Thuế VAT thu nhập cá nhân (TNCN) là loại Thuế VAT tính theo tháng, hoàn toàn có thể kê khai theo tháng hoặc theo quý nhưng quyết toán theo năm. Nhằm giúp kế toán, nhân sự tính tiền Thuế VAT thu nhập cá nhân nhanh gọn, chính xác nhất, những bạn cũng hoàn toàn có thể xem thêm file Excel tính Thuế VAT thu nhập cá nhân năm 2020 này.

Tính Thuế VAT thu nhập cá nhân bằng file Excel:

Cách tính Thuế VAT TNCN 2020:

  • BHXH (8%), BHYT (1,5%), BHTN (1%) ⇒ Bảo hiểm bắt buộc = Lương đóng BH * (8% + 1,5% + 1%)
  • Giảm trừ bản thân: 11.000.000đ
  • Giảm trừ người phụ thuộc: Số người phụ thuộc x 4.400.000đ

Cách tính Thuế VAT TNCN 2019:

  • BHXH (8%), BHYT (1,5%), BHTN (1%) ⇒ Bảo hiểm bắt buộc = Lương đóng BH * (8% + 1,5% + 1%)
  • Giảm trừ bản thân: 9.000.000đ
  • Giảm trừ người phụ thuộc: Số người phụ thuộc x 3.600.000đ

  • Thu nhập chịu Thuế VAT = Thu nhập tháng – Bảo hiểm bắt buộc – Giảm trừ bản thân – Giảm trừ người phụ thuộc.

Theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020, mức giảm trừ gia cảnh sẽ tăng thêm 11 triệu đồng, thay cho 9 triệu đồng như trước, tương ứng cho từng người phụ thuộc từ 3,6 triệu lên 4,4 triệu đồng/tháng. do đó, mức Thuế VAT TNCN mà người lao động phải nộp sẽ giảm. Trong trường hợp thu nhập của cá nhân dưới 11 triệu đồng thì chắc chắn sẽ không phải đóng Thuế VAT TNCN.

Mức giảm trừ gia cảnh mới này được áp dụng từ kỳ tính Thuế VAT năm 2020. Tức những tháng của năm 2020 mà người lao động đã tạm nộp theo mức cũ sẽ được xác định lại khi quyết toán Thuế VAT thu nhập cá nhân năm 2020.

Bảng Thuế VAT phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh hiện hành và mới

Thu nhập/tháng Có 1 người phụ thuộc Có 2 người phụ thuộc
Mức GTGC hiện hành Mức GTGC mới Mức GTGC hiện hành Mức GTGC mới
10 0 0 0 0
15 0,12 0 0 0
20 0,49 0,23 0,19 0,01
25 1,11 0,71 0,63 0,27
30 1,86 1,44 1,23 0,78
35 2,83 2,2 2,11 1,53
40 3,83 3,27 3,11 2,39
45 4,85 4,27 4,11 3,39
50 6,1 5,4 5,2 4,39
60 8,6 7,9 7,7 6,8
70 11,37 10,53 10,29 9,3
80 14,37 13,53 13,29 12,21
90 17,37 16,53 16,29 15,21
100 20,74 19,76 19,48 18,22
150 38,24 37,26 36,98 35,72

Mức Thuế VAT áp dụng đối với Thu nhập chịu Thuế VAT bạn hãy xem thêm bảng phía bên dưới.

Bảng mức Thuế VAT thu nhập cá nhân

Thuế VAT thu nhập cá nhân được áp dụng theo biểu Thuế VAT lũy tiến từng phần như sau:

Bậc Thuế VAT Phần thu nhập tính Thuế VAT/tháng (triệu đồng) Thuế VAT suất (%) Công thức tính số Thuế VAT phải nộp
1 Đến 5 5 Thu nhập tính Thuế VAT (TNTT) x 5%
2 Trên 5 đến 10 10 TNTT x 10% – 250.000 đ
3 Trên 10 đến 18 15 TNTT x 15% – 750.000 đ
4 Trên 18 đến 32 20 TNTT x 20% – 1.650.000 đ
5 Trên 32 đến 52 25 TNTT x 25% – 3.250.000 đ
6 Trên 52 đến 80 30 TNTT x 30% – 5.850.000 đ
7 Trên 80 35 TNTT x 35% – 9.850.000 đ

Cách tính Thuế VAT thu nhập cá nhân trong file Excel này rất đơn giản, bạn chỉ việc nhập thu nhập tính Thuế VAT hàng tháng, số người phụ thuộc là có ngay kết quả. File Excel tính nhanh Thuế VAT thu nhập cá nhân năm 2020 được lập dựa trên những văn bản quy phạm pháp lý tiếp về sau:

  • Luật Thuế VAT thu nhập cá nhân 2007, có hiệu lực từ ngày 01/01/2009.
  • Luật Thuế VAT thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012, có hiệu lực từ ngày 01/7/2013.
  • Luật sửa đổi những Luật về Thuế VAT năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

Thu nhập tính Thuế VAT đối với thu nhập từ Marketing, tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu Thuế VAT quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Luật Thuế VAT thu nhập cá nhân trừ những khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với cùng 1 số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện, những khoản giảm trừ quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật Thuế VAT thu nhập cá nhân.

Tại Điều 10 và Điều 11 của Luật Thuế VAT thu nhập cá nhân đã quy định về thu nhập tính Thuế VAT đối với thu nhập từ Marketing, tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu Thuế VAT, trừ những khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với cùng 1 số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện, những khoản giảm trừ quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật Thuế VAT thu nhập cá nhân.

Bảng tính Thuế VAT thu nhập cá nhân theo lương NET

Lương NET là lương thuần, lương sau Thuế VAT hay còn gọi là thu nhập thực nhận không gồm có Thuế VAT TNCN, BHXH, BHYT… Vì vậy, trước khi tính Thuế VAT TNCN theo lương NET cần phải quy đổi thu nhập không gồm có Thuế VAT thành thu nhập tính Thuế VAT theo bảng quy đổi Phụ lục 02/PL-TNCN phát hành kèm theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC:

BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP KHÔNG gồm có Thuế VAT RA THU NHẬP TÍNH Thuế VAT
(đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công)

STT Thu nhập làm căn cứ quy đổi/tháng (viết tắt là TNQĐ) Thu nhập tính Thuế VAT
1 Đến 4,75 triệu đồng (trđ) TNQĐ/0,95
2 Trên 4,75 trđ đến 9,25trđ (TNQĐ – 0,25 trđ)/0,9
3 Trên 9,25 trđ đến 16,05trđ (TNQĐ – 0,75 trđ )/0,85
4 Trên 16,05 trđ đến 27,25 trđ (TNQĐ – 1,65 trđ)/0,8
5 Trên 27,25 trđ đến 42,25 trđ (TNQĐ – 3,25 trđ)/0,75
6 Trên 42,25 trđ đến 61,85 trđ (TNQĐ – 5,85 trđ)/0,7
7 Trên 61,85 trđ (TNQĐ – 9,85 trđ)/0,65

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *