Xin giới thiệu đến những bạn Mẫu Đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên được chúng tôi tổng hợp chi tiết chính xác và đăng tải ngay tiếp trong tương lai.

Đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên là mẫu đơn được cá nhân lập ra và được gửi lên những cấp có thẩm quyền đánh giá và xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên lập. tiếp trong tương lai là nội dung chi tiết mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

Kính gửi:……………………………………………. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

Tôi tên:……………………………………………….. …………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh…………………………… Nơi sinh:………………………………………………

Hiện đang công tác tại: (ghi rõ tên cơ quan, địa chỉ cụ thể: ấp, thông, xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

Nay Tôi viết đơn này kính xin những cấp có thẩm quyền xác nhận tôi thuộc diện ưu tiên để bổ sung hồ sơ dự thi sau ĐH.

1. Đối tượng ưu tiên:

Bản thân là:
Thương binh, bệnh binh ▢
Anh hùng LLVT, LĐ ▢  
Dân tộc thiểu số ▢

(khắc ghi X vào một trong những đối tượng nêu trên, kèm theo giấy tờ minh chứng)

– Nếu là Thương binh hay Anh hùng thì phải nộp kèm 2 bản sao có công chứng giấy chứng nhận của phòng LĐTBXH

– Nếu là dân tộc thiểu số thì bắt buộc phải nộp kèm 1 bản sao giấy khai sinh

2. Đối tượng đang công tác liên tục từ năm …….. đến nay (hơn 2 năm) tại xã thuộc

Vùng cao ▢        Miền núi ▢        Hải đảo ▢        Vùng sâu ▢

(khắc ghi X vào một trong những đối tượng nêu trên)

Thí sinh phải nộp kèm bản sao quyết định tiếp nhận công tác của cấp có thẩm quyền

……., ngày … tháng … năm 20…

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

Đương sự đã và đang công tác tại
Cơ quan từ năm ………… đến nay.

Người viết đơn

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *