Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 2 trang 14, 15 giúp những em học viên lớp 7 xem cách giải những bài tập của Bài 3 : Biểu đồ thuộc chương 3 Đại số 7.

Tài liệu giải những bài tập 10, 11, 12, 13 với nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa trang 14, 15 Toán lớp 7 tập 2. Qua đó giúp học viên lớp 7 xem thêm nắm vững hơn kỹ năng trên lớp. Bên cạnh đó những em xem thêm thêm Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương III Đại số lớp 7. Mời những bạn cùng theo dõi bài tại đây.

Giải bài tập Toán 7 Chương III Bài 3: Biểu đồ

Lý thuyết bài 3: Biểu đồ

1. Biểu đồ

Ngoài bảng số liệu thống kê lúc đầu, bảng “tần số”, người ta còn dùng biểu đồ cho một hình ảnh cụ thể về giá trị của dấu hiệu về “tần số”.

những loại biểu đồ thường gặp là: biểu đồ đoạn thẳng, biểu đồ hình chữ nhật, biểu đồ hình quạt.

2. Tần suất

Tỉ số giữa tần số n của giá trị x_i với N là những phần tử điều tra được gọi là tần suất f của giá trị đó.

– Tần suất của giá trị x_i được tính theo công thức: f = dfrac{n}{N}

N là số toàn bộ những giá trị.

n là tần số của giá trị x_i

f là tần suất của giá trị x_i.

Giải bài tập toán 7 trang 14 tập 2

Bài 10 (trang 14 SGK Toán 7 Tập 2)

Điểm kiểm tra Toán (học kì I) của học viên lớp 7C được cho ở bảng 15:

Giá trị (x) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tần số (n) 0 0 0 2 8 10 12 7 6 4 1 N = 50

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số những giá trị là bao nhiêu?

b) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.

Xem gợi ý đáp án

Vận dụng những định nghĩa sau để giải toán

+ Dấu hiệu là vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm tìm hiểu.

+ Số những giá trị (không nhất thiết không giống nhau) của dấu hiệu đúng bằng số những đơn vị điều tra lập thành một dãy giá trị của dấu hiệu.

a) Dấu hiệu: Điểm kiểm tra học kì I môn toán.

Số những giá trị: 50.

b) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng như dưới đây:

Cách bước vẽ biểu diễn biểu đồ:

Bước 1: Dựng hệ trục tọa độ, trục hoành biểu diễn những giá trị x, trục tung biểu diễn tần số n (độ dài đơn vị trên hai trục hoàn toàn có thể không giống nhau).

Bước 2: Xác định những điểm có tọa độ là cặp số gồm giá trị và tần số của nó (giá trị viết trước, tần số viết sau).

Bước 3: Nối mỗi điểm đó với điểm trên trục hoành có cùng hoành độ

Bài 11 (trang 14 SGK Toán 7 Tập 2)

Từ bảng “tần số” lập được ở bài tập 6, hãy dựng biểu đồ đoạn thẳng.

Xem gợi ý đáp án

Vận dụng vào những định nghĩa sau để giải bài toán

+ Biểu đồ đoạn thẳng là biểu đồ được dựng theo ? trang 13

Bước 1: Dựng hệ trục tọa độ, trục hoành biểu diễn những giá trị x, trục tung biểu diễn tần số n (độ dài đơn vị trên hai trục hoàn toàn có thể không giống nhau).

Bước 2: Xác định những điểm có tọa độ là cặp số gồm giá trị và tần số của nó (giá trị viết trước, tần số viết sau).

Bước 3: Nối mỗi điểm đó với điểm trên trục hoành có cùng hoành độ

– Biểu đồ đoạn thẳng về số con của 30 hộ trong một thôn biểu dưới như dưới đây:

Giải bài tập toán 7 trang 14 tập 2: Luyện tập

Bài 12 (trang 14 SGK Toán 7 Tập 2)

Nhiệt độ trung bình hàng tháng trong một năm của một địa phương được ghi lại trong bảng 16 (đo bằng độ C):

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ trung bình 18 20 28 30 31 32 31 28 25 18 18 17

a) Hãy lập bảng “tần số”.

b) Hãy biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.

Xem gợi ý đáp án

a) Bảng “tần số”

Nhiệt độ (đo bằng độ C) 17 18 20 25 28 30 31 32
Tần số (n) 1 3 1 1 2 1 2 1 N = 12

b) Biểu đồ đoạn thẳng

Bài 13 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 2)

Hãy quan sát biểu đồ ở hình 3 (đơn vị của những cột là triệu người) và reply những câu hỏi:

a) Năm 1921, số dân của VN là bao nhiêu?

b) Sau bao nhiêu năm (kể từ năm 1921) thì dân số VN tăng thêm 60 triệu người?

c) Từ 1980 đến 1999, dân số VN tăng thêm bao nhiêu?

Xem gợi ý đáp án

Từ biểu đồ hình cột ta có:

a) Năm 1921, dân số VN là 16 triệu người

b) Năm 1921, dân số VN là 16 triệu người nếu dân số tăng thêm 60 triệu tức là có 60 + 16 = 76 triệu người. Nhìn trên biểu đồ số 76 tương ứng với năm 1999 và 1999 – 1921 = 78. Vậy sau 78 năm thì dân số VN tăng thêm 60 triệu người.

c) Năm 1980 dân số VN là 54 triệu người.

Năm 1999 dân số VN là 76 triệu người.

Vậy từ năm 1980 đến năm 1999 dân số VN tăng 76 – 54 = 22 triệu người.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *