Mẫu 10-MST: Giấy chứng nhận đăng ký VAT là mẫu giấy chứng nhận được cấp cho những tổ chức, cá nhân có những phát sinh về lợi nhuận, thu nhập từ những hoạt động sản xuất Sale và những hoạt động khác.

Giấy chứng nhận đăng ký VAT mới nhất hiện nay được phát hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký VAT do Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành. Vậy tiếp trong tương lai là mẫu giấy chứng nhận đăng ký VAT mời những bạn cùng xem thêm tại đây.

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký VAT mới nhất

  • Giấy chứng nhận đăng ký VAT theo Thông tư 105
  • Giấy chứng nhận đăng ký VAT theo Thông tư 95
  • Một số lưu ý về giấy chứng nhận đăng ký VAT

Giấy chứng nhận đăng ký VAT theo Thông tư 105

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ VAT
CERTIFICATE OF TAX REGISTRATION

MÃ S VAT

TAX IDENTIFICATION NUMBER

TÊN NGƯỜI NỘP THU

FULL NAME OF TAXPAYER

SỐ, NGÀY THÁNG NĂM GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ Sale HOẶC GIẤY PHÉP xây dựng VÀ HOẠT ĐỘNG HOẶC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

NUMBER AND DATE OF BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE OR ESTABLISHMENT AND OPERATION CERTIFICATE, INVESTMENT CERTIFICATE

SỐ, NGÀY THÁNG NĂM CỦA QUYẾT ĐỊNH xây dựng (đối với tổ chức)

NUMBER AND DATE OF ESTABLISHMENT DECISION (FOR ORGANIZATION)

SỐ, NGÀY THÁNG NĂM, NƠI CẤP chứng tỏ THƯ NHÂN DÂN/CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/HỘ CHIẾU (đối với hộ gia đình, cá nhân Sale)

NUMBER OF IDENTITY CARD/CITIZEN IDENTIFICATION/PASSPORT ISSUED ON (DD/MM/YY) IN…. (FOR PERSONAL)

NGÀY CP MÃ S VAT

DATE OF ISSUING TAX IDENTIFICATION NUMBER

CƠ QUAN VAT QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

TAX DEPARTMENT IN CHARGE

…, ngày ….tháng….năm……
(dd/mm/yy)
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN VAT
DIRECTOR OF TAX DEPARTMENT

Giấy chứng nhận đăng ký VAT theo Thông tư 95

BỘ TÀI CHÍNH
———

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o—–

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ VAT
CERTIFICATE OF TAX REGISTRATION

MÃ SỐ NGƯỜI NỘP VAT
TAX IDENTIFICATION NUMBER
TÊN NGƯỜI NỘP VAT
FULL NAME OF TAXPAYER
SỐ, NGÀY THÁNG NĂM GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ Sale HOẶC GIẤY PHÉP xây dựng VÀ HOẠT ĐỘNG HOẶC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
NUMBER AND DATE OF BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE OR ESTABLISHMENT AND OPERATION CERTIFICATE, INVESTMENT CERTIFICATE
SỐ, NGÀY THÁNG NĂM CỦA QUYẾT ĐỊNH xây dựng (đối với tổ chức)
NUMBER AND DATE OF
ESTABLISHMENT DECISION (FOR ORGANIZATION)
SỐ, NGÀY THÁNG NĂM, NƠI CẤP chứng tỏ THƯ NHÂN DÂN/CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/HỘ CHIẾU (đối với hộ gia đình, cá nhân Sale)
NUMBER OF IDENTITY CARD/CITIZEN IDENTIFICATION/PASSPORT ISSUED ON (DD/MM/YY) IN…. (FOR PERSONAL)
NGÀY CẤP MÃ SỐ VAT
DATE OF ISSUING TAX IDENTIFICATION NUMBER
CƠ QUAN VAT QUẢN LÝ TRỰC TIẾP
TAX DEPARTMENT IN CHARGE

.……..., ngày …… tháng …… năm …….
(dd/mm/yy)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN VAT
DIRECTOR OF TAX DEPARTMENT

Một số lưu ý về giấy chứng nhận đăng ký VAT

1. Người nộp VAT có trách nhiệm tiến hành thủ tục đăng ký VAT để cấp mã số VAT và thủ tục đăng ký thay đổi thông tin đăng ký VAT với cơ quan VAT.

2. Mỗi một người nộp VAT chỉ được cấp một mã số duy nhất bắt đầu từ khi mới xây dựng, sử dụng trong suốt quy trình hoạt động, cho tới khi chấm hết tồn tại. Một mã số VAT được gắn liền với cùng 1 pháp nhân hoặc thể nhân nộp VAT. Một pháp nhân nộp VAT chấm hết tồn tại mã số VAT sẽ không hề giá trị sử dụng. Tổ chức, cá nhân nộp VAT thay đổi tư cách pháp nhân thì pháp nhân mới phải tiến hành thủ tục đăng ký VAT để được cấp mã số VAT mới. Mã số VAT cho cá nhân sẽ không thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đó, cơ quan VAT không cấp mã số VAT mới cho những cá nhân nộp VAT đã được cấp mã số VAT.

3. Người nộp VAT phải ghi mã số VAT trên mọi giấy tờ thanh toán, hợp đồng kinh tế, hoá đơn, chứng từ mua, bán hàng hoá, dịch vụ, chứng từ thanh toán qua ngân hàng, sổ sách kế toán, tờ khai VAT, chứng từ nộp VAT.

4. Người nộp VAT khi chấm hết hoạt động sản xuất, Sale phải tiến hành thủ tục chấm hết hiệu lực mã số VAT và không được phép sử dụng lại mã số VAT đã bị chấm hết hiệu lực.

5. Người nộp VAT vi phạm về đăng ký VAT và sử dụng mã số VAT sẽ bị xử phạt đối với những hành vi vi phạm về kê khai đăng ký VAT theo quy định.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *