Categories
Công nghệ

Hãng Kipon vừa cho ra mắt ngàm chuyển dành cho ống kính Nikon ngàm F và Leica R [update]

Hãng Kipon vừa cho ra mắt ngàm chuyển dành cho ống kính Nikon ngàm F và Leica R

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *