Đơn xin học tiếng Anh hỗ trợ năm học 2020 – 2021 được phụ huynh lập ra để đăng ký học tiếng Anh cho con trong trường. Đơn xin học tiếng Anh hỗ trợ này phụ huynh cần viết tay, rồi nộp lên BGH nhà trường.

Bên cạnh đó, dịp đầu năm mới học phụ huynh cũng cần viết thêm đơn đề nghị trông giữ cuối buổi, đơn xin học bán trú. Mời quý phụ huynh cùng xem thêm mẫu đơn trong bài viết dưới đây:

Đơn xin học tiếng Anh hỗ trợ năm học 2020 – 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

ĐƠN XIN HỌC TIẾNG ANH hỗ trợ
NĂM HỌC……………

Kính gửi:

– BGH Trường…………………….

– Trung tâm Anh ngữ…………………………

Tôi tên là …………………………………………………………………………..

Cha (mẹ) học viên………………………lớp….. năm học………………..

Trường ……………………………………………………………………………..

Tôi và gia đình nhận thấy tầm quan trọng của việc học Tiếng Anh đối với con trong thời đại hội nhập quốc tế. Được biết Nhà trường cùng với Ban đại diện cha (mẹ) học viên đã phối hợp với Trung tâm Anh ngữ tổ chức dạy Tiếng Anh hỗ trợ cho học viên những năm gần đây kết quả, với thời lượng ….. tiết/tuần, ……./tiết/hs. Vậy gia đình tôi tình nguyện viết đơn này xin cho con được theo học Tiếng Anh hỗ trợ tại trường.

Chúng tôi hứa sẽ nhắc nhở con nghiêm túc học và làm bài đầy đủ, triển khai nghiêm túc quy định của giờ học và đóng kinh phí đầy đủ.

Trân trọng cảm ơn Quý trường và Trung tâm!

……….., ngày…tháng….năm…
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *