Giấy mời khai giảng năm học mới được thầy cô lập ra để mời những bậc phụ huynh, lãnh đạo về tham gia lễ khai giảng năm học 2020 – 2021. Mẫu giấy mời cần ghi rõ thời gian, địa điểm cụ thể.

Ngoài ra, thầy cô còn hoàn toàn có thể xem thêm thêm kịch bản, bài phát biểu, cũng như lời dẫn chương trình khai giảng để buổi lễ khai giảng năm học 2020 – 2021 ra mắt thành công đẹp đẽ, đúng quy trình. Vậy mời thầy cô cùng xem thêm 2 mẫu giấy mời khai giảng trong bài viết dưới đây:

Giấy mời khai giảng năm học mới – Mẫu 1

Giấy mời khai giảng năm học 2020 - 2021
Giấy mời khai giảng năm học 2020 – 2021

Giấy mời khai giảng năm học mới – Mẫu 2

UBND HUYỆN ……..
TRƯỜNG……..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o——-
Số:…-GM/……….. …, ngày … tháng … năm 20…

GIẤY MỜI
Dự Lễ Khai giảng năm học 20… – 20…

triển khai Công văn số ……….. ngày … tháng … năm 20… của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số ………. ngày … tháng … năm 20… của Sở Giáo dục và Đào tạo về sự việc hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 20…-20…, trường ………. tổ chức Lễ Khai giảng năm học 20…-20…

1. Thành phần

Trân trọng kính mời:

– Đại diện lãnh đạo UBND huyện.

– Ban Chấp hành Chi bộ trường

– Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn và Chi đoàn trường.

– những tổ trưởng, tổ phó chuyên môn của trường.

– Giáo viên.

– Ban Đại diện cha mẹ học viên.

2. Thời gian

…giờ 00 ngày … tháng 9 năm 20…

3. Địa điểm

Hội trường trường …………………. (Địa chỉ …..)

Kính mong những đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý phụ huynh, những viên chức và toàn thể học viên đến dự Lễ Khai giảng.

Nơi nhn:

– Như thành phần mời;
– web site Trường;
– Lưu:

HIỆU TRƯỞNG

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *