Đơn xin học 2 buổi được phụ huynh học viên lập ra để đăng ký cho con mình được tham gia học tăng cường 2 buổi/ngày. Mẫu đơn xin học hai buổi được dùng cho những trường THCS, trong đơn phụ huynh cần cam kết nhắc nhở con tiến hành tốt những quy định cũng như những khoản đóng góp.

Đơn xin học 2 buổi trên ngày

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC 2 BUỔI/NGÀY

Kính gửi: BGH trường THCS……………………….

Tên tôi là:………………………………………………………………..

Phụ huynh học viên:………………………………………………….

Lớp:…………………………………………………………………………

Gia đình tôi có nguyện vọng muốn đăng ký cho cháu…………………………………….. được tham gia học tăng cường (2 buổi/ngày) những môn: Toán, Văn, Tiếng Anh, Địa lý, Giáo dục công dân tại trường.

Vậy tôi viết đơn này kính mong nhà trường tạo điều kiện cho cháu.

Tôi xin cam đoan sẽ nhắc nhở cháu tiến hành đúng những nội quy quy định của nhà trường đề ra và đóng góp những khoản thu theo quy định đầy đủ.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…………, ngày………tháng…. năm……

NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn xin học hai buổi trên ngày

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC HAI BUỔI TRÊN NGÀY

Kính gửi: BGH trường THCS……………………….

Tôi là: …………………………………………………………………………, là phụ huynh của học viên …………………………………………………. hiện đang học lớp………………………..của trường.

Tôi viết đơn này xin được trình diễn với BGH nhà trường một việc như sau:

Gia đình tôi có nguyện vọng cho cháu được phát triển toàn diện, được ôn tập củng cố kiến thức và kỹ năng những môn học: Văn, Toán, Tiếng Anh, những môn học năng khiếu, rèn kỹ năng xã hội…

Vậy tôi viết đơn này kính mong BGH nhà trường tạo điều kiện tổ chức cho những cháu được học hai buổi trên ngày. Gia đình tôi sẽ có trách nhiệm phối hợp cùng nhà trường trong việc quản lý cháu, nhắc cháu tiến hành tốt nội quy của trường, đảm bảo an toàn giao thông cho cháu.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…………, ngày………tháng…. năm……

NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *