File Excel tính tiền hưởng chính sách ốm đau năm 2020 giúp người lao động nhanh gọn tính số tiền hưởng chính sách ốm đau. Bạn chỉ việc nhập Tiền lương, số ngày nghỉ việc được hưởng chính sách ốm đau là ra ngay kết quả.

File Excel tính tiền hưởng chính sách ốm đau năm 2020

  • File Excel tính tiền hưởng chính sách ốm đau mới nhất
  • Cách tính tiền hưởng chính sách ốm đau mới nhất

File Excel tính tiền hưởng chính sách ốm đau mới nhất

Căn cứ Số tiền
Tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc 5,000,000
Số ngày nghỉ việc được hưởng chính sách ốm đau 5
Mức hưởng chính sách ốm đau 781,250
Chú thích

Lưu ý:

  • File excel này chỉ áp dụng công thức tại khoản 1 Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và khoản 1 Điều 6 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH.
  • Riêng chính sách ốm đau đối với người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày thì áp dụng công thức, bảng excel khác.

Cách tính tiền hưởng chính sách ốm đau mới nhất

Trường hợp ốm đau thông thường:

Mức hưởng chính sách ốm đau

=

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc

x 75 (%) x

Số ngày nghỉ việc được hưởng chính sách ốm đau

24 ngày

Trường hợp điều trị dài ngày:

Mức hưởng chính sách ốm đau đối với bệnh cần chữa trị dài ngày

=

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc

x

Tỷ lệ hưởng chính sách ốm đau (%)

x

Số tháng nghỉ việc hưởng chính sách ốm đau

Trong số đó:

  • Nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên:

Mức hưởng tính theo tháng

=

65%

x

Mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc

  • Nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 – 30 năm:

Mức hưởng tính theo tháng

=

55%

x

Mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc

  • Nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm:

Mức hưởng tính theo tháng

=

50%

x

Mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc

Ngoài ra, những bạn xem thêm thêm File Excel tính tiền làm thêm giờ, làm đêm hôm, File excel tính hưởng chính sách trợ cấp thất nghiệp.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *