Đơn xin dự tuyển vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 giúp những em học viên dễ dàng điền thông tin, chủ động hơn trong việc đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 cho mình. Cụ thể, học viên Thủ Đô Hà Nội sẽ nộp “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 – 2022” tại nơi đang học lớp 9 từ ngày 12/5/2021.

Vậy mời những em cùng theo dõi chi tiết mẫu đơn xin dự tuyển vào lớp 10 năm học 2021 – 2022, cùng những hướng dẫn về đối tượng tuyển thẳng trong bài viết dưới đây của Download.vn để nhanh gọn hoàn thiện phiếu đăng ký cho mình:

Đơn xin dự tuyển vào lớp 10 năm 2021- 2022

 • Mẫu đơn xin dự tuyển vào lớp 10 năm 2021 – 2022
 • Hướng dẫn đối tượng được tuyển thẳng điểm ưu tiên, khuyến khích
  • A. cơ chế tuyển thẳng
  • B. Đối tượng được cộng thêm điểm ưu tiên:
  • C. Đối tượng được cộng thêm điểm khuyến khích
  • D. Điểm học tập và rèn luyện những lớp cấp THCS

Mẫu đơn xin dự tuyển vào lớp 10 năm 2021 – 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10
NĂM HỌC ….. – ……

Đơn xin vào lớp 10

Kính gửi: Hiệu trưởng trường……………..………………………………….…….

Họ và tên học viên (ghi chữ IN HOA): ……………………………………………

Ngày tháng năm sinh:…………………….Nam, Nữ: ………Dân tộc:………….

Nơi sinh (ghi huyện, tỉnh) : …………………………………………………………

 

học viên trường (THCS): ……………………………………………………Lớp: ……………………….

Địa chỉ thường trú : Số nhà……………… Đường: ……………………………………………………..

Khóm, Ấp: ………………………. Phường, Xã:…………………. Huyện,Thị,TP:……………………

Số Dế yêu liên lạc: …………………………………………………………………………………………

Đối tượng được tuyển thẳng:……………………………………… (xem hướng dẫn ở mặt sau)

Môn giành giải:……………………………………………………..Thứ hạng………………….

* Diện ưu tiên, khuyến khích (nếu có, xem hướng dẫn ở mặt sau)

 • Nhóm đối tượng 1 (ghi mã ưu tiên): ………………………………… điểm được cộng: 2.0
 • Nhóm đối tượng 2 (ghi mã ưu tiên): ………………………………… điểm được cộng: 1.5
 • Nhóm đối tượng 3 (ghi mã ưu tiên): ………………………………… điểm được cộng: 1.0
 • Kết quả xếp loại nghề (ghi mã khuyến khích): …………………..điểm được cộng: …….
 • Tổng số điểm được cộng thêm: …………………… (không quá 4 điểm)

* Kết quả học tập và rèn luyện những lớp cấpTHCS:

 • Lớp 6: Điểm TBm ……………Hạnh kiểm…………………………Học lực………………
 • Lớp 7: Điểm TBm ……………Hạnh kiểm…………………………Học lực………………
 • Lớp 8: Điểm TBm ……………Hạnh kiểm…………………………Học lực………………
 • Lớp 9: Điểm TBm ……………Hạnh kiểm…………………………Học lực…..…………..
 • Tổng số điểm cộng rèn luyện, học tập:……………..

* Ghi tên trường đã tham gia dự tuyển sinh lớp 10 (nếu có):…………………………….

Tôi xin cam kết những phần khai trên đây là đúng. Nếu vi phạm tôi hoàn toàn phụ trách theo qui chế thi và những điều qui định của ngành giáo dục và đào tạo.

XÁC NHẬN CỦA CHA, MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ

Tôi là cha, mẹ, người giám hộ của học viên:……………………………..……đã đọc kỹ và hoàn toàn nhất trí với nội dung đơn xin thi tuyển vào lớp 10 trên đây của con tôi.

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Ngày …… tháng …… năm 2021

học viên KÝ TÊN

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

Hồ sơ kèm theo:

 • Bản cam kết tiến hành nội quy nhà trường.
 • Bản photocopy học bạ THCS (có xác nhận của Hiệu trưởng trường đang học).
 • Bản sao khai sinh hợp lệ (không nhận bản photocopy công chứng và bản chính).
 • Bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS (bản photocopy có công chứng).
 • Bản sao giấy xác nhận được hưởng ưu tiên, khuyến khích (nếu có).
 • 4 ảnh cỡ 3 x 4 (ảnh mới chụp, không đeo khăn quàng đỏ, phía sau có ghi tên và ngày tháng năm sinh).

Lưu ý: Không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển.

Hướng dẫn đối tượng được tuyển thẳng điểm ưu tiên, khuyến khích

A. Chế độ tuyển thẳng

– học viên trường phổ thông DTNT; học viên khuyết tật; học viên là người dân tộc rất ít người.

– Tuyển thẳng đối với học viên đạt cấp vương quốc và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp vương quốc giành cho học viên THCS và THPT.

B. Đối tượng được cộng thêm điểm ưu tiên:

1) Nhóm đối tượng 1 (cộng 2.0 điểm), gồm những diện: Mã ưu tiên Điểm
– Con liệt sĩ; CLS 2.0
– Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; CTB2
– Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; CBB2
– Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”. CSTB2
2) Nhóm đối tượng 2 (cộng 1.5 điểm), gồm những diện: Mã ưu tiên Điểm
– Con của Anh hùng lực lượng VT, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ VNAH CAH 1.5
– Con thương binh mất sức lao động dưới 81%; CTB1
– Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; CBB1
– Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”. CSTB1
3) Nhóm đối tượng 3: (cộng 1 điểm), gồm những diện: Mã ưu tiên Điểm
– Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; TS1 1.0
– Người dân tộc thiểu số;
– Người học đang sinh sống, học tập ở những vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. VS1

Ghi chú: Thương binh nặng (từ 81% trở lên) là thương binh được ghi là hạng ¼ hoặc 8/8; toàn bộ những hạng còn sót lại là thương binh nhẹ (dưới 81%)

C. Đối tượng được cộng thêm điểm khuyến khích

học viên được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do SGDĐT tổ chức ở cấp THCS

Kết quả xếp loại nghề Mã KK Điểm
Giỏi NGH1 1.0
Khá NGH2 0.75
Trung bình NGH3 0.5

D. Điểm học tập và rèn luyện những lớp cấp THCS

Điểm học tập và rèn luyện mỗi năm học của học viên trung học cơ sở được tính như sau:

 • Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 5,0 điểm;
 • Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 4,5 điểm;
 • Hạnh kiểm khá, học lực khá: 4,0 điểm;
 • Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực Tb: 3,5 điểm;
 • Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm Tb, học lực khá: 3,0 điểm;
 • những trường hợp còn sót lại: 2,5 điểm.

Lưu ý: Nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *