- chấm hết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong tầm thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/6/2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định;

- không tồn tại thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo.

+ Thủ tục nhận hỗ trợ:

Người lao động chuẩn bị hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị hỗ trợ kèm bản sao một trong những giấy tờ:
 • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
 • Quyết định thôi việc;
 • Thông báo hoặc thỏa thuận chấm hết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;
 • Bản sao sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp không tồn tại sổ bảo hiểm xã hội thì nêu rõ lý do trong Đơn đề nghị.
 • Sau khi có đủ giấy tờ, người lao động nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ rà soát và xác định mức thu nhập, tổng hợp danh sách trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong 02 ngày làm việc.

Chỉ trong 03 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ cho người lao động.

III. Đối với lao động tự do bị mất việc làm

+ Mức hỗ trợ:

Được hỗ trợ hàng tháng với mức 01 triệu đồng/người/tháng và không quá 03 tháng.

+ Điều kiện hỗ trợ:

- Mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/6/2020;

- Cư trú hợp pháp tại địa phương;

- Thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc như bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không tồn tại địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; xe ôm, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại những hộ Sale trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

+ Thủ tục nhận hỗ trợ:

Nếu đáp ứng đủ những điều kiện này, người lao động chỉ việc gửi Đơn đề nghị hỗ trợ tới Ủy ban nhân dân cấp xã sau ngày 15 hàng tháng.

Trong 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ tổ chức rà soát và lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ có sự tham gia giám sát của đại diện những tổ chức chính trị - xã hội và niêm yết công khai minh bạch danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ trong 02 ngày làm việc và tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

sau cuối, trong 03 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ cho người lao động.

Đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo

+ Mức hỗ trợ:

- Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được nhận 500.000 đồng/người/tháng trong 03 tháng.

- Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng trong 03 tháng.Điều kiện hỗ trợ:

- Người có công với cách mạng là người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (gồm có cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng cơ chế mất sức lao động hàng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng bốn/2020.

- Đối tượng bảo trợ xã hội là người đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng, trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội tháng bốn/2020.

- Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là người trong Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương tính đến 31/12/2019.

+ Thủ tục nhận hỗ trợ:

Với những đối tượng này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ chỉ huy rà soát, đánh giá, phê duyệt danh sách cũng như kinh phí hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *