Giấy bảo đảm giới thiệu thanh niên vào Đoàn là biểu mẫu được đoàn viên chính thức lập ra cam kết, bảo đảm về sự việc giới thiệu thanh niên đủ điều kiện tiêu chuẩn vào Đoàn.

Nội dung trong mẫu giấy bảo đảm giới thiệu thanh niên vào Đoàn cần trình diễn những thông tin cơ bản như: tên đoàn viên, ngày vào Đoàn, trình diễn ưu nhược điểm của thanh niên. Ngoài ra những bạn xem thêm thêm Văn bản đề nghị kết nạp đoàn viên mới của BCH chi đoàn. Nội dung chi tiết mời những bạn cùng theo dõi và tải mẫu tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——

GIẤY BẢO ĐẢM GIỚI THIỆU THANH NIÊN VÀO ĐOÀN

Kính gửi: Ban chấp hành chi đoàn ………………………..…………………

Tôi là: ………………………………………………………………………………….

Vào Đoàn ngày: …………………………………………………………………..

Được sự phân công của chi đoàn, sau một thời gian cùng sinh hoạt, công tác, tìm hiểu và giúp đỡ, tôi nhận thấy bạn/anh (chị): ……………………… đã thể hiện những ưu, khuyết điểm sau:

– điểm mạnh: ……………………………………………………………………………..

– Khuyết điểm: ………………………………………………………………………..

Đối chiếu với điều kiện và tiêu chuẩn, tôi nhận thấy bạn/anh (chị) ……………….. xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Vậy đề nghị chi đoàn đánh giá kết nạp anh (chị) vào Đoàn.

Tôi xin bảo đảm và phụ trách trước Đoàn về những lời giới thiệu của tôi và xin hứa sẽ tiếp tục giúp đỡ bạn/anh (chị) nhanh gọn làm quen với công tác của Đoàn, trở thành đoàn viên xuất sắc.

………….. ngày …….. tháng …… năm ……….

Ký tên
………………………………….

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *